ABO-63 školski AVO metar


Danas je nabavljen ruski AVO metar pod oznakom “АВО-63” (Учебный) iz 1973. godine. Radi se o proizvodu moskovske tvornice električnog pribora FEP (Физэлектроприбор) koja je specijalizirana za proizvodnju tehničke opreme i pribora za edukaciju, učenje i eksperimentiranje, odnosno za opremanje školskih tehničkih kabineta. U razdoblju od 1963. do 1977. godine razvijeno je nekoliko inačica instrumenta АВО-63 koji su se uglavnom minimalno razlikovali u dizajnu kućišta, odnosno u dizajnu ugrađenog mjernog instrumenta sa zakretnim svitkom. Uz oznaku АВО-63 na ranijim modelima stajala je oznaka “Школьный”, a kasnije je ona zamijenjena sa “Учебный”, no obje oznake u prijevodu označavaju školski ili edukacijski tip instrumenta. Kod takvih instrumenta velika preciznost i točnost nisu ključne pa naš instrument ima klasu točnosti 2,5.

abo_63_02

Nabavljena su dva identična instrumenta ABO-63. Poklopac instrumenta služi kao držač mjernih kablova no kada je zaklopljen na instrument sa istim čini cjelinu u obliku kovčežića pogodnog za zaštitu i transport.

abo_63_01

AVO metrom ABO-63 možemo mjeriti istosmjerne i izmjenične napone do 1000 V, struje do 500 mA i otpor do 2 MΩ. Mjerni opsezi odabiru se umetanjem mjernih kablova u odgovarajuće utičnice na instrumentu. Ostale kontrole svode se na sklopku za odabir mjerenja istosmjernih ili izmjeničnih napona ili struja, te na potenciometar za kalibraciju kazaljke kod mjerenja električnog otpora.

abo_63_03

Strujne i naponske skale instrumenta označene su višekratnicima vrijednosti 5, 10 i 20 tako da su očitanja na svim mjernim opsezima vrlo jednostavna. Precizno očitanje otpora moguće je do nekih 200 kΩ, a krajnje očitanje seže do 2 MΩ.

abo_63_04

Na zadnjoj strani instrumenta nalazi se ležište za tri baterije od 1,5 V koje se koriste za mjerenje električnog otpora. Za mjerenje na opsezima x1, x10, x100 koristi se jedan baterijski članak od 1,5 V dok se za mjerenje na opsegu x1000 koriste sva tri članka spojena u seriju (4,5 V).

abo_63_05

Evo kako su mjerni otpornici raspoređeni unutar kućišta instrumenta. Osim otpornika mogu se uočiti dvije diode za ispravljanje izmjeničnih struja, potenciometar za kalibraciju kazaljke na omskom opsegu te jednostavna izvedba sklopke za prebacivanje između istosmjernih i izmjeničnih vrsta mjerenja.

abo_63_06

abo_63_07

abo_63_08

abo_63_09

abo_63_10

Ovi AVO metri vjerojatno su u školskim kabinetima davno zamijenjeni nekim novim suvremenijim univerzalnim instrumentima naprednijih mogućnosti i većih točnosti. No, to nikako ne znači da je edukativna vrijednost ovih naših vintage instrumenta time sasvim izgubljena.  Oni nas naime danas mogu vrlo lijepo poučiti kako je bilo nekada raditi s instrumentima kojima mjerni kablovi nisu uvijek u istim utičnicama, kojima se mjerni opsezi ne mijenjaju automatski i koji ne signaliziraju brzopletost, neznanje ili pogrešno spajanje prilikom rada sa istima programiranim upozoravajućim tonom preko ugrađenog zvučnika već nažalost samo popratnim efektima trajno uništene komponente u unutrašnjosti instrumenta 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.