Supertester 680R I.C.E.


Danas je nabavljen univerzalni mjerni instrument Supertester 680R talijanskog proizvođača I.C.E. (Industria Costruzioni Elettromeccaniche) s početka 1970-ih godina. U razdoblju od 1969. do 1978. godine izrađeno je ukupno sedam serija instrumenta Supertester 680R koji se međusobno minimalno razlikuju u vrijednostima, tipu i rasporedu ugrađenih komponenti. Naš primjerak pripada trećoj seriji instrumenata Supertester 680R.

supertester_680r_03

supertester_680r_04

Supertester 680R može mjeriti istosmjerne i izmjenične napone do 1000 V, izmjenične struje do 2,5 A, istosmjerne struje do 5A, te električni otpor do najviše 100 MΩ. Osim toga ovim instrumentom moguće je mjerenje kapaciteta kondenzatora u rasponu od 50 pF do 500 nF, zatim mjerenje frekvencije do 5 kHz, a instrument ima i skalu na kojoj možemo očitati napon u decibelima. Decibel je logaritamska mjerna jedinica kojom se izražava odnos vrijednosti mjerenih veličina (najčešće snaga). Voltmetar sa skalom u decibelima stoga zapravo mjeri naponski nivo u odnosu na nivo referentnog izvora. Referentni izvor se definira tako da priključen na otpor od 600 Ω razvija snagu od 1 mW. U tom slučaju elektromotorna sila generatora je 0,775 V, a njegova izlazna struja 1,29 mA.

supertester_680r_05

Specifično za ovaj multimetar je tipka A-Vx2 koju uočavamo između gumba za mehaničko namještanje nule kazaljke instrumenta i potenciometra za kalibriranje punog otklona kazaljke (nula na omskoj skali). Pritiskom na tipkalo A-Vx2 trenutno se proširuje mjerni opseg na kojem se nalazimo za x2 bez promjene unutarnjeg otpora instrumenta što bi moglo imati utjecaj na točnost mjerenja. Ovo funkcionira samo za strujne i naponske mjerne opsege s time da se najviše dopuštene vrijednosti mjerenja struja i napona ne smiju premašiti. Naime, ovo proširenje mjernih opsega za x2 služi isključivo u svrhu boljeg i točnijeg očitanja vrijednosti na skali (u slučajevima kada se mjerena vrijednost nalazi baš na graničnim vrijednostima skale gdje je očitanje otežano).

Za mjerenje kapaciteta, frekvencije i velikih vrijednosti električnog otpora (Ωx1000, Ωx10000) preko posebne utičnice instrumentu je potrebno dovesti izmjenični mrežni napon 220V / 50Hz. Originalni priključni kabao za tu namjenu na ovom instrumentu nažalost nedostaje.

supertester_680r_07

Sam mjerni instrument je vrlo kompaktan i malih dimenzija, te se lako odvaja od plastičnog kućišta. Kućište je podijeljeno u dva dijela: u gornjem dijelu leži instrument, a donji dio je predviđen za smještaj mrežnog i mjernih kablova.

supertester_680r_06

supertester_680r_08

Na tiskanoj pločici instrumenta uočava se da se radi o modelu iz III. serije. Napajanje za mjerenje otpora dobiva se iz baterijskog članka tipa 2R10 nazivnog napona 3 V. Ovaj tip baterije proizvodi se i danas.

supertester_680r_09

Na donjoj slici vidimo vrlo zanimljivu izvedbu osigurača za struju 0,3 A. Na malom kalemu namotana je žica određenog promjera, koja može podnijeti struje do 0,3 A. Ova žica se odmota sa kalema preko dva kontakta osigurača i fiksira plastičnom kapicom. Ukoliko osigurač pregori, dovoljno je dići poklopac i preko kontakata provući novi dio žice sa kalema. Vrlo praktično rješenje za brzu zamjenu (odnosno bolje rečeno popravak) osigurača instrumenta.

supertester_680r_10

Pogled s bočne strane. Instrument je vrlo tanak po dubini, što je postignuto iz dva razloga: svi elementi su montirani na tiskanu pločicu i instrument ima utičnice za svaki opseg čime izostaje potreba za ugradnjom višepolne sklopke koja je kod ovakvih instrumenta obično relativno složena i većih dimenzija.

supertester_680r_11

supertester_680r_12

Pogled na raspored elemenata na tiskanoj pločici. Odmah upadaju u oči tri strujna shunta za najveće strujne mjerne opsege izvedeni u obliku namota otporne žice (0,064Ω, 0,576Ω i 5,76Ω). Potenciometri služe za kalibraciju instrumenta na pojedinim opsezima. Također se uočava da su neke utičnice za mjerne opsege kombinirane sa sklopkama.

supertester_680r_14

supertester_680r_13

Sve postaje puno jasnije kada se pogleda shema instrumenta. Ovdje donosimo dostupnu shemu za Supertester 680R iz IV. serije, no ona se gotovo ne razlikuje od sheme Supertestera 680R iz III. serije.

supertester_680r_02

Supertester 680R bio je nedvojbeno vrlo napredan multimetar u svoje doba i zasigurno poželjan instrument u svakoj elektroničkoj radionici. Stoga i njemu dajemo istaknuto mjesto na polici slavnih mjernih instrumenta iz prošlog stoljeća 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “Supertester 680R I.C.E.