Waltham WT-200


Danas je nabavljen par 2-kanalnih ručnih CB primopredajnika (walkie-talkie) oznake Waltham WT-200 (PR-27-219 P/75) iz 1975. godine. Oznaka Waltham najvjerojatnije se odnosi na mrežu distributera jeftinih elektroničkih proizvoda porijeklom uglavnom iz dalekoistočnih zemalja sa svojim sjedištima u Evropi (Švicarska, Njemačka, Irska), Rusiji, a moguće i šire. Primopredajnici imaju snagu predaje oko 500 mW.

waltham_wt200_02

Kućišta primopredajnika su u potpunosti metalna. Futrole su izrađene od neke vrste umjetne kože.

waltham_wt200_03

Sa ambalaže primopredajnika može se pročitati da se radi o uređajima sa 10 ugrađenih tranzistora, sa dva radna kanala i sa pozivnim tonom. Također, uređaj se reklamira kao prikladan za sve korisnike (jednostavan za korištenje) dometa do 10 km i ugrađen u robusno metalno kućište koje osigurava visoku mehaničku otpornost.

waltham_wt200_04

Od kontrola primopredajnici imaju potenciometar sa sklopkom za uključenje i podešavanje jačine zvuka u zvučniku, tipkalo za odašiljanje pozivnog audio tona, sklopku za odabir jednog od dva radna kanala te PTT taster. Na poleđini su ispisane radne frekvencije primopredajnika, a pri dnu se nalazi vijak poklopca baterija.

waltham_wt200_05

Primopredajnici WT-200 napajaju se preko 8 standardnih baterijskih članaka od 1,5 V (ukupno 12 V). Uočava se da je kućište baterija sa uređajem povezano preko konektora kakav se koristi kod 9 V baterija. Moguće je da će ovi primopredajnici raditi i preko standardne baterije od 9 V, naravno sa smanjenim perfomansama.

waltham_wt200_06

Evo pogleda na tiskanu pločicu sa komponentama. Japanski tranzistori i MF transformatori upućuju da bi uređaj mogao biti porijeklom s Dalekog istoka.

waltham_wt200_08

Zvučnik se kod ovih primopredajnika koristi i kao mikrofon, a prilagođenje impedancija na ulaz, odnodno izlaz NF pojačala vrši se preko malih prilagodnih audio transformatora. Ukupna duljina do kraja izvučene antene je 150 cm (serijski anteni vezana je zavojnica za produženje efektivne dužine, odnosno za dovođenje antene u rezonanciju s radnim frekvencijama).

Iznad zvučnika nalazi se manja pločica na koju su montirane komponente audio oscilatora tonskog poziva.

waltham_wt200_09

Ovako bi izgledala blok shema primopredajnika WT-200. Radne frekvencije odabiru se jednostavnim preklapanjem kristala. U predajnik su ugrađena svega 2 tranzistora, jedan u krug oscilatora i drugi kao izlazno pojačalo. Predajnik je na antenu spojen preko LC filtra oa 7 elemenata. U prijemnik su ugrađena 4 tranzistora, jedan u krug RF pojačala, jedan u krug oscilatora, a preostala dva za MF pojačala. Zvučničko NF pojačalo pak se sastoji od 3 tranzistora, jedan pobudni i preostala dva u push-pull izlaznom stupnju. Preostali tranzistor je iskorišten za oscilator tona poziva.

waltham_wt200_10

Evo kako su opisane komponente smještene na tiskanoj pločici primopredajnika…

waltham_wt200_01

Vizualno lijepi par ovih ručnih primopredajnika opravdava sve pozitivne karakteristike koje se navode na ambalaži proizvoda. Sa rezervom ipak treba uzeti podatak o dometu do 10 km jer čak i u najidealnijim uvjetima ne bi očekivali takav domet od predajnika sastavljenom od svega dva tranzistora (2SA221 u oscilatoru i A678 u izlaznom pojačalu). Iako se ponegdje može naći podatak o izlaznoj snazi ovih primopredajnika od 500 mW, sa tranzistorom A678 i napajanjem od 12 V realno bi se izvuklo nešto bliže dvostruko manjoj snazi. No, više ćemo znati kada jednom nađemo vremena isprobati WT-200 na terenu i tada nam zasigurno neće biti žao prehodati tih 10 km ako ovi mali primopredajnici zaista ostvaruju taj domet 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.