PK 210 strujna mjerna kliješta ISKRA


Danas su nabavljena strujena mjerna kliješta PK 210 slovenskog proizvođača Iskra iz 1986. godine. Nabavljena su dva komada istih kliješta od kojih su jedna kompletna i sačuvana, dok su druga već gotovo za otpis. Zato ćemo ova druga iskoristiti za uvid u unutrašnju konstrukciju i ugrađene komponente.

iskra_pk210_08

Mjerna kliješta Iskra PK 210 namijenjena su za mjerenje izmjeničnih struja do 3000 A i izmjeničnih napona do 600 V i to izravno preko priključnih kablova ili beskontaktno preko mjernog transformatora. Mjerni transformator ima jezgru koja se može raširiti u obliku čeljusti kako bi se njome mogao obuhvatiti vodič pod naponom koji mjerimo. Beskontaktno mjerenje praktično je iz razloga jer nije potrebno prekidati strujni krug prilikom mjerenja.

iskra_pk210_10

Naša mjerna kliješta imaju šest strujnih i dva naponska mjerna opsega, no, kod mjerenja preko mjernog transformatora osjetljivost se na svakom opsegu može povećati tako da se vodič na kojem mjerimo struju omota nekoliko puta oko čeljusti mjernih kliješta. Tu vrijedi pravilo da koliko puta se omota vodič oko kliješta (jezgre transformatora) toliko puta se poveća očitana vrijednost na skali instrumenta. Ovo je korisno kod mjerenja malih struja ili kad je mjerena vrijednost negdje na rubovima skale gdje je očitanje otežano.

iskra_pk210_09

Da bi beskontaktno mjerenje funkcioniralo potrebno je kliještima obuhvatiti samo jedna vodič pod naponom. Ukoliko obuhvatimo dva vodiča (npr. i nulu i fazu koje se obično nalaze u istom kablu) mjerenje neće biti moguće jer se poništava efekt elektromagnetske indukcije koji se iskorištava kod mjerenja mjernim transformatorima. Na točnost mjerenja ponekad može utjecati remanentni (zaostali) magnetizam u jezgri mjernog transformatora od nekog prijašnjeg mjerenja, pa je dobro svaki puta prije mjerenja kliješta nekoliko puta otvoriti i zatvoriti kako bi se taj magnetizam neutralizirao.

iskra_pk210_01

Unutar mjernih kliješta PK 210 očekivano nalazimo samo nekoliko mjernih otpornika i sklopku za njihovo preklapanje.

iskra_pk210_02

iskra_pk210_03

iskra_pk210_04

iskra_pk210_05

Sa druge strane (uz nekoliko otpornika) montirane su ispravljačke diode za instrument i trimer potenciometar za kalibraciju.

iskra_pk210_11

iskra_pk210_14

Na donjoj slici vidi se mehanizam blokiranja kazaljke instrumenta. Preko poluge (pocinčana žica) pritišće se elastična pločica (listić bakrene boje) preko kazaljke na površinu skale. Na taj način kazaljka ostane pritisnuta uz skalu na nekom njenom trenutnom položaju.

iskra_pk210_12

Na pozadini skale otkrili smo datum proizvodnje: 17. IV. 1986.

iskra_pk210_13

Mehanizam kliješta izrađen je vrlo kvalitetno robusno. Za plastično kućište pričvršćena su sa tri vijka te do mehaničkih oštećenja prvo dolazi na tim spojevima. U našim kliještima zatekli smo dva puknuta plastična nosača, no kliješta su se dovoljno čvrsto držala i na tom jednom preostalom nosaču.

iskra_pk210_06

iskra_pk210_07

S obzirom da imamo dva primjerka mjernih kliješta PK 210 možemo si priuštiti otvaranje plastične zaštite mjernog transformatora kako bi vidjeli izvedbu samog namota. Plastična obloga je sljepljena i može se skiniti samo mehaničkim uklanjanjem.

iskra_pk210_16

iskra_pk210_15

iskra_pk210_17

Svu dokumenataciju koju smo zatekli uz ova mjerna kliješta možete preuzeti ovdje.

Mjerna kliješta vrlo su koristan alat svakog električara jake struje. Današnjim mjernim kliještima se uz upotrebu posebnih senzora beskontaktno mogu mjeriti i izmjenični i istosmjerni naponi i struje, a osim toga sama kliješta su puno manja i kompaktnija. No, ni ova naša nisu baš toliko velika da ne bi stala na kolekcionarsku policu vintage mjernih instrumenata 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.