SUN 900 SCOPE MOTOR TESTER


Danas je nabavljen set uređaja za mjerenje i dijagnostiku rada benzinskih motora tvrtke Sun Electric Corporation pod nazivom SUN 900 SCOPE MOTOR TESTER iz 1961. godine. Tvrtka Sun Electric Corporation osnovana je 1931. godine, 2007. godine promijenila je naziv u Sun Test Systems, te se čitavo vrijeme do danas bavi proizvodnjom mjernih, testnih i dijagnostičkih uređaja za motore zrakoplova i cestovnih vozila.

P1190500

P1190504

P1190516

P1190545

P1190547

P1190558

Unutar metalne šasije na koju su pričvršćene mjerne komponente nalaze se dva transformatora. Jedan je mrežni koji pretvara napon od 220V na 110V potreban za pogon svih svih mjernih komponenti osim osciloskopa MODEL 550 koji se  preko posebnog kabela napaja sa 220V. Drugi transformator je 220V na 12V i ovaj izmjenični napon koristi se samo za napajanje žaruljica za osvjetljenja skala instrumenata. Stoga svaka mjerna komponenta sa stražnje strane ima izvedene vodove za napajanje naponima od 110V i 12V.

P1190571

P1190583

Uz SUN 900 SCOPE MOTOR TESTER dolazi i hrpa priključnih kablova, sondi, pneumatskih cijevi te stroboskopska lampa.

P1200017

SUN 900 sastoji se od ukupno pet mjernih uređaja:

 • MODEL 20 – uključuje voltmetar za mjerenje pogonskih napona i padova napona (otpora) na pojedinim komponentama električnog sustava paljenja, stroboskopsku lampu za podešavanje točke paljenja na motoru te pneumatsku mjernu granu za mjerenje propusnosti (brtvljenja) unutar cilindra motora
 • MODEL 40 – uključuje električne mjerne instrumente za mjerenje kuta paljenja (kuta otvaranja/kuta zatvaranja) i broja okretaja motora
 • MODEL 550 – osciloskop za prikaz oblika visokonaponskih impulsa koje proizvodi indukcijska zavojnica (bobina) u sustavu električnog paljenja motora, a na temelju čega se može dijagnosticirati niz parametara u radu motora
 • MODEL 60 – uključuje instrument za mjerenje kapaciteta i ispitivanje ispravnosti kondenzatora u razvodniku paljenja (na platinskom prekidaču), ommetar za mjerenje različitih otpora na električnim sustavima automobila (ispitivanje uređaja na kratki spoj, mjerenje otpora zavojnica indukcijskog svitka i sl.) te osciloskop za zasebno testiranje i snimanje impulsa indukcijske zavojnice (bobine) izvan motora
 • MODEL 80 – pneumatski mjerni sklop za testiranje (pod)tlakova unutar usisne grane, ispušne grane, sustava protoka i miješanja goriva i sl.

Također su nabavljena i dva dodatna uređaja iz iste serije SUN testnih uređaja za motore:

 • MODEL 228 – uključuje pneumatsku mjernu granu za mjerenje postojanosti različitih tlakova prisutnih u cilindru motora (isto kao i kod MODEL 20)
 • MODEL VAT 20 – uključuje voltmetar, ampermetar te otpornička opterećenja za provjeru ispravnosti rada sustava punjenja akumulatora u automobilima (generator – regulator – akumulator)

sun_900_scope_motor_tester_54

Mjerne instrumente za mjerenje i dijagnostiku na motornim vozilima već smo opisivali kroz nekoliko naših objava, a uz ovaj naš SUN 900 SCOPE MOTOR TESTER nabavljen je i detaljni priručnik za upotrebu (HANDBUCH SCOPE MOTOR TESTER 900) koji možete preuzeti klikom na donju sliku, tako da se ovdje nećemo baviti ponovnim objašnjavanjem načina stajanja i principa rada ovih mjernih instrumenata.

sun_900_scope_motor_tester_01

MODEL 20 (voltmetar, pogon stroboskopske lampe, pneumatska mjerna grana). Očekivano za 1960-te godine nalazimo izvedbu sa elektronskim cijevima:

 • 2D21 (PL 21) – tiratron cijev
 • ECC 82 – dvostruka trioda (2 komada)
 • OA2 – regulator napona

Na tiskanoj pločici uočavamo i selenske ispravljače, a svi (papirnati) kondenzatori vizualno izgledaju prilično isušeni te bi prije eventualnog uključivanja ove mjerne komponente svakako trebalo izvršiti njihovu zamjenu. Pneumatska mjerna grana je zasebna i ne sadrži elektroničke senzore.

sun_900_scope_motor_tester_03

sun_900_scope_motor_tester_02

sun_900_scope_motor_tester_01

sun_900_scope_motor_tester_04

sun_900_scope_motor_tester_05

sun_900_scope_motor_tester_06

sun_900_scope_motor_tester_07

sun_900_scope_motor_tester_08

sun_900_scope_motor_tester_09

sun_900_scope_motor_tester_10

MODEL 40 (mjerenje kuta paljenja i broja okretaja motora). Unutar ove komponente nalazimo tiskanu pločicu nešto novijeg datuma (1967. godina) te kao aktivnu komponentu tranzistor s oznakom N-372. Mrežni transformator i ispravljačke diode također se lijepo uočavaju na pločici. S obzirom da je unutar kućišta pečat iz 1961. godine moguće je da se radi o nekoj kasnijoj modifikaciji elektroničkog sklopa, odnosno prelazak sa elektronskih cijevi na poluvodiče. No kondenzatori i ovdje vizualno izgledaju prilično osušeno pa bi ih prije uključivanja svakako trebalo provjeriti i zamijeniti.

sun_900_scope_motor_tester_14

sun_900_scope_motor_tester_12

sun_900_scope_motor_tester_13

sun_900_scope_motor_tester_11

sun_900_scope_motor_tester_15

sun_900_scope_motor_tester_16

sun_900_scope_motor_tester_17

sun_900_scope_motor_tester_18

sun_900_scope_motor_tester_19

MODEL 550 (osciloskop za prikaz oblika visokonaponskih impulsa iz bobine). Osciloskop je izrađen oko slijedećih elektronskih cijevi:

 • 12AU7A (ECC 82) – dvostruka trioda (5 komada)
 • 6AL5 – dvostruka dioda (2 komada)
 • 6AU6A – pentoda (5 komada)
 • 6X4 – punovalna ispravljačica (2 komada)
 • OA2 – regulator napona (3 komada)
 • 1G3GT (1B3GT) – poluvalna visokonaponska ispravljačica

Zanimljivo je oznaka na ispravljačici 1G3GT kojom se upozorava na moguću emisiju rendgenskih zraka iz iste (X-radiation) s obzirom da ista radi na visokim naponima (22-33 kV). Iako je ova upozorba možda malo pretjerana, uvijek je dobro koristiti oklop ili neku drugu zaštitu oko ove elektronske cijevi kako bi se suzbilo štetno zračenje ali i kako bi se smanjila mogućnost slučajnog dodira dijelova pod visokim naponom (jačina struje na anodi ispravljačice može iznositi i do 50 mA). U našem slučaju VN transformator oklopljen je metalnim oklopom, a VN ispravljački dio zaštićen je pločicom sa poznatim natpisom DANGER – HIGH VOLTAGE. Ovaj visoki napon potreban je za rad katodne cijevi osciloskopa. Uz cijevne, također se uočavaju i selenski ispravljači ugrađeni u ovaj osciloskop, a sve elektrolitske kondenzatore bi svakako trebalo zamijeniti prije bilo kakvog spajanja ovog osciloskopa na napajanje.

sun_900_scope_motor_tester_42

sun_900_scope_motor_tester_45

sun_900_scope_motor_tester_46

sun_900_scope_motor_tester_47

sun_900_scope_motor_tester_48

sun_900_scope_motor_tester_49

sun_900_scope_motor_tester_50

sun_900_scope_motor_tester_51

sun_900_scope_motor_tester_52

sun_900_scope_motor_tester_53

MODEL 60 (mjerač kapaciteta, mjerač otpora, osciloskop za VN impulse). Osciloskop se bazira na katodnoj cijevi AMPEREX DG7-32/01 te dvije elektronke:

 • 12AU7 – dvostruka trioda
 • 2D21 – tiratron cijev

Ispravljači su selenski, a kondenzatore je i ovdje svakako potrebno zamijeniti prije puštanja ove mjerne komponente u rad.

sun_900_scope_motor_tester_23

sun_900_scope_motor_tester_21

sun_900_scope_motor_tester_22

sun_900_scope_motor_tester_20

sun_900_scope_motor_tester_24

sun_900_scope_motor_tester_25

sun_900_scope_motor_tester_26

sun_900_scope_motor_tester_27

sun_900_scope_motor_tester_28

sun_900_scope_motor_tester_29

sun_900_scope_motor_tester_30

sun_900_scope_motor_tester_31

MODEL 80 (pneumatski mjerni sklop). Ova mjerna komponenta ima vlastitu turbinu za stvaranje (pod)tlaka pogonjenu elektromotorom. Senzor protoka zraka je vjerojatno neki tip piezo-električnog tlačnog pretvornika koji se napaja preko transformatora sa selenskim ispravljačem. U ovaj električni krug vezani su mjerni otpornici, regulacijski potenciometar na prednjoj ploči ABGAS EINSTELUNG i mjerni instrument koji pokazuje omjer miješanja goriva. Mjerna grana za vakuum (podtlak) je zasebna i nema elektroničkih komponenti.

sun_900_scope_motor_tester_41

sun_900_scope_motor_tester_34

sun_900_scope_motor_tester_33

sun_900_scope_motor_tester_32

sun_900_scope_motor_tester_35

sun_900_scope_motor_tester_36

sun_900_scope_motor_tester_37

sun_900_scope_motor_tester_38

sun_900_scope_motor_tester_39

sun_900_scope_motor_tester_40

MODEL 228 (pneumatski mjerni sklop). Radi se o potpuno istom sklopu kao i kod komponente MODEL 20.

sun_900_scope_motor_tester_56

sun_900_scope_motor_tester_57

MODEL VAT 20 (provjera sustava punjenja akumulatora). Sustav punjenja akumulatora sastoji se od akumulatora, generatora i regulatora. Osnovna zadaća regulatora u tom krugu je kontrola napona za zaštitu akumulatora (previsok napon iz generatora može uništiti akumulator), kontrola struje za zaštitu generatora (preveliko strujno opterećenje može uništiti generator) i kontrola prekidača (releja) za uključivanje/isključivanje punjenja akumulatora prema trenutnom odnosu napona akumulatora i generatora. Regulator kontrolira pobudni napon prema generatoru ovisno o izlaznom naponu iz istog tako da generator uvijek isporučuje konstantni napon. Mjerni uređaj MODEL VAT 20 opremljen je sa dva reostata SPANNUNGS REGLER (SR) i FELD-UND RELAIS WIDERSTAND (FRW) koji se mogu uključiti kao radno opterećenje prilikom različitih mjerenja. Način spajanja i mjerenja ovim instrumentom opisan je u priručniku za upotrebu SUN MODEL VAT 20.

 

sun_900_scope_motor_tester_62

sun_900_scope_motor_tester_55

sun_900_scope_motor_tester_61

sun_900_scope_motor_tester_58

sun_900_scope_motor_tester_59

sun_900_scope_motor_tester_60

Za povratak u operativnu upotrebu ovog uređaja za autodijagnostiku vjerojatno bi bilo potrebno zamijeniti veliki broj dotrajalih pasivnih elektroničkih komponenti, zatim dijelove ožičenja, a moguće i nekolicinu samih elektronskih cijevi. No vanjski izgled, kompletnost i očuvanost ovog testera s obzirom na godine i njegovu namjenu je izrazito dobra, a to je sasvim dovoljan razlog da ga postavimo na neko središnje izložbeno mjesto kako to i zavređuje jedan ovako doista velik, graciozan i impozantan kompletni mjerni sustav koji nakon gotovo 60 godina postojanja sigurno zaslužuje neko malo ugodnije mjesto od bučnih i prašnjavih automehaničarskih radionica kakvih se sigurno dovoljno nagledao u svom životu 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.