Transverter 144/432 MHz


Danas je nabavljen transverter frekvencijskih opsega pomoću kojeg se primopredajnik za 2-metarski radioamaterski opseg (144-146 MHz) može koristiti za rad na 70-centimetarskom radioamaterskom opsegu (432-434 MHz). Naš transverter dakle ima zadaću prijemne frekvencije iz opsega 432-434 MHz konvertirati u opseg 144-146 MHz pogodan za prijem na 2-metarskom prijemniku, odnosno predajne frekvencije 2-metarskog predajnika iz opsega 144-146 MHz konvertirati u opseg  432-434 MHz.

P1220514

U vrijeme kada radioamaterski primopredajnici nisu bili ni dostupni, ni univerzalni, a niti jeftini kao danas, radioamateri su razvili praktične uređaje kojima je bilo moguće konvertiranje prijemnih i predajnih frekvencija iz jednog radioamaterskog opsega u neki drugi, pri čemu su bile pokrivene gotovo sve kombinacije međusobnog transvertiranja različitih opsega. Naš primjerak transvertera 144/432 MHz također je uradak iz samogradnje.

P1220522

Što se tiče konverzije frekvencije 144 MHzna 432 MHz odmah se uočava harmoničan odnos ovih frekvencija: 3 x 144 =  432 što logično ukazuje na upotrebu utrostručivača frekvencije (triplera) kod takve konverzije frekvencija. Međutim, glede upotrebe triplera postoje dva bitna ograničenja. Tripler ima slabu korisnost (veliko gušenje ulazne snage) pa se može koristiti jedino za predajni signal, a uz to unosi i znatna izobličenja amplitude pa se takav izlazni signal ne može upotrijebiti za amplitudno modulirane signale (AM i SSB) već jedino za rad FM telefonijom i telegrafijom. Stoga se konverteri radije baziraju na aktivnim mješačima frekvencije, istim onakvima kakve redovito susrećemo u našim objavama vezanima uz radio prijemnike i radio predajnike.

Presentationw1

Blok shema našeg transvertera vrlo je jednostavna, a i sama praktična izvedba uključuje svega sedam tranzistora za kompletno sklopovlje konverzije prijemne i predajne frekvencije. Vidimo da lokalni oscilator proizvodi frekvenciju od 288 MHz koja se dobije nakon utrostručavanja osnovne frekvencije kristalnog oscilatora na 96 MHz. Ovako dobivena frekvencija zajednička je i služi za miješanje u oba mješača (prijemnom i predajnom) s time da se kod predajnog mješača filtrira zbroj ulazne frekvencije i frekvencije lokalnog oscilatora, a kod prijemnog mješača filtrira se njihova razlika. Zbog preglednijeg prikaza u izračun smo uvrstili samo prve frekvencije iz opsega, no jasno je da isto vrijedi za sve radne frekvencije opsega.

P1220529

Presn1

Vidimo da su oscilator i tripler zajednički za prijemni i predajni dio transvertera te su oni u radu stalno priključeni na napajanje. Ostali sklopovi prijemnika ili predajnika na napajanje se priključuju samo u odgovarajućim režimima rada – prijem ili predaja. Preklapanje napajanja, te ulazne i izlazne priključnice na režime prijem ili predaja vrši se pomoću releja. Signal za automatsko preklapanje releja na predaju uzima se sa ulazne priključnice, nakon čega se isti ispravlja i okida Darlingtonov spoj tranzistora na čijem izlazu su releji. Ovaj princip već smo opisali u objavama VF pojačalo snage 10W sa KT920G i VF linear 150 W za 2-metarski opseg sa MRF247.

P1220534

P1220537

Ulazni TX signal ne smije biti prevelik jer bi mogao poremetiti rad ili uništiti mješač predajnika. Stoga se TX signal reducira otpornicima snage koji čine tzv. „lažno opterećenje“  i na kojima se višak snage iz baznog predajnika pretvori u toplinu. Ovaj sklop posebno je oklopljen pregradama da se spriječi indukcija snažnog VF signala na druge stupnjeve transvertera. Ne treba naglašavati kako čitavo ovo lažno opterećenje treba imati impedanciju 50 Ω kako ne bi došlo do prekomjerne pojave stojnih valova na liniji predajnik – transverter. Jačina VF signala koji se dovodi na mješač predajnika je kritična pa je dodan još jedan potenciometar za finu regulaciju snage koja će se propuštati kroz lažno opterećenje.

P1220542

U posebnom oklopu nalazi se izlazno VF pojačalo snage za 70-cm opseg koje se bazira na jednom VF tranzistoru. Oznake tranzistora nisu vidljive, no s obzirom na ulaznu snagu od 150 mW ovakvo pojačalo sigurno ne daje na izlazu snagu puno veću od 1 W. Konstrukcijski i shematski vrlo slično pojačalo opisali smo u objavi VF pojačalo snage 10W sa KT920G.

P1220548

P1220551

Kod transvertera koji koriste mješače uvijek se kao produkti miješanja, osim željenih frekvencija, u praksi pojavljuje i niz drugih neželjenih frekvencija koje zatim mogu stvarati smetnje ukoliko se poklapaju sa radnim frekvencijskim opsezima. Ukoliko je razlika između frekvencija koje se miješaju manja, to će i neželjene frekvencije imati manji međusobni frekvencijski razmak te vrlo lako mogu upasti na opseg na kojem se radi i tako stvarati smetnje na više kanala unutar opsega. Da se to što je moguće više spriječi potrebno je koristiti selektivne stupnjeve linearnih pojačala signala na izlazu iz mješača i izvesti što bolje filtriranje izlaznog signala prije njegovog dovođenja na antenu. Također, upotrebom dvostrukog miješanja frekvencije lokalnog oscilatora i međufrekvencije mogu se udaljiti od frekvencije osnovnog signala, no to onda usložnjava shemu i izradu takvih transvertera.

P1220563

Vidimo da su kod ovog našeg transvertera upotrijebljeni „standardni“ lako dobavljivi elementi, zavojnice su jednostavne za izradu, a dodatni bonus je upotreba štampanih Leherovih vodova za rezonantne krugove transvertera. Iako elemenata za podešavanje ima poprilično, za kompletno ugađanje ovakvog transvertera dovoljno je imati neki multimetar (voltmetar i ampermetar) te eventualno neki (priručno sastavljen) mjerač malih VF napona. Naravno da je posao podešavanja uz današnje sveprisutne osciloskope i spektralne analizatore više nego poželjan, no mi ovdje ipak govorimo o dobroj staroj tehnologiji, kod koje smo najsretniji ukoliko ju možemo upogoniti uz pomoć dobrih starih (i ne preskupih) mjernih instrumenata 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “Transverter 144/432 MHz

 • IATAN DORIN

  Hello!!!! very interesting ALL!!!!! I would need A TRANSVERTER SSB, CW from 144MHZ!!!!I can generate 1-10w from 144 mhz my old IC 706!!!
  How much power i can get out on 432mhz? I have 432 mhz, but only FM!!!!! I need SSB, CW !!!! Can you help me? how much do i have to send you? Manu thanks in advance!!!! IATAN DORIN – YO4BZC 73!!!!

  • crowave Post author

   Building a quality and reliable 144/432 MHz SSB TX/RX transverter for your IC 706 is not easy, it’s not simple and not cheap.

   An schematic diagram for such a transverter is relatively complex, it needs experience in self-construction and needs special adjustment (spectrum analyser, power meter…).

   The simple transducer described here falls into older devices and does not meet current standards for 70 cm transmitters.

   Much better option is to buy a new radio device that covers a 70 cm radio band.

   Nice regards, CroWave