GOERZ UNIGOR 3


Danas je nabavljen univerzalni mjerni instrument austrijske tvrtke Goerz Electro Ges.m.b.H. pod nazivom UNIGOR 3 iz 1959. godine. Ovim instrumentom moguće je mjerenje izmjeničnih i istosmjernih struja i napona, te električnog otpora i kapaciteta.

Mjerni opsezi lako se isčitavaju iz oznaka na sklopki za odabir mjernih opsega i oznaka na skali. Sve kontrole su jasno označene i ne treba ih posebno objašnjavati. Uočavaju se dva gumba bez oznaka ispod skale instrumenta: lijevo je sklopka za ponovno uključivanje ugrađenog zaštitnog releja (sklopke) u slučaju da dođe do njenog izbacivanja, a desno je potenciometar za namještanje nule kazaljke instrumenta kod mjerenja otpora i kapaciteta.

metrawatt_unigor_3_011

Sa ploče na zadnjoj strani instrumenta tijekom vremena gotovo do kraja su se izbrisale otisnute upute za korištenje i tehnički podaci. Ispod poklopca prvo se uočava mjerni transformator za izmjenične napone i struje, ležište za bateriju tipa R10 od 1,5V, mjerni otpornici, te otisnuti otpornik u krugu ugađanja izmjeničnih strujnih opsega.

metrawatt_unigor_3_012

Na bočnoj strani se uočava zaštitni relej čija je zavojnica vezana serijski sa instrumentom, a sklopkom releja se prekida ulazna mjerna priključnica. Vrijeme reakcije ovog zaštitnog releja je od 0,005 do 0,01 sekunde.

metrawatt_unigor_3_013

Evo shematskog prikaza toga zaštitnog releja.

metrawatt_unigor_3_020

metrawatt_unigor_3_014

Još nekoliko pogleda na bočne strane instrumenta otkriva mjerne otpornike i strujne shuntove te slojevitu (sendvič) montažu pločica instrumenta.

metrawatt_unigor_3_015

Na električnoj shemi mjernog instrumenta UNIGOR 3 uočavaju se njegove specifičnosti:

  • S – zaštitni relej (sklopka)
  • W – mjerni transformator za opsege izmjeničnih struja i napona
  • G – spoj poluvalnog ispravljača napona za instrument na sekundaru mjernog transformatora sa tinjalicom za prenaponsku zaštitu instrumenta

metrawatt_unigor_3_019

Dok se mjerenja struje i napona vrše izravno na odgovarajućim mjernim opsezima i priključnicama, za mjerenja kapaciteta kao i većih otpora potrebno je dovesti vanjski izvor odgovarajućeg napajanja. Ovo je potrebno iz razloga jer ugrađena baterija od 1,5V nije dostatna za mjerenje većih otpora, a za mjerenje kapaciteta potrebano je dovesti vanjski izmjenični napon jer UNIGOR 3 nema svoj vlastiti oscilator izmjeničnog napona.

Evo sheme spajanja instrumenta UNIGOR 3 za pojedine opsege mjerenja otpora i kapaciteta:

metrawatt_unigor_3_018

Karakteristika većine starijih tipova univerzalnih instrumenata je da im je za mjerenje kapacitea i većih otpora potrebno dovesti dodatno vanjsko napajanje. Kod instrumenta UNIGOR 3 ipak je pri tome prednost što se za sva mjerenja može iskoristiti direktni mrežni napon. Sve što smo rekli za već opisani slični instrument MTM VIELFACHMESSER III vrijedi i za UNIGOR 3: lijep primjerak vintage univerzalnog mjernog instrumenta koji je uvijek poželjan; nekad kao dio kvalitetne mjerne opreme svakog električara, a danas kao dio lijepe kolekcije vintage mjernih instrumenata… također svakog električara 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.