VOJNI TELEFON TC-72 / F-1600


Danas je nabavljen rumunjski terenski vojni telefon oznake TC-72 (F-1600) iz 1970-ih godina. Radi se o klasičnom induktorskom vojnom telefonu predviđenom za upotrebu na terenu (bojištu). Od terenskih vojnih telefona traži se robusnost i jednostavnost pa tako i ovaj telefon dolazi sa svega tri priključnice i tri tastera.

vojni_telefon_tc72_f1600_01

Na gornjoj slici uočava se nosač brojčanika koji se može spojiti kao vanjski modul (prednja strana). Bočno je ručica induktora, a sa gornje ploče omogućen je pristup na dva tastera. Jedan je linijski prekidač (LINE SWITCH) koji funkcionira kao i svaki taster analognog telefona (aktivira spuštanjem, odnosno dizanjem slušalice i taj način otvara ili zatvara telefonsku liniju). Drugi je taster audio pojačala za slušalicu (RECEPTION AMPLIFIER). Audio pojačalo ugrađeno u ovaj telefon nije stalno u funkciji, nego se isto po potrebi može uključiti pritiskom na taster, dakle samo ukoliko je audio prijem u slušalici previše slab.

vojni_telefon_tc72_f1600_02

Ispod poklopca nalazi se prostor za smještaj slušalice  – mikrofonsko telefonske kombinacije, odnosno MICRORECEIVER kako je to označeno na ovom telefonu. Iznad slušalice nalazi se utičnica za njeno priključenje tijekom rada. Lijevo je kućište za ugradnju tri baterije od 1,5V koje služe za napajanje telefona i audio pojačala. Ispod su dva tastera koja smo spomenuli u gornjem opisu. Desno su tri priključnice za spajanje dvožične telefonske linije na jednu od dvije vrste rada: priključnice L1 i L2 za LB (Local Battery) i priključnice L1 i C za CB (Common Battery). Ove vrste rada detaljno smo opisali u objavi TELEMIT VOJNI TELEFON.

vojni_telefon_tc72_f1600_03

Kad se slušalica izvadi iz ležišta uočava se i treći taster CONTROL LINE. Ovaj taster se koristi za provjeru telefonske linije od prekida i za provjeru rada induktora i zvonca telefona. U okruglom ležištu slušalice nalazi se prekidač u obliku vijka kojim se telefon postavlja na željenu vrstu rada, odnosno način napajanja: oznake BC i BL imaju isto značenje kao i gore spomenute oznake CB i CL.

vojni_telefon_tc72_f1600_06

Telefon u radnom položaju koristi se spuštenim poklopcem i slušalicom izvučenom iz kućišta. Natpis na pločici  upozorava kako slušalica mora biti u svojem predviđenom položaju na kućištu kada se telefon ne koristi (kako bi svojom težinom pritiskala taster za prekid linije LINE SWITCH).

vojni_telefon_tc72_f1600_17

Električna shema telefona. Uočava se modul audio pojačala za slušalicu.

vojni_telefon_tc72_f1600_04

Telefon izvađen iz kućišta. Uočavaju se višepolne sklopke tastera, zvonce i mehanizam ručice induktora.

vojni_telefon_tc72_f1600_15

Pogled s druge strane. Zanimljivo u konstrukciji ovog telefona je način montaže i spajanja elektroničkih komponenti. Iako sam telefon nema puno takvih komponenti, ništa nije lemljeno “u zraku”. Naime, sve pojedinačne komponente ili grupe komponenti zalijane su u aluminijska kućišta sa izvodima te tako tvore svojevrsne module. Moduli nisu označeni nikakvim oznakama.

vojni_telefon_tc72_f1600_16

Na slici dolje vidi se posebno kućište baterija, zatim u sredini dio kućišta sa tasterima, sklopkom i konektorima, te na dnu dio kućišta sa zvoncem i induktorom. Sa svake strane induktora vide se dva modula.

vojni_telefon_tc72_f1600_07

Telefon ima ukupno pet modula. Najveći je modul audio pojačalo. U preostala četiri modula smještene su ostale komponente: prema shemi to su 4 otpornika, 4 kondenzatora i 4 diode. S obzirom da su svi moduli osim audio pojačala trajno zalijani u aluminijska kućišta sadržaj istih moguće je otkriti jedino ommetrom ili praćenjem vodova. Svi vodovi pak su čvrsto i uredno međusobno upleteni i fiksirani špagom te bez posebnog razloga nema smisla rastavljati ovu konstrukciju.

vojni_telefon_tc72_f1600_11

Modul pojačala jedini je rastavljiv i na slici dolje vidimo tiskanu pločicu audio pojačala.

vojni_telefon_tc72_f1600_13

Pogled na komponente pojačala. Audio pojačalo bazira se na pet tranzistora tipa BC107. Namot na željeznoj jezgri koji se uočava na pločici vjerojatno je komponenta audio filtra.

vojni_telefon_tc72_f1600_12

Pogled na induktor s prednje strane.

vojni_telefon_tc72_f1600_14

Pogled na kontakte od ukupno tri tastera koji se nalaze kod ovog telefona.

vojni_telefon_tc72_f1600_10

Na slici dolje (osim tastera) vidi se i jednostavna sklopka za prebacivanje na željeni način napajanja (BC ili BL).

vojni_telefon_tc72_f1600_09

Bliži pogled na zvonce, induktor i dva modula telefona.

vojni_telefon_tc72_f1600_08

Na telefonu se nalaze detaljne instrukcije za provjeru ispravnosti telefona i njegovo korištenje.

vojni_telefon_tc72_f1600_05

U svrhu provjere mi smo naš telefon spojili na stabilizirani izvor napajanja od 4,5V. Pritiskom tastera na mikrofonsko-telefonskoj kombinaciji (CV) i govorom u mikrofon, u slušalici se čuje dovoljno pojačan i jasan zvuk našeg govora. Međutim, zvuk u slušalici sadrži i dosta jaku komponentu bruma. Ovome može biti uzrok upotrijebljeno mrežno napajanje umjesto baterija, iako se radi o kvalitetno stabiliziranom naponu napajanja. Pritiskom na taster RECEPTION AMPLIFIER zvuk se u slušalici pojača što znači da audio pojačalo radi. Što se tiče bruma za sada nećemo tražiti uzrok jer je prvo potrebno telefon isprobati s čistim baterijskim napajanjem. Primjećeno je da se ponekad i javljaju prekidi u prijenosu zvuka od mikrofona do slušalice. Provjera zvonca i induktora nije prošla zadovoljavajuće. Induktor ne daje dovoljno viskok napon i zvonce slabo radi. Uzrok ovog problema može biti u kliznim kontaktima induktora, ali i u kontaktima tastera CONTROL LINE.

Kod našeg vojnog telefona TC-72, iako je izvana u vrlo očuvanom stanju, detektorano je niz fukcionalnih problema čiji su uzroci loši kontakti na pojedinim tasterima i u krugu induktora, a nije isključeno da su zbog starosti izgubili svoja svojstva i kondenzatori kao moguće i druge elektroničke komponente. Opisana modularna izvedba olakšava popravak telefona u specijaliziranom servisu, no nama će otežati detekciju komponenti i njihovu eventualnu zamjenu, posebice zato jer na električnoj shemi nema ispisanih vrijednosti ili oznaka komponenti, a komponete u telefonu su također zalijane u neoznačene aluminijske blokove. Za početak bi trebalo strpljivo rastaviti i očistiti sve sklopke i kontakte telefona, a za to će nam biti potrebno barem jedno čitavo i mirno poslijepodne, na koje nadamo se nećemo morati predugo čekati. A do tada, sve veze ćemo morati održavati preko mobitela ili interneta, naravno uz obavezan oprez! Neprijatelj sluša! Od svih mogućih veza, još uvijek je najteže prisluškivati izravnu vezu dva terenska telefona spojena preko nekoliko metara dvožilnog kabla 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.