CB PRIMOPREDAJNIK – SOVA (ISKRA)


Danas je nabavljena tri tipa ručnih CB AM primopredajnika slovenskog proizvođača Iskra pod nazivima SOVA, RRP 27 SOVA 3 i RRP 27 SOVA 4 iz 1970-tih godina.

Tvrtka Iskra vuče korijene iz 1946. godine te je sve do danas prisutna na tržištu. Možemo reći da se radi o jednoj od najuspješnijih i najdugovječnijih tvrtki sa područja bivše Jugoslavije koja je preživjela procese restrukturiranja i privatizacije tijekom 1990-tih godina te otada bilježi tendenciju ponovnog rasta, razvoja i širenja na svjetska tržišta. Kroz čitavo razdoblje postojanja nudi širok spektar proizvoda iz područja elektronike, elektrotehnike, telekomunikacija, energetike, automatizacije i tome srodnih proizvodnih grana.

Primopredajnike SOVA prema upotrijebljenim elementima možemo svrstati u 1970-te godine. Ako napravimo neku brzu usporedbu, modeli SOVA i SOVA 3 imaju potpuno različita kućišta ali jednaku elektroničku shemu, dok modeli SOVA 3 i SOVA 4 imaju ista kućišta (osim boje) ali potpuno drugačiju elektroničku shemu:

  • SOVA – jedan kanal, metalno kućište, antena dužine 133 cm, MF = 1,650 MHz, izlazna snaga 150 mW, prijemnik sa 4 tranzistora (SE 3001 x2, SE 1001 x2), predajnik sa dva tranzistora (SE 3001, RCA 40080), audio pojačalo sa integriranim krugom CA3020A
  • SOVA 3 – jedan kanal, plastično kućište, antena dužine 118 cm, MF = 1,650 MHz, izlazna snaga 150 mW, prijemnik sa 4 tranzistora (SE 3001 x2, BF 242 x2), predajnik sa dva tranzistora (SE 3001, RCA 40080), audio pojačalo sa integriranim krugom CA3020A
  • SOVA 4 – dva kanala, plastično kućište, antena dužine 118 cm, MF = 455 kHz, izlazna snaga 400 mW, prijemnik sa integriranim krugom TBA 651, predajnik sa tri tranzistora (2N 918 x2, BD 137), audio pojačalo sa integriranim krugom TBA 820

Vidimo da sva tri tipa primopredajnika SOVA uključuju integrirane krugove. U SOVA i SOVA 3 je ugrađen samo jedan integrirani krug CA3020A koji se koristi kao NF audio pojačalo za zvučnik tijekom prijema i predaje. Naime, za vrijeme predaje zvučnik se u ovom primopredajniku također koristi i kao mikrofon čiji signal se pojačava preko istog integriranog kruga. CA3020A može isporučiti max 1W snage na 12V, no u našoj konfiguraciji izlazna snaga je 2-3 puta manja.

Primopredajnik SOVA 4 ima dva integrirana kruga. Integrirani krug TBA 651 sadrži u sebi sve sklopove prijemnika sa jednim miješanjem, a kao vanjski elementi potrebni su mu samo MF transformatori i filtri. U našem primjeru upotrijebljen je kristal za krug oscilatora i keramički filtar 455 kHz čime se dobiva svakako puno kvalitetniji prijemnik od onih ugrađenih u primopredajnike SOVA i SOVA 3. Također je i integrirani krug za NF audio pojačalo TBA 820 ugrađen u primopredajnik SOVA 4 nešto bolji i jači od CA3020A koji se nalazi u druga dva tipa primopredajnika. Predajnik kod SOVE 4 bazira se na tri tranzistora čime je postignut 2-3 puta jači izlazni RF signal nego kod SOVE i SOVE 4.

Primopredajnici serije SOVA vrlo su jednostavni za upotrebu. Osim PTT tipke imaju još samo jednu kontrolu, a to je potenciometar sa sklopkom za uključivanje i isključivanje primopredajnika te za namještanje glasnoće zvučnika. Primopredajnik SOVA 4 ima ugrađenu i kanalnu sklopku za odabir jednog od dva radna kanala.

Primopredajnik SOVA napaja se preko 7 baterija od 1,5V, dakle ukupno 10,5V. Kućište za baterije doduše ima osam mjesta ali jedno ležište se ne koristi jer na to mjesto nasjeda unutarnji dio teleskopske antene. Za primopredajnike SOVA 3 i SOVA 4 nemamo originalna baterijska kućišta (napajanje je prerađeno sa rad standardnom baterijom od 9 V) ali vidimo da se i kod njih zadržalo isto napajanje od 7×1,5V, no moguće je umetnuti i 8×1,2 V (punjive baterije) ili se primopredajnici mogu napajati preko vanjskog ispravljača koji se spaja na DC konektor na bočnoj strani kućišta primopredajnika.

U primopredajnike SOVA i SOVA 3 ugrađeni su kristali za 23. CB kanal na frekvenciji 27,225 MHz, a u primopredajnik SOVA 4 ugrađeni su kristali za pozivni 20. CB kanal (27,205 MHz) i 38. CB kanal (27,385 MHz). Moguće da su prve serije primopredajnika SOVA koristile neke državne javne službe tijekom ranih 1970-tih godina, no kasnije serije su čini se više prilagođene za komercijalnu upotrebu.

U prvu seriju primopredajnika SOVA ugrađivani su RF tranzistori talijanskog proizvođača SGS (Società Generale Semiconduttori), a za izlazno VF pojačalo odabran je tranzistor 40080 koji spada u seriju specijaliziranih tranzistora tvrtke RCA razvijenih za upotrebu u CB predajnicima. Sa naponom napajanja od 10,5V ovim tranzistorom može se dobiti najviše oko 150 mW izlazne snage. Tranzistor 40080 je inače originalno predviđen za rad u oscilatorima, no može poslužiti i kao izlazni stupanj manje snage. U seriji SOVA 3 dio tranzistora u prijemniku zamijenjen je domaćim BF 242. Kao izlazni VF tranzistor u seriji SOVA 4 koristi se BD 137 koji može raditi do frekvencija od nekih 50 MHz.

Kod svih serija SOVA prijemnici su sa jednim miješanjem (jednostruki heterodini) pri čemu prijemnici serija SOVA i SOVA 3 rade sa međufrekvencijom od 1,650 MHz, a prijemnik serije SOVA 4  radi sa MF od 455 kHz. Demodulator je svugdje klasično izveden s diodom, a audio transformator ima ulogu prilagodbe impedancije zvučnika na pojačalo u oba načina rada (kao zvučnik i kao mikrofon), kao i ulogu proslijeđivanja signala za modulaciju amplitude nosećeg signala iz oscilatora predajnika.

Metalno kućište prvih serija SOVA doista je čvrsto i izdržljivo no PTT sklopka najslabija je karika kod svih primopredajnika iz serije SOVA i često je nalazimo u uništenom ili poluispravnom stanju. Naime, kod prve serije SOVA za izmjenu baterija potrebno je razmaknuti dvije polovice kliznog metalnog kućišta, a to je nemoguće napraviti bez da se prvo izvuče plastični poklopac sa PTT sklopke nakon čega treba i dalje biti jako pažljiv da poklopac prilikom izvlačenja ne zapinje za vrh sklopke. Izvlačenje tog poklopca svaki puta kad se mijenja baterija ili otvara primopredajnik zahtijeva silu te na kraju uzrokuje lom tankog plastičnog graničnika na sklopki i time njeno raspadanje. Također je i daljnje rastavljanje prvih serija SOVA vrlo nespretno zbog nepristupačnosti komponenti nakon skidanja poklopca. PTT sklopka, potenciometar i zvučnik montirani su na posebni nosač te sa desetak isprepletenih i prekratkih žica povezani sa tiskanom pločicom. Da bi se dobio pristup komponentama potrebno je odlemiti sve te žice ili riskirati prekide vodova prilikom pokušaja njihovog micanja u stranu. Također, da bi uopće mogao skinuti nosač, potrebno je odvinuti ušice tanke aluminijske maske zvučnika, a jasno je da se već nakon nekoliko takvih savijanja one sigurno lome.

Kod serije SOVA 3, iako je tiskana pločica gotovo ista kao kod serije SOVA, potenciometar i PTT sklopka montirani su na samu tiskanu pločicu što uz novo plastično kućište omogućuje daleko bolji i lakši servisni pristup. No plastično kućište također ima svoje mane i puno tankih kritičnih mjesta gdje lako dolazi do pucanja. Vrlo loše je riješeno skidanje poklopca za baterije što s vremenom gotovo redovno dovodi do njegovog oštećenja pa su i kod naših primjeraka svi poklopci bili obljepljeni sejlotepom.

Kod serije SOVA 4 u istom plastičnom kućištu imamo potpuno drugu elektroničku shemu, tiskana je pločica je dvostrana, a PTT sklopka i potenciometar su također lemljeni izravno na pločicu. Ugrađena su dva integrirana kruga i moderniji pasivni elementi pa ovo sve skupa čini značajno poboljšanje u odnosu na prethodne dvije serije.

 

Teleskopske antene primopredajnika u potpuno razvučenom stanju ima dužinu od cca 133 cm, odnosno 118 cm. Za dobru efikasnost antena na CB opsegu trebala bi imati duljinu od najmanje 1/4 valne duljine, no kod ovakvih ručnih primopredajnika to bi bilo nespretno izvesti (antena bi trebala biti duga preko 2,7 metra) pa se ide na tzv. skraćivanje koje se postiže spajanjem induktiviteta u seriju sa antenom. Loša posljedica ovoga je što tako skraćena antena postaje iskoristiva za vrlo uski pojas frekvencija, no s obzirom da naš primopredajnik ionako radi samo na jednoj ili dvije frekvencije i sa relativno malom izlaznom snagom ovo onda ne predstavlja veći problem glede prilagodbe antene na predajnik.

CB primopredajnici SOVA razvijali su se prateći trendove napretka elektronike u 1970-im godinama i ni po čemu ne zaostaju od sličnih AM CB ručnih primopredajnika stranih proizvođača iz toga razdoblja kada se još uvijek proizvodio veliki broj modela bez integriranih krugova. Razvoj radio tehnike u to doba bio je vrlo ubrzan te su do 1980-tih godinama gotovo svi prijemnici već redovno bili s dvostrukim miješanjem. No, s druge strane je interesantno to da i u današnje vrijeme, unatoč ogromnom razvoju integrirane tehnike, vrlo lako možete kupiti neke jeftine dječje CB voki-tokije koji se i dalje baziraju na svega nekoliko tranzistora i čiji prijemnici ne samo da nisu ni integrirani ni dvostruki heterodini nego se radi o nekim sasvim običnim direktima i koji kao takvi opet sasvim solidno rade svoj jednostavni posao za koji su namijenjeni. Važno je samo da je što jeftinije i da (koliko-toliko) radi 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “CB PRIMOPREDAJNIK – SOVA (ISKRA)