CB PRIMOPREDAJNIK – SOVA (ISKRA)


Danas je nabavljen par ručnih jednokanalnih CB AM primopredajnika slovenskog proizvođača Iskra pod nazivom SOVA. Primopredajnici su u relativno očuvanom stanju osim što su neispravni tasteri za prebacivanje između prijema i predaje (PTT).

cb_sova_01

Primopredajnik sova označen je naljepnicom “IC INTEGRATED CIRCUITS” što bi značilo da su u uređaj ugrađeni integrirani krugovi. U stvarnosti je ugrađen samo jedan integrirani krug CA3020A koji se koristi kao NF audio pojačalo za zvučnik tijekom prijema i predaje. Naime, za vrijeme predaje zvučnik se u ovom primopredajniku također koristi i kao mikrofon čiji signal se pojačava preko istog integriranog kruga. CA3020A može isporučiti max 1W snage na 12V, ali u našoj konfiguraciji izlazna snaga je 3-4 puta manja.

cb_sova_02

Primopredajnik SOVA vrlo je jednostavan za upotrebu. Osim PTT tipke ima još samo jednu kontrolu, a to je potenciometar sa sklopkom za uključivanje i isključivanje primopredajnika te za namještanje glasnoće zvučnika.

cb_sova_04

Pogled na bočne strane i štampane veze. CB primopredajnik SOVA napaja se preko 7 baterija od 1,5V, dakle ukupno 10,5V (iako kućište za baterije ima osam mjesta, jedno ležište se ne koristi za baterije jer na to mjesto nasjeda unutarnji dio teleskopske antene). Uočavaju se i ugrađena dva kristala jedan za oscilator predajnika (27,255 MHz) i drugi za lokalni oscilator super heterodinskog prijemnika (28,905 MHz).

cb_sova_03

Primopredajnik rastavljen do razine vijaka (za daljnje rastavljanje potrebno je odlemiti žice koje povezuju potenciometar sklopku i PTT sklopku sa pločicom. Osim spomenutog integriranog kruga CA3020A u sklopu NF audio pojačala, u CB primopredajnik SOVA ugrađeno je još šest tranzistora. Koliko se može zaključiti pregledom komponenti na pločici dva tranzistora se koriste u sklopu predajnika dok su preostala četiri za prijemnik.

Izolirane žice koje se vide na desnoj strane izlaze iz PTT sklopke, a radi se o pokušaju premošćivanja njezinih mehaničkih oštećenja. Danas više nije veliki problem naći odgovarajuću zamjensku višepolnu sklopku koja bi se mogla ugraditi u ovaj primopredajanik ali time ćemo se pozabaviti možda koji drugi puta.

cb_sova_05

Kada se prebroje ostale komponente možemo sa priličnom točnosti nacrtati blok shemu ovog primopredajnika. Za predajnik je ugrađen kristal frekvencije 27,225 MHz što odgovara 23. kanalu CB opsega. Tranzistor u oscilatoru predajnika je jedan iz serije RF tranzistora talijanskog proizvođača SGS (Società Generale Semiconduttori) koji je bio prisutan na tržištu od 1957. do 1987. godine. Za VF pojačalo pak je odabran tranzistor 40080 koji spada u seriju specijaliziranih tranzistora tvrtke RCA razvijenih za upotrebu u CB predajnicima. Ovaj tranzistor je najmanje snage od spomenute serije i originalno je predviđen za rad u oscilatorima, dok su za VF pojačala predviđeni tranzistori veće snage. Sa naponom napajanja od 10,5V ovim tranzistorom može se dobiti oko 100mW izlazne snage.

Prijemnik koristi kristal od 28,905 MHz, a to znači i međufrekvenciju od 1,650 MHz. Ova MF je bila češća u prvim cijevnim CB primopredajnicima dok se vrlo rijetko susreće kod kasnijih tranzistorskih prijemnika (obično je za AM međufrekvencija na 455 kHz). S obzirom na broj MF transformatora naš prijemnik vjerojatno ima dva MF pojačala što bi i bio minimalni broj za postizanje dovoljno uskog filtriranja ove MF. Demodulator je klasično izveden s diodama, a audio transformator ima ulogu prilagodbe impedancije zvučnika na pojačalo u oba načina rada (kao zvučnik i kao mikrofon), kao i ulogu proslijeđivanja signala za modulaciju amplitude nosećeg signala iz oscilatora predajnika.

cb_sova_08

Bliži pogled na komponente predajnika.

cb_sova_06

Bliži pogled na komponente prijemnika.

cb_sova_07

Teleskopska antena primopredajnika u potpuno razvučenom stanju ima dužinu od cca 133 cm. To je otprilike 1/8 valne duljine radne frekvencije, pa je antena unutar primopredajnika prvo vezana za zavojnicu za skraćivanje, a zatim na sekciju sklopke za preklapanje prijem/predaja. Naime, za dobru iskoristivost antene na CB opsegu ista bi trebala imati duljinu od najmanje 1/4 valne duljine, no kod ovakvih ručnih primopredajnika to bi bilo nespretno izvesti (antena bi trebala biti duga preko 2,7 metra) pa se ide na tzv. skraćivanje koje se postiže spajanjem induktiviteta u seriju sa antenom. Loša posljedica ovoga je što tako skraćena antena postaje iskoristiva za vrlo uski pojas frekvencija, no s obzirom da naš primopredajnik ionako radi samo na jednoj frekvenciji i sa relativno malom izlaznom snagom ovo onda ne predstavlja veći problem glede prilagođenja antene na predajnik.

Što na kraju možemo reći o ovom primopredajniku. S obzirom na karakterisrike i kontrole očito je bio cilj napraviti što jednostavniji primopredajnik (walkie talkie) ili po našem voki-toki za najširi krug korisnika od kojih se ne zahtijeva neko stručno tehničko znanje o primopredajnicima, odnosno prijemu i predaji radio signala općenito. Broj kontrola je minimalan čime je upotreba ovog primopredajnika jednostavnija i od upotrebe bilo kojeg klasičnog radio difuznog prijemnika. Također, snaga predajnika i broj kanala ograničeni su na minimum pa je mala vjerojatnost da može doći do bilo kakvih neprihvatljivih emitiranja ili ometanja na radio kanalima od strane nestručnih korisnika. Tako CB primopredajnik SOVA možemo svrstati u preteče današnjih raširenih PMR (eng. Personal Mobile Radio) primopredajnika, naravno, ako ćemo mu tepati, jer po karakteristikama je ipak bliži današnjim jeftinim dječjim voki-tokijima koji pak spadaju u grupu igračaka 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “CB PRIMOPREDAJNIK – SOVA (ISKRA)