MA 3601 NF RC generator


Danas je nabavljen niskofrekvencijski RC generator proizvođača IEV – LJUBLJANA iz kraja 1950-tih godina. Generator pokriva frekvencijski opseg od 20 Hz do 20 kHz, te daje izlazni napon podesiv u rasponu od 0 do 11 V uz izlaznu impedanciju od 600 Ω. Ovakvi generatori koriste se kod izrade, ispitivanja i popravaka elektroničkih sklopova koji rade u audio frekvencijskom opsegu (različiti audio reproduktori, audio pojačala i slično).

ma3601_nf_rc_generator_01

Našem RC generatoru nedostaju gumbi potenciometara i sklopki, odrezan je mrežni kabao, no sve u svemu vizualno nije u lošem stanju.

ma3601_nf_rc_generator_03

Po natpisnoj pločici moglo bi se zaključiti da je ovaj primjerak generatora MA 3601 iz 1960. godine, no prvi modeli su izašli u prodaju koju godinu prije.

ma3601_nf_rc_generator_04

Naš NF generator u osnovi je oscilator (pentoda EF 42) s Wienovim RC mostom (R26-R32, C1, C2, C13-C15).  Pentoda EL 84 je NF pojačalo, a za ispravljanje anodnog napona ugrađena je punovalna ispravljačica EZ 80. Izlazni NF stupanj sa EL 84 izveden je kao katodno pojačalo sa impedancijom od 600 Ω. Veličina amplitude izlaznog napona podešava se preko djelitelja napona, u tri područja preko tri otpornika i kontinuirano preko potenciometra (R15, R16, R16a, R25).

Prema podacima proizvođača stabilnost frekvencije i izlazna impedancija konstantne su kod izbora bilo koje veličine izlaznog napona, a također i nivo odabranog napona ostaje konstantan bez obzira na odabranu frekvenciju ili nestabilnost napona mreže. Stabilnost izlaznog napona je prema tvorničkim podacima u granicama ± 0,5 dB, a izobličenje je manje od 1%. Ovo je postignuto snažnim pozitivnim i negativnim spregama pojačala preko Wienovog mosta, odnosno regulacijom u krugu negativne sprege kojom se napon generatora održava vrlo stabilnim na svim frekvencijama. Kao regulacijski element u negativnoj povratnoj spregi služi sijalica 110/220/3W. Povećanjem napona kroz sijalicu povećava se temperatura žarne niti, a time i njen otpor. Dakle, ukoliko se izlazni napon iz pojačala poveća ili smanji, povećati će se ili smanjiti i otpor sijalice vezane u negativnoj povratnoj spregi pojačala pa će se na taj način i korigirati izlazni napon na određenu vrijednost. Također, svi kritični elementi generatora koji utječu na stabilnost napona i frekvencije montirani su podalje od komponenti koje se u radu jače zagrijavaju. U konačnici, generator se za svako područje baždari zasebno (C13, C14, C15), kazaljka je izvedena u obliku noža kako bi se izbjegla greška paralakse, pa je točnost baždarenja i očitanja skale bolja od 2%.

ma3601_nf_rc_generator_12

Frekvencije su podijeljene u tri opsega: 20-200 Hz, 200 Hz – 2 kHz i 2 kHz – 20 kHz. Uočavamo preciznu skalu i kazaljku u obliku noža (listić okomito postavljen na skalu) kako bi se izbjegla pogreška očitanja zbog paralakse.

ma3601_nf_rc_generator_02

Vidimo da su komponente koje se griju (elektronske cijevi, transformator, prigušnica, radni otpornik, sijalica za stabilizaciju) postavljene u gornji dio kućišta, a kritične komponente Wienovog mosta u donji dio kućišta kako bi utjecaj temperature na njih bio što manji.

ma3601_nf_rc_generator_05

ma3601_nf_rc_generator_06

Na gornjoj slici vide se izlazna cijev EL 84 i ispravljačica EZ 80. Na donjoj slici redom se vide EL 84 u prvom stupnju pojačanja, sijalica za stabilizaciju 110V/3W i oscilatorska cijev EF 80. U originalnoj shemi prikazana je EF 42, a obje pentode su vrlo sličnih karakteristika i mogu oscilirati do najmanje 150 MHz.

ma3601_nf_rc_generator_07

ma3601_nf_rc_generator_08

ma3601_nf_rc_generator_09

ma3601_nf_rc_generator_10

Kritični elementi Wienovog RC mosta smješteni su u zasebno oklopljeno kućište.

ma3601_nf_rc_generator_11

Jednom kad nađemo vremena ponovno se posvetiti ovom NF RC generatoru bit će pravo zadovoljstvo vratiti ga u funkciju. To podrazumijeva obaveznu promjenu svih kondenzatora kao i provjeru ispravnosti svih ostalih elektroničkih komponenti uključujući i sklopke koje mehanički i električki trebaju u potpunosti ispunjavati svoju ulogu. Tek tada možemo spojiti generator na mrežno napajanje te izvršiti testiranje i mjerenje izlaznog napona osciloskopom. Do tada, možemo potražiti nedostajuće gumbe za potenciometre i sklopke poznatog “chicken head” oblika, te naravno, neki komad vintage kabela sa utičnicom koji je sa ovog generatora bio odrezan vjerojatno samo radi prodaje bakra na nekom sakupljalištu sekundarnih sirovina 🙂

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “MA 3601 NF RC generator