Cijevni voltmetar i ommetar EICO Model 221


Danas je nabavljen cijevni voltmetar i ommetar američkog proizvođača EICO oznake Model 221 iz 1963. godine. Tvrtka EICO (Electronic Instrument Company) osnovana je 1945. godine i održala se do 1999. godine iako je gotovo svu proizvodnju prekinula već početkom 1970-tih godina. Tvrtka EICO proizvodila je širok spektar elektroničkih uređaja kao što su mjerni i testni instrumenti, audio reproduktori i pojačala, radio prijemnici i primopredajnici za CB i amaterske bandove. Specifičnost tvrtke je što je većinu proizvoda prodavala i u obliku KIT elektroničkih kompleta za samogradnju.

eico_model_221_01

eico_model_221_04

Mjerni instrument EICO 221 razvijen za primjenu u RTV servisima i omogućuje slijedeća mjerenja:

 • istosmjerni napon do 1000 V u pet mjernih opsega, ulazni otpor 25 MΩ, točnost ± 3%
 • izmjenični napon do 1000 V u pet mjernih opsega, ulazni otpor 3 MΩ, točnost ± 5% u frekvencijskom opsegu 20 Hz do 200 kHz (decibel naponska skala od -20 do +55 dB)
 • električni otpor od 0,2 Ω do 1000 MΩ (uz bateriju od 1,5 V)

Ovdje je potrebno napomenuti kako se za mjerenje istosmjernog napona koristi posebna sonda koja ima ugrađeni serijski otpornik od 15 MΩ. Na području mjerenja istosmjernog napona može se koristiti još nekoliko odgovarajućih sondi:

 • HVP-1 visokonaponska sonda kojom se mjerni opseg instrumenta proširuje na 10 kV (ugrađen otpornik 240 MΩ), odnosno na 30 kV (ugrađen otpornik 740 MΩ)
 • P-75 RF sonda koja omogućava mjerenja RF signala do 50 V i do 200 MHz sa očitanjem na istosmjernim naponskim skalama

 

eico_model_221_02

Skala i kontrole su jednostavno i jasno označene i ovdje nije potrebno neko posebno objašnjavanje. Može se uočiti da je na sklopki za vrstu mjerenja (FUNCTION) istosmjerni napon podijeljen u dva položaja (+DC VOLTS i -DC VOLTS) čime se ispravlja greška obrnutog polariteta kod priključivanja mjernih kablova na istosmjerni napon. Naime, ukoliko je polaritet spajanja pogrešan tada nije potrebno zamijeniti mjerne kablove na mjernim točkama već se samo prebaci sklopka na obrnuti polaritet. To je zgodno kad je jedna mjerna priključnica krokodil stezaljka stalno vezana na jednu točku.

Potenciometrom ZERO ADJ. namješta se kazaljka na nulu prije mjerenja napona, a potenciometrom OHMS ADJ. namješta se kazaljka na nulu prije mjerenja otpora. Također, potenciometrom ZERO ADJ. može se kazaljka instrumenta dovesti i u centralni položaj (zadnja donja skala) pa se instrument koristi kao galvanometar za praćenje signala koji imaju takve promjene.

Na skali dolje desno vidimo korekcijsku tablicu kod mjerenja decibela na određenim mjernim područjima. Decibel skalu, odnosno mjerenje naponskog nivoa u decibelima već smo opisali u objavi Supertester 680R I.C.E.. Ova skala pogodna je za mjerenje jačine NF i VF signala u audio i RF elektroničkim sklopovima (radio i TV).

eico_model_221_03

eico_model_221_05

eico_model_221_11

eico_model_221_12

Mjerni instrument EICO 221 bazira se na tri elektronske cijevi:

 • 6X5 – punovalna ispravljačica koja osigurava istosmjerni anodni napon za elektronku 6SN7
 • 6H6 – dvostruka dioda za ispravljanje ulaznog izmjeničnog napona koji mjerimo
 • 6SN7 – dvostruka trioda u spoju balansiranog mosnog istosmjernog naponskog pojačala za instrument

Načim rada ovog cijevnog voltmetra ne razlikuje se puno od već opisanog RCA WV-98C Senior VoltOhmysta. Razlika je jedino što je kod EICO 221 mjerni instrument priključen između katoda, a isto tako se i ravnoteža mosta (ZERO ADJ.) uspostavlja potenciometrom vezanim između katoda.

Slijedi nekoliko pogleda na gornju ploču gdje su smještene elektronske cijevi, mrežni transformator za osiguranje anodnog napona i napona grijanja cijevi, te potenciometri za kalibraciju (od lijeva na desno):

 • izmjenični opsezi (AC VOLTS) – namještanje nule
 • izmjenični opsezi (AC VOLTS) – kalibracija
 • pozitivni istosmjerni opsezi (+DC VOLTS) – kalibracija
 • negativni istosmjerni opsezi (-DC VOLTS) – kalibracija

Također, na slikama se vidi baterija 1,5 V (ili ono što je od nje ostalo) za omske mjerene opsege.

eico_model_221_07

eico_model_221_08

eico_model_221_13

Slijedi nekoliko pogleda na donju stranu elemenata. Može se uočiti kontrolna žaruljica koja je spojena na sekundar transformatora namijenjenom za osiguranje napona grijanja elektronskih cijevi. Tu su nezaobilazne višepolne sklopke sa mjernim otpornicima, a uočava se da su neki filtarski kondenzatori u krugu elektronskih cijevi već bili mijenjani (Iskra).

eico_model_221_06

eico_model_221_09

eico_model_221_10

Mjerni instrument EICO 221zatekli smo u dosta očuvanom stanju što se tiče vanjskog izgleda, no neke elektroničke komponente u unutrašnjosti propale su od strarosti i svakako trebaju zamjenu. Električna shema instrumenta na sreću je relativno jednostavna i neće biti veliki problem zamijeniti sve kondenzatore i sve otpornike koji nisu u mjernim granama. Ako je mrežni transformator ispravan (a vizualno ostavlja dojam da bi mogao biti) onda se još možemo nadati da je i elektronskim cijevima preostalo barem toliko snage da isprobamo i ispitamo osnovne funkcije ovog našeg instrumenta. Također nismo zaboravili da su i sklopkama možda zbog dugog stajanja i nakupljene prljavštine oslabili kontakti, no ovdje ćemo se nadati najboljem i drznuti se uključiti instrument već nakon zamjene kondenzatora. Naravno, to nećemo uraditi izravnim spajanjem na naš mrežni napon 220 V, već kako su to svi američki proizvodi  navikli, na dvostruko blaži napon od svega 110 V 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.