Daily Archives: 21/01/2023


Danas smo pronašli jedan u početku nepoznat električni uređaj bez prepoznatljivih oznaka proizvođača ili modela. Istraživanjem smo došli do zaključka da ovo može biti “električni kviz”, odnosno edukativna igra koja svijetljenjem određene žaruljice signalizira da li smo odabrali točan ili pogrešan odgovor.   DIN priključak na zadnjoj strani kućišta nema […]

Električni kviz, edukativna igra