Daily Archives: 18/01/2023


Danas je pronađena neka namjenski izrađena razvodna kutija sa šest linija. Četiri linije (1 – 4) prolaze kroz otpornički djelitelj napona kojeg čine četiri fiksna otpornika i jedan potenciometar. Dvije linije (5 i 6) prolaze kroz otpornički djelitelj napona kojeg čini samo potenciometar. Fiksni djelitelji su označeni naponima 50, 100, […]

Razvodna kutija sa djeliteljima napona