TV IGRA AY-3-8500


U objavi UNIVERSUM TV MULTISPIEL 2006 upoznali smo se sa TV video igricom koja se bazira na integriranom krugu AY-3-8500. Danas je nabavljena TV video igra koja se bazira na istom tom integriranom krugu ali kompletno izgrađena u samogradnji. Kao i kod svih uredaka koje objavljujemo pod rubrikom samogradnje i ovaj uređaj ostavlja vrlo dobar ukupni dojam, kako kod izrade i montaže sklopovlja tako i kod završne obrade kućišta.

ay_3_8500_tv_game_08

Nažalost, sa uređajem se u posljednje vrijeme nije dobro postupalo pa se uočava nekoliko potrganih sklopki, nedostaju potenciometri za kontrolu igre, prednja ploča je dosta izgrebana, a mrežni kabel je odrezan.

ay_3_8500_tv_game_09

Unutrašnjost otkriva svu preciznost, snalažljivost i trud elektroničara samograditelja ovog uređaja. Prednja ploča izrađena je od aluminija i ima gravirane, a zatim i obojane oznake te izgleda kao kod nekog kvalitetnog tvorničkog uređaja. Kućište je od šperploče prevučene samoljepljivom najlonskom folijom kakva se koristi u samogradnji modela aviona. Zvučnik sa oznakom AD2200Z (5 ohma) vjerojatno potječe iz nekog starog rashodovanog Philipsovog radio prijamnika, mrežni transformator 3-5-8 V je onaj za kućno zvonce. Tiskana pločica je vrlo dobro razvijena i sve komponente na njoj su uredno zalemljene.

ay_3_8500_tv_game_03

ay_3_8500_tv_game_02

ay_3_8500_tv_game_04

Kod prvog uključivanja utvrđeno je da zvuk radi ali slika je toliko van sinkronizacije da je neprepoznatljiva. U objavi UNIVERSUM TV MULTISPIEL 2006 već smo rekli da integrirani krug AY-3-8500 radi na naponu 6-12V (preporučeno na 9V), na taktu od 2 MHz i traži minimalan broj vanjskih elemenata u sklopu. Nalazi se u 28-pinskom kućištu i svi pinovi su funkcijski za same igre, osim ova četiri pina:

  • pin 2 – negativni pol napajanja (masa)
  • pin 4 – pozitivni pol napajanja
  • pin 16 – vertikalni i horizontalni sinkronizacijski signali za TV (sync output)
  • pin 17 – oscilator takta (clock input)

Spomenimo samo da se zvukovi TV igre generiraju na pinu 3, a radi se o tonskim pulsevima u trajanju od 32 ms i na tri moguće frekvencije: 967Hz za zvuk udarca loptice, 488Hz za zvuk odbijanja loptice i 1950Hz za zvuk osvojenog poena u igri.

ay_3_8500_tv_game_07

S obzirom da je čitava igrica sa svim kontrolama ugrađena u sam integrirani krug AY-3-8500, istom je za rad potreban samo vanjski oscilator takta od 2 Mhz (odnosno 2,012160 Mhz po tvorničkim specifikacijama, ali i uz dozvoljeno odstupanje od 1%) koji se dovodi na pin 17, te TV modulator za koji se sinkronizacijski signal dovodi preko pina 16. I oscilator takta i TV modulator baziraju se na po jednom tranzistoru s time da oscilator takta ima promjenjivu zavojnicu, a TV modulator promjenjivi kondenzator u titrajnom krugu za podešavanje potrebnih frekvencija.

ay_3_8500_tv_game_05

Izgled TV slike ukazuje na lošu podešenost oscilatora takta. Na pinu 17 izmjerena je frekvencija cca 2,1 MHz što je prilično iznad deklarirane vrijednosti.  Uklonjen je vosak sa feritne jezgrice promjenjive zavojnice te je već nakon dva okreta TV slika dovedena u sinkronizaciju. Ovaj jednostavni oscilator nije savršeno stabilan i frekvencija varira u rasponu 10kHz što je i dozvoljena tolerancija. Testiranjem je pak utvrđeno da slika ostane sinkronizirana i pri odstupanjima čak do 70kHz od zadane frekvencije od 2MHz.  Evo kako takt impulsi izgledaju na osciloskopu.

ay_3_8500_tv_game_10

TV modulator radi u UHF području, trenutno je podešen na 50-ti kanal.

ay_3_8500_tv_game_06

Integrirani krug AY-3-8500 proizvodio se u razdoblju 1976. do 1981. godine te iz tog razdoblja vjerojatno potječe i ovaj uradak iz samogradnje. Kad vidimo koliko je truda tada, znanja i vremena netko tada uložio samo da sam izradi TV igricu koja se sastoji od skakanja bijele točkice između dviju crta, shvaćamo koliko su video igre u začetku bile popularne ali isto tako za naše uvjete teško nabavljive i skupe. I da ne govorimo o tome kako je nekada igru tebalo baš fizički sastaviti u neko zabavno osmišljeno kućište, za razliku od danas, kada ju treba samo znati samo dobro napisati, u nekom od programskih jezika 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.