Color Video Game R10 9012


Danas je nabavljena TV video igra naziva Color Video Game R10 9012, generički kineski proizvod za njemačko tržište s početka 1980-tih godina.

 Konzola 9012 u potpuno istom kućištu prodavala se pod više generičkih imena (R10, A10, Mustang). Uz konzolu još dolaze dva potenciometarska kontrolera, optički pištolj i mrežni adapter. Kontrolerske sklopke (0-10) na dnu konzole nisu u funkciji (zadržana je samo maska). One bi trebale služiti za ograničenje pomaka potenciometarskih kontrolera koji se kablom spajaju na bočne priključnice na konzoli.


DIN konektor na zadnjoj strani služi za priključak optičkog pištolja, a 3,5 mm konektor je za mrežni adapter ukoliko se ne koriste baterije. Na bočnim stranama su 3,5 mm utičnice za potenciometarske kontrolere.

Sudeći po serijskom broju konzola je proizvedena u milijunima komada.

 

Integrirani krug AY-3-8500 sadrži sve sklopove igre te je za osnovnu verziju konzole dovoljno svega nekoliko vanjskih elemenata. PAL koder za dobivanje slike u boji i RF modulator usložnjavaju čitavu shemu.

 

PAL koder opisivali smo u objavi TV test generator slike i tona Nordmende FG 3360 i vidjeli smo kako se radi o dosta složenom sustavu kodiranja koji se ne može ni jednostavno opisati ni brzo shvatiti. Najjednostavnije rečeno, kod crno bijelog signala slike potrebno je kontrolirati samo amplitudu video signala, dok je za prikaz slike u boji potrebno kontrolirati amplitudu i fazu video signala. Informacija o boji je dakle sadržana u fazi signala, pa će svakoj fazi signala odgovarati određena boja. Za ispravno i sinkronizirano zakretanje faze signala zadužen je PAL koder koji u tu svrhu generira dodatni signal nosioca boje, tzv. burst signal na 4,43361875 MHz (obično se piše skraćeno 4,43 MHz). Na tiskanoj pločici, osim kristala na 2 MHz potrebnog za takt AY-3-8500, uočavamo kristal na 4,433619 MHz koji je u krugu oscilatora burst signala PAL kodera. Osim frekvencije, burst signal u PAL sustavu ima i promjenjivu fazu.

Električnu shemu igre R10 9012 nemamo, no jasno se uočava grupa elemeneta oko kristala 4,43 MHz koja uključuje dvije podesive zavojnice u RF lončićima, četiri tranzistora i grupu od 2×4 dioda kojima se na PAL koder dovode četri crno-bijela signala, i sa istog odvode ta ista četiri signala, ovaj puta sa moduliranom informacijom u boji.   

Možemo pretpostaviti da se zakretanje faza signala te generiranje bursta i četiri boje vrši preko dva oscilatora sa fazama pomaknutim za 90°, a onda se za druge dvije boje pomoću druga dva tranzistora faza svakog oscilatora zakreće za 180°. Međutim nije isključeno i da logički krugovi sudjeluju u zakretanju faze signala boje prema vektorskom dijagramu boja (plava, žuta, zelena i crvena). Ugrađena su tri logička čipa CD 4069 koji sadrže po šest invertera i dva logička čipa CD 4011 koji sadrže po četiri NAND vrata. Ova logika vjerojatno sudjeluje u ulozi bufera (inverteri) i sinkronizaciju svih signala slike sa sinkronizacijskim impulsima kako bi se stvorio cjelovit kompozitni video signal prije njegovog slanja na RF modulator.  

 

Kristal na 2 MHz potreban za osnovni takt rada integriranog kruga AY-3-8500. Iz ove frekvencije takta dobivaju se vertikalne i horizontalne sinkronizacijske frekvencije za TV sliku pa ista mora biti stabilna i točna. Točna frekvencija na kojoj radi AY-3-8500 je 2,012160 MHz ali sinkronizacija slike kod većine televizora bi trebala biti zadržana u opsegu 1,99 – 2,03 MHz.


Takt signal frekvencije 2 MHz izmjeren na pinu 17 (clock input) integriranog kruga AY-3-8500. Signal je frekvencijski vrlo stabilan jer se koristi kristalni oscilator.
Dio tiskane pločice sa PAL koderom i RF modulatorom.

Snimak igre sa CRT TV monitora. Uočavaju se četiri boje koje generira PAL koder baziran na tranzistorskim oscilatorima i logičkim integriranim krugovima: zelena, plava, crvena i loptica u žutoj boji čiji trag kretanja je uhvaćen na dugoj ekspoziciji fotoaparata.

Jednostavna grafika i jednako tako jednostavna struktura igri koje nudi integrirani krug AY-3-8500 za današnje poimanje zasigurno ne pruža neku veliku igrivost, no u svoje su vrijeme TV konzole bazirane na AY-3-8500 bile po mnogočemu revolucionarne. Takve igrače konzole bile su pristupačne cijenom širokom krugu korisnika, vrlo su se jednostavno spajale na sve postojeće kolor ili crno bijele TV prijemnike i odmah su bile spremne za rad. Ne zaboravimo da govorimo o 1970/1980-tim godinama kada nije bilo puno drugih alternativa (pogotovo ne jeftinih) za kućno igranje elektroničkih igara. Danas, 40 godina kasnije, ove konzole su i dalje zanimljive kolekcionarima, sentimentalno vezanim igračima i pokojim elektroničarima koji se preko ovih igara mogu podsjetiti principa rada sada već napuštenog sustava analogne televizije u boji 🙂

 


 

TV igraće konzole bazirane na integriranom krugu AY-3-8500: TV-Play AY-3-8500, Color Video Game R10 9012, Universum TV Multispiel 2006, Universum Color Multispiel 4106, Philips Tele-Spiel ES 2207 Travemünde, Gamatic 7600.

 


 

Američka tvrtka General Instrument (GI) je do 1978. godine razvila deset inačica igraćih čipova koji su se međusobno razlikovali po broju i vrsti igrica, te video izlazu (color ili crno bijeli, kompozitni ili RF). Integrirani krug AY-3-8500 je bio prvi u seriji takvih čipova plasiran 1976. godine, a sadrži ukupno šest zasebnih igrica (četiri sa lopticom i dvije igre gađanja).

Čip AY-3-8500 na izlazu daje crno bijeli kompozitni video signal koji se najčešće modulirao jednostavnim VHF TV modulatorom (3. ili 4. kanal) kako bi se mogao spojiti sa postojećim televizorima preko antenskog ulaza. Televizori tada uglavnom još nisu bili opremljeni konektorima za izravni kompozitni video ulaz, a mnogi nisu imali ni UHF prijemni opseg tako da je rješenje sa VHF TV modulatorom bilo najšire primjenjivo.

Za prikaz slike u boji u kombinaciji sa AY-3-8500 mogao se koristiti dodatni specijalizirani integrirani krug AY-3-8515 ili pak se koristio jednostavni PAL koder baziran na kristalnom ocilatoru nosioca boje na 4,43 MHz (burst) u kombinaciji sa CMOS logičkim integriranim krugovima za zakretanje faze video signala kojom se definira pojedina boja. To “bojanje” dijelova prikaza je bilo lako izvedivo jer AY-3-8500 ima četiri zasebne izlazne video linije (lijevi igrač, desni igrač, loptica, polje i rezultat) te se svaka zasebno mogla prvo fazno kodirati u neku boju, a zatim spojiti sa ostalim signalima u zajednički kompozitni video izlaz. Obično bi se bojale tri ili sve četiri izlazne linije.

Zvukovi TV igre generiraju se na pinu 3 čipa AY-3-8500, a radi se o tonskim pulsevima u trajanju od 32 ms i na tri moguće frekvencije: 967Hz za zvuk udarca loptice, 488Hz za zvuk odbijanja loptice i 1950Hz za zvuk osvojenog poena u igri.

AY-3-8500 radi na naponu 6-12V (preporučeno na 9V), na taktu od 2 MHz (2,012160 MHz ±1%) i traži minimalan broj vanjskih elemenata u sklopu. Oscilatori takta na 2 MHz su u početku bili tranzistorski, no kasnije su se počeli ugrađivati i danas uobičajeni kristalni oscilatori.

TV igraće konzole bazirane za integriranom krugu AY-3-8500 bile su vrlo popularne krajem 1970-tih i početkom 1980-tih godina te ih je proizvodilo (i kopiralo) na desetke proizvođača koji su ih distribuirali širom svijeta preko raznih dobavljača i uvoznika potrošačke elektronike. Proizvedeno je puno različitih inačica i dizajna TV igri sa ovim čipom, a obzirom da je integrirani krug AY-3-8500 također bilo moguće nabaviti i zasebno popularna je bila i samogradnja takvih TV igraćih konzola. Danas još uvijek postoje fanovi i kolekcionari ove nekad vrlo popularne elektroničke igre.

Najjednostavnije i najjeftinije konzole podržavale su samo četiri osnovne igre preko crno-bijele slike bez zvuka. Opremljeniji kompleti pak su podržavali svih šest igri te su osim dva potenciometarska kontrolera za vertikalni pomak sadržavali i svjetlosni pištolj ili pušku za dvije igre gađanja. Također, slika je mogla biti kolorizirana.

Nasljednik integriranog kruga AY-3-8500 je AY-3-8550 sa kojim je bilo omogućeno kretanje igrača i u horizontalnom smjeru, a na konzole sa ovim čipom dodan je i izravni kompozitni video izlaz. Ova dva integrirana kruga su bila međusobno kompatibilna po rasporedu pinova jer su za dodatne funkcije na AY-3-8550 iskorišteni su prazni pinovi na AY-3-8500.

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.