Color Video Game R10 9012


Danas je nabavljena TV video igra naziva Color Video Game R10 9012, generički kineski proizvod za njemačko tržište s početka 1980-tih godina. Igra se bazira na nekada vrlo popularnom integriranom krugu AY-3-8500. Do sada smo imali dvije objave TV igri koje se baziraju na tom integriranom krugu (TV IGRA AY-3-8500 i UNIVERSUM TV MULTISPIEL 2006), a igra Color Video Game R10 9012 specifična je po tome što ima ugrađen PAL koder za prikaz slike u boji. Tijekom 1970/1980-tih godina proizvedeno je na stotine (po mogućnostima gotovo identičnih) modela TV video igara baziranih na AY-3-8500, a s obzirom da je taj integrirani krug bilo moguće nabaviti i zasebno popularna je bila i samogradnja takvih TV igraćih konzola. Danas još uvijek postoje fanovi i kolekcionari ove nekad vrlo popularne elektroničke igre.

 


Konzola 9012 u potpuno istom kućištu prodavala se pod više generičkih imena (R10, A10, Mustang). Uz konzolu još dolaze dva potenciometarska kontrolera, optički pištolj i mrežni adapter. Kontrolerski potenciometri na dnu konzole nisu u funkciji (zadržana je samo maska). Vjerojatno je proizvođač shvatio da fiksni kontroleri na konzoli nisu baš praktični za igru pa su dodani zasebni kontroleri koji se kablom spajaju na konzolu, pri čemu se izvorno kućište nije mijenjalo.

DIN konektor na zadnjoj strani služi za priključak optičkog pištolja, a 3,5 mm konektor je za mrežni adapter ukoliko se ne koriste baterije. Na bočnim stranama su 3,5 mm utičnice za potenciometarske kontrolere.

Sudeći po serijskom broju konzola je proizvedena u milijunima komada.

AY-3-8500 je specijalizirani integrirani krug za TV video igre tvrtke General Instrument iz 1976. godine, a sadrži ukupno šest zasebnih igrica (četiri sa lopticom i dvije igre gađanja) te crno bijeli izlaz prilagođen za RF modulator preko kojeg se dobiva signal za standardni antenski ulaz analognih TV prijemnika. Za prikaz slike u boji u kombinaciji sa AY-3-8500 mogao se koristiti dodatni specijalizirani integrirani krug AY-3-8515 ili pak se, kao u našem slučaju, koristio PAL koder baziran na CMOS logičkim integriranim krugovima i kristalnom oscilatoru PAL nosioca boje na 4,43 MHz.

 

Integrirani krug AY-3-8500 sadrži sve sklopove igre te je za osnovnu verziju konzole dovoljno svega nekoliko vanjskih elemenata. PAL koder za dobivanje slike u boji i RF modulator usložnjavaju čitavu shemu.

 

PAL koder opisivali smo u objavi TV test generator slike i tona Nordmende FG 3360 i vidjeli smo kako se radi o dosta složenom sustavu kodiranja koji se ne može ni jednostavno opisati ni brzo shvatiti. Najjednostavnije rečeno, kod crno bijelog signala slike potrebno je kontrolirati samo amplitudu video signala, dok je za prikaz slike u boji potrebno kontrolirati amplitudu i fazu video signala. Informacija o boji je dakle sadržana u fazi signala, pa će svakoj fazi signala odgovarati određena boja. Za ispravno i sinkronizirano zakretanje faze signala zadužen je PAL koder koji u tu svrhu generira dodatni signal nosioca boje, tzv. burst signal na 4,43361875 MHz (obično se piše skraćeno 4,43 MHz). Na tiskanoj pločici, osim kristala na 2 MHz potrebnog za takt AY-3-8500, uočavamo kristal na 4,433619 MHz koji je u krugu oscilatora burst signala PAL kodera. Osim frekvencije, burst signal u PAL sustavu ima i promjenjivu fazu, tako da su za kontrolu faza kao i generiranje ostalih sinkronizacijskih signala slike u boji zaduženi spomenuti CMOS logički krugovi. Kad bismo išli u detaljan opis njihovih funkcija morali bismo proširiti razumijevanje rada PAL sklopke i modulacije U/V signala u PAL sustavu koji smo opisali u objavi TV test generator slike i tona Nordmende FG 3360 na praktične izvedbe takvih sklopova, što onda ipak premašuje kapacitet ove objave. Električnu shemu igre R10 9012 nemamo, no možemo pretpostaviti da se zakretanje faza signala te generiranje bursta i boja vrši djelomično na transformatoru u krugu kristalnog oscilatora 4,43 MHz (za 0° i 180°) a zatim se svaka ta faza dodatno zakreće za 45° u oba smjera preko NAND vrata integriranih krugova 4011 kako bi se dobile četiri različite faze, odnosno četiri različite boje prema vektorskom dijagramu boja (plava, žuta, zelena i crvena). Logička vrata invertera 4069 pak služe za sinkronizaciju ulaznih signala sa kontrolera i izlaznih signala sa AY-3-8500 prije slanja na RF modulator.  

 

Kristal na 2 MHz potreban za rad integriranog kruga AY-3-8500. Točna frekvencija na kojoj radi AY-3-8500 je 2,012160 MHz ali sinkronizacija slike bi trebala biti zadržana u opsegu 1,99 – 2,03 MHz.

Dio tiskane pločice sa PAL koderom i RF modulatorom.

Snimak igre sa CRT TV monitora. Uočavaju se četiri boje koje generira PAL koder baziran na logičkim integriranim krugovima: zelena, plava, crvena i loptica u žutoj boji čiji trag kretanja je uhvaćen na dugoj ekspoziciji fotoaparata.

Jednostavna grafika i jednako tako jednostavna struktura igri koje nudi integrirani krug AY-3-8500 za današnje poimanje zasigurno ne pruža neku veliku igrivost, no u svoje su vrijeme TV konzole bazirane na AY-3-8500 bile po mnogočemu revolucionarne. Takve igrače konzole bile su pristupačne cijenom širokom krugu korisnika, vrlo su se jednostavno spajale na sve postojeće kolor ili crno bijele TV prijemnike i odmah su bile spremne za rad. Ne zaboravimo da govorimo o 1970/1980-tim godinama kada nije bilo puno drugih alternativa (pogotovo ne jeftinih) za kućno igranje elektroničkih igara. Danas, 40 godina kasnije, ove konzole su i dalje zanimljive kolekcionarima, sentimentalno vezanim igračima i pokojim elektroničarima koji se preko ovih igara mogu podsjetiti principa rada sada već napuštenog sustava analogne televizije u boji 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.