PH metar POLYMETRON Typ 55 B


Danas je nabavljen pH metar švicarske tvrtke Polymetron oznake Typ 55 B. Tvrtka Polymetron osnovana je 1946. godine kada je započela sa proizvodnjom industrijskih pH metara i mjerača vodljivosti. Tijekom godina doživjela je niz prestrukturiranja, a svoje proizvodne jedinice i podružnice osim u Švicarskoj ima i u Francuskoj te SAD-u. Kroz čitavo razdoblje postojanja bavi se proizvodnjom mjerača i analizatora vode te kemijskih i industrijskih tekućina kao što su pH metri, mjerači vodljivosti, mjerači količine krute tvari u tekućinama i sl.

P1160389

P1160400

P1160405

P1160420

P1160414

P1160449

O pH metarima i kemijskim sondama koje koriste već smo pisali u našim objavama:  MA 5724 pH metar ISKRA, PH METAR PHILIPS PW 9414 (digital ion activity meter) i PH METAR MA 5701. Polymetronov pH metar Typ 55 B po principu rada i mogućnostima ne razlikuje se od gore navedenih mjerača.

Kao instrument koristi se galvanometar da središnjim (nultim) položajem na vrijednosti pH 7. To je i očekivano jer znamo da pH 7 označava neutralnu vrijednost ispitivane otopine kada je elektrokemijski napon iz sonde nula. Lužnate (alkalne, bazične) otopine zauzimaju vrijednosti veće od pH 7, a kisele otopine vrijednosti manje od pH 7. Najveća vrijednost lužnate otopine pH 14 odgovara elektrokemijskom naponu od -414,12 mV, a najveća vrijednost kisele otopine pH 0 odgovara naponu +414,12 mV. Iz toga proizlazi da kemijska sonda daje napon od 59,16 mV po jedinici pH.

Prije mjerenja pH vrijednosti važno je kalibrirati instrument i sondu te kompenzirati temperaturu otopine kako bi pokazivanje bilo točno. Za kalibriranje kazaljke instrumenta na nulu kod pH 7 imamo potenciometar označen brojkom 7. Naravno, kalibracija se može raditi i sa bilo kojom drugom vrijednosti pH.  Kalibracija se vrši na način da se sonde (elektrode) urone u etalonsku otopinu točno poznate vrijednosti pH (puferi). Kalibraciju je najbolje izvesti sa više različitih pufera kako bi se provjerilo više točki na skali. Također tu je i potenciometar AP koji služi za korekciju tzv. asimetričnog potencijala (AP) sonde ili razlike napona koji se ponekad može pojaviti na elektrodama pH metra i kod neutralnih tekućina pH 0, a uzrokovan je starenjem i kemijskim svojstvima samih materijala upotrijebljenih u pH sondama. Na kraju, instrument je opremljen i nezaobilaznim potenciometrom za temperaturnu korekciju s obzirom da je koncentracija vodikovih iona, a time i elektrokemijski napon, ovisan i o temperaturi otopine. Stoga se kod mjerenja pH mora paralelno mjeriti i temperatura otopine, a zatim izvršiti odgovarajuća korekcija na instrumentu.

Skala baždarena u mV (±700 mV) služi za druga elektrokemijska ispitivanja u kemijskim laboratorijima, odnosno koristi se kod mjerenja potencijala između različitih elektroda uronjenih u razne otopine (sklopka za izbor vrste mjerenja u položaju mV).

P1160422

Vidimo da sklopka za izbor područja ima još dva položaja, Batt. 1 i Batt. 2. Također, u unutrašnjosti instrumenta na gornjem dijelu pločice nalaze se nalemljena tri iglična kontakta označena bojama (plava, crvena i zelena). Na gornjem dijelu kućišta nalaze se dvije rupe, a na samoj pločici uočavamo i jedan tranzistor (2N3822).  Sve ovo ukazuje na to da se instrument morao napajati i to vjerojatno preko dvije baterije za dobivanje simetričnog izvora napona, no prijašnji vlasnik ih je očito odspojio i izvadio zajedno sa nosačem.

S obzirom da nismo mogli nabaviti nikakvu shemu ni dokumentaciju za ovaj pH metar, morati ćemo istu izvesti sami kako bi pravilno spojili baterijsko napajanje na instrument te izvršili njegovo testiranje. Područja Batt. 1 i Batt. 2 vjerojatno služe za ispitivanje ispravnosti napona baterija što će nam pomoći kod otkrivanja broja baterijskih članaka u svakoj grani napajanja.  Kako od aktivnih elemenata nalazimo samo jedan tranzistor, a sve ukazuje da je napajanje instrumenta simetrično, vjerojatno je da shemu instrumenta čini neki balansirani naponski mjerni most.

P1160438

P1160441

P1160456

P1160467

P1160483

Do sada nam se nakupilo već nekoliko pH metara (od cijevnih preko analognih pa sve do digitalnih) pa će biti zanimljivo jednom napraviti njihov usporedni test. Šteta što je netko zaboravio vratiti kućište baterija u instrument no detaljnom pretragom kožne futrole instrumenta barem smo uspjeli naći tri originalna vijka koji drže zadnji poklopac. Sve u svemu vanjska očuvanost instrumenta je vrlo dobra, a to je ipak najvažnije za vintage elektronički uređaj koji će ionako na kraju završiti samo kao pokazni primjerak na izložbenoj polici nekog strastvenog kolekcionara 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.