Primopredajnik KRKA RIZ


Danas su nabavljena tri primjerka primopredajnika iz serije “KRKA” proizvođača RIZ Zagreb. Radi se o inačicama KRKA 2B-2S, KRKA 2A2 te o još jednoj neidentificiranoj inačici.

riz_krka_01

Razlike na prednjoj ploči uočljive su glede tipa konektora za MTK i dizajna gumbi za kontrole. Inačica KRKA 2A2 ima mogućnost redukcije izlazne snage predajnika sa punih 12W na 6W. Sa zadnje strane svaka inačica ima nešto drugačiji antenski konektor i priključnicu za zvučnik.

riz_krka_03

KRKA je za upotrebu jednostavni 12-kanalni primopredajnik sa ugrađenim osnovnim kontrolama kakve nalazimo kod svih primopredajnika.

riz_krka_02

riz_krka_04

riz_krka_05

Skidanjem gornjeg poklopca otkrivamo komponente predajnika. Razlika koja se odmah primjećuje odnosi se na izvedbu sklopova za prebacivanje prijem/predaja. Na inačici KRKA 2B-2S to je izvedeno elektronički dok je se na ostala dva modela koriste releji. Također, inačica KRKA 2B-2S ima ponešto drugačije izvedene pobudne module izlaznog stupnja predajnika. Išarani i nedostajući poklopci modula sa kristalima ukazuju da su na primopredajnicima rađene radioamaterske preinake.

riz_krka_06

riz_krka_08

riz_krka_07

riz_krka_09

Skidanjem donjeg poklopca dolazimo do komponenti prijemnika. Neke manje razlike u izvedbi komponeti stabilizacije napajanja uočljive su opet kod modela KRKA 2B-2S.

riz_krka_10

riz_krka_12

riz_krka_11

riz_krka_13

Da bismo identificirali osnovnu shemu ovog primopredajnika najbolje je krenuti od kristala. Na poklopcima su jasno označene pozicije kristala za pojedini kanal kao i pozicije promjenjivih komponenti titrajnih krugova za pojedini kanal.

riz_krka_14

U tablici su prikazane vrijednosti kristala koje smo zatekli u “najpopunjenijem” od tri primopredajnika. Očito je da je primopredajnik uređen tako radi na standardnim simpleks i repetitorskim kanalima 2-metarskog radioamaterskog opsega. Izračunom smo došli do podataka da bi kod predajnika trebala osnovna frekvencija kristala biti umnožena 12 puta, a kod prijemnika 3 puta (uvećano za iznos međufrekvencije od 10,7 MHz).

Za 11. kanal utaknuti su isti ktistali kao i za 12. kanal, međutim titrajni krug prijemnog kristala 11. kanala modificiran je u samogradnji čime se vjerojatno frekvencija oscilatora za taj kanal željela “razvući” na 600 kHz višu frekvenciju kao bi tak kanal radio u semidupleksu. Ova modifikacija jasno se uočava na posljednoj slici sa prikazanim unutrašnjostima primopredajnika.

riz_krka_16

Na strani komponenta prijemnika nalazimo kristalni filtar za 2. MF od 455 kHz pa bi načelna blok shema primopredajnika KRKA izgledala kako prikazuje donja slika.

riz_krka_17

Na nekim forumima može se naći podatak da KRKA u predajnom dijelu 18 puta umnožava osnovnu frekvenciju kristala reda 8 MHz. U sva ova naša tri primopredajnika nađeni su kristali reda 12 MHz za predajnik, odnosno 52 MHz za prijemnik. Naravno, na nekim kristalima ispisane su overtonske frekvencije (x3) no niti jedan kristal pronađen u ovim primopredajnicima nije bio reda 8 MHz.

Kako god bilo, jednom kad se ponovno posvetimo ovim primopredajnicima, prvo ćemo izmjeriti osnovne frekvencije svih kristala kako bismo bili sigurni da li su na njima ispisane osnovne ili overtonske frekvencije. Vidimo da je konstrukcija ovih primopredajnika specifična, odnosno svaka komponenta (podsklop) prijemnika i predajnika ugrađena je u zasebno oklopljeno metalno kućište te sa ostalim komponentama spaja preko lemnih ušica. Takav način konstrukcije ima svoje prednosti i nedostatke. Prednost je što izostaje potreba za tiskanom pločicom te je uz tehničku dokumentaciju lakše identificirati pojedine sklopove, izvršiti podešavanja te pronaći i otkloniti kvar. Naime, lakše je identificirati neispravni modul te ga čitavog zamijeniti, nego identificirati pojedinačnu komponentu na zajedničkoj tiskanoj pločici. No, s druge strane za to je potrebno imati originalne tvorničke module i dokumentaciju, što s vremenom prestane biti dostupno.

U našem slučaju ne posjedujemo nikakvu dokumentaciju za primopredajnike KRKA no uz malo truda lako ćemo identificirati pojedine module mjerenjem signala na njihovim izvodima, naravno, ukoliko su primopredajnici ispravni.

riz_krka_15

Posljednja slika prikazuje izlazni VF stupanj predajnika snage 12 W. Očito da su ovi 2-metarski primopredajnici bili omiljeni radioamaterima za prilagodbu na amaterski opseg 145 MHz. Dobro označene i dostupne kristalne grupe sa titrajnim krugovima olakšavale su umetanje različitih kristala i podešavanje osnovnih frekvencija oscilatora prijemnika i predajnika za pojedine kanale. U originalu su ovi primopredajnici bili vjerojatno predviđeni za rad na nešto višim frekvencijama pa je moguće bilo porebno i dodatno podesiti izlazni stupanj predajnika za dobivanje optimalne snage. Kako god bilo, ovi primopredajnici će biti odličan materijal za zabavu u neko slobodno zimsko poslijepodne 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.