Primopredajnik KRKA RIZ


Danas su nabavljena tri primjerka VHF FM primopredajnika iz serije “KRKA” proizvođača RIZ Zagreb iz 1970-tih godina.

Tvrtka RIZ (Radio industrija Zagreb) nastala je 1948. godine. Proizvodni program tvrtke započet je proizvodnjom audio pojačala i zvučnika, a slijedili su gramofoni, radio i TV prijemnici te srednjevalni radio odašiljači. RIZ je također imao vlastitu proizvodnju elektronskih cijevi i tranzistora. U 1970-tim godinama RIZ je već potpuno prešao na tranzistorsku tehniku te proširuje proizvodnju na primopredajnike za vojne potrebe i potrebe civilnih državnih službi, razvija nove modele komercijalnih RTV prijemnika i kazetofona, također proizvodi svoje modele osciloskopa i kalkulatora. Na vrhuncu proizvodnje RIZ je zapošljavao 4000 radnika, a danas je proizvodnja tvrtke (RIZ-Odašiljači d.d.) svedena na KV i SV odašiljače, te brojila električne energije.

Primopredajnici KRKA omogućuju komunikaciju na 12 kristalima kontroliranih kanala, FM telefonijom u VHF opsegu (vjerojatno na frekvencijama 160/170 MHz). Predviđeni su za ugradnju u vozila, a najveća izlazna snaga predajnika je 12W. Iako sva tri primopredajnika nose oznaku RIZ KRKA vidi se da se ovdje radi o tri različite inačice toga primopredajnika: KRKA 2B-2S, KRKA 2A2 te o još jednoj neidentificiranoj inačici. Razlike na prednjoj ploči uočljive su glede tipa konektora za MTK i dizajna gumbi za kontrole:

  • KRKA 2B-2S : MTK konektor 5-pinski, antenski konektor je mini UHF, zvučnički konektor sa zadnje strane je 5-pinski
  • KRKA ? : MTK konektor 5-pinski, antenski konektor je standardni UHF (SO-239), zvučnički konektor sa zadnje strane je 5-pinski
  • KRKA 2A2 : MTK konektor 4-pinski, antenski konektor je BNC, zvučnički konektor sa zadnje strane RCA (Cinch)

Inačica KRKA 2A2 ima mogućnost redukcije izlazne snage predajnika sa punih 12W na 6W, a unutar sklopova prebacivanje RX/TX je riješeno tranzistorski umjesto relejima kao u druge dvije inačice. Također se unutar sklopova mogu uočiti i druge minimalne konstrukcijske razlike (inačica KRKA 2B-2S ima ponešto drugačije izvedene pobudne module izlaznog stupnja predajnika), no u principu se radi o električki gotovo identičnim uređajima. Osim ovih, RIZ je razvio i više drugih inačica primopredajnika KRKA, ali i vrlo sličnih primopredajnika pod drugim nazivima kao npr. MURA i SUTLA. Može se zaključiti da se serija ovih primopredajnika uspješno razvijala, modificirala i optimizirala kroz duži proizvodni proces, a bila je interesantna i radioamaterima za preinaku na 2-metarski 144/145 MHz band.

Što se tiče radioamaterske preinake i više je nego vidljivo da su takve pokušaje prošli i naši primjerci. Primopredajnici serije KRKA konstruirani su modularno. Moduli su posve oklopljeni u zalemljena limena kućišta i međusobno povezani preko lemnih ušica. Ovakav način konstrukcije ima dobre i loše strane. Dobra strana je ta što imamo jasno odvojene funkcionalne komponente primopredajnika u zasebne blokove, što je praktično gotovo identično preglednim blok-shemama koje mi crtamo za svaki uređaj. Pristup ulaznim i izlaznim mjernim točkama protoka signala preko pojedinih modula je na taj način dostupan na najbolji mogući način za servis ili podešavanje. Ipak, loša strana je ta što je za popravak samih modula potrebno rastavljati zalemljena metalna kućišta, a moguće da su i u unutrašnjosti elementi zaliveni kakvom izolacijskom smjesom. Stoga servis ovakvih uređaja predviđa zamjenu modula umjesto pojedinačnih komponenti, a to čak i nije preveliki trošak jer svaki modul u prosjeku sadrži jedan tranzistor i svega nekoliko pasivnih komponenti.

No i za ovakve uređaje svakako je dobro imati originalnu tehničku dokumentaciju i pričuvne dijelove jer popravak u protivnom zahtijeva puno truda, strpljenja, znanja, vještine i opremljenost svim potrebnim alatima i instrumentima. Istu modularnu tehnologiju RIZ je koristio i za svoje primopredajnike namijenjene vojnoj upotrebi kao npr. RUP-3.

Šarolikost tipova kristala i vrijednosti iščitanih sa istih upućuju na zaključak da je prethodni vlasnik puno eksperimentirao s frekvencijama kanala isprobavajući pri tome različite dostupne kristale. Tvorničko označavanje kristala često je samo po sebi šaroliko, posebno za VHF i UHF kanale, gdje osnovna frekvencija kristala nikad nije radna frekvencija predajnika ili prijemnika. Stoga na kristalu može biti otisnuta osnovna frekvencija kristala ali također može biti otisnuta i frekvencija kanala za koji je taj kristal predviđen u određenom prijemniku ili predajniku. Kad je otisnuta frekvencija kanala onda obično ispred stoji slovo R (za kanale prijemnika ili RX) ili slovo T (za kanale predajnika ili TX). Osnovne frekvencije takvih kristala najbolje je provjeriti mjerenjem, no za TX kristale ispisana kanalna frekvencija je gotovo uvijek neki višekratnik osnovne frekvencije, dok se kod RX kristala višekratniku uglavnom pribraja ili oduzima najčešća MF od 10,7 MHz. Neki puta na kristalu neće biti ispisana ni osnovna ni kanalna frekvencija, nego neka njegova overtonska frekvencija koja je najčešće treći višekratnik osnovne frekvencije. Nekada su kristali bili relativno skupi pa se primopredajnik u osnovnoj verziji isporučivao sa ograničenim brojem kanalnih kristala, a onda bi kupac iste po potrebi mogao dokupiti za popunu praznih kanala. Kako bi se olakšala kupovina i zamjena kanalnih kristala isti su se često i označavali kanalnim oznakama umjesto da se ispiše njihova osnovna frekvencija.

U našim primopredajnicima zatekli smo mješavinu različitih kristala i različitih oznaka gdje su svi predviđeni za amaterski 2-metarski band.


KRKA 2B-2S

U primopredajniku KRKA 2B-2S zatekli smo kristale ugrađene samo za zadnja tri kanala:

Vidimo da su na kristalima različito otisnute frekvencije, negdje je to osnovna frekvencija, a negdje kanalna frekvencija. TX kristali imaju osnovne frekvencije reda 12 MHz i 8 MHz što je prevelika razlika i sigurno ne rade svi kanali. Za TX kristale reda 12 MHz potrebno je umnožavanje 12 puta, a za kristale reda 8 MHz potrebno je umnožavanje 18 puta da se dođe u opseg 145 MHz. Testiranjem smo utvrdili da u predaju idu samo kanali sa kristalima reda 12 MHz što bi značilo da se u sklopovima predajnika vrši umnožavanje osnovne kristalne frekvencije 12 puta.

RX kristali imaju osnovne frekvencije reda 52 MHz, a to znači da je za dobivanje frekvencija reda 145 MHz potrebno umnožavanje 3 puta i oduzimanje MF od 10,7 MHz.


 

KRKA (bez oznake tipa)

U ovom primopredajniku kristalima je popunjeno je svih 12 kanala i svi su označeni osnovnom frekvencijom:

Očito je da je primopredajnik uređen tako radi na standardnim simpleks i repetitorskim kanalima 2-metarskog radioamaterskog opsega. Jednako kao i kod KRKA 2B-2S osnovna frekvencija TX kristala treba biti umnožena 12 puta, a kod prijemnika frekvencija RX kristala treba biti umnožena 3 puta i umanjena za iznos MF od 10,7 MHz.

Za 11. kanal utaknuti su isti ktistali kao i za 12. kanal, međutim titrajni krug prijemnog kristala 11. kanala je modificiran čime se vjerojatno frekvencija oscilatora za taj kanal željela “razvući” na 600 kHz višu frekvenciju kao bi taj kanal radio u semidupleksu.


KRKA 2A2

Za test ovog primopredajnika koristili smo kompatibilnu Midlandovu MTK

Kod ovog primopredajnika frekvencije na kristalima ispisane su šaroliko, a zatečeno je slijedeće stanje:

Vidimo kako su ovdje, za razliku od prethodna dva primjerka, RX kristali reda 45 MHz umjesto 52 MHz što znači da su predviđeni za prijemnike gdje se miješanjem pribraja MF od 10,7 MHz, a ne oduzima kao kod prethodnih primjera. Nažalost, kod našeg primjerka primopredajnika KRKA 2A2 prijemnik je potpuno gluh i ne možemo potvrditi da bi kod ove inačice prvi mješač prijemnika bio drugačije podešen. Veća je vjerojatnost da je prethodni vlasnik pokušao iskoristiti kristale predviđene za prijemnike sa MF +10,7 MHz, pri čemu se upustio u podešavanje mješača što je dovelo do otkaza rada prijemnika.


Iz svega možemo zaključiti da su sva tri naša primjerka primopredajnika KRKA prenamijenjeni za rad na standardnim 2-metarskim radioamaterskim kanalima na 145 MHz. Što se tiče predajnika, zatekli smo kristale reda 8 MHz i 12 MHz, no vjerojatno predajnici kod sve tri inačice rade sa umnožavanjem od 12 puta, što znači da im trebaju kristali reda 12 MHz. Ipak, na internetskim forumima mogu se naći informacije da predajnici KRKA rade sa umnožavanjem 8 MHz x 18, a to bi značilo da je jedan od tri stupanja umnožavanja (3x3x2) kod naših primjeraka podešen sa 3x na 2x. Kod prijemnika smo zatekli kristale reda 45 MHz i 52 MHz dakle jedna za MF od +10,7 MHz i druge za MF od -10,7 MHz. Internetski forumi navode da prijemnici KRKA rade na 45 MHz x 3 + 10,7 MHz, a to bi onda značilo da su naša dva funkcionalna prijemnika podešena sa +10,7 MHz na -10,7 MHz.

Sve ove preinake nisu nemoguće posebno ako se posjeduje bilo kakva dokumentacija no mi kod naša tri primjerka doista ne možemo sa sigurnošću potvrditi kakve su preinake rađene, posebice jer nemamo apsolutno nikakve tvorničke podatke o originalnim karakteristikama primopredajnika KRKA. Iz istog razloga nema smisla ni snimati signale na pojedinim modulima kad ne znamo što je originalno, a što modificirano stanje. Testiranjem predajnih kanala uspjeli smo podesiti izlaznu snagu na najviše 7,5 W pri napajanju od 12 V. No kanali kod našeg predajnika rade prilično neujednačeno glede izlazne snage, a tome mogu biti razlog loši kristali, loši kontakti kanalne sklopke ili neke druge neispravnosti ili nepodešenosti unutar kanalnih oscilatora.

S obzirom na opće stanje naših primopredajnika KRKA, činjenicu da se radi o frekvencijski modificiranim uređajima, a također i imajući u vidu upitnu funkcionalnost kritičnih komponenti kanalnih oscilatora (kristali i kanalna sklopka) odustali smo od kompletnog testa karakteristika prijemnika i predajnika. Ono što je bilo očito kod testiranja funkcionalnih kanala to je loša selektivnost i osjetljivost prijemnika, te loše filtriran izlazni signal predajnika, no ovo ne može biti ocjena originalnih primopredajnika KRKA jer je za očekivati da će se modifikacijom karakteristike pogoršati, posebice ako na nove frekvencije nisu pažljivo podešeni svi stupnjevi primopredajnika. S druge strane, mora se priznati da primopredajnici KRKA svojim dizajnom spadaju u prilično lijepe i kompaktne 2-metarske primopredajnike za ugradnju u vozila, a postojao je i originalni mrežni ispravljač za primopredajnike KRKA tako da se mogu koristiti za stacionaran rad. Stacionaran (ne)rad najvjerojatnije će biti sudbina i ovih naših primjeraka, osim ako jednom ne nabasamo na kakvu servisnu dokumentaciju koja će nas potaknuti da se još jednom uhvatimo u koštac sa ovim modularnim primjerkom dobre stare radio tehnike 🙂

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “Primopredajnik KRKA RIZ