Vojni primopredajnik BC-1000 SCR-300-A


Danas je nabavljen prenosivi američki vojni primopredajnik BC-1000 (američka oznaka SCR-300-A) iz 1943. godine koji je namijenjen za simpleks komunikaciju FM telefonijom u frekvencijskom opsegu 40-48 MHz. Predviđen je za rad štap antenama (kraća od oko 84 cm i duža od oko 325 cm) gdje uz izlaznu snagu predajnika od 300 mW (izlazna elektronka JAN-3A4) postiže domet do 5 km. Izlazna snaga NF pojačala (elektronka JAN-1S5) je svega 2 mW pa se na prijemnik spajaju slušalice (mikrofonsko-telefonska kombinacija).

S obzirom na navedene karakteristike primarna namjena primopredajnika BC-1000 je održavanje govornih veza na kraćim udaljenostima za pješačke postrojbe kopnene vojske, odnosno spada u kategoriju walkie-talkie primopredajnih uređaja.

bc1000_scr300a_01

Prednja ploča primopredajnika BC-1000 podijeljena je poklopcem na dva dijela. Naš primjerak je toliko zamazan da su pojedine oznake jedva vidljive. Nepokriveni dio čine slijedeće kontrole i priključci (redom s lijeva na desno):

 • VOLUME – sklopka za uključenje primopredajnika i potenciometar za glasnoću audio izlaza
 • MIC. – utičnica za spajanje mikrofona MTK kombinacije
 • PHONE – utičnica za spajanje slušalica MTK kombinacije (utikač utaknut u ovu utičnicu aktivira sklopku za uključenje primopredajnika, odnosno primopredajnik će biti isključen bez obzira na položaj sklopke potenciometra VOLUME ukoliko slušalice nisu utaknute u utičnicu PHONE, time se štede baterije u slučaju da je uređaj uključen, a isti se ne koristi jer nisu priključene slušalice)
 • AUX. PHONE – paralelni audio izlaz sa priključnice PHONE za spajanje dodatne slušalice
 • ANTENNA TERMINAL – priključnica za spajanje antene
 • GROUND – priključnica uzemljenja kod spajanja određenih vrsta antena

bc1000_scr300a_02

Ispod poklopca otkrivaju se slijedeće kontrole, priključci i indikatori (redom s lijeva na desno):

 • RELAY – priključnica za povezivanje uređaja sa drugim uređajem kako bi se kreirao sustav za retranslaciju signala (repetitor)
 • SQUELCH – uključivanje i namještanje razine prigušivača šuma (kad je SQUELCH isključen isključeno je i napajanje elektronskih cijevi u tom krugu)
 • TUNING – gumb za odabir radne frekvencije. Radna frekvencija odabire se kontinuirano okretanjem promjenjivog kondenzatora u opsegu 40-48 MHz, a ovaj opseg je na skali primopredajnika (CHANNEL) podijeljen na 41 kanal (kanal 0 označava donju krajnju frekvenciju od 40 MHz, a kanal 41 gornju krajnju frekvenciju od 48 MHz) iz čega proizlazi da je razmak između kanala (crtica na skali) 200 kHz. DIAL LOCK je mehanizam kojim se blokira gumb TUNING kada se namjesti željena radna frekvencija kako ne bi došlo do neželjenih pomaka gumba.
 • PRESS FOR DIAL LIGHT & CALIB. – gumb za osvjetljenje skale i aktiviranje audio tona u slušalicama za kalibraciju. Kalibracija tonom se vrši na 15 kanalu i na kontrolnoj točki između 36 i 37 kanala. Ova tipka ne smije se pritisnuti tijekom predaje jer će pregorjeti grijanje cijevi u krugu mješača predajnika)
 • INDICATOR ADJUSTMENT – gumb za mehaničko kalibriranje sprege kazaljke  i skale

bc1000_scr300a_03

U BC-1000 ugrađeno je ukupno 18 elektronskih cijevi, a napaja se preko suhih baterija koje izravno osiguravaju sve napone potrebne za rad istih: 4,5V za grijanje, te 60V i 90V (150V u serijskom spoju) za anodne napone (90V i 150V za elektronke predajnika, odnosno 90V za elektronke prijemnika). S obzirom na više navedenih napona baterija se spaja sa primopredajnikom preko posebne višepolne priključnice.

bc1000_scr300a_04

Primopredajnik se iz kućišta vadi jednostavnim oslobađanjem kopči razmještenih po bočnim stranama. S gornje strane uočava se uredna montaža elektronskih cijevi, zavojnica i MF transformatora.  Na šasiji s prednje strane vidi se višepolni konektor za spajanje baterijskog napajanja.

bc1000_scr300a_05

Na donjoj strani očekivano su montirane ostale pasivne komponente. Uočava se pet trimer kondenzatora kojima se fino podešavaju potrebne frekvencije osnovnog oscilatora, udvostručivača frekvencije, ulaznog RF pojačala prijemnika te oscilatora i mješača predajnika. Ističe se još audio transformator T3A / T3B koji se nalazi u ulazno izlaznom prilagodnom krugu za mikrofon i slušalice i na izlazu iz diskriminatora za prosljeđivanje audio signala na sklopove prigušivača šuma te automatske frekvencijske kontrole (AFC).

bc1000_scr300a_12

Sve je puno jasnije kad se nacrta blok shema primopredajnika BC-1000.

bc1000_scr300a_18

Kao što se vidi iz blok sheme prijemnik je dvostruki superheterodin sa međufrekvencijama na 4,300 MHz i 2,515 MHz. Modulator predajnika je reaktancijskog tipa sa elektronskom cijevi JAN-1L4. Kod ovog tipa FM modulatora kapacitivno se djeluje se na titrajni krug osnovnog oscilatora, odnosno u ritmu audio signala u određenoj mjeri povećava se ili smanjuje ukupni kapacitet LC kruga oscilatora. Time nastaju određeni mali pomaci frekvencije osnovnog oscilatora (devijacija) u ritmu audio signala, a to nije ništa drugo nego FM modulacija.

Diskriminator (FM demodulator) ima zadaću pretvoriti frekvencijske razlike u nosećem FM valu u proporcionalne amplitudne promjene kako bi se dobio demodulirani audio signal. Rad diskriminatora temelji se na dvije diode vezane na rezonantne titrajne krugove. Izlazni signali iz dioda međusobno se poništavaju kod rezonantne frekvencije, no kod svake devijacije te frekvencije na izlazu će se pojaviti proporcionalni naponi.  Kao jedna dioda u našem slučaju se koristi se elektronka JAN-1A3, a kao druga dioda diodna sekcija elektronke JAN-1S5 (kombinacija diode i pentode).

Limiter u stupnju prije diskriminatora služi za osiguranje konstantne amplitude ulaznog nosećeg FM vala kako bi se izbjegle smetnje kod demodulacije. Demodulirani audio signal osim na izlazno NF pojačalo dovodi se i na sklopove prigušivača šuma te automatske frekvencijske kontrole (AFC). Uloga AFC-a je zadržavanje centralne frekvencije FM signala konstantnom (2,515 MHz) kako bi se osigurala linearna detekcija i maksimalni izlazni audio signal centar frekvencije FM vala na diskriminatoru. Uloga prigušivača šuma (squelch) je blokiranje audio izlaza ispod praga šuma, odnosno otvaranje audio izlaza samo kad je prisutan audio signal na izlazu iz diskriminatora.

Pogledajmo sada kako su ove komponente raspoređene na samoj šasiji primopredajnika. Zelenom bojom označene su komponente prijemnika, crvenom bojom komponente predajnika, a žuto su komponente zajedničke za prijemnik i predajnik.

bc1000_scr300a_19

Poklopac pet VF komponenti nemoguće je skinuti bez demontaže većine okolnih komponenti pa ga u ovoj fazi nećemo dirati. Donja slika pokazuje trimer kondenzatore za fino podešavanje ovih komponenti s donje strane.

bc1000_scr300a_13

Također dajemo malo bolji prikaz gore opisanog dvostrukog audio transformatora.

bc1000_scr300a_14

Slijedi mehanizam promjenjivog kondenzatora osnovnog oscilatora za biranje radnih frekvencija sa spregnutim zupčanikom skale primopredajnika.

bc1000_scr300a_08

Vizualno je uočeno da našem primopredajniku nedostaju tri komponente: oba kristala (4,300 i 6,815 MHz) te elektronska dioda JAN-1A3 u krugu diskriminatora. Ovo će biti teško nabavljive komponente posebice jer su kristali u starom tipu kućišta, a elektronske cijevi su specijalne za vojnu primjenu, minijaturnog tipa, predviđene za niske napone i baterijska napajanja. Onaj tko je vadio pa zaboravio vratiti komponente u ovaj primopredajnik također je zaboravio i pričvrstiti držač žaruljice za osvjetljenje skale. Osim ovih nedostataka unutrašnjost primopredajnika je dobro očuvana.

bc1000_scr300a_11

bc1000_scr300a_09

bc1000_scr300a_10

Na kraju još nekoliko pogleda na ovaj lijepi i kompaktni primopredajnik…

bc1000_scr300a_06

bc1000_scr300a_15

bc1000_scr300a_16

bc1000_scr300a_17

Na posljednjoj slici vidi se kružna utičnica na šasiji. Radi se o priključnim točkama za mjerni instrument kod servisiranja ovog primopredajnika.

Ovime smo se ukratko upoznali sa našim ranim primjerkom američkog walkie-talkie primopredajnika razvijenim tijekom 2. svjetkog rata. Trebat će dosta sreće da se nabave nedostajuće komponente i malo truda da se izradi potrebno napajanje kako bi se ovaj primopredajnik eventualno pokušao pustiti u rad. Do tada ćemo se za utjehu koristiti nekim pričuvnim walkie-talkie primopredajnikom, doduše vjerojatno nekim puno manjih dimenzija, težine, potrošnje i dužine antene, također vjerojatno i većeg dometa i boljeg prijema, no, s druge strane, opet će nam možda malo nedostajati ovaj tipični robusni vojni izgled i dizajn na frekvencijama koje više gotovo nitko za ništa ne koristi 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “Vojni primopredajnik BC-1000 SCR-300-A

 • mirko

  Pozdrav svima,kojima nesto znaci elektronika.

  Kad sam bio kot vas na duznosti(JNA) secam se, da smo radili na SCR stanici (neznam Typ). Sastav je bio u dva dela, prijemnik i predajnik. Trebalo ga je najprije podesiti, da si bio na istoj frekvenciji. Radili smo sluzbeno Fone i Cw, a kao radioamateri (yu2ccp) na bandu 3,5 i 7Khz. Ova stanica bila je na fiksnem mestu, ne bas dobrog tona, a u smetnjama cula se odlicno. Izradena je bila, kao tenk, normalno sa lampama. Kao radioamateri, odradili smo puno Dx veza, jos imam Qsl kartice za uspomeno. Sa stanicom nikada nismo imali poteskoce.
  Ispricavam se, ako sam pogresijo kod jezika (tako sam se naucio u staroj Jugi). Molim Vas, da lektorirate moje greske.
  Hvala.

  Lp, Mirko