CB primopredajnici UEC CT-27A


Danas je nabavljen par jednokanalnih prijenosnih AM CB primopredajnika (walkie-talkie) koji rade na frekvenciji 27,035 MHz odnosno na 7. CB kanalu. Proizvođač ovih primopredajnika je japanska tvrtka UEC, natpisi označavaju da se radi o tranzistorskim radio primopredajnicima (Transi Phone, 2 WAY RADIO), a od oznaka modela nalazimo samo natpis CT-27A na tiskanoj pločici primopredajnika.

cb_transiphone_uec_ct27a_01

cb_transiphone_uec_ct27a_02

cb_transiphone_uec_ct27a_03

cb_transiphone_uec_ct27a_04

Primopredajnici UEC CT-27A imaju jednostavan i lijep vintage dizajn te dolaze u kožnim futrolama na kojima su posebni pretinci za smještaj slušalica i antena. Od kontrola tu je samo potenciometar sa sklopkom za uključivanje primopredajnika i kontrolu jačine zvuka te PTT tipka za prebacivanje sa prijema na predaju. Napajanje primopredajnika je preko jedne baterije od 9 V.

cb_transiphone_uec_ct27a_07

cb_transiphone_uec_ct27a_05

cb_transiphone_uec_ct27a_06

cb_transiphone_uec_ct27a_08

cb_transiphone_uec_ct27a_09

Na tiskanoj pločici uočavamo ukupno osam tranzistora i dva audio transformatora. Jedan audio transformator služi za prilagodbu zvučnika na ulaz ili izlaz NF pojačala ovisno da li radi kao mikrofon (TX) i kao zvučnik (RX) te za prosljeđivanje modulacijskog NF signala za predajnik. Drugi audio transformator je u push-pull spoju NF pojačala. S obzirom na mali broj tranzistora od ovog primopredajnika ne možemo očekivati neke velike performanse. U predajniku rade jedan ili najviše dva tranzistora. Tri tranzistora vjerojatno su u krugu NF pojačala, a preostali rade u krugu prijemnika koji prema broju MF transformatora ima dva stupnja MF pojačanja. Blok shema primopredajnika izgledala bi otprilike ovako:

cb_transiphone_uec_ct27a_10

Danas je već prava rijetkost naići na par ovako dobro očuvanih i kompletnih vintage CB ručnih primopredajnika. Obično uvijek prvo stradaju antene jer one za CB područje moraju biti relativno dugačke, odnosno što duže u razvučenom stanju, a što kraće u sklopljenom stanju. To znači da takve antene moraju imati veći broj članaka (izvlačnih segmenata) koji moraju biti dobro mehanički i električki povezani da što bolje trpe stalna naprezanja. Naši primopredajnici su malih dimenzija te je antenu bilo najpraktičnije izvesti kao odvojiv zasebni dio. Dužina kućišta primopredajnika UEC CT-27A je nešto više od 12 cm, a dužina antene u sklopljenom stanju je 19 cm. Razvučena antena je dužine 148 cm, a razvlači se preko 9 segmenata.

Nakon antena stradavaju PTT sklopke jer su one često u upotrebi, a konstrukcijski su uglavnom višepolne, odnosno sa više fiksnih i kliznih kontakata, čime su i osjetljivije na mehaničke kvarove. No, na sreću kod naših primjeraka CB primopredajnika sve komponente su sačuvane i funkcionalne te nama ne preostaje ništa drugo nego i dalje nastaviti njegovati takvo stanje 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.