Antenski relej RE-13 / ARA-8


Danas je nabavljen koaksijalni antenski relej RE-13 / ARA-8, kao dio američkog vojnog radio kompleta iz 1945. godine.

antenna_relay_re13_ara8_01

antenna_relay_re13_ara8_02

antenna_relay_re13_ara8_03

antenna_relay_re13_ara8_04

antenna_relay_re13_ara8_05

Prvo ćemo identificirati sve oznake koje nalazimo na kućištu releja:

  • SCR-522 je avionski radio primopredajnik iz 1944. godine za rad AM modulacijom na 4 kristalima kontrolirana kanala u frekvencijskom rasponu 100-156 MHz i sa izlaznom snagom predajnika 12-18W. Primopredajnik SCR-522 koristio se u vojnim, a kasnije i u civilnim američkim i engleskim avionima (engleska verzija ima oznaku TR5043). Nakon što je povučen iz službe ovaj primopredajnik je još do 1970-ih godina bio popularan među radio amaterima za rad na 2-metarskom opsegu.
  • AN-104 je antena koje se na primopredajnik SCR-522 spajala 50-omskim antenskim kabelom RG-8/U
  • ARA-8 je dodatak (adapter) primopredajniku SCR-522 koji je omogućavao radio navigaciju pilota aviona za povratak u bazu prijemom noseće frekvencije bilo kojeg aerodromskog radio odašiljača u frekvencijskom opsegu 120-140 MHz. ARA-8 je davao pilotu tri različita tona, ovisno o tome leti li točno prema odašiljaču (kontinuirani ton), lijevo od odašiljača (crta-točka-točka telegrafski signal) ili desno od njega (točka-crta-crta telegrafski signal). Sustav je uveden u upotrebu 1945. godine za američke avione tipa P-51 Mustang i P-38 Lightning.
  • MD-34 je modulator sustava ARA-8
  • RE-13 je antenski relej sustava ARA-8

Dakle iz svega proizlazi da je antenski relej RE-13/ARA-8 prebacivao primopredajnik SCR-522 na antenu AN-104 ili na modulator MD-34 sustava ARA-8, ovisno da li je pilot koristio radio sustav za komunikaciju ili navigaciju.

antenna_relay_re13_ara8_06

antenna_relay_re13_ara8_07

antenna_relay_re13_ara8_08

Prema ovim podacima antenski relej RE-13 iskoristiv je za bilo koji 50-omski VHF antenski sustav i može sigurno podnijeti snagu od barem 20W. Relej radi na 28V, a ostale karakteristike, kao što je potrošnja struje i otpor zavojnice releja, VSWR i gušenje na pojedinim frekvencijama, vrijeme preklapanja i slično, ukoliko su nam potrebne možemo dobiti mjerenjem.

Antenski releji za VHF i više opsege u pravilu su relativno skupi i radio amateri najčešće koriste releje iz kompleta nekih starih vojnih radio uređaja. Tako će i ovaj relej sigurno naći svoju primjenu u radio kutku elektroničkog laboratorija, odnosno ovo je (rijedak) primjer radio komponente stare preko 70 godina koja još uvijek može odlično poslužiti svrsi i to bez potrebe za nekom pretjeranom restauracijom 🙂

DODATAK 1

Na prvom testu ovog antenskog releja utvrđeno je da se kotva releja ne vraća u početni položaj nakon prekida dovoda struje na zavojnice releja. Problem je detektiran u blokadi ležaja osovine kotve releja oko koje se nakupila smjesa prljavštine i starog sasušenog maziva. Osovina i ležaj su očišćeni i ponovno podmazani nakon čega su pomaci kotve proradili glatko i bez otpora.

antenna_relay_re13_ara8_09

Na donjoj slici vidi se detalj sklopke (metalni jezičac koji spaja lijevi ili desni kontakt) i detalj mehanizma za podešavanje položaja releja kako bi njegova kotva ispravno upravljala jezičkom sklopke.

antenna_relay_re13_ara8_10

Zavojnice releja spojene su serijski, svaka ima otpor od oko 90 Ω (ukupno 180 Ω), te je pri naponu od 28 V potrošnja struje oko 150 mA. Napon od 28 V ne sreće se često kod izvora napajanja, te bi možda bilo zgodno zavojnice povezati paralelno te relej napajati naponom od oko 14 V (12 V) koji je mnogo češći kod lako dobavljivih transformatora za široku primjenu. No tada bi potrošnja struje, odnosno ukupna struja kroz zavojnice bila dvostruko veća (oko 300 mA), te bi eventualno bilo potrebno osigurati nešto jači izvor napajanja. U konačnici, možda je lakše (i sigurnije) ipak pronaći neki izvor napona oko 28 V, a takvi su najčešći kod napajanja printera ili prijenosnih računala.

antenna_relay_re13_ara8_11

Na kraju još ostaje zamijeniti konektor napajanja s obzirom da ćemo za ovaj originalni teško nači odgovarajući priključak. No tu su, na sreću, mogućnosti improvizacije zaista raznolike 🙂 Mi smo se odlučili za ugradnju standardnog DC utikača u postojeće kućište originalne priključnice za napon. Time smo maksimalno zadržali originalni izgled antenskog releja, a priključnicu prilagodili današnjim lako dobavljivim konektorima.

antenna_relay_re13_ara8_12

Testiranje je pokazalo da relej predviđen za 28 V čvrsto i pouzdano zatvara kotvu već na naponu od 17 V. To nam daje širok izbor napajanja za preklapanje ovog antenskog releja, odnosno standardnih 24 V je više nego dovoljno za ovaj antenski relej.

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.