High-kit CRYSTAL-CALIBRATED MARKER GENERATOR UK470


Danas je nabavljen RF generator signala i markera namijenjen za popravke televizora sastavljen iz elektroničkog KIT kompleta High-kit CRYSTAL-CALIBRATED MARKER GENERATOR UK470 koji je od 1970-te godine prodavala talijanska tvrtka GBC. Tvrtka GBC bila je prisutna na tržištu od 1930 – 1989. godine, a tijekom čitavog tog razdoblja bavila se proizvodnjom i distribucijom širokog spektra elektroničkih komponenti i uređaja (gotovih i u dijelovima) za upotrebu u kućanstvima (RTV, audio i video), te za elektroničke servise i hobiste. Kao zaštitni znak za prodaju širokog spektra svojih elektroničkih KIT kompleta tvrtka je prvo koristila naziv “High-kit”, zatim je početkom 1970-tih godina taj naziv promijenjen u “Amtron”, a na prijelazu u 1980-te godine ovaj brand se mijenja u “Amtroncraft”.

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_08

Marker generator UK470 generira RF signal u frekvencijskom području 27,5 – 235 MHz, dakle pokriva noseće frekvencije TV kanala na VHF području. Ovaj signal (noseću frekvencija slike) moguće je amplitudno modulirati na dva načina: preko ugrađenog NF oscilatora frekvencijom 1000 Hz ili pak nekim video signalom dovedenim sa vanjskog uređaja na priključnicu VIDEO. Taj vanjski uređaj može biti neki generator video signala kakve smo već opisivali u našim objavama, npr. High-kit BAR-GENERATOR UK495 iz KIT kompleta istog proizvođača. Način modulacije ili isključenje modulacije odabire se 3-položajnom sklopkom MOD.

Osim VF RF oscilatora i NF modulacijskog oscilatora uređaj UK470 ima ugrađen još jedan kristalni oscilator frekvencije 5,5 MHz. Uloga ovog oscilatora je dvojaka: može služiti kao marker noseće frekvencije zvuka u RF TV signalu (noseće frekvencije slike i zvuka u RF TV signalu pomaknute su za 5,5 MHz) ili može služiti za kalibraciju skale VF oscilatora unutar samog uređaja UK470, pri čemu se koristi šesti harmonik oscilatora 5,5 MHz, koji se nalazi na 33 MHz (ova frekvencija posebno je označena na skali uređaja). Podešavanje RF oscilatora uz pomoć kristalnog oscilatora vrši se “slušanjem” razlike frekvencije ova dva oscilatora koja je dovoljno mala da se nalazi u čujnom NF frekvencijskom opsegu. Ovakav princip opisali smo u objavi MJERAČ FREKVENCIJE BC-221-AC. Odabir VF oscilatora 27,5 – 235 MHz i odabir načina upotrebe kristalnog oscilatora 5,5 MHz vrši se preko 3-položajne sklopke RF-RANGE.

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_04

RF i NF oscilatori unutar uređaja UK470 shematski su potpuno jednaki onima koje smo već opisali u objavi High-kit FM SIGNAL GENERATOR UK460, s time što su ovdje kod promjenjivog RF oscilatora proračunati elementi za osnovni frekvencijski opseg 27,5 – 47 MHz. Sve ostale frekvencije koje pokriva RF oscilator pripadaju harmoničnim frekvencijama osnovnog opsega, pa tako drugi harmonični opseg pokriva 55-94 MHz, treći 82,5-141 MHz i peti 137,5-235 MHz.

Kristalni oscilator pak radi na osnovnoj frekvenciji kvarcnog kristala od 5,5 MHz što isključuje potrebu za titrajnim krugom jer se ovdje sam kristal električki ponaša kao LC krug. Oscilatori bazirani na kristalima kvarca, osim što su jednostavne konstrukcije, također su i vrlo stabilni jer takvi kristali pobuđeni električnim naponom, zbog njihovih piezoelektričnih svojstava, počinju mehanički titrati vrlo stabilnom frekvencijom koju određuju sama fizička svojstva kristala. Ovakav kristalni oscilator još se naziva i Pierce-ov oscilator po njegovom pronalazaču, američkom fizičaru George Washington Pierce-u (1872 – 1956).

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_11

Evo kako izgleda početna osnovna frekvencija (27,5 MHz) sa svim harmonicima koje generira naš RF oscilator. Posebno su markirani harmonici koji se koriste za pokrivanje ukupnog opsega 27,5 – 235 MHz. Signali su snimljeni pomoću uređaja RF Explorer (gornji prikaz) i HackRF One (donji prikaz). Razlika u jačini RF signala posljedica je podešenosti jačine izlaza iz generatora UK470 prilikom samih mjerenja.

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_09

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_10

Vidimo da harmonika doista ne nedostaje te se osim očekivanih jasno uočava još jedan niz generiranih harmonika. Kod jednostavnih oscilatora poput ovog našeg ovakve pojave i nisu neočekivane posebice kad na malom razmaku na pločici imamo tri oscilatora koji nisu ni oklopljeni ni posebno filtrirani, a ni komponente oscilatora više nisu u najboljoj kondiciji. Vidimo da je drugi niz harmonika čak nešto jači od osnovnih, no razlika ipak nije dovoljno velika da bi se to moglo primijetiti podešavanjem na sluh (na samo 13 MHz lijevo i desno od kalibracijskog signala na frekvenciji 33 MHz već imamo nove jake signale). Ako bi se bavili podešavanjem ovog oscilatora svakako bi zavojnicom L1 podesili frekvenciju od 33 MHz na najjači signal.

Kad se uključi oscilator od 5,5 MHz tada se njegova frekvencija miješa sa frekvencijom RF oscilatora. Nama je potreban samo zbroj tih frekvencija kako (f VF + 5,5 MHz) za dobivanje noseće frekvencije zvuka, no dobiti ćemo također i signale razlike tih frekvencija kao i harmonike tih zbrojeva i razlika kojima treba također pribrojiti i harmonike osnovne frekvencije kristalnog oscilatora, pa je u konačnici frekvencijski spektar  27,5 – 235 MHz pun različitih signala. Harmonici su toliko jaki da se modulirani video signal bez problema hvata sve do polovice UHF TV opsega, dakle čak do 700 MHz. Ovakva situacija posebno zna biti karakteristična za jednostavne pasivne mješače kakav se i koristi u našoj shemi. No za osnovne potrebe testiranja TV prijemnika to i nije neki problem jer će selektivni tuner TV prijemnika biti osjetljiv samo na uski frekvencijski pojas signala.

Na slijedećim slikama vidimo kako izgleda VF noseća frekvencija slike iz RF oscilatora modulirana sinusnim signalom 1000 Hz iz NF generatora, te prikaz kako se takav signal vidi spojen na antenski ulaz televizora. Noseća frekvencija slike na ovim prikazima je 203,25 MHz (9. kanal VHF).

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_02

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_03

Slijedi prikaz tiskane pločice generatora UK470…

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_05

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_12

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_06

highkit_crystal_calibrated_marker_generator_uk470_07

Danas je analogna televizija već potpuno izašla iz mode i ovakav uređaj možda više i nije neophodan u elektroničkim radionicama. No s druge strane, proučavanjem ovakvih jednostavnih oscilatora osvježavamo temeljna znanja o istima, a tu je onda danas i najveća vrijednost ovakvih uređaja. U vrijeme kada je analogna televizija bila standard i kada su se analogni televizori isplatili popravljati, većina elektroničara nije ima osciloskope i analizatore spektra kojima bi izravno mogli pratiti i snimati izlazne signale iz pojedinih elektroničkih sklopova. Većina instrumenata koje su radio amateri mogli nabaviti koristila je neizravne metode mjerenja ili nisu imali automatske funkcije kalibracije, zaštite i odabira mjernih opsega kao većina današnjih,  te je trebalo puno više truda, pažnje (a možemo reći i znanja) da se ispravno izvrše pojedina mjerenja. Zbog toga su ovakvi vintage amaterski instrumenti i uređaji danas odlična podloga za izučavanje elektronike na vrlo praktičan, a time i zabavan način, kako onima koji se tek žele početi baviti elektronikom, tako i onima koji sada imaju priliku ponovno proći svu tu školu sa modernijom i puno ugodnijom mjernom opremom i instrumentacijom 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.