Regulator mrežnog napona FBT Elettronica CNR/1200


Danas je nabavljen regulator mrežnog napona 220 V, snage 1200 W, oznake CNR/1200, proizvod talijanske tvrtke FBT Elettronica. Tvrtka FBT osnovana je 1963. godine i specijalizirana je za proizvodnju elektroničke audio opreme, prvenstveno pojačala i zvučničkih sistema. Ovaj regulator predviđen je za prilagodbu mrežnog napona napajanja kod različitih terenskih instalacija audio opreme (nastupi muzičkih sastava, mobilni razglasni sustavi i sl.) gdje su izvori mrežnog napajanja često privremenog i provizornog karaktera (opterećeni agregati i mrežni razvodi), te kao takvi mogu prilično odstupati od nominalnih 220 V. Stoga je neophodna dodatna regulacija i stabilizacija napona napajanja kako bi se izbjegli kvarovi ili loše funkcioniranje elektroničke audio opreme.

fbt_elettronica_cnr1200_02

fbt_elettronica_cnr1200_03

Vidimo da se čitav uređaj bazira na jednom transformatoru 220V / 220V, koji je opremljen sa više izvoda na primarnom namotaju (ukupno 12). Odabirom određenog izvoda prilagodi se omjer transformacije tako da se na izlazu  (sekundaru) dobije napon blizak 220V što se kontrolira preko ugrađenog voltmetra. Dakle ovdje se ne radi o čisto ručnoj regulaciji bez ikakve automatike stabilizacije izlaznog napona. No, druga važna funkcija ovog stabilizatora je galvansko odvajanje izlaza od gradske mreže čime se smanjuje opasnost od strujnog udara korisnika opreme.

fbt_elettronica_cnr1200_04

Regulator je nađen odbačen u smeće, a provjerom je utvrđenom da je sam transformator unutar uređaja ispravan što znači da može odlično poslužiti kao izolacijski (odvojni) transformator za sve električne ili elektroničke uređaje snage do 1200 W. Čitav sklop sadrži još samo dvije sklopke, jednu mrežnu i jednu za preklapanje izvoda na primaru transformatora, od čega su obje neispravne.

fbt_elettronica_cnr1200_05

fbt_elettronica_cnr1200_06

fbt_elettronica_cnr1200_07

Mrežna sklopka brzo je popravljena rastavljanjem i čišćenjem kontakata, no transformatorska sklopka ima i mehaničkih oštećenja. Odmah se uočava kako je istu netko već pokušavao popravljati priručnim sredstvima. Vidi se kako su okrhnuti bakelitni rubovi rotora između kojih je smješten metalni klizač. Zbog toga, prilikom okretanja sklopke, metalni klizač nije centrirano nasjedao na kontakte. Ovo pak je dovodilo do lošeg (nepotpunog) spoja te zagrijavanja i iskrenja mjesta takvog spoja, a posljedično i do uništavanja kontaktnog spoja klizača. U originalu klizač bi se trebao sastojati od tri vodljiva metalna listića od kojih svaki nezavisno djeluje kao opruga (pritisak) na pojedini kontakt. No, zbog opisanog problema sva tri listića su se doslovno zavarila zajedno na mjestu dodirnog kliznog spoja čime se oslabila moć nalijeganja i ukupna dodirna površina kontakta. Priručnim popravkom izbušene su dvije rupice preko prstena kontakata kako bi se isti klinovima sačinjenim od čavlića fiksirali za bakelitni dio rotora. Ovaj način dobro fiksira klizač, no s druge strane oslabljuje elastične listiće i time dodatno smanjuje opružna svojstva tri metalna listića klizača.

fbt_elettronica_cnr1200_08

fbt_elettronica_cnr1200_09

fbt_elettronica_cnr1200_10

fbt_elettronica_cnr1200_11

Zavareno mjesto tri listića nemoguće je odvojiti ili izbrusiti, a da se pri tome ne uništi veliki dio listića, čime bi se u konačnici napravilo više štete nego koristi. Okrhnute bakelitne dijelove nemoguće je rekonstruirati dovoljno čvrsto da izdrže opterećenja okretanja rotora. Sve što možemo napraviti to je fino izbrusiti postojeći kontaktni sloj kako bi dodirna površina bila što veća, malo deformirati metalne listiće da se ostvari jači pritisak dodirnih površina, a dijelove rotora fiksirati zakovicama koje će osigurati čvrst i trajan spoj u svim uvjetima.

Nakon ovih zahvata (uz čišćenje i podmazivanje) sklopka je proradila ispravno na svih 12 položaja. No mi ćemo ovaj regulator napona ionako koristiti samo kao odvojni transformator na fiksnom naponu mreže te neće biti potrebe za čestom regulacijom.

Najčešći problem u elektroničkoj radionici predstavljaju ispitivanja elektroničkih uređaja instrumentima koji rade na mrežni napon, a ispitivani uređaj se ujedno napaja preko laboratorijskih mrežnih ispravljača. Ukoliko napajanje i instrument nisu galvanski odvojeni od mreže tada su minus pol napajanja i masa instrumenta (osciloskop, spektralni analizator i slično) preko mrežnog uzemljenja i/ili nultog vodiča trajno u kratkom spoju. To obično nije problem kad se ispituje uređaj kojem je masa na negativnom polu napajanja, no u obrnutom slučaju priključenje mjernog instrumenta na takav sklop izazvati će kratki spoj mase sa pozitivnim polom napajanja što može dovesti do uništenja napajanja ili mjerne opreme.

Odvojni ili izolacijski transformatori nisu jeftini (posebice oni većih snaga) te će ovaj odbačeni regulator nekih muzičara odlično poslužiti za tu namjenu. Moći ćemo ga također kombinirati i sa autotransformatorom (variakom) čime ćemo imati na raspolaganju galvanski odvojeni regulacijski izvor izmjeničnih napona u širokom rasponu (cca 0-300 V). U svakom slučaju izolacijski mrežni transformatori su vrlo korisni (pomoćni) uređaji u svakoj elektroničkoj radionici, s jedne strane glede zaštite elektroničke opreme, a s druge strane, što je možda i još važnije, glede zaštite i samog rukovatelja istom 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.