Elektronski brojač MA 5863 IEV


Danas je nabavljen elektronski brojač IEV MA 5863 iz 1960-tih godina. Riječ je o nekom specijaliziranom brojaču za koji nismo uspjeli pronaći nikakve podatke. Što se tiče samih brojača jedan je elektromehanički sa četiri znamenke, a zatim slijede tri indikatorske elektronske cijevi Philips E1T (dekadni brojači). Osim brojača MA 5863 ima ugrađen i regulirani izvor visokog napona do 1500 V.

Popis ugrađenih elektronskih cijevi (ukupno 20):

 • 3 x E1T – indikatorska cijev za brze dekadne brojače
 • 5 x E90CC – dvostruka trioda
 • 1 x E80CC – dvostruka trioda
 • 1 x E92CC – dvostruka trioda
 • 1 x ECC803 – dvostruka trioda
 • 3 x EL84 – pentoda
 • 1 x E80F – pentoda
 • 1 x E83F – pentoda
 • 1 x PL81 – VN pentoda
 • 1 x EAA91 – dvostruka dioda
 • 1 x GZ34 – punovalna ispravljačica
 • 1 x STV 85/10 – regulator napona

Sve upućuje na zaključak da je ovaj brojač služio za pogon, kontrolu ili testiranje nekih naprava ili senzora kojima je potreban visoki napon kao što su npr. ionizacijske komore (Geiger-Müllerov brojač).

elektronski_stevec_iev_ma5863_05

elektronski_stevec_iev_ma5863_06

elektronski_stevec_iev_ma5863_01

elektronski_stevec_iev_ma5863_02

elektronski_stevec_iev_ma5863_03

elektronski_stevec_iev_ma5863_04

elektronski_stevec_iev_ma5863_07

GORNJA STRANA ISPOD POKLOPCA

elektronski_stevec_iev_ma5863_08

elektronski_stevec_iev_ma5863_09

elektronski_stevec_iev_ma5863_10

elektronski_stevec_iev_ma5863_11

elektronski_stevec_iev_ma5863_12

elektronski_stevec_iev_ma5863_13

DONJA STRANA ISPOD POKLOPCA

elektronski_stevec_iev_ma5863_14

elektronski_stevec_iev_ma5863_15

elektronski_stevec_iev_ma5863_16

elektronski_stevec_iev_ma5863_17

BOČNA STRANA ISPOD POKLOPCA

elektronski_stevec_iev_ma5863_18

elektronski_stevec_iev_ma5863_19

elektronski_stevec_iev_ma5863_20

Ukoliko netko ima bilo kakve informacije o ovom starom cijevnom brojaču, ljubazno se moli da o tome napiše svoj komentar, svaka informacija je dobrodošla 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.