SUVAG – elektroakustički rehabilitacijski aparat


Danas je nabavljen elektroakustički aparat SUVAG koji je namijenjen za verbotonalne (slušne) metode rehabilitacije sluha i govora, korekciju govornih mana, korekciju izgovora riječi i sličnih slušno govornih korekcija kod pacijenata sa slušno govornim manama. Ovdje se pomoću elektroakustičkog aparata vrše različita filtriranja, promjene pojačanja, transferi i druge manipulacije određenim frekvencijskim pojasevima unutar audio spektra kako bi se pacijentu oblikovao čujni audio spektar tako da njemu bude što razumljiviji, odnosno da sve zvučne informacije budu prenesene u frekvencijsko područje koje je pacijentu najmanje oštećeno.

Druga namjena ovog aparata je poboljšanje slušne percepcije prilikom učenja stranih jezika. Ovdje se pokušava postići optimalno filtriranje zvučnog spektra u cilju postizanja najbolje slušne percepcije ili pojednostavljeno rečeno slušne lekcije se audio filtriraju na način na koji ih mozak može najefikasnije upiti.

Razvijeno je više inačica ovog aparata koje su osmislili različiti specijalisti koji izučavaju i primjenjuju verbotonalne metode u liječenju slušno govornih mana i poboljšanju slušne percepcije kod učenja stranih jezika, a jednu od inačica već smo opisali u objavi SUVAG LINGUA.

suvag_verboton_04

suvag_verboton_05

Tehnički gledano SUVAG LINGUA nije ništa drugo nego spoj audio pretpojačala i audio pojačala preko različitih aktivnih audio fitera (pojasni, niskopropusni i visokopropusni). Sastoji se od osam povezanih modula (po redoslijedu na kućištu):

  • MA 10 – ulazno pretpojačalo za dva mikrofona (jedan za pacijenta jedan za rehabilitatora) ili za spajanje kazetofona, oba ulaza sa kontrolama jačine audio nivoa. Kontrole audio nivoa na gornjoj sekciji (CD) koriste se kod izravnog dovođenja signala iz pretpojačala na izlazno pojačalo, dakle bez korištenja audio filtara.
  • LP 30 aktivni niskopropusni filtar gdje je moguće odabrati graničnu frekvenciju i strminu filtra (gušenje) te jačinu izlaznog signala.
  • BP 30 x 4 aktivni pojasni filtri gdje je moguće odabrati centralnu frekvenciju i strmine filtra (gušenja) te jačinu izlaznog signala.
  • HP 30 aktivni visokopropusni filtar gdje je moguće odabrati graničnu frekvenciju i strminu filtra (gušenje) te jačinu izlaznog signala.
  • A 10 – mrežni ispravljač i izlazno pojačalo sa dva izlaza (slušalice ili vibrator) i kontrolama jačine izlaznog signala.

 suvag_verboton_06

suvag_verboton_07

suvag_verboton_08

suvag_verboton_09

suvag_verboton_10

U objavi sličnog uređaja SUVAG LINGUA najveća zamjerka glede konstrukcije odnosila se na međusobno povezivanje modula žicama lemljenim spojevima. Na taj način, iako je čitava konstrukcija modularna, onemogućeno je brzo i jednostavno kombiniranje, montiranje, prilagodba, servis i popravak modula. To nije problem kod ovog našeg uređaja gdje su svi moduli u željene kombinacije međusobno povezani preko DIN priključnica i kablova. Tako je dovoljno samo odviti dva vijka na prednjoj ploči te izvaditi kablove na stražnjoj strani modula kako bi se isti bez problema mogao izvaditi iz kućišta.

Pa pogledajmo kako izgleda svaki pojedinačni modul elektro akustičnog aparata SUVAG.

 

MA 10 – ULAZNO PRETPOJAČALO

suvag_verboton_ma10_01

suvag_verboton_29

suvag_verboton_30

suvag_verboton_28

suvag_verboton_27

suvag_verboton_32

suvag_verboton_31

 

LP 30 NISKOPROPUSNI FILTAR

suvag_verboton_lp30_01

suvag_verboton_25

suvag_verboton_26

suvag_verboton_22

suvag_verboton_23

suvag_verboton_24

BP 30 POJASNI FILTRI

suvag_verboton_03

suvag_verboton_19

suvag_verboton_20

suvag_verboton_17

suvag_verboton_18

suvag_verboton_21

HP 30 VISOKOPROPUSNI FILTAR

suvag_verboton_hp30_02

suvag_verboton_16

suvag_verboton_15

suvag_verboton_12

suvag_verboton_13

suvag_verboton_14

A 10 MREŽNI ISPRAVLJAČ I IZLAZNO POJAČALO

 

suvag_verboton_33

suvag_verboton_34

suvag_verboton_35

suvag_verboton_36

suvag_verboton_37

suvag_verboton_38

suvag_verboton_39

suvag_verboton_40

Vidimo da se svi filtri baziraju na dvostrukim operacijskim pojačalima 727, a izlazni par tranzistora daje oko 25 W izlazne audio snage. Na pojedinim kondenzatorima uočavaju se oštećenja koja nikako nisu mogla nastati električki već se vjerojatno radi o učincima nekih sitnih glodavaca. Broj pinova i konstrukcija preklopnika i ovdje je izrazita, no ipak ne toliko kao kod uređaja SUVAG LINGUA. Cijeli sustav omogućava doista širok spektar kombinacija filtriranja i regulacije pojačanja pojedinih frekvencijskih pojaseva unutar čujnog audio spektra.

Naš primjerak uređaja SUVAG treba temeljito čišćenje sklopki te izmjenu filtarskih elektrolitskih kao i svih drugih oštećenih kondenzatora prije bilo kakvog priključivanja na napajanje. Svi integrirani krugovi ugrađeni su na podnožja te su i tu mogući loši kontakti nastali tijekom vremena. Kada sve navedeno obavimo, možemo snimiti i po potrebi kalibrirati frekvencijske karakteristike filtara. A kada i to napravimo, onda ostaje za riješiti samo još jedno pitanje: gdje i za što upotrijebiti ovo specifično audio pojačalo da bi do izražaja došle mogućnosti ugrađenih audio filtara? Na ovakvo pitanje najbolji odgovor može dati možda kakav predani audiofil koji je svoj život (ili barem samo karijeru) posvetio konstrukciji audio sustava sa vrlo preciznim i specifičnim prijelaznim karakteristikama 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.