RF generator Heathkit SG-8


Danas je nabavljen generator RF signala oznake SG-8 sastavljen iz KIT kompleta američke tvrtke Heathkit iz 1950-tih godina.

heathkit_sg8_01

Tvrtka Heathkit osnovana je 1926. godine te posluje i danas, a kroz čitavo razdoblje poznata je po prodaji elektroničkih setova elemenata (KIT kompleta) iz kojih su kupci samostalno sklapali elektroničke uređaje. KIT kompleti tvrtke Heathkit uključuju mjerne, ispitne i testne instrumente za elektroniku, zatim audio, radio i TV uređaje, robote, računala i drugo. Generator RF signala Heathkit SG-8 pojavio se na tržištu krajem 1953. godine i prodavao se sve do 1961. godine. U to vrijeme bio je poželjan kao jednostavan i  jeftin, a s druge strane vrlo stabilan i točan signal generator sa širokim rasponom frekvencija.

Tvrtka je KIT komplete proizvodila u razdoblju 1947 – 1992. godine, a nakon toga se prebacila na proizvodnju edukacijske opreme i senzora pokreta za kontrolu rasvjete. Posao sa senzorskom rasvjetom tvrtka Heathkit je 2000. godine prodala, a 2011. godine ponovno je pokušala pokrenuti posao sa KIT elektroničkim kompletima, no već iduće godine proglasila je bankrot. Nakon toga dolazi do promjene vlasništva, reorganizacije i rekonstrukcije tvrtke tako da od 2018. godine tvrtka Heathkit ponovno nudi internetsku prodaju širokog spektra različitih KIT elektroničkih kompleta te komponenti i pribora za elektroniku.

heathkit_sg8_02

Generator RF signala Heathkit SG-8 pokriva raspon frekvencija od 160 kHz do 110 MHz podijeljeno u pet opsega, s time da ima kalibriranu skalu i za 2. harmonike dijela zadnjeg opsega koji padaju u opseg 110 MHz do 220 MHz. Izlazni RF signal je reda 100 mV što je dovoljno za upotrebu generatora kod popravke ili podešavanja radio ili TV prijemnika. RF signal moguće je amplitudno modulirati internim NF generatorom frekvencije cca 400 Hz ili preko nekog vanjskog izvora NF signala.

heathkit_sg8_13

SG-8 bazira se na dvije elektronske cijevi:

  • 12AU7 – dvostruka trioda, gdje je jedna sekcija triode u krugu oscilatora, a druga služi kao stupanj za odvajanje (buffer)
  • 6C4 – trioda koja radi kao audio oscilator za moduliranje RF signala ili kao audio pojačalo ulaznog audio (NF) signala

U RF dijelu jedna trioda elektronke 12AU7 spojena je u oscilator Colpittsovog tipa, dok je druga trioda iste elektronke spojena kao katodno slijedilo, dakle nema pojačanja već služi za odvajanje oscilatorskog stupnja od uređaja spojenog na izlaz, kako isti svojim opterećenjem ne bi utjecao na stabilnost rada RF oscilatora.

Colpittsov tip oscilatora lako ćemo prepoznati u shemama po serijskom spoju dva kondenzatora koji čine naponski djelitelj i sa tog spoja se uzima signal povratne sprege. U našem slučaju to je postignuto pomoću dva odvojena statora promjenjivog kondenzatora (na shemi su označeni sa 450 – 450 MMF gdje je MMF = pF). Upotreba dva promjenjiva kondenzatora na istoj osovini kod Colpittsovog oscilatora ima nekih prednosti pred kombinacijom jednostrukog promjenjivog kondenzatora sa dva fiksna kondenzatora. Naime, kako se frekvencija signala koji prolazi kroz kondenzatore povećava tako se prividni otpor kondenzatora smanjuje. Tako ćemo kod fiksnih kondenzatora povećanjem frekvencije jednom doseći točku gdje će prividni otpor kondenzatora toliko pasti da se oscilacije više neće moći održavati. Kod promjenjivih kondenzatora ovaj se problem automatski kompenzira, jer kako okretanjem ploča kondenzatora povećavamo frekvenciju oscilatora, tako istovremeno smanjujemo kapacitet kondenzatora, pa prividni otpor istih ostaje relativno konstantan u širokom rasponu frekvencija.

Frekvencijski opsezi mijenjanu se promjenom induktiviteta u krugu RF Colpittsovog oscilatora. Tako imamo ukupno pet zavojnica, od kojih su četiri motane na valjkastim tijelima dok je ona za najveći opseg (26-110 MHz) izvedena u obliku svinute žice. Zavojnice se preklapaju sklopkom označenom slovima A, B, C, D, E koja odgovaraju istim slovnim oznakama na pripadajućim skalama.

heathkit_sg8_03

heathkit_sg8_12

Druga trioda elektronke 12AU7 spojena je kao katodno slijedilo, a taj spoj odlikuje se vrlo visokom ulaznom impedancijom i vrlo niskom izlaznom impedancijom. Time je opterećenje izlaznog oscilatorskog kruga spojenog na visoku impedanciju svedeno na minimum, a s druge strane niska izlazna impedancija katodnog slijedila osigurava stabilan izlazni signal. Izlazni signal se na vanjsku priključnicu RF-OUT vodi preko atenuatora koji se sastoji od kombinacije fiksnih otpornika za stepenastu promjenu jačine izlaza RF STEPS i potenciometra za fino namještanje jačine signala RF OUTPUT.

Audio oscilator sa triodom 6C4 je također Colpittsovog tipa gdje se u LC krugu koriste elementi relativno velikog kapaciteta i induktiviteta (zavojnica motana na željeznu jezgru) kako bi se dobila frekvencija oscilacija od oko 400 Hz. Ovaj tip oscilatora za audio NF stupanj odabran je zbog stabilnosti rada i vrlo malih izobličenja izlaznog sinusnog signala. Kada se ovaj oscilator koristi za modulaciju RF signala (INT.) njegov signal se dovodi na rešetku katodnog slijedila te na taj način modulira amplitudu RF signala koji prolazi kroz katodno slijedilo. Istovremeno modulacijski NF signal 400 Hz dovodi se i na izlaznu priključnicu AUDIO OUT te se može koristiti kao testni signal za kontrolu audio pojačala i sličnih NF stupnjeva.

Ukoliko koristimo neki vanjski modulacijski signal doveden na priključnicu AF, sklopka za odabir izvora modulacijskog signala prebacuje se na EXT. i tada elektronska cijev 6C4 radi kao pojačalo toga vanjskog ulaznog signala. AF IN-OUT kontrolom reguliramo jačinu internog ili vanjskog NF modulacijskog signala.

Mrežni transformator ima dva sekundarna namota, jedan za grijanje katoda (6,3V) i jedan za anodne napone elektronskih cijevi (65-85V). Za ispravljanje anodnog napona koristi se kombinacija poluvalnog selenskog ispravljača i RC filtarske mreže.

heathkit_sg8_04

heathkit_sg8_11

Za KIT-ove tvrtke Heathkit (kao uostalom i za druge veće proizvođače elektroničkih KIT-uređaja) relativno se lako nalaze detaljne upute za sklapanje, podešavanje i upotrebu uređaja. To uvelike olakšava njihovu kasniju restauraciju ili popravak. Naš primjerak signal generatora SG-8 došao je u izvrsno očuvanom stanju, a kako se radi o jednostavnom uređaju od komponenti bi bilo dovoljno zamijeniti samo dvostruki elektrolitski kondenzator u krugu napajanja.

heathkit_sg8_05

heathkit_sg8_06

heathkit_sg8_07

heathkit_sg8_08

heathkit_sg8_09

heathkit_sg8_10

Ovime je naša kolekcija popunjena sa još jednim odlično dizajniranim elektroničkim uređajem iz 1950-tih godina koji je zahvaljujući brižljivim prijašnjim vlasnicima gotovo savršeno sačuvao svoj prvotni izgled. Očito da je zauzimao posebno mjesto u nekoj elektroničkoj radionici gdje je bio na sigurnoj udaljenosti od svega što bi moglo zaprijetiti njegovom (nespretnom) oštećivanju, a kako i ne bi, kad je ovakav uređaj, za ono vrijeme, zasigurno bio ponos svakom radioamaterskom elektroničaru koji ga je imao sreću posjedovati, isto kao što se sada njime može ponositi i svaki radio-kolekcionar, pa bio on uz to i radio mamater ili ne 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.