Generator RF signala Wandel Goltermann TFPS-42


Danas je nabavljen generator RF signala TFPS-42 njemačke tvrtke Wandel & Goltermann  iz 1958. godine.  TFPS-42 pokriva frekvencijski opseg 10 kHz do 14 MHz podijeljeno u šest opsega. Izlazni signal podesiv je u rasponu 0,8 mV do 2,5 V, a izlazna impedancija može se podesiti na 0, 50, 60, 70, 75 ili 150 oma. RF signal moguće je amplitudno modulirati nekim vanjskim izvorom signala frekvencije do 100 kHz.

wandel_goltermann_tfps42_01

Tvrtka Wandel & Goltermann osnovana je 1923 godine sa interesom na području radio tehnike i telefonije što je uglavnom uključivalo izradu radio prijemnika i održavanje automatskih telefonskih centrala koje su u to vrijeme počele zamjenjivati ručne telefonske centrale. U 1940-tim godinama Wandel & Goltermann proizvodi alarmne sustave i telemetrijske odašiljače. Nakon rata tvrtka se težišno orijentira na popravak radio prijemnika, a zatim započinje proizvodnju i vlastitih radijskih prijemnika pod oznakama „Musikant“ i „Tonkünstler“. Krajem 1940-tih godina Wandel & Goltermann započinje proizvodnju radija za automobile („Zikade“) te audio sustava za autobuse i vlakove.

Prvi mjerni uređaj specijaliziran za mjerenja u radio tehnici tvrtka Wandel & Goltermann predstavila je 1948. godine, a radilo se o mjeraču harmoničnih izobličenja KLM-0. Koristio se za mjerenje čistoće signala iz testnih generatora signala te za mjerenje kvalitete zvuka u radio prijenosu. Istovremeno je tvrtka predstavila i svoj generator signala KMG-1.

wandel_goltermann_tfps42_02

Na ova dva područja proizvodnje je tvrtka tijekom 1950-tih i 1960-tih godina stvorila snažnu tržišnu poziciju praćenu stalnim širenjem tvrtke. Do kraja 1960-tih već je bila organizirana u tri odjela proizvodnje. Prvi odjel bavio se razvojem i proizvodnjom mjerene opreme za telekomunikacije, te elektroakustikom koja je uključivala radio uređaje za automobile i audio sustave za autobuse i vlakove. Drugi odjel bavio se ugradnjom i održavanjem telefonskih centrala, a treći odjel je bio servis i trgovina opreme za radio, televiziju i gramofone. U 1960-tim godinama također dolazi i do velikog prodora tvrtke na međunarodna tržišta u Europi i Americi.

Rast i širenje tvrtke na svjetska tržišta nastavlja se u 1970-tim godinama, no u 1980-tim godinama, prelaskom vlasništva tvrtke na novu obiteljsku generaciju, rast tvrtke počinje usporavati, s jedne strane zbog sve jače globalne konkurencije, a s druge strane zbog potrebe praćenja sve bržeg uvođenja novih tehnologija u telekomunikacijama. Unatoč tome, do kraja 1990-tih godina tvrtka Wandel & Goltermann i dalje vodi vrlo uspješno poslovanje sa svojih pet proizvodnih sjedišta te razgranatom prodajnom i servisnom mrežom u zemlji i svijetu sa 1600 zaposlenika.

Godine 1999. tvrtka Wandel & Goltermann udružuje se sa američkom tvrtkom Wavetek (Wavetek Wandel Goltermann), a dvije godine kasnije slijedi spajanje sa tvrtkom TTC u novo ime Acterna. Godine 2005. pak Acternu preuzima JDSU, te tvrtka Acterna /JDSU i danas proizvodi mjerne uređaje i opremu za telekomunikacije, uključujući radio, optičku i lasersku tehnologiju.

wandel_goltermann_tfps42_17

Od aktivnih elemenata u TFPS-42 je ugrađeno 12 elektronskih cijevi, dvije specijalne stabilizatorske tinjalice te poluvodičke diode u krugovima punovalnih ispravljača, modulatora i mješača. Sve je pregledno prikazano na priloženoj blok shemi.

TFPS-42 ima dva oscilatora, gdje je jedan promjenjive frekvencije i može se podesiti u opsegu 20 – 34 MHz, dok drugi radi na frekvenciji 20 MHz sa mogućnošću finog namještanja iste u rasponu ±25 kHz. U prstenastom mješaču sa germanijskim diodama OA160 frekvencije ova dva oscilatora se miješaju od čega se zatim niskopropusnim filtrom filtriraju svi produkti miješanja sa frekvencijom iznad 14 MHz. Tako na izlazu iz filtra mješača dobijemo samo frekvencije razlike dva oscilatora (20-34 MHz – 20 MHz = 0-14 MHz). Pomoćni oscilator na 20 MHz dakle praktično služi samo za finu kalibraciju i podešavanje frekvencije glavnog oscilatora 20-34 MHz, odnosno filtriranog produkta miješanja u rasponu 10 kHz do 14 MHz. Sa glavnog oscilatora i mješača izvedene su priključnice za kontrolu ovih stupnjeva pomoću drugih vanjskih RF uređaja (generatora signala) ili se nefiltrirani signal glavnog oscilatora može koristiti kao RF izvor za napajanje vanjskih mjernih mreža i uređaja. Na izlaznom stupnju pomoćnog oscilatora 20 MHz pak se može vršiti amplitudna modulacija signala pomoću nekog vanjskog izvora NF modulacijskog signala, a isto je omogućeno linearnom relacijom između ulaznog i izlaznog napona ovog vrlo stabilnog oscilatora. Modulacija amplitude RF signala mogla bi biti izvedena i na stupnjevima RF pojačanja, no modulacija na ovom oscilatoru (prije filtriranja) je bolje rješenje tako da se ne unose dodatni neželjeni harmonici u izlazni signal.

Dva stupnja RF pojačanja osiguravaju linearno pojačanje signala u cijelom opsegu 10 kHz do 14 MHz sa vrlo malim izobličenjem. Najveća razina izlaznog signala je +10 dB (+1 Np ili 2,5 V) na 75 Ω, a podesiva je izlaznim atenuatorom sa mjernim instrumentom kalibriranim za prikaz efektivne vrijednosti izlaznog sinusnog napona (RMS).

Bolji pogled na poteciometar za regulaciju pojačanja RF signala u krugu 1. RF pojačala, mjerni instrument jačine izlaznog RF signala, te priključnice za dovođenje vanjskog modulacijskog signala i spajanje nekog vanjskog generatora signala za kontrolu frekvencije u krugu mješača.

wandel_goltermann_tfps42_13

Bolji pogled na kontrole i priključnice izlaznog atenuatora. Zelenom bojom označene su priključnice za spajanje vanjskog uređaja za kontrolu rada glavnog oscilatora generatora TFPS-42, npr. mjerač nivoa signala Wandel & Goltermann TFPM-43, no također i obrnuto TFPS-42 može biti spojen za kontrolu TFPM-43.

wandel_goltermann_tfps42_14

Bolji pogled na kontrole pomoćnog oscilatora 20 MHz. Moguće je fino podešavanje frekvencije u rasponu ±25 kHz, odnosno kalibracija nule pomoću potenciometra koji se nalazi ispod pločice FREQ. CAL.

wandel_goltermann_tfps42_16

Bolji pogled na kontrole glavnog oscilatora 20 – 34 MHz. Uočavamo preklopnik za šest mjernih opsega i pripadajućih šest skala. Mehanizam kotača vezanog za promjenjivi kondenzator za odabir frekvencije unutar pojedinog mjernog opsega ima dva stupnja prijenosa: za grubo i fino namještanje željene frekvencije.

wandel_goltermann_tfps42_15

Generator RF signala TFPS-42 izveden je u potpunosti modularno, svaka komponenta uređaja nalazi se u vlastitom uzemljenom metalnom oklopu, a komponente su međusobno povezane specijalnim kablovima i priključnicama. Ovo svakako uvelike olakšava servis i održavanje uređaja na razini tvorničkog servisa, no da bi mi danas razmotrili kompletno stanje komponenti, vodova i drugih elemenata ovog uređaja za eventualnu restauraciju, potrebno je razdvojiti sve kablove i mehanički rastaviti kućište svake pojedine komponente. Rastavljanje je naravno potrebno brižno zapisivati i fotografirati, jer restauracija može potrajati tjednima, mjesecima i godinama, a dotle će se zasigurno već zaboraviti mnogi detalji za ponovno sklapanje čitavog uređaja. Stoga ćemo mi u ovoj fazi samo izvaditi uređaj iz kućišta te ukloniti ploču koja pokriva mrežni dio.

wandel_goltermann_tfps42_03

wandel_goltermann_tfps42_04

wandel_goltermann_tfps42_05

wandel_goltermann_tfps42_06

wandel_goltermann_tfps42_07

wandel_goltermann_tfps42_08

wandel_goltermann_tfps42_09

wandel_goltermann_tfps42_10

Vidimo kako su svi moduli i elektronske cijevi pregledno označene na šasiji što je uobičajeno kod vojnih radio uređaja gdje je važno da popravak i servis budu što je god moguće olakšani. Iako generator signala TFPS-42 sa svojih 33 kg težine i 57 cm dužine danas možda i ne impresionira više svojim mogućnostima, treba biti svjestan da se radi o vrlo stabilnom i točnim generatoru čistog RF signala gdje je jednako stavljen naglasak na točnost frekvencije kao i na izlaznu amplitudu signala.

wandel_goltermann_tfps42_11

Gornja slika prikazuje TFPS-42 u transportnom metalnom kućištu, a dolje je prilično rijedak primjerak adaptera za konektore na šasiji generatora TFPS-42.

wandel_goltermann_tfps42_12

U našim dosadašnjim objavama imali smo priliku upoznati niz cijevnih generatora RF signala iz sličnog razdoblja koji se baziraju uglavnom na dvije elektronske cijevi i koji pokrivaju puno veći frekvencijski opseg. No, jednako kao i sada, i tada je i te kako postojala razlika između kvalitetnih, profesionalnih mjernih uređaja i onih koji u određenim granicama zadovoljavaju osnovne uvjete primjene. TFPS-42 definitivno spada u kategoriju vrhunske mjerne opreme svoga doba i kao takav zaslužuje najvišu policu u kolekciji dobrih starih RF elektroničkih instrumenata i uređaja 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.