Signal generator Siemens W2008


Danas je nabavljen generator signala frekvencije podesive u rasponu 0,2 – 18600 kHz i amplitude podesive u rasponu -70 do +10 dB, proizvod njemačke tvrtke Siemens, oznake W2008 iz 1970-tih godina. Tvrtku Siemens je davne 1847. godine osnovao njemački izumitelj Werner von Siemens te se do danas razvila u jednu od vodećih svjetskih tvrtki na području elektronike, elektrotehnike, telekomunikacija i drugih srodnih grana tehnike.

level_oscillator_siemens_w2008 _03

level_oscillator_siemens_w2008 _02

level_oscillator_siemens_w2008 _01

Za LEVEL OSCILLATOR W2008 nismo uspjeli naći nikakvu dokumentaciju, no kontrole na prednjoj ploči dobro su označene i odmah se može utvrditi njihova uloga:

 • S1 – sklopka (atenuator) za odabir jačine izlaznog signala u koracima od 10 dB
 • S2 – sklopka za uključenje ili isključenje izlaznog signala na priključnicama
 • S3 – sklopka za namještanje izlazne impedancije: izravni izlaz 75 Ω na koaksijalnu priključnicu Bu1 ili izlaz 0-600 Ω preko prilagodnog transformatora na priključnice Bu2. Zbog frekvencijskog ograničenja prilagodnog transformatora izlazi na Bu2 mogu se koristiti u rasponu frekvencija 0,2 – 1600 kHz nakon čega amplituda signala počinje opadati i ne podudara se sa pokazivanjem indikacijskog instrumenta.
 • P1 i P2 – potenciometri za grubo i fino namještanje jačine izlaznog signala unutar pojedinog opsega odabranog sklopkom S1
 • Bu1 i Bu2 – priključnice izlaznog signala
 • S5 – sklopka za kontrolu glavnog oscilatora: interni oscilator ili kontrola nekim vanjskim oscilatorom preko priključnice Bu7 na zadnjoj strani uređaja
 • S6 – sklopka za odabir rezolucije kod namještanja izlazne frekvencije, pomak decimalne točke na displeju (100 Hz ili 10 Hz)
 • S7 – opcionalna kontrola koja nije ugrađena u naš uređaj, a omogućuje zaključavanje namještene frekvencije oscilatora na rezoluciju 10 Hz kako bi se postigla bolja stabilnost frekvencije izlaznog signala na najmanjoj rezoluciji
 • f – veći dvostruki gumb za odabir frekvencije u rezolucijama x10 i x100, te manji gumb za fini odabir frekvencije u rezoluciji x1 (ovisno o položaju sklopke S6)
 • Bu7 – priključnica za vanjsku kontrolu oscilatora (u kombinaciji sa sklopkom S5)

level_oscillator_siemens_w2008 _04

level_oscillator_siemens_w2008 _13

level_oscillator_siemens_w2008 _14

Unutrašnjost generatora signala W2008 ugodno nas je iznenadila vrlo kvalitetnom modularnom izvedbom komponenti koje nisu višeslojno natrpane unutar kućišta (kako to često biva kog RF uređaja) te je lako raspoznati veze između komponenti i izvršiti mjerenja na njima. Na zadnjoj strani nalazimo shemu razmještaja pojedinih modula unutar kućišta što dodatno olakšava njihovu identifikaciju. Zanimljivo je da je unutar kućišta pričvršćena i mala vrećica sa alatom i dijelovima za eventualnu ugradnju opcionalnog modula za zaključavanje frekvencije oscilatora.

Generatora signala W2008 sastoji se od slijedećih osnovnih modula:

 • promjenjivi oscilator frekvencije 24000,2 – 42600 kHz
 • kristalni oscilator frekvencije 24000 kHz sa logičkim djeliteljem sa 10 čime se dobiva i frekvencija od 2400 kHz
 • mješač sa pojačalom
 • izlazno pojačalo sa niskopropusnim filtrom
 • modul sa transformatorom impedancije
 • brojač frekvencije sa LED indikatorom

level_oscillator_siemens_w2008 _05

Transformator koji se vidi na slikama je transformator impedancije 75 – 124 – 150 – 600 Ω. Atenuatorski otpornici za korake od 10 dB nalaze se oklopljeni na samoj sklopki atenuatora, a dva potenciometra za grubo i fino podešavanje jačine signala uočavaju se iza mjernog instrumenta. Pločica sa logičkim integriranim krugovima je brojač frekvencije za prikaz na displeju.

level_oscillator_siemens_w2008 _16

level_oscillator_siemens_w2008 _07

Gore se vidi oklopljeno metalno kućište promjenjivog oscilatora frekvencije 24000,2 – 42600 kHz sa mehanizmom odabira željene frekvencije preko vanjskih kontrola. Iznad kućišta oscilatora vidi se dio matične ploče u koju su utaknuti ostali moduli uređaja. Dolje je bolji pogled na mehanizam birača frekvencije i potenciometre atenuatora.

level_oscillator_siemens_w2008 _09

level_oscillator_siemens_w2008 _08

Pogled iz drugog kuta na pločicu ili modul birača frekvencije (gore) i matičnu ploču sa promjenjivim oscilatorom u pozadini (dolje).

level_oscillator_siemens_w2008 _10

level_oscillator_siemens_w2008 _11

Pribor za ugradnju modula zaključavanja frekvencije (gore) i shema razmještaja modula u unutrašnjosti (dolje).

level_oscillator_siemens_w2008 _17

level_oscillator_siemens_w2008 _12

Pogled na module utaknute na matičnu ploču. Gore se vidi zajednički modul niskopropusnog filtra i izlaznog pojačala, a dolje su redom: mrežni transformator, ispravljač i stabilizator napajanja, prazno mjesto za opcionalni modul zaključavanja frekvencije, oscilator 24 / 2,4 MHz, mješač (modulator) sa pojačalom i na kraju već spomenuti zajednički modul niskopropusnog filtra i izlaznog pojačala.

level_oscillator_siemens_w2008 _15

level_oscillator_siemens_w2008 _18

Gore je otvoreno metalno kućište promjenjivog oscilatora frekvencije 24000,2 – 42600 kHz, a dolje su izvađeni moduli sa matične ploče: zajednički modul niskopropusnog filtra i izlaznog pojačala, mješač (modulator) sa pojačalom, oscilator 24 MHz sa logičkim djeliteljem sa 10 (2,4 MHz), te ispravljač i stabilizator napajanja.

level_oscillator_siemens_w2008 _20

level_oscillator_siemens_w2008 _21

Ne treba puno mudrosti da se zaključi kako se izlazni opseg frekvencija u rasponu 0,2 – 18600 kHz dobiva miješanjem (razlikom) frekvencija oscilatora koji radi u rasponu 24000,2 – 42600 kHz i oscilatora koji radi na 24000 kHz. Ovo je bilo potrebno napraviti jer je teško konstruirati stabilni promjenjivi oscilator koji bi izravno pokrivao frekvencijski opseg 0,2 – 18600 kHz. Frekvencija od 2400 kHz pak se koristi kao referentna frekvencija za brojilo frekvencije.

level_oscillator_siemens_w2008 _22

Testiranje je pokazalo da je naš primjerak generatora signala W2008 ispravan, frekvencija je točna i stabilna, sinusoida je bez izobličenja, amplituda signala zadržava zadanu vrijednost u čitavom deklariranom frekvencijskom opsegu. S obzirom da pokriva vrlo širok opseg frekvencija (od audio frekvencija do kratkog vala) ovaj Siemensov W2008 odlično bi upotpunio mjernu opremu elektroničke radionice no problem može biti što je za njegov smještaj potrebno osigurati poprilično slobodnog prostora na polici. Sve u svemu, dobro je dok je to jedini problem 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.