VHF primopredajnici RIZ i ELTING 2000, 4000, 8000


Danas je nabavljeno šest modela primopredajnika proizvođača RIZ i ELTING iz 1980-tih godina koji se baziraju na jednakim osnovnim sklopovima. Svi modeli rade FM modulacijom na VHF opsegu, podržavaju maksimalno deset kristalima kontroliranih radnih kanala, te imaju mogućnost selektivnog poziva u komunikaciji više primopredajnika na jednoj radnoj frekvenciji. Razlike se očituju u radnim frekvencijama unutar VHF opsega, broju kanala za selektivne pozive, te donekle u kontrolama na prednjoj ploči, dizajnu sklopova te obliku i veličini kućišta.

 • RIZ 8000 (NIZ-1) – do 10 kanala na opsegu 41 MHz
 • ELTING 2000 (4000 F) – do 6 kanala na opsegu 72 MHz
 • ELTING 2000 (4000 M) – do 6 kanala na opsegu 72 MHz
 • RIZ 2000 (2000 M) – do 10 kanala na opsegu 170 MHz
 • ELTING 2000 (2000 M) – do 9 kanala na opsegu 170 MHz
 • ELTING 2000 (2000 M) – do 9 kanala na opsegu 170 MHz

Prva dva modela primopredajnika (NIZ-1 i 4000 F) su stacionarna inačica sa ugrađenim mrežnim ispravljačem, dok su ostala četiri modela (sufiks M) mobilna verzija u manjim kućištima bez ispravljača (namijenjena za ugradnju u vozila). Kućišta i unutarnje šasije primopredajnika izvedene su kao univerzalne, tako da se moduli mogu razmjestiti i montirati na više načina, ovisno o tome kakva konfiguracija primopredajnika se sastavlja.

 

 

Tvrtka RIZ (Radio industrija Zagreb) nastala je 1948. godine. Proizvodni program tvrtke započet je proizvodnjom audio pojačala i zvučnika, a slijedili su gramofoni, radio i TV prijemnici te srednjevalni radio odašiljači. RIZ je također imao vlastitu proizvodnju elektronskih cijevi i tranzistora. U 1970-tim godinama RIZ je već potpuno prešao na tranzistorsku tehniku te proširuje proizvodnju na primopredajnike za vojne potrebe i potrebe civilnih državnih službi, razvija nove modele komercijalnih RTV prijemnika i kazetofona, također proizvodi svoje modele osciloskopa i kalkulatora. Na vrhuncu proizvodnje RIZ je zapošljavao 4000 radnika, a danas je proizvodnja tvrtke (RIZ-Odašiljači d.d.) svedena na KV i SV odašiljače, te brojila električne energije.  

Tvrtka ELTING (Elektronika Telekomunikacije Informatika) iz Nove Gradište nastala je 1986. godine, a radilo se o manjoj tvrtki (oko 100 zaposlenih) koja se bavila proizvodnjom i montažom elektronske, telekomunikacijske i informatičke opreme. Bila je RIZ-ov suradnik u proizvodnji komunikacijskih radio uređaja pa otuda na istim primopredajnicima nalazimo oznake RIZ ili ELTING. Tvrtka ELTING je u 1990-tim godinama ušla u proces pretvorbe i restrukturiranja, poslovanje je bilo obilježeno stalnim gubicima, što je rezultiralo stečajem krajem 1990-tih godina i rasprodajom imovine tvrtke.    

 

 

Za primopredajnike RIZ/ELTING ne posjedujemo nikakvu dokumentaciju tako da ćemo sve zaključke izvesti na osnovu komponenti ugrađenih u iste. Dobar početak je prvo ispisati sve frekvencije radnih kanala koje su otisnute na poleđini uređaja. Nakon toga ćemo ispisati frekvencije svih kristala koje pronađemo unutar uređaja i na temelju toga možemo već početi crtati osnovnu blok shemu primopredajnika. U svim primopredajnicima osim grupiranih kanalnih kristala, nalazimo i kristal od 10,245 MHz i lako uočljivi kristalni filtar za 10,7 MHz. Na temelju toga zaključujemo da su prijemnici dvostruki superheterodini sa međufrekvencijama na 10,7 MHz i 455 kHz (10700 – 10245 = 455 kHz). Uspoređivanjem odnosa osnovnih frekvencija kanalnih kristala sa izlaznim frekvencijama radnih kanala pak možemo doći do podatka o umnoživačima frekvencije ugrađenim u prijemnik i predajnik. Ulazno RF pojačalo prijemnika i izlazno RF pojačalo predajnika pak je najlakše locirati praćenjem antenskog voda s obzirom da su to prve komponente koje se vežu na antenu.

 

 

Poseban modul ugrađen u naše primopredajnike je koder/dekoder za selektivni poziv radiostanica u mreži koje rade na istom radnom kanalu. Možemo pretpostaviti da se radi o analognom CTCSS ili digitalnom DCS sistemu slanja tonskih kodova, koji služe za aktiviranje audio izlaza samo kod onih prijemnih postaja koje su podešene na taj isti tonski kod. Na taj način stanica na prijemu ne mora slušati sav promet na kanalu već samo onaj koji je upućen izravno njoj. Govorni audio opseg koji se šalje u modulator predajnika ograničen je na 300 – 3000 Hz, tako da se za CTCSS/DCS frekvencijske kodove koristi opseg ispod govornog cca 67-254 Hz. Ukratko rečeno CTCSS/DCS je sustav koji omogućuje otvaranje prigušivača šuma (squelch) na prijemniku stanice, samo u slučaju kada je prethodno primljen CTCSS/DCS tonski kod na koji je ta stanica podešena. Tu treba biti svjestan činjenice da CTCSS/DCS nije nikakav sistem zaštite koji bi onemogućavao drugim postajama da primaju poruke koje nemaju odgovarajući kod, već se ovim sustavom samo omogućuje prijemnoj stanici da se (ukoliko to želi) zaštiti od slušanja neželjenih poruka. Svaki primopredajnik ima kontrolu na prednjoj ploči kojom se CTCSS/DCS može po želji uključiti ili isključiti.  

 

RIZ 8000 (NIZ-1) – 41 MHz

RIZ 8000 (NIZ-1) – 41 MHz

RIZ 8000 (NIZ-1) – 41 MHz (gornja strana)
Pri vrhu je modul selektivnog poziva, a ispod su tri komponente koje čine cijeli predajnik: kanalni kristali sa oscilatorom (lijevo), mikrofonsko pojačalo sa modulatorom (TAA 611), umnoživačima frekvencije i pobudnim VF stupnjem (u sredini), te izlazno VF pojačalo sa RX/TX relejem i zajedničkim RX/TX antenskim filtrom (lijevo). Na donjem dijelu je mrežni transformator, ispravljač i stabilizator, a dolje lijevo je zvučnik i dodatni moduli audio pojačala sa tri sklopke. Ovim tipkama se vjerojatno kontroliraju mikrofoni i zvučnici koji se priključuju na primopredajnik.

RIZ 8000 (NIZ-1) – 41 MHz (donja strana)
Pri vrhu su moduli selektivnog poziva, a ispod su komponente prijemnika: kanalni kristali sa oscilatorom, ulazno RF pojačalo i 1. mješač, NF audio pojačalo (TBA 641B), kristalni filtar 10,7 MHz te modul sa ostalim komponentama prijemnika: oscilator 10,245 MHz, filtar 455 kHz, MF pojačala (TAA 661A, IL709M) i demodulator. U donjem odjeljku su mrežne komponente.

ELTING 2000 (4000 F) – 72 MHz

ELTING 2000 (4000 F) – 72 MHz

ELTING 2000 (4000 F) – 72 MHz (gornja strana)
Gornji modul sadrži sve komponente prijemnika koje slijede nakon 1. mješača (TAA 661A, CA 3018, CA 3012, TDA 2003), a dva modula u sredini čine kompletni predajnik. Na ovoj slici je skinut poklopac sa modula izlaznog VF pojačala sa RX/TX relejem i antenskim filtrom. Potpuno isti modul ugrađen je i na gornjem primopredajniku
RIZ 8000 (NIZ-1) gdje poklopac nije skinut. U donjem odjeljku su mrežne komponente.

ELTING 2000 (4000 F) – 72 MHz (donja strana)
Lijevo je modul tonskog selektivnog poziva, a ispod su komponente prijemnika: kanalni kristali sa oscilatorom, ulazno RF pojačalo i 1. mješač. U donjem odjeljku su mrežne komponente.

RIZ 2000 (2000 M) – 170 MHz / ELTING 2000 (4000 M) – 72 MHz
ELTING 2000 (2000 M) – 170 MHz / ELTING 2000 (2000 M) – 170 MHz
Usporedni prikaz četiri mobilne inačice primopredajnika sa donje strane.

RIZ 2000 (2000 M) – 170 MHz / ELTING 2000 (4000 M) – 72 MHz
ELTING 2000 (2000 M) – 170 MHz / ELTING 2000 (2000 M) – 170 MHz
Usporedni prikaz četiri mobilne inačice primopredajnika sa gornje strane.

RIZ 2000 (2000 M) – 170 MHz (donja strana)
Donja strana sadrži sve komponente prijemnika (IL 709M, TAA 661A, TDA 2003), a mala pločica desno je komponenta selektivnog poziva. Ova inačica ima ugrađen modul za vlastiti selektivni broj, no proizvoljni izbor koda tonskog poziva nije moguć (gumbi sklopki selektivnog poziva na prednjoj ploči nemaju funkciju, služe samo za ukras).

RIZ 2000 (2000 M) – 170 MHz (gornja strana)
Gore na vrhu je modul selektivnog poziva, a ispod su sve komponente predajnika: posebno je odvojen modul kanalnih kristala sa oscilatorom, u sredini je mikrofonsko pojačalo i modulator (TBA 820) sa umnoživačima frekvencije i pobudnim VF stupnjem, a desno je izlazno VF pojačalo sa RX/TX relejem i zajedničkim RX/TX antenskim filtrom. Izlazno VF pojačalo je u metalnom oklopu no potpuno je istovjetno pojačalima na ostalim inačicama.

ELTING 2000 (4000 M) – 72 MHz (donja strana)
Komponente i njihov raspored istovjetan je stacionarnoj inačici ELTING 2000 (4000 F) – 72 MHz bez mrežnog dijela.

ELTING 2000 (4000 M) – 72 MHz (gornja strana)
Komponente i njihov raspored istovjetan je stacionarnoj inačici ELTING 2000 (4000 F) – 72 MHz bez mrežnog dijela.

ELTING 2000 (2000 M) – 170 MHz (donja strana)
Specifičnost ove inačice su dvostruki ulazni krugovi primjenika, tako da se antenski signal preko posebnog filtra razvodi na dva modula sa ulaznim RF pojačalima, 1. mješačima i umnoživačima frekvencije. Također imamo i dva modula sa prijemnim kanalnim kristalima i oscilatorom.
Ova inačica nema ugrađen modul za selektivni poziv (gumbi sklopki selektivnog poziva na prednjoj ploči nemaju funkciju, služe samo za ukras).

ELTING 2000 (2000 M) – 170 MHz (gornja strana)
Na gornjoj pločici su preostale komponente prijemnika. Upotrijebljen je integrirani krug MC 3357P koji objedinjuje sve komponente prijemnika nakon 1. mješača (oscilator, 2. mješač, MF pojačalo i demodulator), potrebni su mu samo vanjski MF filtri za 10,7 MHz i 455 kHz te kristal oscilatora na 10,245 MHz. Na istoj pločici je izlazno audio pojačalo sa TDA 2003. Zahvaljujući MC 3357P modul ovog prijemnika je dvostruko manji nego kod ostalih inačica sa diskretnim komponentama.
Donja tri modula pak sadrže sve komponente predajnika kao što smo već vidjeli na gornjim inačicama. Na modulu izlaznog VF pojačala ponovno nalazimo jednu specifičnost: vidi se da nema TX/RX releja kao na modulima svih ostalih inačica, već je zalemljena neka komponenta slična integriranom krugu sa osam nožica (u okruglom metalnom kućištu sa hladilom). Oznake na komponenti su SR1-12, IEVT-83. Komponentu nismo uspjeli sa sigurnošću identificirati, no vjerojatno se radi o minijaturnoj izvedbi releja u TO-5 kućištu (moguće da se radi i o PIN diodama).

ELTING 2000 (2000 M) – 170 MHz (donja strana)
Uočavaju se ulazne komponente prijemnika do 1. MF kao i kod ostalih inačica. Također ni ova inačica nema ugrađen modul za selektivni poziv (gumbi sklopki selektivnog poziva na prednjoj ploči nemaju funkciju, služe samo za ukras).

ELTING 2000 (2000 M) – 170 MHz (gornja strana)
Sve komponente su istovjetne prethodnoj inačici, s time da je ovdje na modulu izlaznog VF pojačala opet ugrađen klasični TX/RX relej.

Primopredajnici RIZ/ELTING (kao uostalom i svi drugi isluženi kristalni vojni ili civilni primopredajnici) uvijek su bili zanimljivi radio amaterima za preinaku na amaterske frekvencijske opsege. Pri tome je naravno treba zamijeniti kristale tako da se izlazne frekvencije matematički pomaknu na željeno područje (npr. sa 170 MHz na 144 MHz) no to najčešće nije dovoljno. U primopredajniku su i svi VF krugovi (oscilatori, filtri, VF pojačala) podešeni da najbolje rade na određenom uskom frekvencijskom opsegu tako da spuštanje radne frekvencije za 25 MHz obavezno povlači za sobom preinaku i podešavanje većine VF krugova, posebice onih u predajniku. Uz to, ni odgovarajuće RX/TX parove kristala za svaki željeni radio amaterski kanal nije bilo lako pronaći, pa su se rješenja tražila u izradi PLL frekvencijske kontrole i slično. U konačnici, ovisno o konstrukciji i upotrijebljenim komponentama, neki tvornički primopredajnici mogli su se lakše, a neki opet teže prilagoditi za amaterske potrebe. Danas se vjerojatno više nitko ne bavi ovim starim zanatom, no zgodno je nabasati na takve pokušaje i vidjeti koliko su bili uspješni. U inačici RIZ 2000 (2000 M) jasno se vide tragovi takvih preinaka, a zgodno je bilo vidjeti i originale, odnosno pokušaje dviju nekada vrlo perspektivnih hrvatskih elektroničkih tvrtki da se zadrže na tržištu radio komunikacijske opreme ponudom serije primopredajnika koji se mogu vrlo lako modificirati i prilagoditi potrebama kupca. No, elektronika je postala grana čiji proizvodi sve brže i brže zastarijevaju, što proizvođačima stvara probleme prilagodbe i konkurentnosti, a nama ljubiteljima dobre stare elektronike pruža mogućnost neograničenog zabavljanja sa svim komponentama na uređajima koje se prije par desetljeća ne bi usudili ni taknuti više od onoga što spada u odgovoran i pažljiv pristup po uputama proizvođača 🙂

 


Katalog proizvoda ELTING možete preuzeti klikom na donju ikonu (pdf 1,3 MB):


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

8 thoughts on “VHF primopredajnici RIZ i ELTING 2000, 4000, 8000

  • crowave Post author

   Sklopkom na prednjoj ploči ispod koje piše KANAL. Sklopka ima 10 položaja za izbor jednog od 10 kanala.

   • Anonimno

    Hvala, a da li se elting 2000 koji radi na 170 moze upariti sa rucnim amaterskim stanicama, koje rade na 136-174 mhz?

     • crowave Post author

      Antena se spaja kablom preko antenskog priključka na zadnjoj strani uređaja (UHF SO-239 odnosno PL-259 tip priključnice). Polaritet se vidi na jednoj od gornjih slika zadnje strane uređaja (plus pol je bliže antenskom konektoru, minus pol je bliže osiguraču).

    • crowave Post author

     Radioamaterski opseg na 2-metra zauzima frekvencije u rasponu 144 MHz do najviše 148 MHz. Ukoliko želite upariti Elting 2000 sa čistom radioamaterskom stanicom i ostvarivati veze na dozvoljenom (legalnom) radioamaterskom opsegu, onda to nije moguće bez modifikacije Eltinga 2000 da radi na nižim frekvencijama (na 144 MHz umjesto 170 MHz). Ove modifikacije nisu jednostavne i danas su uglavnom neisplative. Naravno, ukoliko posjedujete neku radio stanicu koja radi na proširenom opsegu (136-174 MHz) onda Elting 2000 može raditi izravno sa takvom stanicom standardnom FM modulacijom. Ipak, rad na 170 MHz nije dozvoljen u komercijalne svrhe bez posebne dozvole.

 • crowave Post author

  Thank you for your comment! My devices are also from Hrelic market 🙂 I have added to my post an original ELTING product catalog that you can download in pdf format. If you need better image quality, please let me know by email.
  Best regards
  CroWave

 • André Wilding

  Thank you for your excellent information.
  I bought 2 x RIZ / Elting Turist 2000 transceivers from Hrelic market in Zagreb and an Iskra tr40m for kn100.
  One of the 2000s is working and the other sometimes switches on.
  At the time of buying them I had no idea what they were, so your article was very helpful.

  Regards
  Andre