Vojni primopredajnik RF11


Danas je nabavljen vojni primopredajnik iz sredstava veze bivše čehoslovačke vojske pod oznakom RF11 s početka 1950-tih godina. Primopredajnik RF11 radi AM telefonijom (A3) u frekvencijskom opsegu 23-28 MHz. Zamišljen je kao baterijski napajan prijenosni primopredajnik koji vojnik može nositi na sebi (sa štap antenom), a također može biti i postavljen za stacionarni rad sa žičanom antenom. Izlazna snaga predajnika je oko 40 mW čime se postižu dometi od 1-3 km ovisno o upotrijebljenoj anteni i konfiguraciji terena.

 

 

Češkim konstruktorima je kao baza za razvoj primopredajnika RF11 poslužio njemački vojni primopredajnik iz 2. svjetskog rata oznake “Kl.Fu.Spr.d (Dorette)”. Razvijeno je više vojnih inačica RF11 za frekvencijski opseg 23-28 MHz (RF11 A, B ili K), zatim inačica RF11 M2 za frekvencijski opseg 48 ,5 – 51,5 MHz, a na istom opsegu (na podešenoj samo jednoj fiksnoj frekvenciji) radila je i civilna inačica primopredajnika RF11 koja je dobila komercijalni naziv Orlík (koristila se za komunikaciju s rukovateljem dizalice tijekom izgradnje vodovoda Orlík). U kompletu pribora sa pojedinim inačicama RF11 isporučuje se i kristalom kontroliran kalibrator koji radi na frekvenciji 25 MHz, pa otud na skali primopredajnika uočavamo crvenu točku na oznaci 25 MHz.   

 

Desno na kućištu primopredajnika RF11 uočava se nosač antene te otvor u koji dolazi antenski konektor. Od opreme iz kompleta RF11 imamo samo kabele s konektorima za spajanje slušalica i mikrofona.

Kontrole na prednjoj ploči omogućuju samo najosnovnije funkcije pri radu s primopredajnikom: gumb za podešavanje radne frekvencije preko frekvencijski baždarene  skale, sklopka ISKLJUČENO – PRIJEM – PREDAJA, te priključnice za slušalice, mikrofon i napajanje. S obzirom da primopredajnik radi na elektronske cijevi baterijsko napajanje uključuje napone od 120 V (anodni napon) i 1,5 V (grijanje cijevi).  

 

 

Primopredajnika RF11 bazira se na četiri elektronske cijevi, pentode 1S4T (u nekim inačicama 1L34). Kao što vidimo na priloženoj shemi u radu prijemnika koriste se prve tri elektronske cijevi (E1, E2 i E3). Prva elektronska cijev E1 radi kao pojačalo antenskog RF signala i ujedno kao pojačalo detektiranog (demoduliranog) NF signala. Signal iz antene preko titrajnog kruga podešenog na radnu frekvenciju (L2, C22, C23) dovodi se na drugu rešetku elektronske cijevi E1 te se u istoj pojačava. Pojačani RF signal sa anode E1 dovodi se preko kondenzatora C32 na prvu rešetku cijevi V3 koja radi kako super-reakcijski prijemnik i AM detektor. Detektirani signal se vraća na prvu rešetku cijevi E1 gdje se vrši njegovo NF pojačanje. Pojačana NF komponenta signala se zatim sa anode E1 preko zavojnice TL4 dovodi na prvu rešetku cijevi E2 koja radi kao drugi stupanj NF pojačanja. Tako pojačani NF signal se u konačnici sa anode E2 preko prilagodnog transformatora impedancijeTR2 prosljeđuje na slušalice.

U radu predajnika koriste se također tri elektronske cijevi (E2, E3 i E4). Cijev E3 je u krugu oscilatora sa LC titrajnim krugom (L1, C9, C10) podesivim na radnu frekvenciju. VF napon iz ovog oscilatora pojačava se u cijevi E4. Pojačani VF signal iz anode E4 dovodi se na titrajni krug (L2, C22, C23) također podešen na radnu frekvenciju koji za predajnik služi kao pojasni filtar za prigušenje neželjenih harmonika iz pojačanog VF signala. Filtrirani signal u konačnici se prosljeđuje na antenu. Signal iz mikrofona preko prilagodnog transformatora TR1 dovodi se na prvu rešetku cijevi E2 koja radi kao NF pojačalo, a pojačani NF signal dalje se prosljeđuje za amplitudnu modulaciju stupnjeva predajnika.

 

Primopredajnik RF11 jednostavne je konstrukcije te se odmah uočava razmještaj komponenti prema priloženoj električnoj shemi. Slika prikazuje dvostruki promjenjivi kondenzator za podešavanje radne frekvencije istovremeno u dva LC titrajna kruga: antenski titrajni krug koji se koristi kod prijema i predaje (vidljiv u zasebnom odjeljku desno od promjenjivih kondenzatora), te titrajni krug oscilatora predajnika.

 

Naš primjerak RF11 došao je u vizualno dosta dobrom stanju. Prijašnji vlasnik nije bio previše pažljiv kod rastavljanja uređaja, tako da su se izgubili vijci sa prednje ploče, nedostaje antenski konektor na gornjoj strani kućišta primopredajnika, a iz nekog razloga su i prerezani kablovi mikrofona i slušalica. No, sve ostale komponente u unutrašnjosti su na broju tako da ovaj uređaj ima šanse za ponovno oživljavanje. Bilo bi lijepo kad bi na raspolaganju imali čitav komplet sa antenama, baterijskim kablom i kutijom, možda čak i sa kristalnim kalibratorom, no s obzirom da se radi o češkom vojnom sredstvu veze starom gotovo 70 godina mislim da možemo biti zadovoljni i ovakvim zatečenim stanjem 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.