Signal generator TY-85


Danas je nabavljen generator moduliranog RF signala TY-85, japanskog proizvođača BELCO, iz 1960-tih godina.

signal_generator_ty85_01

signal_generator_ty85_02

Signal generator TY-85 može proizvesti sinusne VF oscilacije u rasponu od 100 kHz do 300 MHz podijeljeno u šest frekvencijskih područja. Vidimo da zadnja skala (F) ima dvostruke oznake frekvencija, što govori da su najviše frekvencije 130-300 MHz zapravo drugi harmonici temeljnog frekvencijskog opsega 40-150 MHz.

VF signal moguće je amplitudno modulirati NF signalom preko internog NF oscilatora frekvencije 400 Hz sa podesivom dubinom modulacije od 0-60% ili preko nekog vanjskog izvora (kontrole na lijevoj strani prednje ploče).

Jačinu izlaznog VF signala moguće je podesiti u rasponu 0-100 µV RMS u “L” poziciji sklopke, odnosno u rasponu 0-100 mV RMS u “H” poziciji sklopke (kontrole na desnoj strani ploče).

signal_generator_ty85_03

Po električnoj shemi vidimo da se signal generator TY-85 bazira na dvije elektronske cijevi, dvostrukim triodama 12AT7 i 12AX7. Prva trioda cijevi 12AT7 je u spoju VF Colpittsovog LC oscilatora, dok je druga trioda u spoju katodnog slijedila (katodnog rastavljača ili eng. cathode-follower). Ovakav spoj triode nema pojačanje ulaznog signala (čak je izlazni signal i nešto slabiji od ulaznog) no ovim stupnjem se postiže vrlo dobro prilagođenje impedancija i odvajanje oscilatora od utjecaja sklopova na koji ga spajamo. Time se osigurava dobra stabilnost i nezavisnost oscilatora od opterećenja na njegovom izlazu.

Prva trioda cijevi 12AX7 je u spoju NF oscilatora sa RC krugom za zakretanje faze, dok je druga trioda cijevi u spoju NF pojačala na čiju rešetku se može dovesti signal iz NF oscilatora prve triode ili neki drugi NF signal preko vanjskih priključnica.

Zanimljivo je da je ispravljanje anodnog napona za elektronske cijevi izvedeno poluvodičkom diodom.

signal_generator_ty85_11

Principe rada oba oscilatora već smo opisali u objavama High-kit FM SIGNAL GENERATOR UK460 i High-kit CRYSTAL-CALIBRATED MARKER GENERATOR UK470. U elektroničkim sklopovima najčešće susrećemo tri osnovne vrste oscilatora: one kojima se pozitivna povratna veza ostvaruje preko LC (zavojnica – kondenzator) elemenata, one kojima se pozitivna povratna veza ostvaruje preko RC (otpornik – kondenzator) elemenata, te na one koji se baziraju na kristalima. Najčešći LC oscilatori su Hartley, Colpitts i Clapps, dok su najčešći RC oscilatori oni koji se baziraju na Wienovom mostu i RC mreži za zakretanje (pomak) faze. Svaki tip oscilatora ima svoje specifičnosti, pa su tako neki pogodniji za niže, drugi za više frekvencije, neki su pogodniji za izradu oscilatora s promjenjivom frekvencijom (VFO) dok su drugi za fiksne frekvencije i slično.

signal_generator_ty85_04

LC krug Colpittsovog oscilatora koji je ugrađen u Signal generator TY-85 sastoji se od serijskog spoja dva ista promjenjiva kondenzatora na istoj osovini (sa tog spoja uzima se signal pozitivne povratne veze) kojima se paralelno spajaju zavojnice za pojedine frekvencijske opsege. Time je preklapanjem zavojnica u LC oscilatoru postignuta promjena frekvencijskih opsega, a promjenom kapaciteta kondenzatora u istom krugu postiže se fina promjena frekvencija unutar pojedinih opsega. Ovakvu izvedbu VFO-a često ćemo susretati kod različitih VF signal generatora. Središnji izvodi na zavojnicama služe za zatvaranje negativne povratne sprege sa katodnog slijedila.

Također, ukoliko nam je potreban modulacijski NF oscilator fiksne frekvencije kao što je to slučaj kod našeg uređaja (400 Hz) najčešći izbor će biti RC oscilator sa zakretanjem faze, dok će primjerice kod NF audio generatora gdje je potreban promjenjivi frekvencijski oscilator za široko područje (do 1 MHz) izbor gotovo uvijek pasti na Wienov RC oscilator.

signal_generator_ty85_05

signal_generator_ty85_06

signal_generator_ty85_07

signal_generator_ty85_08

Kod nabavke ovog našeg starog cijevnog instrumenata imali smo sreće što je ostala sačuvana originalna kutija i priključni kabel. Ovakav tip priključka možemo ponegdje susresti na starim audio komponentama i radio uređajima, a zahvaljujući internetu danas je još uvijek moguće nabaviti replike ovih konektora, obično pod nazivom “Audio Old Style Vintage Ham Radio Connector” ili nešto slično tome.

signal_generator_ty85_09

Testiranje je pokazalo da naš primjerak Signal generatora TY-85 radi, kako u VF tako i u NF dijelu. Oscilograf prikazuje VF signal amplitudno moduliran internim NF signalom od 400 Hz. Stabilnost amplituda postiže se već nakon 20-tak sekundi i doista možemo biti zadovoljni izlaznim signalom iz ovog cijevnog generatora starog gotovo 60 godina sa još uvijek svim originalnim dijelovima.

signal_generator_ty85_10

VF signal generatori nezamjenjivi su uređaji u svakoj elektroničkoj RTV radionici.  S obzirom da se ovdje radi o odlično očuvanom vintage cijevnom primjerku takvog generatora šteta bi ga bilo koristiti u pogonske svrhe, a s druge strane šteta ga je i čuvati u kutiji zaboravljenog u nekom kutku za odlaganje manje potrebnih stvari. Lijep i kompaktan dizajn Signal generatora TY-85 zaslužuje izložbeno mjesto na nekoj polici, gdje će nas uz neki suvremeniji VF generator podsjećati na činjenicu da su mnogi elektronički sklopovi koji se danas ugrađuju u najmodernije uređaje, zapravo izmišljeni i primjenjivani još u samim počecima razvoja elektronike 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.