CB AM primopredajnik STALKER V


Danas je nabavljen CB primopredajnik oznake Stalker V američkog proizvođača Teaberry iz 1980-tih godina. Proizvodnja CB primopredajnika bila je na svom vrhuncu u razdoblju od sredine 1960-tih godina do sredine 1980-tih godina. Jedan od vodećih proizvođača CB opreme u tom razdoblju bila je japanska korporacijska tvrtka Uniden koja je imala izvoz i proizvodnju CB primopredajnika širom svijeta pod različitim komercijalnim imenima i trgovačkim brendovima. Danas je teško ući u trag porijeklu stotinama modela CB primopredajnika pod različitim nazivima koji se vežu uz korporaciju Uniden, no možemo pretpostaviti da je naš Stalker V proizveden u američkoj podružnici te tvrtke imena “Teaberry Electronics Corporation” koja je započela s proizvodnjom 1976. godine.    

Stalker V može raditi samo AM modulacijom na standardnih 40 CB kanala čija frekvencija se kontrolira PLL krugom. Izlazna snaga predajnika na anteni je 4W, a također je 4W i maksimalna snaga audio pojačala za zvučnik. Na prednjoj ploči Stalkera V nalazimo slijedeće kontrole:

  • CH9 – OFF sklopka: brzo prebacivanje CB stanice na 9. CB kanal (kanal za hitne pozive i izvanredne situacije) pri čemu se gasi LED displej za prikaz radnog kanala i pali se crvena LED označena sa CH9, odnosno vraćanje na kanal odbran gumbom za promjenu kanala (OFF)
  • ANL/NB – ANL – OFF sklopka: uključivanje filtera za smanjenje smetnji kod AM prijema koje mogu uzrokovati drugi električni uređaji u blizini primopredajnika ili sustav paljenja automobilskog motora (ANL – Automatic Noise Limiter, NB – Noise Blanker)
  • CAL – SWR – S/RF sklopka: odabir vrste mjerenja za indikacijski instrument (CAL – kalibracija SWR metra pomoću potenciometra SWR/CAL odnosno podešavanje kazaljke na obilježeni otklon prilikom predaje VF snage na antenu, SWR – mjerenje reflektirane snage iz antene ili SWR-a, S/RF – mjerenje jačine prijemnog RF signala ili S metar kod prijema i indikacija jačine modulacije kod predaje)
  • OFF – VOL potenciometar: uključivanje/isključivanje primopredajnika i namještanje jačine zvuka
  • SQ potenciometar i PA sklopka: potenciometar prigušivača šuma (SQ – squelch) i sklopka za prebacivanje uređaja da radi kao razglasno pojačalo (PA- Public Address)
  • RF GAIN potenciometar i HI-CUT sklopka: potenciometar za podešavanje ulaznog RF pojačanja prijemnika i sklopka za uključivanje audio filtra za uklanjane smetnji koje se javljaju na višim audio frekvencijama (pomaže za filtriranje interferencijskih smetnji, pucketanja u zvuku i sl.)
  • SWR/CAL potenciometar i DIM sklopka: potenciometar za kalibraciju SWR metra na oznaku na skali instrumenta CAL i sklopka za prigušenje osvjetljenja instrumenta i LED displeja
  • DELTA TUNE potenciometar: podešavanje frekvencijskog pomaka radnog kanala ukoliko se uspostavlja veza sa predajnikom koji nema točno podešenu radnu frekvenciju (obično stariji CB primopredajnici bez PLL-a)
  • TX/RX LED – indikacija prijema (zeleno) i predaje (crveno)

Na zadnjoj strani primopredajnika Stalker V smještene su standardne priključnice za zvučnike: PA.SP. – za rad uređaja kao razglasa (PA) i EXT.SP. za vanjski zvučnik (ili pojačalo) prijemnika, te antenska priključnica 50Ω i priključnicu za istosmjerno napajanje 13,8V.

Vidimo kako se radi o AM CB primopredajniku koji je potpuno prilagođen za spajanje i rad iz vozila. Sadrži sve standardne RF kontrole i audio filtre za dobivanje što je moguće boljeg i čišćeg prijemnog signala, a opremljen je i višefunkcionalnim mjernim instrumentom na kojem se može pratiti jačina prijemnog i predajnog signala te podešenost antene. Općenito gledano, CB AM primopredajnici iz 1980-tih godina sa PLL kontroliranim kanalima i standardne snage od 4W često imaju vrlo slične blok sheme. Najveću razliku među njima čini odabir gotovih integriranih krugova za PLL i druge stupnjeve primopredajnika o čemu onda ovisi složenost izvedbe ostalih sklopova u diskretnoj tehnici. Tako je i ova naš Stalker V gotovo istovjetan već objavljenim CB AM primopredajnicima CB radio ZODIAC M5034 i CB-PRIMOPREDAJNIK HY-GAIN. U navedenim objavama detaljno smo opisali funkcioniranje PLL kruga kao i ostalih stupnjeva primopredajnika tako da ovdje nećemo kopirati sva ta objašnjenja, a razlike se mogu usporediti prema priloženoj  blok shemi i rasporedu pojedinih funkcionalnih sklopova na pločici Stalkera V.

Najviše uočljiva razlika je što se kod Stalkera V koriste dva integrirana kruga TA 7310 P (Toshiba). Ovaj integrirani krug razvijen je specijalno za CB primopredajnike i sadrži mješač, pojačalo i oscilator koji može biti spojen kao referentni oscilator ili kao VCO. Tako se kod Stakera V jedan TA 7310 P koristi kao VCO za PLL, a drugi kao referentni oscilator 10,240 MHz i mješač za dobivanje izlaznih frekvencija predajnika.  Ovi integrirani krugovi mogu biti spojeni i na drugi način ovisno o tome koji PLL integrirani krug se koristi.

Mlađim generacijama elektroničara koje zanima radio tehnika danas je vjerojatno teško pojmiti kako je prije 30-40 godina izgledao analogni radio eter na našim područjima. Netko tko je posjedovao kakav širokopojasni prijemnik, na frekvencijskom opsegu 0,5-500 MHz mogao je u bilo koje doba pronalaziti najrazličitiji spektar analognih AM, FM i WFM radio emisija, od komercijalnih radio postaja, preko amaterskih i CB postaja, mobitela i bežičnih telefona, do zrakoplovnih komunikacija i službenih komunikacija različitih javnih službi i civilnih institucija. Danas su sve javne službe i mobiteli na kodiranim digitalnim komunikacijama, analogni bežični telefoni također su otišli u povijest, radio amaterske komunikacije sve su manje interesantne novim generacijama, CB je na našim područjima praktično ugašen, a komercijalni radio program sluša se samo lokalno na UKV FM području. Ako danas zavrtimo isti onaj naš analogni prijemnik u opsegu 0,5-500 MHz, osim emisija komercijalnih radio postaja, ukoliko imamo sreće uhvatiti ćemo neku kratku komunikaciju putničkog zrakoplova sa aerodromskim kontrolnim tornjem te eventualno neku kratkodometnu komunikaciju kakvog PMR radija. Sve drugo su digitalne, modemske, telemetrijske i slične kodirane komunikacije koje nisu ni po čemu zanimljive slušaocu koji pretraživanjem frekvencija naiđe na njih. Čak i amaterski radio, kao posljednja crta obrane analogne komunikacije, sve više podliježe digitalnim modulacijama. Još gore što sam sadržaj amaterskih radio komunikacija gotovo više uopće ne postoji već se sve svodi samo na što bržu čisto kvantitativnu uspostavu veza, a ni tu nije kraj nego se te uspostave još i pokušavaju automatizirati računalom. Milijuni nekada skupo nabavljenih ili sagrađenih CB i amaterskih primopredajnika danas vlasnicima ne služe ničemu, a mi se eto još uvijek trudimo iz svega toga izvući neku malu nematerijalnu korist 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.