Daily Archives: 24/05/2023


Danas je nabavljen TENS elektrostimulator oznake TNS SM 2 iz 1999. godine. Uređaj je proizvela njemačka tvrtka Pierenkemper GmbH za naručioca i distributera tvrtku schwa-medico GmbH. Obje spomenute njemačke tvrtke posluju i danas. Tvrtka schwa-medico GmbH nudi TENS i druge slične terapijske i akupunkturne elektroničke uređaje i popratnu opremu. Tvrtka […]

TENS stimulator TNS SM 2