Elektronički, elektromehanički i mehanički brojači i tajmeri


Kroz desetljeća se prikupilo različitih elektroničkih, elektromehaničkih i mehaničkih brojača i tajmera koji sadrže posebne kotače sa ispisanim znamenkama (0-9). Kod brojača, pomoću tih mehanički spregnutih okretnih kotačića prikazuje se neka izbrojana vrijednost. Kod tajmera, takvi kotačići su posebne sklopke koje za svaki odabrani broj daju različitu kombinaciju uključenih i isključenih izlaznih pinova.

Engleski nazivi za takav tip rotacijskih sklopki je “Wheel Switch”, a ovisno o načinu na koji se mehanički okreću kotačići sklopki onda su uobičajeni nazivi Leverwheel, Pushwheel, Rocker ili Thumbwheel. Kod nas se obično koristi naziv “sklopke sa kodiranje” ili BCD sklopke. No, iako takve sklopke najčešće imaju binarni BCD izlaz (svaku znamenku predstavlja različit 4-bitni kod), izlaz također može biti kodiran i na druge brojevne sustavne poput čistog decimalnog, zatim heksadecimalnog ili oktalnog, a sklopkama se mogu preklapati i interne otporne ili diodne matrice ili pak je izlaz neka druga sklopna kombinacija poput SPDT.

 

 


 

 

Na ovoj upravljačkoj kutiji nema nikakvih oznaka po čemu bi se moglo zaključiti za što se koristila, no svakako je riječ o domaćem proizvodu. Vidimo da sadrži šest 3-znamenkastih kodera te još 12 dodatnih 3PDT sklopki (tri puta dvostruko preklapanje). Tu je i brza sigurnosna sklopka za koju se kod nas koristi više naziva (gljivasta sklopka, udarno tipkalo, sklopka na dlan i slično).

 

 

Elektronika u unutrašnjosti je prilično kompleksna. Montirana je na tri tiskane pločice bez ikakvih oznaka, a čak su sastrugane i sve oznake sa integriranih krugova. Vidimo tek da su ugrađene komponente većinom domaćih proizvođača (Iskra, RIZ) iz 1980-tih godina.

 

 

Čitava konstrukcija više djeluje kao neki razvojni prototip nego kao gotov tvornički uređaj. Vidimo da su mnoge komponente i kratkospojnici naknadno lemljeni sa strane tiskanih vodova što svakako nije karakteristično za gotov serijski proizvod. Moguće da se radi o namjenskoj upravljačkoj kutiji razvijenoj za neki specifični stroj.

 


 

 

Slijedeće što imamo je vremenska sklopka kojoj se postavljanje vremena vrši preko koderske sklopke, a prikaz (odbrojavanje) je preko LED displeja. Riječ je o proizvodu domaće tvrtke Elektron iz Stubičkih Toplica iz 1990-tih godina koja i danas posluje.

 

 

Sklop se bazira na integriranom krugu ICM7217 koji je kompletan dekadski brojač/timer prema gore ili prema dolje, sa BCD ulazom za kodiranje i izlazom za četiri 7-segmentna LED displeja. Za uključivanje trošila (releja) ovaj čip ima izlazne pinove za indikaciju kada je brojač dosegao nulu (Zero output) ili kada je dosegao neku namještenu vrijednost (Equal output). Također čip ima Reset pin, multipleksirani BCD izlaz i pin za proširenje, odnosno kaskadno spajanje više čipova. Može brojati samostalno, a može se i okidati vanjskim impulsima. Kao takav može se koristiti za gradnju gotovo svih uređaja koji sadrže neke brojače ili tajmere. Ovaj naš ICM7217A je dekadski brojač do 9999 i predviđen za LED displeje sa zajedničkom katodom. Inačice ICM7217B (zajednička anoda) i ICM7217C (zajednička katoda) pak su satni brojači (sati/minute ili minute/sekunde) sa maksimalnim brojanjem do 5959.

ICM7217 radi na naponu napajanja od 5 V, a ugrađeni releji rade na 24 V. Stoga je u naš uređaj ugrađen i mali DC/DC pretvarač napona. Brojač se aktivira impulsom od 24 V dovedenim na priključnice 10 i 12. Prvi impuls aktivira tajmer koji počinje brojati od vrijednosti postavljane koderom do nule. Ukoliko se tijekom brojanja ponovno dovede impuls 24 V brojač će se vratiti na zadanu vrijednost i započeti ponovno brojanje prema nuli. Da bi ova logika radila ugrađen je integrirani krug CD4001 (četiri NOR logička vrata sa dva ulaza).

 


 

Brojač Iskra TRD 204 već smo opisali u jednoj našoj prethodnoj objavi pa ovdje nećemo ponavljati cijeli opis.

 


 

Sada prelazimo na elektromehaničke brojače. Kod takvih brojača mehanizam sa rotirajućim brojevima pokreće elektromagnet. Svaki impuls koji uključi elektromagnet pomiče brojač za jedan.

 

Ovi elektromagnetski brojači impulsa japanske tvrtke Tokyo Keisu Industry datiraju iz 1990-tih godina. Jedan impuls od 12 V pokreće brojčanik za 1. Trenutno resetiranje na nulu nije moguće.

 

 


 

Ovaj elektromagnetski brojači impulsa švicarske tvrtke Sodeco datira iz 1960. godine. Ima poseban elektromagnet za brojanje i poseban elektromagnet za trenutno resetiranje brojača na nulu. Tvrtka Sodeco i danas proizvodi različite brijače i tajmere.

 

 


Prelazimo na čiste mehaničke brojače.

 

 

Ovo je jedan takav brojač nepoznatog proizvođača iz 1984. godine. Početna vrijednost brojanja može se ručno podesiti tipkama za svaku znamenku. Posebna tipka trenutno resetira brojač na nulu. Brojač se okida mehanički preko osovine sa polugom.

 


 

Dobro poznati brojači protoka trake na kasetofonima i magnetofonima. Pokreću se gumenom remenicom i imaju tipku za trenutno resetiranje brojača na nulu.

 


 

Nismo našli nikakve podatke o ovom mehaničkom brojaču. Broji okretaje na osovini mehanizma. Vjerojatno se radi o elementu nekog (prilično starog) stroja, uređaja ili naprave (vage).

 


 

Još jedan prilično stari mehanički brojač preko osovine sa polugom. Broji samo prema naprijed i ne može se trenutno resetirati na nulu.

 


 

 

Mogli bismo i za ovo reći da je svojevrsni brojač. Ovdje se brojevi mogu jedino ručno postaviti na neku željenu vrijednost. Očito se radi o ugradbenom modulu, moguće za vrata. Služi više za numeričko označavanje nego za brojanje.

 

 


 

 

 

Za kraj jedan malo drugačiji brojač. Riječ je naravno o kolutima za tzv. slot mašine (Fruit machine) za igru na sreću.

 

TC4093BP sadrži četiri NAND logička vrata sa dva ulaza koja su spojena kao inverteri (buferi) za optički senzor rotacije koluta. Pločica je stoga samo konekcijsko sučelje prema upravljačkoj elektronici.

 

 

Starpoint Electronics je britanski dobavljač elektromehaničkih komponenti za aparate za igru i zabavu. Tvrtka je proizvodila mehanizme za kolute, fleksibilne trake, osvijetljene tipke te razne druge slične komponente i dodatke za automate za igre na sreću. U studenom 2006. Starpoint Electronics je kupio Suzo-Happ.

Koračni motori pak su švicarskog proizvođača Saia (Murten) koji je čini se danas udružen sa također švicarskom tvrtkom Sodeco od koje smo gore vidjeli jedan elektromagnetski brojač (Sodeco-Saia).

 

Za ovakav mehanizam mogla bi se napraviti vanjska upravljačka elektronika za koračne motore, tako da isti kontrolirano okreću kolute čime se onda može dobiti neki brojač ili čak zanimljiv sat (šteta što nemamo četiri koluta). Potrebno je naravno samo postojećim voćkama docrtati i brojeve 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.