Olympus Exposure Control Unit PM-CBSP


Danas je nabavljen uređaj za izračun i kontrolu ekspozicije u fotomikrografiji “Exposure Control Unit PM-CBSP” japanske tvrtke Olympus iz 1980-tih godina.

 

 

 

 

Tvrtka Olympus je osnovana 1919. godine pod prvotnim nazivom Takachiho Seisakusho, a prve robne marke tvrtke bile su Tokiwa Tokyo i OIC. Marka Olympus predstavljena je u veljači 1921. godine i koristila se za mikroskope i kamere. Tvrtka je primarno proizvodila fotoaparate, kamere i druge optičke uređaje te je 1942. godine preimenovana u Takachiho Optical Co., Ltd. Tijekom 1949. godine ime je promijenjeno u Olympus Optical Co., Ltd., a od 2003. godina tvrtka je postala Olympus Corporation. Osim velikog broja različitih modela fotoaparata i video kamera, tvrtka Olympus proizvodi i druge optičke uređaje poput mikroskopa i endoskopa te razne druge specijalne optoelektroničke uređaje i instrumente za primjenu u medicini i industriji. Od ostalih elektroničkih uređaja Olympus proizvodi audio snimače i reproduktore (diktafone).

 

 

Fotomikrografija, mikrografija ili mikroskopija je naziv za izradu fotografija napravljenih kroz mikroskop. Time se dobivaju uvećane slike objekata kako se vide kroz mikroskop. Fotomikrografija ima široku primjenu u biologiji, medicini, tehničkim znanostima i slično.

Olympusov fotomikrografski sistem PM-10 kojeg je dio i naš uređaj za kontrolu ekspozicije snimanja PM-CBSP, bazira se na klasičnom optičkom mikroskopu koji je povezan sa foto aparatom na film. Danas su naravno u upotrebi elektronski mikroskopi te digitalni foto aparati i kamere.

 

 

Uređaj za kontrolu ekspozicije PM-CBSP (PM-CBAD) samo je jedan dio složenog optičkog sustava za profesionalnu fotomikrografiju.  

 

 

Za izradu kvalitetnih fotografija preko fotografskih filmova potrebno je imati čitav niz specijalne opreme ali također i znanje za pravilnu upotrebu i podešavanje parametara te opreme. Jedan od tih parametara je i ekspozicija filma. Ekspozicijom se određuje količina svjetla kojom se osvjetljava film. Ona ovisi o osjetljivosti upotrijebljenog filma (ISO), a regulira otvorom blende (količina propuštene svjetlosti) i brzinom zatvarača (vrijeme osvjetljavanja). Ta tri čimbenika moraju biti dobro podešena i međusobno usklađena za dobivanje određenog tipa fotografije. Osim na svjetlinu konačne fotografije, koja ne smije biti ni presvijetla ni previše tamna, ekspozicija također utječe na oštrinu i druge parametre kvalitete slike.

 

 

 

Uređaj za kontrolu ekspozicije PM-CBSP dakle služi za izračun i kontrolu ekspozicije na osnovu parametara upotrijebljenog filma koji se unesu u uređaj. Tipkama FORMAT postavlja se format upotrijebljenog filma odnosno filmske kamere. Isto tako sklopkom ISO/ASA postavlja se osjetljivost, a sklopkom RECIPROCITY faktor reciprociteta upotrijebljenog filma. Ovaj faktor ovisi o tipu filma te se može odrediti pomoću tablice koja se izvlači ispod uređaja.

 

 

 

 

Sklopkom EXPOSURE ADJ. automatska ekspozicija se može korigirati manualno ukoliko se želi dobiti svjetlija ili tamnija slika, a središnja neutralna pozicija je “1”. Sklopkom MODE/EXPOSURE TIME pak se odabire način ekspozicije: automatska ekspozicija (AUTO), sinkronizacija okidača fotoaparata sa bljeskalicom (FLASH) ili ručno namještanje ekspozicije koje može biti u trajanju od 1 sekunde do 40 minuta.

Tipkom EXPOZE aktivira se okidač fotoaparata u namještenom trajanju ekspozicije. Tipkom TIME OFF / WIDING manualno se zatvara okidač fotoaparata i namata film za slijedeću sliku. U automatskom načinu rada zatvaranje okidača i namatanje filma je automatsko. Tipkom NO WIDING sprječava se namatanje filma kako bi se mogla napraviti višestruka ekspozicija na istoj slici. Tipka AE LOCK zaključava vrijeme ekspozicije tako da se sve fotografije mogu vršiti sa istom ekspozicijom. Tipkom TIME RECAL poziva se prethodno namještena ekspozicija.

 

 

Na displeju se prikazuju sve odabrane i namještene vrijednosti te se odbrojava vrijeme trajanja ekspozicije. Vrijednosti na displeju trepere ako su izvan granica međusobne usklađenosti. Osim toga na ploči je još pet indikacijskih LED. Indikacija SAFETY svijetli zeleno kad je ekspozicija namještena unutar dozvoljenih granica s obzirom na unesene parametre filma, a crveno (kontinuirano ili treperi) kad je ekspozicija iznad ili ispod normalnih vrijednosti. Crveno svjetlo je također popraćeno zvučnim alarmom. Zelena indikacija WORK svijetli kad je okidač fotoaparata aktivan. Crvena indikacija FILM END signalizira da je potrošen film, a dvije preostale crvene LED svijetle kad su aktivirane funkcije NO WIDING i AE LOCK.

 

 

 

Na zadnjoj ploči su konektori za spajanje na ostale komponente fotomikrografskog sistema PM-10 kako je prikazano na shemi. Priključnica PM-FS je za spajanje nožne sklopke za aktivaciju ekspozicije (EXPOZE). Konektor PM-LSS je za spajanje elektroničke bljeskalice. Konektor PM-IVM i neoznačeni “cinch” konektor su za spajanje uređaja za slijedno snimanje fotografija “PM IVM Time lapse control”. U konačnici, konektor PM-PBSP je za spajanje sa glavom za automatsko okidanje (ekspoziciju) fotoaparata i automatsko namatanje filma.

Vidjeli smo iz svega ovoga da je uređaj za kontrolu ekspozicije PM-CBSP zapravo malo računalo koje na osnovu unesenih parametara upotrijebljenog filma i kamere (fotoaparata) izračunava optimalno vrijeme trajanja ekspozicije filma. Uređaj na svojem izlazu daje signal za pokretanje i zaustavljanje mehanizma okidanja (ekspozicije) i mehanizma namatanja filma fotoaparata.

 


 

 

 

Unutrašnjost uređaja možemo podijeliti na tri osnovne cjeline:

 • prednja ploča sa kontrolama i displejom
 • sklopovi za napajanje
 • glavna ploča sa računalom i sučeljima

 


 

Prednja ploča sa kontrolama i displejom

 

 

 

Na ovoj pločici su očekivano dekoderi i drajveri za LED displeje, te digitalni brojači i RAM memorija:

 • TD62003 – sedam Darlington drivera
 • M53247 – BCD/7-segmentni dekoder
 • M53289 – RAM memorija 64 bita
 • M74LS145 – BCD/decimal dekoder
 • M74LS244 – osam buffera
 • M74LS393 – dva 4-bitna binarna brojača
 • M74LS04 – šest invertera
 • M74LS390 – dva 4-bitna dekadska i binarna brojača
 • M74LS32 – četiri OR vrata sa dva ulaza

Sve su to čipovi koje bi i očekivali na pločici koja je sučelje između kontrola prednje ploče te indikatora i displeja. Identifikacija pojedinih čipova može nam pomoći u traženju neke karakteristične neispravnosti, no elektronički je to kompleksna shema za čije razumijevanje je potrebno imati kompletnu servisnu dokumentaciju.

 

 


 

Sklopovi za napajanje

 

Lijevo je hladnjak sa ventilatorom na kojem su montirana dva tranzistora za regulaciju napona. U sredini je mrežni transformator sa RFI filtrima, a desno je zadnja ploča sa priključnicama. 

 

Na mrežnom transformatoru su jasno ispisani primarni i sekundarni namoti što se rijetko viđa kod moderne elektronike.

 

Kvalitetni mrežni filtri za filtriranje VF smetnji koje proizvodi uređaj, a koje bi mogle završiti u mrežnim vodovima (RFI, EMI).

 

 

Na pločici napajanja osim uobičajenih filtarskih kondenzatora, mosnih diodnih ispravljača, te tranzistorskih i integriranih regulatora napona uočavamo optocoupler PC817 i tri integrirana kruga:

 • µPC324C – četiri operacijska pojačala
 • µPC301AC – operacijsko pojačalo
 • NJM555D – timer

Očito da ovaj namjenski ispravljač treba osigurati različite stabilne napone koji se u jednom dijelu kontroliraju i stabiliziraju krugovima sa povratnom vezom i operacijskim pojačalima.

 

 

Na pločici napajanja našli smo i ovaj elektrokemijski brojač radnih sati. To je tanka cijev ispunjena živom sa ubačenom kapljicom elektrolita. Struja koja teče kroz živu uzrokuje kretanje iona žive preko elektrolita, čime polako pomiču mjehurić elektrolita duž cijevi. Naš uređaj je odradio oko 150 radnih sati.   

 

 


 

Glavna ploča sa računalom i sučeljima

 

Ova ploča više liči na ploču nekog kompjutera nego na ploču kontrole ekspozicije osvjetljavanja filma.

 

 

 

Možemo identificirati najveće integrirane krugove, a ostalo su uglavnom logički čipovi:

 • TMP8085AP – 8-bitni mikroprocesor
 • MBM2764-25 – EPROM memorija 8192×8 bita
 • M5L8155P – RAM memorija 256×8 bita
 • OLM1010 – specijalizirani Olympus integrirani krug

Jasno je da se ovaj uređaj bazira na mikrokontroleru koji komunicira sa svojim RAM i ROM memorijama, a tu je i specijalizirani Olympusov integrirani krug za kojeg nismo našli nikakve podatke. Koliki god bili stručnjak za elektroniku na ovakvoj ploči ćete vrlo teško moći pronaći i otkloniti neku sistemsku ili programsku grešku. To su specijalni čipovi i programi koji nisu dostupni izvan tvorničkih pogona i servisa, a isti teško da su do danas sačuvani i na originalnim lokacijama proizvodnje.

 


 

Olympus Exposure Control Unit PM-CBSP je svojevremeno nedvojbeno bio skup instrument kojim su bili opremljeni samo profesionalni laboratoriji za fotomikrografiju. Amaterski i profesionalni fotografi za izradu normalnih slika (pozitiva) često su u svojoj opremi imali slične elektroničke tajmere koji su služili za određivanje i kontrolu vremena osvjetljavanja pozitiva u tamnim komorama.

Današnji digitalni fotoaparati i kamere imaju ugrađene razne optičke senzore i automatiku koja sama podešava parametre objektiva, blende i okidača za dobivanje najboljih fotografija s obzirom na uvjete snimanja te prilagođeno karakteristikama i osjetljivosti ugrađenih poluvodičkih slikovnih senzora. To redovno uključuje i sustave za stabilizaciju slike, automatsko uključivanje bljeskalice i druge opcije za dobivanje najboljeg mogućeg snimka. Slika je odmah vidljiva na displeju i lako se ponovi snimak ako nismo zadovoljni kvalitetom slike. No kod filmske (analogne) fotografije, greške postanu vidljive tek kad se razvije negativ ili izradi pozitiv fotografije. Stoga su i za analogne sustave razvijeni različiti pomoćni automatski sustavi za izračun i namještanje optimalnih parametara snimanja s obzirom na upotrijebljene filmove, objektive i kamere, a također i s obzirom na uvjete snimanja i na vrstu fotografije. Dobre fotografije su nekad bile rijetke i pažljivo su se generacijama čuvale u kućnim foto-albumima. Danas digitalne fotografije definitivno nisu rijetke, međutim u cijeloj toj kvatiteti i dalje su rijetke one koje se stvarno cjene i dugo čuvaju 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.