CB tester Wipe CBT 100


Danas je nabavljen uređaj za testiranje rada CB primopredajnika oznake Wipe CBT 100, japanski proizvod uvezen u Njemačku  tijekom 1970-tih godina.

 

 

CB testeri poput ovog sa oznakom Wipe CBT 100 uvozili su se iz Japana u Evropu pod različitim nazivima, ovisno o distributerskim tvrtkama (Noris CB Tester CBT-100B). Za naš konkretni model nemamo nikakvu dokumentaciju, no svi ti CB testeri su sličnih mogućnosti te vrlo često sličnih prednjih ploča, elektroničkih shema i unutrašnjih konstrukcija.

 


 

CB tester Wipe CBT 100 omogućuje slijedeće mjerne funkcije za CB radio uređaje:

 • mjerenje VF snage predajnika u dva opsega: do 0,5 W i do 5 W
 • mjerenje relativne jačine polja (FS) koju na određenoj udaljenosti stvara predajnik
 • mjerenje VSWR-a u rasponu 1:1 – 1:3 (minimalna potrebna snaga predajnika 1 W)
 • mjerenje stupnja AM modulacije (minimalna potrebna snaga predajnika 1 W)
 • ispitivanje ispravnosti CB kristala (dobar – loš metoda)
 • ugrađena umjetna antena, radni otpornik 50 Ω
 • ugrađen VF testni oscilator za CB opseg 27 MHz
 • ugrađen NF testni oscilator frekvencije 1 kHz

O konstrukciji i načinu rada ovakvih uređaja pisali smo u objavi  MJERENJA NA ANTENAMA – SWR, PWR, FS, MODULATION tako da ćemo ovdje odmah preći na specifičnosti mjerača Wipe CBT 100.

 

 

 

Ovisno o vrsti mjerenja na CB predajniku, kao izlazno opterećenje možemo koristiti vlastitu antenu ili se može uključiti umjetno opterećenje (dummy load) 50 Ω ugrađeno u samom uređaju što se određuje sklopkom (AntenneDummy). Umjetno opterećenje u principu možemo koristiti za sva mjerenja osim naravno za mjerenje SWR-a:

 • FS – mjerenje relativne jačine elektromagnetskog polja u blizini antene predajnika. Signal se hvata uz pomoć male antene koja se montira na prihvat na gornjoj strani instrumenta. Potenciometrom Anzeige Set namjesti se prikladna osjetljivost instrumenta. Demodulirani antenski signal također je doveden i na priključnicu Skop ukoliko isti želimo promatrati na osciloskopu.
 • Leist. – mjerenje izlazne snage predajnika u dva mjerna opsega: 0,5 W i 5 W. Potenciometar Anzeige Set treba se postaviti u krajnji desni položaj kako bi očitanja snage bila točna.
 • SWR – mjerenje reflektirane snage predajnika. Potrebno je izvršiti dva mjerenja, prvo mjerenje direktnog napona (Set), a zatim mjerenje reflektiranog napona (Test). Kod prvog mjerenja potenciometrom Anzeige Set kazaljka instrumenta se dovede na maksimalni otklon skale (SET), a zatim se sklopka prebacuje na Test te se očita vrijednost reflektirane snage na skali baždarenoj u vrijednostima SWR-a (1:1 – 1:3). Vrijednosti veće od SWR 1:3 prelaze u crveno područje, odnosno rad sa tako velikom reflektiranom snagom nije ekonomičan, može doći do uništenja izlaznih stupnjeva predajnika, te je svakako potrebno ukloniti uzrok istog (obično neprilagođenje, prekid ili neispravnost antenskih vodova i konektora). Ovakav najjednostavniji SWR metar ponegdje se naziva i reflektometar. VF snaga za oba mjerenja uzima se sa usmjernog sprežnika te se preko ispravljačkih dioda dovodi na mjerni instrument.
 • Mod – mjerenje stupnja modulacije. Ovdje je isto kao i kod mjerenja SWR-a potrebno prvo pomoću potenciometra Anzeige Set kalibrirati kazaljku na puni otklon (SET) pri položaju sklopke na Set, a zatim se sklopka prebaci u položaj Test te se izvrši očitanje stupnja modulacije prema baždarenoj skali MOD%.
 • Quarz-Test / HF-Osz. – uključuje se napajanje RF kristalnog oscilatora koji radi na frekvenciji umetnutog vanjskog kanalnog CB kristala u jedno od podnožja Quarz-Test. Izlazni signal iz ovog oscilatora dovodi se na priključnicu HF. Za testiranje ispravnosti kristala, isti se umetne u jedno od podnožja Quarz-Test, a zatim se kazaljka instrumenta pomoću potenciometra Anzeige Set dovede na puni otklon. Nakon toga kristal se izvadi iz podnožja što će uzrokovati određeni povrat kazaljke u lijevu stranu. Ukoliko je taj povrat u području GOOD možemo pretpostaviti da je kristal ispravan.
 • HF+NF – uključuje se napajanje internog VF i NF oscilatora, te se vrši amplitudna modulacija VF signala NF signalom. Izlazni signal amplitudno moduliranog oscilatora dovodi se na priključnicu HF, a na priključnici NF istovremeno je prisutan i modulacijski audio signal.
 • NF-Osz. – uključuje se napajanje NF oscilatora, a izlazni audio signal iz ovog oscilatora dovodi se na priključnicu NF.

 


 

Konstrukcija SWR metra je karakteristično za uređaje iz 1970-tih godina unatoč tiskanoj pločici sva isprepletena poveznim žicama tako da je uređaj teško rastavljati i servisirati.

 

Otpornik 50 Ω (cca 7 W) koji služi kao “lažna antena” vrlo je koristan dodatak ovakvim uređajima. On omogućuje ispitivanje predajnika na savršenoj impedanciji i bez potrebe za spajanjem antene.

 

Na tiskanoj pločici se uočava transformator za amplitudnu modulaciju internog VF oscilatora (27 MHz) sa internim NF oscilatorom (1 kHz). Desno od njega je još jedan VF transformator koji služi kao izlazni (odvojni) transformator impedancije za dobivanje VF signala na priključnici HF. Još jedna zavojnica koja se vidi na pločici je u ulaznom antenskom krugu mjerača RF polja.

 

 

Usmjerni spežnik (desno) je teško rastaviti no vidi se da je klasične izvedbe sa jednim glavnim vodom i dva senzorska voda svaki sa jedne strane kojima se uzima uzorak VF napona za mjerenje direktne i reflektirane snage. 

 

Ovo je najbolje što možemo prikazati komponente na pločici bez odlemljivanja većeg dijela žica. Na prednjoj strani se vide dva tranzistora, jedan za NF i drugi za VF oscilator. NF oscilator frekvencije 1 kHz lijevo od modulacijskog transformatora je vrlo vjerojatno RC tipa (ocilator sa faznim pomakom) jer tu ne vidimo nikakve induktivitete. Oscilator s desne strane je kristalni VF oscilator za 27 MHz, a izlaz iz istog se uzima preko VF transformatora na priključnicu HF. Zavojnica iza oscilatora je vjerojatno dio ulaznog antenskog filtra za antenu mjerača polja.

 


 

CB tester Wipe CBT 100 je svojevrsni univerzalni mjerni i testni instrument za osnovno podešavanje i ispitivanje rada standardnih CB primopredajnika snage do 4 W. Osnovni instrumenti ovog tipa omogućuju samo mjerenje izlazne snage predajnika i SWR-a. Međutim, minimalni SWR ne znači automatski i najveću moguću izračenu snagu iz antene. Koliko će VF snage antena zračiti u prostor ovisi o efikasnosti antene. Možemo mi na izlaz predajnika staviti omski otpornik od 50 Ω i time mjeriti savršen SWR, no jasno je da taj otpornik gotovo i neće zračiti VF snagu u prostor nego će ona trošiti na samom otporniku u obliku topline. Zato je bitno i mjerenje relativne jačine elektromagnetskog polja u blizini antene predajnika (FS) jer jedino tako možemo procijeniti koja antena efikasnije zrači VF valove u prostor.

CB tester Wipe CBT 100 ima ugrađena dva oscilatora, jedan koji radi na NF (audio) frekvenciji (cca 1 kHz) i drugi koji radi na VF CB frekvenciji vanjskog kristala, dakle oko 27 MHz. Ovi signali se mogu koristiti za osnovno ispitivanje i popravak CB primopredajnika u NF i VF dijelu sklopovlja.

 

 

Izlaz iz NF oscilatora na priključnici NF je frekvencije cca 976 Hz i amplitude oko 7 Vpp.

 

 

Izlaz iz VF oscilatora na priključnici HF je na frekvenciji umetnutog CB kristala i amplitude 640 mVpp.

 

 

Amplitudna modulacija VF oscilatora signalom iz NF oscilatora je dubine oko 20%.

 


 

U zlatno doba CB radija vjerojatno je svaki operater na stacionarnom CB primopredajniku imao spojen jedan ovakav CB tester. To su relativno jeftini instrumenti kojima se mogu kontrolirati i podesiti svi važni parametri perifernih komponenti spojenih na primopredajnik, kao što je mikrofon sa jedne strane i antena sa druge strane. Ovakvi instrumenti se i danas proizvode u gotovo nepromijenjenom obliku, no tko želi potrošiti malo više novaca uvijek može odabrati neki model sa digitalnim displejom umjesto analognog instrumenta s kazaljkom.

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.