MSM5523 – digitalni brojač frekvencije, sat i tajmer


Danas je nabavljen uređaj napravljen u samogradnji gdje nije odmah očito o čemu se radi. Na prednjoj ploči su četiri sklopke, tri tipkala, dvije indikacijske LED, 7-segmentni LED displej sa 4 znamenke i BNC konektor. Nema nikakvih natpisa, a iskorišteno je kućište CB primopredajnika Sommerkamp TS-600G s kraja 1960-tih godina. Sve ukazuje na brojač frekvencije ili digitalni voltmetar.

 

 

Sommerkamp TS-600G je bio kristalni 6-kanalni AM CB primopredajnik snage 2 W iz 1967. godine.

 


 

 

Glavni sklop se nalazi u metalnom oklopu, a sve drugo su komponente mrežnog napajanja. to uključuje mrežni transformator, diodni mosni ispravljač, tranzistorski regulator napona i filtarske elektrolitske kondenzatore.

 

 

Mrežni transformator, diodni mosni ispravljač (Graetz) i tranzistorski regulator napona 5 V.

 

Tranzistorski regulator napona bazira se na tranzistoru 2SD612K (NPN, 35 V, 2 A) i pretvara ulazni napon od 13,8 V (iz akumulatora ili ispravljača) u izlazni napon od 5 V.

 

Glavni sklop sastoji se od integriranih krugova MSM5523 (digitalni brojač frekvencije, sat i tajmer) i MSL2318 (djelitelj frekvencije sa 10 i 100). Uz kristal 3,2768 MHz za potpunu funkcionalnost sklopa potrebno je dodati svega nekoliko pasivnih komponenti. 

 

 

MSM5523 (OKI) je specijalni integrirani krug koji objedinjava digitalni brojač (pokazivač) frekvencije, te digitalni sat i tajmer za izravni prikaz na 7-segmentnim displejima sa 4 1/2 znamenke. Primarna mu je namjena pokazivanje frekvencije na komercijalnim i komunikacijskim prijemnicima što uključuje AM ili FM indikaciju te frekvencijske opsege kako slijedi:

  • AM (MW, LW) – do 3,999 MHz
  • AM (SW) – do 39,999 MHz
  • FM – do 399,9 MHz

Osim toga u MSM5523 je ugrađena funkcija digitalnog sata, tajmera, budilice i štoperice u formatu 12 h – 29 min – 59 sec. Za rad mu je potreban standardni kristal na 3,2768 MHz.

Za prijemnike koji rade na AM MW i LW frekvencijskim opsezima čitanje frekvencije je izravno, dok je za SW područje potreban djelitelj sa 10, a za FM područje djelitelj sa 100. Za tu svrhu je ugrađen preskaler MSL2318 (OKI). Ovaj čip sadrži djelitelj sa 10 koji radi do frekvencija 40 MHz i djelitelj sa 100 koji radi do frekvencija 250 MHz.

 

 

Uočava se da pinovi 12-15 nisu spojeni. To su pinovi koji služe za uključivanje satnog alarma i programiranje frekvencije tona alarma.  

 

 

 

Elektronička shema pokazuje sve mogućnosti integriranog kruga MSM5523 u kombinaciji sa preskalerom MSL2318.

Uzorak signala za pokazivanje frekvencije kod superheterodinskih prijemnika uzima se sa lokalnog oscilatora. Znamo da je frekvencija lokalnog oscilatora veća ili manja od stvarne prijemne frekvencije za iznos međufrekvencije. Stoga čip MSM5523 ima dvije posebne programske linije (IOS1, IOS2) preko kojih se diodnim matricama sa DIGIT OUT linijama može programirati taj MF pomak (ofset) za 24 karakteristične MF na AM, SW i FM radio opsezima. Također, moguće je programirati i izravno očitanje frekvencije bez ofseta. Isto tako diodnim matricama na linijama S1, S2 i S3 programira se, odnosno uključuje trenutna funkcija čipa kao sata, budilice ili štoperice, odnosno kao pokazivača frekvencije za AM, SW, FM ili stvarne frekvencije bez ofseta.

Osim ovoga čip MSM5523 se može programirati i za različite načine prikaza pojedinih funkcija vremena ili frekvencije na displeju, načina indikacije trenutne vrste rada, podešavanje, pokretanje i resetiranje vremenskih funkcija, frekvencija tonskog alarma i drugo.

 


 

Ne znamo iz kojeg uređaja je izvađen naš konkretni modul, a za sada smo našli da je MSM5523 je ugrađivan u neke Yaesu komunikacijske prijemnike. Za čipove poput MSM5523 i MSL2318 danas je teško naći neke tvorničke podatke. Koliko sam uspio istražiti prvi put se pojavljuju u katalozima iz 1979. godine. Datumske oznake na našim čipovima 8371 i 8668 nisu standardne gdje bi dvije znamenke označavale godinu proizvodnje, a druge dvije broj tjedna u godini kad je čip proizveden. Japanski OKI ima drugačiju shemu označavanja svojih čipova koja opet nije jedinstvena za sve čipove. Godina proizvodnje je obično označena sa samo jednom znamenkom (zadnja znamenka godine) tako da je u identifikaciji lako pogriješiti za desetljeće. Obično druga znamenka označava tu godinu, a treća znamenka mjesec u godini, no ponegdje i prva znamenka može označavati godinu. Naši čipovi su vrlo vjerojatno proizvedeni tijekom 1980-tih godina.

Kako god bilo, ni Sommerkamp TS-600G od kojeg je posuđeno kućište, a pogotovo ni prijemnici sa digitalnim displejom baziranim na MSM5523 svojedobno nisu bili jeftini uređaji te mora postojati neka dobra priča kako je autor ovog uratka došao do tih komponenti. Uređaj je vjerojatno izrađen do kraja 1990-tih godina jer se nakon toga samogradnja nečeg ovakvog praktično više nije isplatila. Čini se da ovdje sve ugrađene komponente potječu iz starih elektroničkih uređaja.

Modul sa MSM5523 nećemo testirati prije nego provjerimo sve spojeve, a ukoliko radi onda ga vrijedi sačuvati za eventualni popravak nekog vintage komunikacijskog prijemnika za koje se danas već sve teže nalaze specijalizirani integrirani krugovi iz toga doba.

 

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.