Pocket Tone Dialer KXT-41


Danas je nabavljen uređaj za generiranje telefonskih DTMF tonova oznake Pocket Tone Dialer KXT-41. Ovo je generički kineski proizvod iz sredine 1990-tih godina i slični ili gotovo jednaki uređaji su se proizvodili i pod drugim imenima i nazivima.

 

 

Originalno, ovaj uređaj je predviđen je za daljinsko upravljanje Panasonic telefonskim sekretaricama pomoću lozinke koja se prenosi u DTMF obliku (otuda i natpis Remo-Con.). Jednako tako, DTMF tonovi su se mogli koristiti i za tonsko biranje pretplatničkog broja preko telefona koji su opremljeni samo brojčanikom sa pulsnim biranjem. U oba slučaja ovakav Pocket Tone Dialer se prisloni na mikrofon telefonske slušalice, a tonski DTMF kodovi koji se onda šalju poput običnog govora mogli su uključivati neke interne telefonske dodatke poput kućne telefonske sekretarice ili izravno birati pretplatnički broj preko gradske centrale.

 

 

 

Pocket Tone Dialer KXT-41 se bazira na integriranom krugu UM 95088 tajvanskog proizvođača poluvodiča UMC (United MicroelectronicsCorporation). To je gotov telefonski DTMF čip (Tone Dialer) kojemu je za rad potreban samo vanjski keramički oscilator (rezonator) na 480 kHz.

 

 

U objavi Žični telefonski aparati već smo opisali da je kod tonskog (DTMF) biranja svaki broj predstavljen sa kombinacijom dvije frekvencije. Pritiskom na određenu tipku zaosciliraju dva oscilatora na pripadajućim frekvencijama i ti signali se ravnomjerno odašilju prema centrali bez obzira na brzinu pritiskanja tipki pretplatničkog broja (5 ms za jedan broj). Tipkovnica za tonsko biranje mogla je imati najviše 16 tipki (10 za brojeve i 6 dodatnih tipki za određene automatske i specijalne funkcije).

 

Prikaz dvotonskih kombinacija za DTMF tonove maksimalnih 16 tipki i shema našeg uređaja Pocket Tone Dialer KXT-41 koji podržava 12 standardnih DTMF tipki.

 

Tonske DTMF frekvencije dobivaju se dijeljenjem osnovne frekvencije oscilatora na 480 kHz unutar integriranog kruga UM 95088. Unutarnju shemu ovog čipa nemamo, no izračunom se mogu izvući djelitelji za pojedinu frekvenciju. Kao što se vidi, postoji određeno odstupanje izlaznih frekvencija od nominalnih. Ta odstupanja ne prelaze ±0,3 %, a dozvoljeno odstupanje za DTMF tonove je ±1,5 %. Naravno, neku malu pogrešku može također unijeti točnost i stabilnost frekvencije osnovnog oscilatora, no ukupne tolerancije frekvencija tonova su ovdje i dalje znatno ispod dozvoljenih.

 

Kombinacija sinusnih frekvencija od 770 Hz i 1336 Hz za DTMF ton brojke 5 kako se vide na osciloskopu. Integrirani krug UM 95088 može raditi u rasponu 1,8 do 5,5 V, a u našem slučaju napajanje je 3 V. Mjerenje je izvršeno pod opterećenjem piezo-zvučnika te vidimo da je u tim uvjetima najveća izlazna amplituda napona 1,64 Vpp, no već po obliku sinusoida uočava se da amplitude oba tona nisu jednake.

 

Ovo se bolje vidi na spektralnom analizatoru. Više DTMF frekvencije (kolone) su oko 30% veće amplitude od nižih DTMF frekvencija (redovi).   

 


 

Svojevremeno sam imao ručni sat (Casio Data-bank) koji je mogao pohraniti telefonske brojeve i generirati DTMF tonove istih. Dovoljno je bilo dići slušalicu telefona, sat približiti mikrofonu i jednim pritiskom tipke generirati DTMF tonove odabranog pretplatničkog broja. U vrijeme kada telefoni nisu imali nikakve memorije za spremanje pretplatničkih brojeva, takav sat je mogao poslužiti kao gotov elektronički telefonski imenik te brojčanik na telefonu niste ni morali koristiti.

Pojavom mobitela i digitalnih žičnih telefonskih linija DTMF sistem komunikacije se započeo postupno izbacivati iz upotrebe. Mobiteli su u početku još podržavali DTMF, no s obzirom na tehnologiju digitalizacije i kompresije prijenosa podataka kroz glasovni kanal, ovo je moglo izobličiti DTMF tonove. Stoga se morala koristi posebna podrška za visokokvalitetni prijenos DTMF tonova, a ona se od 2G generacije mobitela na dalje sve više reducirala. Današnji mobiteli više ne koriste DTMF tonove za bilo kakvu komunikaciju jer su to čisto digitalni sustavi koji rade po drugom principu.

Što se tiče žičnih linija podrška za DTMF jednako tako s vremenom sve više opada jer žične linije zamjenjuju optički kablovi pogodni samo za digitalni prijenos podataka. Rješenje je korištenje posebnih analognih telefonskih adaptera (ATA) za konverziju DTMF tonova s ​​telefona u odgovarajuće digitalne podatkovne pakete. Neki ATA adapteri omogućuju i konveriju pulsnih biračkih impulsa sa rotirajućih brojčanika starih telefona. Kako god bilo DTMF je analogni i time danas već zastarjeli način komunikacije između dva uređaja, no još uvijek se ponegdje traži podrška za istog prije nego se uskoro svi preostali DTMF sistemi ne zamijene digitalnima.

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.