Mjerna kliješta GE 942D


Danas su nabavljen AVO metar opremljen strujnim kliještama oznake 942D američke tvrtke General Electric iz 1960-tih godina.

 

Na donjoj strani je priključnica za mjerne kablove koji se koriste kod mjerenja napona i otpora.

 

 

Tvrtka General Electric (GE, The General Electric Company) osnovana je 1892. godine spajanjem tvrtki Edison General Electric Company i Thomson-Houston Electric Company, uz podršku tvrtke Drexel, Morgan & Co. Tvrtka je od početka uzela svoj udio na polju elektrodistribucije, rasvjete i energetike, zatim na polju radija, televizije i računala, te na polju proizvodnje električne energije. General Electric je realizirao mnoge akvizicije i prodaje raznih interesnih tvrtki uglavnom s područja energetike, industrije nafte i plina te televizijskih i filmskih medija. Vjerojatno je nemoguće nabrojati sva područja industrije i energetike u kojima je General Electric imao ili ima svoje interese. To je ogromna multinacionalna kompanija (konglomerat) sastavljena od više velikih poslovnih jedinica. I dalje težišno pokriva područja elektrodistribucije, energetike, zrakoplovnih motora, vjetroturbina, financija i softvera.

 

 

Na instrumentu je logo i oznaka “UL listed” koja označava sigurnosni certifikat izdan od američke tvrtke Underwriters Laboratories, Inc. (UL). Ova tvrtka je osnovana 1894. godine i pruža usluge sigurnosnog ispitivanja i testiranja uređaja, sustava i materijala kako bi se utvrdilo da li postoji opasnost po život i zdravlje ljudi. Logo tvrtke General Electric (GE) se tek neznatno mijenjao od 1900. godine do danas. Najveća promjena je uočljiva na logu nakon 1987. godine kada su ukrasni završeci na krugu i slovu E manje stilizirani. Ovaj logo je karakterističan za razdoblje od kraja 1960-tih do kraja 1980-tih godina.

 

 

Mjernim kliještama GE 942D moguća su slijedeća mjerenja:

  • mjerenje izmjeničnog napona do 750 V u tri mjerna opsega
  • mjerenje izmjenične struje do 1000 A u pet mjernih opsega
  • mjerenje električnog otpora do 1 kΩ

Mjerenje struje se vrši preko mjernih kliješta, dok je za mjerenje napona i otpora potrebno utaknuti posebne mjerne kablove. Kablovi za mjerenje otpora uključuju internu bateriju i potenciometar za kalibraciju nule.

 

Izmjenjive skale za strujne mjerne opsege.

 

Izmjenjive skale za naponske mjerne opsege.

 

Izmjenjive skale za svaki pojedini opseg uvelike umanjuju mogućnost odabira pogrešnog mjernog opsega ili očitanja sa pogrešne skale. Sličan instrument vidjeli smo u objavi Strujna kliješta AMPROBE Model RS-3.

 


 

Mjerni otpornici i zaštitne diode smještene su na dvije tiskane pločice, odmah uz rotirajuću sklopku spregnutu sa skalama za odabir mjernih opsega. 

 

Mjerni sistem za zakretnim svitkom je relativno velik i sa velikim zazorima što je karakteristično za pogonske mjerne  instrumente gdje je veći naglasak na robusnosti nego na osjetljivosti i preciznosti.

 

Tiskana pločica sa mjernim otpornicima sa strane tiskanih veza.

 

 

Strujni mjerni transformator (sekundar i jezgra) iz sigurnosnih razloga je smješten u nerazdvojivo plastično izolacijsko kućište kako je to i uobičajeno kod mjernih kliješta. Vidimo tek jednu polovicu rasklopive jezgre transformatora koju smo izvukli iz plastičnog tijela. Primar transformatora ovdje naravno čini sam vodič na kojem mjerimo struju. Koliko puta se vodič omota oko jezgre mjernih kliješta toliko puta je stvarna struja veća od one koju pokazuje instrument.

 


 

Za mjerna kliješta GE 942D nemamo nikakve podatke ni upute, no to su pogonski mjerni instrumenti sa pogreškom do 3% primarno namijenjeni za terenska mjerenja jakih struja i napona. U kompletu se dobiva torbica za nošenje, kablovi za mjerenje napona i kablovi za mjerenje otpora.

Strujna kliješta su i danas standardni alat pogonskih električara s tom razlikom što su današnji modeli najčešće opremljeni opcijom automatskog odabira mjernog opsega sa izravnim digitalnim očitanjem rezultata mjerenja, imaju proširen opseg mjerenja otpora, dodane su i druge funkcije poput mjerenja ispravnosti dioda i zvučna indikacija kratkog spoja, a bolji modeli mogu mjeriti istosmjerne i izmjenične struje i napone. Ukratko, moderni mjerni instrumenti su opremljeni svim funkcijama koje jednom pogonskom električaru mogu zatrebati u njegovom poslu.

Kada se radi na instalacijama gdje naponi dosežu 750 V, a struje 1000 A svakako je potrebno imati certificiran mjerni instrument koji je uz druge zaštitne mjere sigurno koristiti u takvim uvjetima. Glede toga, minimalni propisani standardi za takvu opremu s godinama (uglavnom) postaju sve stroži pa je to možda jedan od razloga zašto se više ne preporuča koristiti ovakve instrumente izrađene prije više 50 godina, bez obzira na generalno mišljenje kako se nekad sve radilo bolje i kvalitetnije. Izolacijski materijali s godinama propadaju i gube prvobitna svojstva, starenju i zamoru materijala podvrgnute su i sve ostale komponente, tako da kod rada sa visokim naponima i strujama ništa nije vrijedno rizika.

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.