Bežični mikrofon LWM-R81 (prijemnik)


Danas je nabavljen profesionalni studijski prijemnik za bežične mikrofone oznake LWM-R81 nepoznatog proizvođača (vjerojatno Kina) iz 2004. godine. Prijemnik radi na UHF frekvencijskom opsegu (759,2 – 771,8 MHz) FM modulacijom, a moguće je odabrati jedan od 99 programiranih radnih kanala.

 

 

Sličan uređaj već smo opisali u objavi Bežični mikrofon WMS 300 (PT 300 + SR 300). Riječ je o tzv. “diversity” prijemniku, a to je zapravo kombinacija dva potpuno nezavisna FM prijemnika koji istovremeno hvataju signal sa bežičnog mikrofona na istoj frekvenciji. Time je uvelike smanjena mogućnost lošeg prijema ili gubitka signala sa bežičnog mikrofona u realnim studijskim uvjetima gdje je korisnih mikrofona u stalnom pokretu, odnosno stalno okreće ili pomiče lokaciju, a time i antenu bežičnog mikrofona.

Izlazne snage baterijskih predajnika u bežičnim mikrofonima rijetko prelaze 10 mW, a iz praktičnih razloga ograničena je i duljina antene unutar istih, tako da se siguran prijem može osigurati samo upotrebom osjetljivih i kvalitetnih prijemnika. Ovdje treba biti svjestan razlike između dva diversity sistema: prijem s dvostrukom antenom ili “Predictive diversity” prijem i prijem sa dvostrukim prijemnikom ili “True diversity” prijem. U prvom slučaju koristi se samo jedan prijemnik na koji se prebacuje jedna od dvije antene, ovisno o tome koja antena trenutno hvata jači signal. Dakle ovdje postoji samo sklop koji stalno mjeri i uspoređuje signale na dvije antene, te jači signal prebacuje na prijemnik. Kod True diversity sistema pak imamo dva kompletna i potpuno nezavisna prijemnika svaki sa svojom antenom. Doduše, obično je PLL generator frekvencije lokalnih oscilatora za oba prijemnika zajednički što pojednostavljuje konstrukciju i omogućava lakše upravljanje prijemnom frekvencijom (kanalom) no to praktično ne utječe na nezavisan rada svakog prijemnika što se tiče samog prijema RF signala i njegove demodulacije. True diversity sistemi su stoga skuplji ali i osiguravaju daleko pouzdaniji prijem slabih signala od Predictive diversity sistema. U našem slučaju oba prijemnika, WMS 300 i LWM-R81, rade kao True diversity sistemi.

 

Za bežični mikrofon LWM-R81 nismo uspjeli pronaći apsolutno nikakve podatke. Prema natpisima na pločici čini da se radi o nekom proizvodu s početka 2000-tih godina. Pošto su vidljive sve oznake na integriranim krugovima možemo detektirati i neke osnovne sklopove na pločici.

 

Ulazne RF i PLL komponente prijemnika.

 

Antene su spojene na manju pločicu sa oklopljenim sklopovima, tako da je ovdje zasigurno riječ o sklopovima ulaznih RF pojačala (po jedno za svaki prijemnik) i zajedničkog mikrokontrolerom upravljanog PLL lokalnog oscilatora sa VCO-ima za svaki prijemnik. Svi ovi sklopovi su oklopljeni osim  PLL integriranog kruga MB1502 preko kojeg je zalemljen kristal 12,8 MHz za njegov referentni oscilator.

 

Mješači, MF pojačala i FM demodulatori oba prijemnika smješteni su na lijevoj strani pločice. Na desnoj strani su sklopovi za odabir jačeg audio signala iz prijemnika, audio kompander, NF pojačala, te upravljačka elektronika.

 

Na lijevoj polovici veće pločice nastavljaju se ostali sklopovi dva nezavisna prijemnika: mješač, MF pojačala, FM demodulatori i u konačnici NF pojačala demoduliranog signala. Vidimo da svaki prijemnik ima čak tri MF keramička filtra 10,7 MHz (tri stupnja selektivnog MF pojačanja) kako bi se postigla što bolja selektivnost prijemnika.

Demodulirane audio signale sa oba prijemnika potrebno je na neki način kontrolirati po jačini (kvaliteti) te na audio izlaz prebaciti kvalitetniji signal. Tome služe operacijska pojačala u sklopu komparatora signala i demultipleksorski krugovi (CD4053) na desnoj strani pločice.

Odabrani audio signal dalje se vodi na audio pojačala i audio kompander, kao neizostavni sustav za kvalitetan bežični prijenos audio signala FM modulacijom. Kod bežičnog mikrofona LWM-R81 kao audio kompander koristi se integrirani krug SP571, što je zapravo isti čip kao i kod bežičnog mikrofona WMS 300 osim što je riječ o drugom proizvođaču (NE571D). Što je audio kompander opisali smo u objavi Bežični mikrofon WMS 300 (PT 300 + SR 300).

 

 

Naš primjerak LWM-R81 došao je u relativno očuvanom stanju i prilikom prvog spajanja na napajanje displej i funkcije rade. Međutim, nijedan od prijemnika nismo uspjeli pokrenuti, odnosno prijemnici ne reagiraju na modulirani RF signal kanalne frekvencije na antenskim ulazima.

 

Osim ovdje vidljivog, displej također prikazuje dva mala bar-grafa za jačinu prijemnog signala svakog prijemnika posebno (A i B), zatim bar-graf za jačinu audio signala, te indikaciju istrošenosti baterije (ukoliko se koristi vanjsko baterijsko napajanje).

 

Programirano je oko 80 kanala u frekvencijskom opsegu 759,2 – 771,8 MHz te je vanjskim kontrolama moguć jedino odabir jedne od kanalnih frekvencija. Nikakvo programiranje ili frekvencijsko skeniranje nije moguće napraviti preko samog uređaja. S obzirom da na uređaju također ne postoji nikakav konektor predviđen za programiranje kanalnih frekvencija, očito se programiranje vrši tvornički izravnim upisom u ROM memoriju. Za mikrokontroler (MCU) je odabran Atmelov 8-bitni mikrokontroler AT89S51 u koji je ugrađeno 4KB flash memorije, a koristi se i dodatna vanjska EEPROM memorija 93C46 kapaciteta 1 KB u koju su najvjerojatnije upisane kanalne frekvencije.

 

Pločice audio pojačala za slušalice sa LM386, kombinirana rotacijska enkoderska sklopka (CH SELECT), LCD displej i potenciometar za jačinu (VOLUME).

 

Mikrokontroler ATMEL 89S51 na taktu 4,194 MHz i dodatna EEPROM memorija 93C64 sadržavaju upravljačku rutinu za PLL-om kontrolirane prijemnike i parametre svakog radnog kanala.

 

Kad se sve zbroji ispada da od našeg prijemnika LWM-R81 nema puno praktične koristi. Srećom, elementi od kojih je sastavljen prijemnik nisu u SMD inačici tako da ovaj uređaj ima potencijala za popravak ili barem za pokušaj detekcije kvara bez potrebe za nekom mikroskopskom kirurgijom sklopova. Međutim, ovdje svejedno treba biti svjestan da radimo sa već prilično visokim frekvencijama tako da ispitni kablovi, mjerne sonde, konektori i općenito sva druga oprema koja se spaja na ove prijemnike ne smije unositi velika gušenja, izobličenja, parazitske oscilacije i druge degradacije mjerenih signala.

Jednom kad bude volje i vremena, odlemiti ćemo metalne oklope sa RF sklopova i ispitati prisutnost očekivanih signala unutar prijemnika. S obzirom da ne radi ni jedan prijemnik, greška bi mogla biti u zajedničkom PLL krugu. No greška ovdje ne mora biti nužno hardverska, moguće je da je došlo do korupcije podataka unutar memorija. S obzirom da nemamo nikakve podatke za ovaj uređaj nije isključena mogućnost i da je isti potpuno ispravan no za aktivaciju prijemnika RF signal treba sadržavati neki modulirani subton ili slični kodni signal za otvaranje prijemnika (squelch). Kako god bilo, ovo je još jedan uređaj rezerviran za zabavu tijekom nekih besposlenih zimskih noći 🙂

 

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.