Engine Tune-up Analyzer Sanpet R-601B


Danas je nabavljen električni instrument za vršenje mjerenja i podešavanja na automobilskim benzinskim motorima oznake Engine Tune-up Analyzer R-601B japanske marke Sanpet vjerojatno iz razdoblja 1970/80-tih godina.

 

 

Sanpet R-601B omogućuje slijedeća mjerenja na automobilskim motorima:

  • mjerenje broja okretaja
  • mjerenje kuta paljenja
  • mjerenje istosmjernog napona do 16 V
  • mjerenje istosmjerne struje do 80 A
  • mjerenje pada napona na plantinskom prekidaču sustava paljenja u cilju ocjene stanja istog
  • mjerenje električnog otpora do 20 kΩ

 

Do sada smo u našim objavama već puno puta opisivali slične mjerače (YAZAKI set za autoelektriku), koji električki gledano nisu ništa drugo nego voltmetri za istosmjerne kontinuirane i impulsne napone sa skalama baždarenim u odgovarajućim veličinama. Ipak, možemo na brzinu ponoviti gradivo:

Mjerenje broja okretaja (RPM)

U sustavu električnog paljenja motora vrši se stalno brzo prekidanje akumulatorskog istosmjernog napona kako bi se dobili impulsi za primarni krug visokonaponske indukcijske zavojnice koja preko svjećica stvara iskru. Brzina prekidanja izravno je proporcionalna brzini okretaja motora. Za električno mjerenje broja okretaja uzimaju se dakle prekidački impulsi sa platina i mjeri njihova srednja vrijednost. Ukoliko se motor okreće brže, impulsi su gušći (veće frekvencije ponavljanja) pa će i ukupna srednja vrijednost napona ili struje biti veća.

Na srednju vrijednost napona osim broja impulsa može utjecati i dužina trajanja impulsa. Stoga se kod mjerača broja okretaja svi dolazni impulsi prvo pretvaraju impulse jednake duljine trajanja. Ovo se obično rješava tako da se napravi strujni izvor koji pošalje na instrument strujni impuls uvijek iste vrijednosti i jednakog vremena trajanja svaki put kad se platinski kontakti zatvore.

Mjerenje kuta paljenja (DWELL)

Mjerenja kuta paljenja električki gledano nije ništa drugo nego mjerenje raspodjele vremena u kojem su platinski kontakti otvoreni ili zatvoreni. Dakle spajanje je isto kao i kod mjerenja broja okretaja s tom razlikom da se kod okretaja mjeri broj impulsa, a kod kuta paljenja se mjeri ukupna dužina trajanja impulsa. Trajanje naponskih impulsa izravno je proporcionalno kutu paljenja.

Kod mjerenja kuta paljenja je dakle dovoljno na instrument dovesti fiksni napon u onim vremenskim intervalima kada su plantinski prekidači zatvoreni. Ako su intervali zatvorenosti duži, kut paljenja je veći i srednja vrijednost napona na instrumentu će biti veća.

Mjerenje istosmjernog napona (VOLTS) i pada napona (POINTS)

Mjerenje napona se vrši dovođenjem istog preko odgovarajućih otpornika za baždarenje, maksimalno do 16 V na položaju VOLTS. Na položaju POINTS voltmetar je baždaren na puni otklon skale od 1 V. Ovaj opseg služi za mjerenje pada napona na zatvorenom platinskom prekidaču. Ako kontakti platinskog prekidača imaju čiste i neistrošene površine te dobro zatvaraju strujni krug, to onda znači da će otpor, jednako kao i pad napona na njima biti minimalan. Za zeleno OK područje pad napona ne bi smio biti veći od 0,2-0,3 V.

Mjerenje istosmjerne struje (AMPS)

Mjerenje istosmjerne struje vrši se mjerenjem pada napona na mjernom otporniku – shuntu. Isti je montiran na posebne vanjske vodove te se po potrebi može zamijeniti nekim drugim shuntom za druge strujne opsege.

 

 

Mjerenje otpora (OHMS)

Mjerenje otpora je električki gledano također mjerenje napona, odnosno mjerenje pada napona preko ispitivanog otpora. Kao izvor napona koristi se standardna baterija 1,5 V.

 

 

Ako pogledamo tiskanu pločicu, možemo izbrojati četiri tranzistora, šest dioda, zavojnicu (induktivitet), dva elektrolitska kondenzatora i nekoliko fiksnih i promjenjivih otpornika. Promjenjivi trimer-otpornici, kako se može vidjeti, ugrađeni su za kalibraciju svakog mjernog opsega zasebno. Zavojnica je sasvim sigurno u ulaznom filtarskom krugu kako bi se prigušili eventualni naponski pikovi u mjerenom naponu. Diode su u krugovima zaštite od pogrešnog polariteta, za stabilizaciju napona prema tranzistorskim krugovima i za temperaturnu kompenzaciju. Dva tranzistora vjerojatno rade kao izvor konstantne struje, jedan kao okidač mjernih impulsa i jedan kao naponski regulator ili pojačalo za mjerni instrument.

 

 

Općenito gledano Sanpet R-601B je jedan od stotine ako ne i tisuće vrlo sličnih modela električnih mjerača za automobilske motore kojima je tržište bilo preplavljeno sve dok se nisu raširili moderni automobili opremljeni senzorima, računalima i vlastitim dijagnostičkim alatima. Instrumente poput Sanpeta R-601B uz eventualno neke manje preinake možemo i danas koristiti kao voltmetre ili brojače naponskih impulsa izvan okvira automehaničarske radionice. Naravno, uz današnju ponudu svakakvih mjernih instrumenata malo je vjerojatno da će se netko upuštati u takve preinake, no ne može se zanemariti činjenica da jedan ovako velik i prekrasan analogni mjerni instrument nema potencijala da zaživi u nekom možda posve drugačijem, vintage dizajniranom elektroničkom uređaju 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.