Multimetar C4324


Danas je nabavljen multimetar oznake C4324 (Ц4324). Ovaj instrument se serijski proizvodio u razdoblju od 1971. do 1994. godine, u nekoliko inačica. Razlike između pojedinih inačica očituju se u vanjskom dizajnu (boja kućišta, boja skala, dizajn gumba za izbor mjernih opsega, lokacija natpisa i slično) ali također i u električnoj shemi te rasporedu elemenata na pločici (najviše u krugovima za mjerenje otpora).

 

 

Proizvođač multimetra C4324 je ukrajinska tvornica Električnih mjernih instrumenta (Электроизмеритель), osnovana je 1956. godine, a koja je i danas prisutna na tržištu sa širokim spektrom električnih mjernih instrumenata. Zanimljivo je da se preko ove tvornice još uvijek mogu kupiti stare zalihe multimetra C4324 (model iz 1987. godine).

 


 

Mogućnosti mjerenja instrumenta C4324 su slijedeće:

  • mjerenje istosmjernog napona do 1200 V u devet mjernih opsega
  • mjerenje izmjeničnog napona do 900 V u osam mjernih opsega
  • mjerenje istosmjerne struje do 3 A u šest mjernih opsega
  • mjerenje izmjenične struje do 3 A u pet mjernih opsega
  • mjerenje otpora do 500 kΩ sa baterijskim napajanjem 4,5 V (posebna skala za male otpore 0-200 Ω), odnosno do 5 MΩ sa vanjskim istosmjernim napajanjem 32-40 V
  • mjerenje pojačanja/gušenja u opsegu -10 do +12 dBm (proširivo do +50 dBm)

 

 

Električna shema instrumenta je jednostavna i ne razlikuje se od većine drugih sličnih pasivnih analognih multimetara koje smo opisivali do sada (vidi objavu Multimetar C4313). Naponski mjerni opsezi kontroliraju se preko predotpornika, a strujni preko shuntova. Instrument sadrži četiri diode, dvije za ispravljanje izmjeničnog napona i dvije u antiparalelnom spoju za zaštitu mjernog sistema sa zakretnim svitkom od preopterećenja. Dodan je i jedan kondenzator od 50 µF paralelno spojen zakretnom svitku koji poboljšava frekvencijski odziv instrumenta kod izmjeničnih mjerenja. Naime, znamo da se s promjenom frekvencije mijenja i impedancija svitka instrumenta, što uzrokuje promjenu struje kroz njega. Stoga, kako se frekvencija povećava tako će instrument pokazivati manju vrijednost napona i obrnuto. Ova pogreška zbog promjene induktiviteta može se u određenoj mjeri kompenzirati kapacitetom. Naravno, potpuna kompenzacija teoretski vrijedi samo za jednu frekvenciju, a u praksi se kod takvih multimetara kondenzatorom pokušava povećati gornja granična frekvencija gdje će mjerenja još uvijek biti prihvatljivo točna.

 

Na zadnjoj strani instrumenta ispisani su unutrašnji otpori instrumenta kod istosmjernih i izmjeničnih mjerenja, zatim je dana frekvencijska konstanta za računanje promjene očitanja izmjenične struje pri jakosti magnetskog polja, te odnos napona za računanje pojačanja i slabljenja u decibelima (u odnosu na referentni napon 0,775 V)  koji vrijedi na izmjeničnom naponskom opsegu od 3 V. Slijedi shema spajanja kod mjerenja otpora na najvećem mjernom opsegu (x1000 kΩ) sa vanjskim napajanjem, te tablica sa izmjeničnim frekvencijskim opsezima u kojima je pogreška instrumenta još u prihvatljivim granicama.

Napajanje za opsege mjerenja otpora do x100 kΩ je preko tri standardne AA baterije 1,5 V (3,2 – 4,5 V).

 

Vidimo da je naš instrument već doživio havariju koja se čini se očituje samo u izgorenoj tiskanoj vezi. Moguće je da je netko pokušao izmjeriti mrežni napon na neutralnom položaju sklopke između omskih i naponskih mjernih opsega.    

 

Instrument je ugrađen u plastično kućište bez ikakvih drugih kompenzacijskih ili kalibracijskih krugova. Općenito se maksimalna pogreška ovog instrumenta u propisanim uvjetima upotrebe kreće u rasponu 2,5 – 4%, a ista se dodatno povećava uslijed promjene temperature, stranih (elektro)magnetskih polja, nagiba instrumenta većeg od 2% i drugih utjecaja na koje su inače osjetljivi svi nezaštićeni mjerni sustavi sa zakretnim svicima.

 

Osim mjernih otpornika (četiri strujna shunta su žičana) uočavamo još samo četiri diode (dvije manje za zaštitu instrumenta i dvije veće za ispravljanje napona kod izmjeničnih mjerenja) i jedan elektrolitski kondenzator za poboljšanje linearnosti izmjeničnih mjerenja na višim frekvencijama. Instrument nije opremljen nikakvim kalibracijskim elementima (promjenjivim trimer-otpornicima i slično). Sklopka za izbor mjerenja izvedena je kao robustan samostalni element (u zadnjih nekoliko desetljeća gotovo svi multimetri imaju sklopke sa kontaktima jetkanim na samoj tiskanoj pločici na koje naliježu jedan ili više metalnih kratkospojnika.

 

Višepolne sklopke za izbor vrste mjerenja i potenciometar za namještanje nule kod mjerenja otpora.

 

Instrument C4324 ima zakretni svitak napet na torzionim nitima (za razliku od većine drugih koji su balansirani spiralnim oprugama) što bi mu trebalo dati veću osjetljivost. No vidimo da naglasak kod dizajna multimetra C4324 zapravo nije stavljen na mjerenje malih nego što većih napona i struja. Tako ćemo ovim instrumentom moći detektirati tek napone veće 20 mV, dok je maksimalni mjerni napon čak 1200 V što je rijetkost za multimetre. Isto tako, kazaljka će se pokrenuti na prvu podjelu tek kod struja većih od 2 mA, no zato možemo izravno mjeriti struje do 3 A. Svakako da je ovdje riječ o multimetru više prilagođenom elektrotehnici nego elektronici, ako izuzmemo zanimljivi dodatak posebnog mjernog opsega za male otpore 0-200 Ω.

 

Mjerni instrument kod kojeg je zakretni svitak napet između dvije torzione niti.

 


 

Nakon svega viđenog možemo zaključiti da je Multimetar C4324 zamišljen kao pogonski električni AVO metar primarno za elektrotehničke radionice, moguće za edukaciju u školskim kabinetima, no svakako ne predstavlja najbolje rješenje za terenski rad. Dobro rješenje kod ovog instrumenta je što za sva mjerenja koristi iste dvije mjerne utičnice, no s druge strane treba biti posebno pažljiv da se za svako mjerenje odabere pravilan položaj svih sklopki.

S praktične strane gledano, ukoliko tražimo neki složeniji kvar na električnom ili elektroničkom uređaju, gdje je stalno potrebno prebacivati između mjerenja otpora, struje i napona, vrlo lako dođe do previda i uništenja instrumenta na pogrešnom opsegu ili vrsti mjerenja. Danas svaki električar ili elektroničar ima nekoliko multimetara te ako i uspije koji oštetiti (što je kod modernih uređaja gotovo nemoguće) može odmah nastaviti rad sa kakvim zamjenskim mjeračem. Nekada pak si je rijetko koji majstor mogao priuštiti više multimetara, tako da bi oštećivanje istog značio zastoj u radu i trošenje vremena na pokušaj popravka tog osnovnog alata za rad.

Multimetar C4324 ima pet mjernih skala, a one najčešće korištene za napon i struju imaju ispisane vrijednosti samo s bazom 3. Mjerni opsezi pak imaju baze 3, 6, 9, 12 i 15 tako da je kod očitanja treba biti vješt u simultanom preračunavanju očitane vrijednosti u stvarnu.

Ovaj instrument se proizvodio preko 20 godina te je za kupce kroz to vrijeme zasigurno predstavljao dobar omjer između cijene, mogućnosti i kvalitete. Danas također može poslužiti za neke povremene kućne provjere instalacija ili izvora napajanja, no moramo biti ozbiljni i priznati da se jedan ovakav uređaj ni po čemu ne može mjeriti sa modernim digitalnim multimetrima srednje, pa čak i one niže klase. Druga je stvar ako baš iz nekog razloga preferiramo analogni mjerni instrument jer je u tom slučaju C4324 ipak iznad onih najjeftinijih današnjih (kineskih) analognih multimetara koji se prodaju po cijeni jedne kave (AVO metar WG-WZ MF-110A), pa čak i od onih koji se prodaju po cijeni jedne ili dvije pive 🙂

 

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.