Pulse meter Iskra MA 4511


Danas je dobiven na razmatranje (zahvala gospodinu Vuku, ekspertu za cijevna pojačala i kolekcionaru Iskrinih vintage uređaja) uređaj za mjerenje duljine trajanja telefonskih biračkih impulsa MA 4511 slovenskog proizvođača Iskra iz 1970-tih godina.

 

 

Tvrtka ISKRA vuče korijene iz 1946. godine te je sve do danas prisutna na tržištu. Možemo reći da se radi o jednoj od najuspješnijih i najdugovječnijih tvrtki sa područja bivše Jugoslavije koja je preživjela procese restrukturiranja i privatizacije tijekom 1990-tih godina te otada bilježi tendenciju ponovnog rasta, razvoja i širenja na svjetska tržišta. Kroz čitavo razdoblje postojanja nudi širok spektar proizvoda iz područja elektronike, elektrotehnike, telekomunikacija, energetike, automatizacije i tome srodnih proizvodnih grana.

 

 

Iskra MA 4511 omogućuje mjerenje duljine trajanja prekidačkih impulsa različitih električnih preklopnika koji su se primarno koristili u telefonskim i drugim žičnim komunikacijskim sistemima. To su primjerice telefonski impulsni brojčanici te drugi slični brzi preklopnici i releji koji generiraju prekidačke impulse. Instrument može mjeriti vrijeme trajanja uključenosti kontakata (PULSE) i vrijeme trajanja isključenosti električnog kontakata (PAUSE) u vremenskom okviru od 10 do 1500 ms. Također je moguće i vizualno promatranje kvalitete rada tih električnih kontakata.

Princip rada mjerača impulsa Iskra MA 4511 u svemu je jednak mjerač biračkih impulsa Iskra MA 4510 kojeg smo opisali u prethodnoj objavi pa se ovdje nećemo ponavljati. Opisati ćemo samo neke razlike u unutrašnjoj montaži i izboru elektroničkih elemenata.

 

Mrežni transformator je isti na oba modela, a ovdje vidimo da je na modelu MA 4511 dodan potenciometar preko kojeg se sa stražnje ploče može podesiti oštrina (fokus) svjetlosne točke na ekranu CRT-a.

 

Kondenzatori za RC konstantu punjenja za svaki od tri mjerna opsega ovdje su nešto reducirani. Kombiniraju se tri kondenzatora od 1 µF i sva kondenzatora od 0,1 µF. Kod MA 4510 kombiniralo se deset kondenzatora od 0,2 µF. Također, ovdje su uz jedan zajednički kalibracijski trimer-potenciometar za RC konstantu (kakav smo imali i kod MA 4510) dodani i kalibracijski potenciometri za svaki mjerni opseg zasebno.

 

 

Svega nekoliko pasivnih komponenti dovoljno je za konstrukciju ovog uređaja.

 

Diodni mosni ispravljač za napajanje bipolarnog releja. Kod MA 4510 to su bile četiri germanijske diode AA131, a ovdje imamo minijaturni selenski ispravljač.

 

Sklopke, preklopnici, potenciometri i konektori u jednom dijelu su nešto su modernije izvedbe.  

 

Filtarski kondenzatori napajanja CRT cijevi i jedine dvije elektronske cijevi u uređaju. Jedna je VN ispravljačica EY 86 (kod MA 4510 to je bila EY 51), a druga je stabilizator napona STV 500/0,1 (ZZ1030) ista kao i kod MA 4510.

 

Osciloskopska CRT cijev je ista kao i kod MA 4510, to je Telefunkenova DG7-52A.

 

 


 

Uz uređaj smo dobili i dva elektronička releja istih dimenzija i sa istim priključnim podnožjem kao i Siemensov T.ris.64a T.Bv 3402/46. Međutim, ovakav relej ne može raditi sa uređajima MA 4510 i MA 4511 jer on ni u čemu nije izravno zamjenjiv i kompatibilan sa spomenutim polariziranim elektromehaničkim relejom.

 

 

Elementi su montirani na tiskanu pločicu da dvostranom štampom te je teško ispratiti vodove koji ispod elemenata kako bi nacrtali shemu ovog releja. No kao i većine drugih elektroničkih releja odmah uočavamo dva optička izolatora (opto-couplera) tipa RH11A1 (4N26) preko kojih se vrši okidanje releja i četiri izlazna tranzistora 2N4033A preko kojih se kontrolira trošilo. Nemamo podatke o ulaznim i izlaznim naponima i maksimalnim strujama no jasno je da za okidanje opto-couplera kao i za zatvaranje izlaznog tranzistorskog kruga moramo imati zatvorene adekvatne strujne krugove.

 

Po rasporedu pinova također je odmah jasno da ovaj relej ne može raditi na našim uređajima. U prvom redu neće dobivati nikakvo napajanje jer se pin-4 ovdje ne koristi, a također neće raditi ni promjena polariteta kako je to zamišljeno na uređajima MA 4510/4511 jer ovaj relej ne simulira četiri polarizirane zavojnice već samo jednu.

 


 

Mjerači duljine trajanja impulsa i pauza MA 4510 i MA 4511 su vrlo ekonomično osmišljeni uređaji koji dobro obavljaju svoju funkciju. Međutim, ključan za njihov rad je telegrafski polarizirani relej velike osjetljivosti i velike brzine rada. Relejno preklapanje vertikalnog otklona osciloskopa mora biti vrlo brzo i pouzdano za mjerenje kratkih impulsnih vremena. Vjerojatno postoji razlog zašto relej nije trajno ugrađen na šasiju nego se montira kao lako izmjenjiva komponenta. Moguće da su se za manje brzine mogli koristiti neki jeftiniji releji, a moguće i da su se isti brzo trošili. Kako god bilo, ovakav uređaj danas više ne nalazi svoju uporabnu vrijednost, no u doba relejnih telefonskih centrala i impulsnih mehaničkih brojčanika svakako je bio nezaobilazan instrument u proizvodnji, testiranju i servisiranju komponenti za žičane telekomunikacije.

 

 

 

Vidi opis snimaka u objavi Mjerač biračkih impulsa Iskra MA 4510.

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.