Radio prijemnik Sanyo RP8550 Senator


Danas je nabavljen komercijalni AM/FM radio prijemnik oznake RP8550 (Senator) japanskog proizvođača Sanyo iz 1970-tih godina. Naš primjerak je uvezen preko njemačke distributerske tvrtke Quelle pod oznakom TRN 27412.

 

 

Tvrtku Sanyo Electric Co., Ltd. osnovao je 1949. godine japanski izumitelj i industrijalac Toshio Iue, nakon što je pokrenuo pogon za proizvodnju električnih svjetiljki za bicikle pogonjene dinamom. Već 1952. godine tvrtka Sanyo proizvela je svoj prvi radio prijemnik, a 1954. godine i prvu perilicu rublja. Ime tvrtke na japanskom jeziku znači “tri oceana”, što se odnosi na ambiciju osnivača da svoje proizvode prodaje širom svijeta, preko Atlantskog , Tihog i Indijskog oceana i ta ambicija ostvarena je krajem 1970-tih godina. Do tada je tvrtka već proizvodila različitu potrošačku elektroniku uključujući razne kućne audio, video i RTV uređaje. Početkom 1980-tih godina bilo je pokušaja plasiranja vlastitih PC-kompatibilnih računala (MBC-550). U 1970-tim godinama Sanyo je kupio američkog proizvođača Hi-Fi opreme Fisher Electronics, te je američka podružnica dobila naziv Sanyo Fisher Company. Veliki potres 2004. godine (Chūetsu) izazvao je znatna oštećenja Sanyo pogona za proizvodnju poluvodiča zbog čega je tvrtka pretrpjela velike gubitke. U planu restrukturiranja Sanyo se orijentira na energetsko tržište te masovno proizvodi klima uređaje, solarne panele i sustave, punjive baterije, baterije za hibridne automobile i slično. Također nastavlja proizvodnju aktualne potrošačke elektronike poput kamera, projektora i mobitela. Oporavak tvrtke ipak nije uspio te je do 2010. godine rasprodana drugim korporacijama, najvećim dijelom japanskom Panasonicu koji je robnu marku Sanyo nastavio koristiti na nekim svojim proizvodima.

 

 

Sanyo RP8550 je prijemnik za šest frekvencijskih opsega:

  • LW (dugi val): 150 – 350 kHz
  • MW (srednji val): 510 – 1605 kHz
  • SW1 (kratki val): 2,3 – 7,3 MHz
  • SW2 (kratki val): 8 – 22 MHz
  • 49M (kratki val): 5,95 – 6,20 MHz
  • FM (ultrakratki val): 87,5 – 108 MHz

Od posebnih kontrola ugrađen FINE TUNE potenciometar za AM područja i AFC funkciju za FM područje. AFC funkcija (automatsko fino podešavanje na prijemnu frekvenciju) se uglavnom ugrađivala u radio prijemnike do kraja 1970-tih godina kako bi se kompenzirala eventualna frekvencijske nestabilnost FM odašiljača. FINE TUNE je obično paralelni spoj promjenjivog otpornika i kondenzatora vezanog paralelno promjenjivom kondenzatoru za biranje postaje u lokalnom oscilatoru. Time je olakšano fino ugađanje prijemnika na željenu frekvenciju u situacijama kada se dvije AM postaje nalaze vrlo blizu jedna drugoj te je glavnim biračem teško precizno selektirati željenu frekvenciju.

Sklopka AUTO služi za odabir antena, interne ili vanjske. U normalnom radu za FM se koriste dvije izvlačive štap antene, a za AM područja su ugrađene tri feritne antene. Sa bočnoj strani kućišta nalazi se priključnica za spajanje vanjskih antena. Nekad automobili uglavnom nisu imali ugrađene radio prijemnike, isti su bili skupi i nedostupni za kupnju, pa se prijemnik poput našeg mogao premjestiti u automobil za slušanje radija na dugim putovanjima, izletima i slično. Tada se za bolji prijem mogao spojiti na neku ugrađenu auto-antenu pa otuda i oznaka AUTO. Kad se koristi vanjska antena ista služi za prijem na FM i svim AM područjima.

Od ostalih priključaka, na zadnjoj strani je izlaz iz faznog diskriminatora (FM demodulatora) za priključivanje stereo dekodera (STEREO OUT). U 1970-tim godinama stereo FM odašiljači su još bili rijetki no bilo je jasno da će s vremenom broj takvih stanica sve više rasti. Stoga su proizvođači radija ostavljali ovakvu mogućnost opcionalnog priključivanja vanjskog stereo dekodera sa stereo pojačalom. Nadalje, na zadnjoj strani je i utičnica za vanjski zvučnik (EXT SP) te 5-polna DIN audio ulazno/izlazna priključnica sa pripadajućom sklopkom. Preko iste se može uzimati nepojačani NF izlaz radija ukoliko se radijski program želi snimati na vanjski magnetofon traku (TAPE REC), a također se radio može isključiti sa NF pojačala te isto koristiti za pojačavanje zvuka nekog vanjskog plejera (PLAYER).

Tipkalom LIGHT može se osvijetliti skala radio prijemnika preko ugrađene dvije žaruljice. NF pojačalo opremljeno je funkcijom prigušivanja razine šuma (šumni squelch) i tonskim kontrolama za visoke i niske audio frekvencije.

 

Naš prijemnik nabavili smo djelomično rastavljen, vjerojatno u pokušaju popravka od strane bivšeg vlasnika.

 

Sanyo RP8550 sastoji se od dva odvojena FM i AM heterodinska prijemnika na standardnim MF od 10,7 MHz (FM) i 455 kHz (AM) te zajedničkog audio pojačala. Svi sklopovi su tranzistorski. Od ukupno 18 ugrađenih tranzistora četiri su u AM prijemniku, šest ih je u FM prijemniku, šest ih je u krugovima audio pretpojačala i pojačala, a preostala dva su u krugovima stabilizacije napona napajanja, 12 V za izlazni stupanj audio pojačala i 8 V za sve ostale sklopove.

Za FM demodulaciju koristi se fazni diskriminator koji je za razliku od ratio detektora osim na promjenu frekvencije osjetljiv i na promjenu amplitude VF signala. Stoga je VF (MF) signal prije uvođenja u diskriminator potrebno amplitudno ograničiti (limitirati), a to se u našem slučaju postiže preko diode, a dijelom i kasnije preko tri stupnja selektivnog MF pojačanja. Zbog osjetljivosti na AM komponentu MF signala te potrebom za amplitudnim ograničenjem istog fazni detektori su se u kasnijim konstrukcijama prijemnika sve više zamjenjivani nekim drugim tipovima FM demodulatora poput ratio detektora ili integriranog koincidentnog detektora. AM dio prijemnika je standardan sa dva stupnja selektivnog MF pojačanja.

 

Sanyo RP8550 ima vrlo pregledno i uredno raspoređene sklopove FM i AM prijemnika te može poslužiti kao školski primjer podešavanja titrajnih i filtarskih krugova unutar heterodinskih prijemnika. Danas su široko dostupni već relativno jeftini spektralni analizatori sa ugrađenim sweep-generatorima signala čime je omogućeno vrlo lako i precizno vizualno podešavanje filtarskih krugova. Ranije su se koristili zasebni sweep-generatori ili markeri za generiranje proširenog frekvencijskog spektra oko središnje međufrekvencije, a izlazni signal se pratio na osciloskopu.

 

Naš prijemnik nabavili smo djelomično rastavljen, vjerojatno u pokušaju popravka od strane bivšeg vlasnika. Mrežno napajanje je potpuno rastavljeno te smo utvrdili da je primar mrežnog transformatora u prekidu. Stabilizacija napona na 12 V vrši se serijskim tranzistorskim regulatorom stabiliziranim zener-diodom.

 

 

U cilju provjere ostalih sklopova radio prijemnik smo spojili na vanjsko napajanje 12 V te utvrdili da isti ne radi ni na jednom valnom području, jedino se iz zvučnika dobiva neki slabi šum. S obzirom da ne radi ni AM ni FM radio sumnja je pala na zajedničke sklopove, a to su krugovi napajanja i audio pojačalo. Greška je pronađena u serijskim tranzistorskim regulatorom stabiliziranim zener-diodom za 8 V koji je montiran na pločicu audio pojačala (2SB187, SZT-8). Nakon zamjene neispravne zener diode za 8 V dobili smo napon za napajanje sklopova prijemnika i audio pretpojačala. Međutim, zvuk iz zvučnika je vrlo loš, pun šuma, pucketanja i izobličenja, a čini se da se ne dobiva ni puna snaga.

 

 

Osim neispravnog mrežnog transformatora, druge dvije neispravnosti nalazile su se na zajedničkoj tiskanoj pločici NF pojačala, squelcha i tranzistorskog stabilizatora napona od 8 V. Bilo je potrebno zamijeniti malu zener-diodu na središnjem dijelu pločice i prelemiti loše spojeve izlaznih komplementarnih tranzistora sa tiskanom pločicom.

 

 

Nakon pojedinačnih testiranja stupnjeva pojačala utvrđena je greška na izlaznom komplementarnom tranzistorskom stupnju (2SB405/2SD72). Čitavo pojačalo se bazira na ranim tipovima germanijskih tranzistora koje je danas već teško pronaći. Srećom, u našem slučaju je greška bila samo u hladnom spoju jednog od kontakata izlaznog tranzistora sa tiskanom pločicom. No ovdje se moram prisjetiti jednog slučaja sa radio prijemnikom Iskra Savica. Riječ je također o prijemniku iz 1970-tih godina sa vrlo sličnim dizajnom audio pojačala baziranog na komplementarnom paru germanijskih tranzistora AC187/AC188. Pojačalo bi se nakon 15-tak minuta rada samo od sebe gotovo potpuno utišalo. Nakon što se ugasi na 10-tak minuta pojačalo opet radi normalno idućih 15-tak minuta. Naravno, sve upućuje na pregrijavanje tranzistora ili neke druge komponente, no praćenjem preko termo kamere nisu uočena nikakva zagrijavanja komponenti koja bi odstupala od normalnog. S obzirom da su tranzistori teško nabavljivi, prvo su zamijenjeni svi kondenzatori no time se nije ništa promijenilo. Tada sam testirao svaki stupanj pojačanja zasebno i utvrdio da problem nastaje upravo na izlaznom komplementarnom stupnju. Svi vanjski kontakti tranzistora su bili dobro zalemljeni. Jedini zaključak koji sam iz svega mogao donijeti je mogućnost neke unutarnje kontaktne neispravnosti tranzistora, tako da čim se unutrašnjost malo zagrije prekine se neki kontakt sa germanijskom pločicom tranzistora. Naravno, moguće su i neke unutarnje anomalije u strukturi koje su nastale uslijed samog starenja tranzistora (zamor materijala), uglavnom sve je proradilo kako treba nakon što je zamijenjen izlazni par naizgled ispravnih tranzistora.

 

 

Pojačalo ugrađeno u Sanyo RP8550 sposobno je dati snagu oko 3 W, no već na malo iznad pola pune snage nastaju primjetne distorzije zvuka na ugrađenom zvučniku. Bez obzira na to, vidi se da je ugrađeni zvučnik prilično velik (deklariran na 4 W), te na najvećoj snazi bez izobličenja sa istog dobivamo jačinu zvuka koja se rijetko postiže na radio prijemnicima ovih dimenzija. Na kraju je bilo potrebno malo ugoditi FM MF krugove te smo u konačnici dobili iznenađujuće osjetljiv i selektivan FM prijemnik s obzirom na to da se bazira na svega šest tranzistora, sa MF bez keramičkih filtara i sa jednom od najjednostavnijih izvedbi demodulatora. Sva AM područja također rade, te nakon što smo sa internim feritnim antenama uhvatili nekoliko AM postaja nismo se dalje bavili ovim područjima.

 

 

Tiskana pločica prijemnika Sanyo RP8550 sa strane elemenata opremljena je testnim priključnicama za osnovno podešavanje FM prijemnika (antenski ulaz i izlazi iz diskriminatora), no unatoč tome traženje grešaka i zamjena elemenata iziskuje potpuno oslobađanje tiskane pločice od kućišta, skale i mehanizma za traženje stanica koji potpuno zaklanjaju tiskane veze.

 

Preostalo je pronaći neki mrežni transformator 220-240/12-14 V sličnih dimenzija kao original te osposobiti ispravljač za stabiliziranih 12 V. Kako ne bi puno mijenjali originalnost sklopova ostavili smo dvije originalne dvostruke ispravljačke diode spojene u mosni spoj te filtarske kondenzatore, no stabilizatorski tranzistorski krug smo ipak zamijenili modernim integriranim stabilizatorom napona 7812 predviđenim za struje do 1 A. Potrošnja struje kod najveće snage pojačala iznosi oko 420 mA. Ovdje treba napomenuti kako kod prijemnika Sanyo RP8550 masu predstavlja pozitivni pol napajanja (što je česti slučaj kod elektroničkih uređaja do kraja 1970-tih godina) tako da je treba biti vrlo oprezan kod spajanja mjerne opreme (pojačala, osciloskop, signal generator i slično) kako se preko danas uobičajeno negativnog uzemljenja mjernih uređaja ne bi napravio kratak spoj sa pozitivnim uzemljenjem na prijemniku Sanyo RP8550. Najbolje je koristiti laboratorijska napajanja i instrumente galvanski odvojene od mreže i mrežnog uzemljenja.

 

 

Radio prijemnik Sanyo RP8550 Senator odlučio sam otkupiti i urediti zbog njegovog lijepog vanjskog dizajna i dobre očuvanosti, odnosno bilo bi šteta ostaviti ga da ovako polurastavljen i polupopravljen završi na nekoj gomili otpisanih elektroničkih uređaja. Velike, pregledne i osvijetljene skale ovakvih prijemnika ostavljaju vrlo efektan vizualni dojam kakav se teško postiže modernim digitalnim displejima. Također lijepo dizajniranim velikim gumbima birača postaja ne mogu parirati sićušna tipkala ili daljinski upravljači kojima su opremljeni današnji radio uređaji. Praktično gledano danas svi slušamo uglavnom jednu omiljenu radio postaju, pa je u konačnici estetski i vizualni dojam radija čak i važniji od njegovih mogućnosti memoriranja, daljinskog upravljanja, digitalnih kontrola, multifunkcionalnih displeja, pa ako ćemo iskreno čak i od stereo prijema koji ionako do izražaja može doći samo kod adekvatno razmještenih stereo zvučnika. Ovdje ne želimo reći da je radio prijemnik Sanyo RP8550 po performansama bolji od modernih radio prijemnika (to zasigurno nije), no da je ljepši od većine njih to je posve neupitno 🙂

 

 

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “Radio prijemnik Sanyo RP8550 Senator

  • José

    Buena tengo un radio igual a este quería saber por favor y gracias si no tiene un vídeo de como se desarma pr yo desarmar el mío por q la caja de madera está despegada y quiero hacer mantenimiento tambien y gracias si me podría ayudar por favor y gracias