WG Level Meter SPM-30 / Tracking Oscillator PSE-30


Danas je nabavljen selektivni voltmetar SPM-30 u kombinaciji sa pratećim oscilatorom PSE-30, njemačkog proizvođača Wandel & Goltermann iz 1985. godine.

 

 

Tvrtka Wandel & Goltermann osnovana je 1923 godine sa interesom na području radio tehnike i telefonije što je uglavnom uključivalo izradu radio prijemnika i održavanje automatskih telefonskih centrala koje su u to vrijeme počele zamjenjivati ručne telefonske centrale. U 1940-tim godinama Wandel & Goltermann proizvodi alarmne sustave i telemetrijske odašiljače. Nakon rata tvrtka se težišno orijentira na popravak radio prijemnika, a zatim započinje proizvodnju i vlastitih radijskih prijemnika pod oznakama „Musikant“ i „Tonkünstler“. Krajem 1940-tih godina Wandel & Goltermann započinje proizvodnju radija za automobile („Zikade“) te audio sustava za autobuse i vlakove.

Prvi mjerni uređaj specijaliziran za mjerenja u radio tehnici tvrtka Wandel & Goltermann predstavila je 1948. godine, a radilo se o mjeraču harmoničnih izobličenja KLM-0. Koristio se za mjerenje čistoće signala iz testnih generatora signala te za mjerenje kvalitete zvuka u radio prijenosu. Istovremeno je tvrtka predstavila i svoj generator signala KMG-1.

Na ova dva područja proizvodnje tvrtka Wandel & Goltermann je tijekom 1950-tih i 1960-tih godina stvorila snažnu tržišnu poziciju praćenu stalnim širenjem tvrtke. Do kraja 1960-tih je već bila organizirana u tri odjela proizvodnje. Prvi odjel bavio se razvojem i proizvodnjom mjerene opreme za telekomunikacije, te elektroakustikom koja je uključivala radio uređaje za automobile i audio sustave za autobuse i vlakove. Drugi odjel bavio se ugradnjom i održavanjem telefonskih centrala, a treći odjel je bio servis i trgovina opreme za radio, televiziju i gramofone. U 1960-tim godinama također dolazi i do velikog prodora tvrtke na međunarodna tržišta u Europi i Americi.

Rast i širenje tvrtke na svjetska tržišta nastavlja se u 1970-tim godinama, no u 1980-tim godinama, prelaskom vlasništva tvrtke na novu obiteljsku generaciju, rast tvrtke počinje usporavati, s jedne strane zbog sve jače globalne konkurencije, a s druge strane zbog potrebe praćenja sve bržeg uvođenja novih tehnologija u telekomunikacijama. Unatoč tome, do kraja 1990-tih godina tvrtka Wandel & Goltermann i dalje vodi vrlo uspješno poslovanje sa svojih pet proizvodnih sjedišta te razgranatom prodajnom i servisnom mrežom u zemlji i svijetu sa 1600 zaposlenika. Naš primjerak uređaja SPM-30 / PSE-30 proizveden je u britanskom pogonu tvrtke WG, no oznake na prednjoj ploči otisnute su na njemačkom i engleskom jeziku.

Godine 1999. tvrtka Wandel & Goltermann udružuje se sa američkom tvrtkom Wavetek (Wavetek Wandel Goltermann), a dvije godine kasnije slijedi spajanje sa tvrtkom TTC u novo ime Acterna. Godine 2005. pak Acternu preuzima JDSU, te tvrtka Acterna/JDSU i danas proizvodi mjerne uređaje i opremu za telekomunikacije, uključujući radio, optičku i lasersku tehnologiju.

 

Pričuvni alat i pribor smješten je u poklopac baterija (lijevo). SPM-30 se može napajati mrežnim naponom 220V ili 110V te preko baterija 12 x 1,5 V. Baterije također čuvaju posljednju odabranu vrijednost frekvencije (bez njih se frekvencijski PLL resetira na nulu prilikom svakog isključenja uređaja sa napajanja).  

 

 

Selektivni voltmetar (Selektiver Pegelmesser, Selective Level Meter) u osnovi je osjetljivi izmjenični voltmetar sa selektivnim pojačalom. Takav voltmetar izdvaja samo signale određene frekvencije ili uskog frekvencijskog opsega (nekoliko Hz do nekoliko kHz), a ostale prigušuje. S obzirom na izdvojenu malu širinu pojasa, mala je i razina šuma pa se selektivnim voltmetrom mogu detektirati vrlo slabi signali (reda nekoliko µV).

Selektivni voltmetar SPM-30 može se koristiti u frekvencijskom opsegu 200 Hz – 1,62 MHz (rezolucija 1 Hz) unutar kojeg se za mjerenje mogu selektivno izdvajati frekvencijski opsezi širine 24 Hz, 1,74 kHz ili 3,1 kHz. Kao takav, primarno je namijenjen za mjerenja u FDM telefonskim sustavima. FDM (Frequency-DivisionMultiplex) je višestruki (multipleksirani) istodobni prijenos više telefonskih kanala po jednom prijenosnom mediju (žičana parica ili radio kanal) metodom frekvencijske raspodjele kanala. O ovome smo već pisali u objavama:

 

Blok shema FDM telefonskog sustava.

 

Kao što vidimo na blok shemi, jedan govorni kanal u telefoniji zauzima frekvencijski opseg od svega 3,1 kHz (300 do 3400 Hz), no u praksi se svakom kanalu dodjeljuje opseg širine 4 kHz kako bi se smanjila mogućnost intermodulacije (preslušavanja, preklapanja) susjednih kanala. Stoga je i kod našeg SPM-30 ugrađen selektivni filtar upravo za opseg od 3,1 kHz na kojem se može mjeriti ukupna razina govornog kanala, no mogu se upotrijebiti i uži pojasni filtri od 1,74 kHz ili 24 Hz (opcionalno 100 Hz) kojima se može preciznije mjeriti unutar govornog kanala, mjeriti razine pilot-frekvencija, odnosno vršiti druga specifična mjerenja s obzirom na sadržaj, šum i kvalitetu govornog kanala.

U praksi se najčešće multipleksira 12 kanala u grupu širine 48 kHz, a ukoliko postoji potreba za više kanala, onda se 5 takvih multipleksiranih grupa ponovno zajedno multipleksira u tzv. super-grupu sa 60 kanala koji zauzimaju širinu od 240 kHz, nadalje 10 takvih super-grupa može se multipleksirati u master-grupu sa 600 kanala širine 2,52 MHz i u konačnici se 6 master-grupa multipleksira u jumbo-grupu sa ukupno 3600 kanala koji zauzimaju širinu pojasa od 16,948 MHz. Ovo je samo jedan primjer kombiniranja kanala  u grupe, no one mogu ovisno o sistemu sadržavati različite kombinacije kanala. Najniža modulacijska frekvencija 1. FDM kanala 60 kHz, a zatim se svakom slijedećem kanalu pridodaje opseg od 4 kHz. Naš SPM-30 može mjeriti do frekvencije 1,62 MHz, što znači da može mjeriti na sustavima do 390 FDM telefonskih kanala, dakle na nekim FDM sustavima manjeg ili srednjeg kapaciteta.

Selektivni voltmetar SPM-30 opremljen je sa dvije ulazne priključnice: simetrični (balansirani) ulaz za telefonske parice karakterističnih impedancija 600 Ω i 150 Ω i nebalansirani ulaz za koaksijalni vod karakteristične impedancije 75 Ω. Oba ulaza također se mogu postaviti na visoku impedanciju ≥10 kΩ.  Običnom simetričnom paricom može se prenijeti frekvencijski opseg širine do cca 120 kHz, a koaksijalnim vodom do 60 MHz. Na SPM-30 je simetrični ulaz stoga ograničen na mjerenje do 620 kHz, a koaksijalni na mjerenja do 1,62 MHz kolika je maksimalna frekvencija ugrađenog oscilatora noseće frekvencije.

Mjerni opsezi na SPM-30 kalibrirani su u voltima (µV, mV, V), te u dB i dBm. Već smo rekli da selektivni voltmetri mogu biti vrlo osjetljivi, a najmanji mjerni opseg je 8 µV. Ako pogledamo skalu za mjerenje u µV vidimo da je moguće detektirati napone reda 0,5 µV.

O decibelima smo već puno pisali u našim objavama o voltmetrima (vidi objavu Multimetar C4313). Ukratko, ukoliko odaberemo mjerenje u decibelima (dB) onda mjerimo odnos izmjerenog napona u odnosu na referentni napon od 0,775 V na impedanciji od 600 Ω (0 dB = 0,775 V). Ukoliko pak izaberemo vrijednosti u dBm onda mjerimo odnos izmjerene snage u odnosu na referentnu snagu od 1 mW. Ova mjerenja su prvotno i bila prilagođena i uvedena za mjerenja na telefonskim instalacijama jer se dobivaju lako usporedive vrijednosti pojačanja (+dB) ili gušenja (-dB) na telefonskim krugovima u odnosu na idealni referentni telefonski krug (mikrofon, prijenosni vod i zvučnik, sve troje impedancije 600 Ω). Naš instrument SPM-30 je kalibriran tako da pokazuje iste dB vrijednosti i kad radimo na drugim karakterističnim impedancijama (150 Ω ili 75 Ω).

 

Modularna izvedba sklopovlja kod uređaja SPM-30/PSE-30. Svaki modul zatvoren je u svoj uzemljeni limeni oklop. Time se minimalizira utjecaj stanih električnih i magnetskih polja na sklopovlje, a također i međusobni utjecaj modula u smislu indukcije neželjenih signala, šumova i smetnji s jednog modula na drugi.

 

 

Instrumentom SPM-30/PSE-30 možemo promatrati kao spoj tri mjerna instrumenta:

  • standardni neselektivni, odnosno širokopojasni elektronski voltmetar
  • selektivni elektronski voltmetar (200 Hz do 1,62 MHz / 3,1 kHz, 1,74 kHz ili 24 Hz)
  • prateći (tracking) generator sa kalibriranom izlaznom amplitudom signala (200 Hz do 1,62 MHz)

Osim toga, izlazni signal se osim na mjerna pojačala dovodi i na SSB demodulator tako da se može pratiti audio promet na svakom FDM telefonskom kanalu. Naime, modulacija telefonskih kanala može biti AM, SSB, FM ili PM, a koja god modulacija se primijeni na kraju se filtrira i prenosi samo jedan bočni pojas (SSB) svakog kanala. Stoga na našem SPM-30 uočavamo sklopku za odabir jednog od SSB sistema, USB ili LSB. Time instrument SPM-30 može služiti kao demodulator FDM telefonskog prometa ali i kao radio prijemnik za prijem SSB signala na VLF i LF radio frekvencijskim opsezima koji se uglavnom koriste u pomorstvu.

 

Funkcioniranje mjernog uređaja SPM-30/PSE-30 najbolje prikazuje njegova blok shema.

 

Kad SPM-30 radi kao obični širokopojasni voltmetar, signal sa ulaznog atenuatora ili pojačala (ovisno o odabranom mjernom opsegu) vodi se izravno na mjerno pojačalo i RMS detektor za prikaz vrijednosti na analognom instrumentu. Kad SPM-30 pak radi kao selektivni voltmetar tada se noseća frekvencija i frekvencijski opseg ulaznog signala selektiraju dvostrukim superheterodinskim krugom, dakle potpuno jednako kao i kod svakog superheterodinskog prijemnika gdje se selektira željena prijemna frekvencija i željena širina propusnosti audio opsega. Selektivni krug radi na MF od 4 MHz i 10 kHz. Propusni opseg se, kao i kod svakog prijemnika, određuje propusnošću MF pojačala i filtara.

Već smo rekli da se selektivnim voltmetrima postiže puno veća osjetljivost, tako da je selektivno mjerenje moguće u rasponu -100 do +20 dB, dok je opseg širokopojasnog mjerenja manji i moguć je u rasponu -50 do +20 dB.

Kontrola frekvencije selektivnog voltmetra (i SSB prijemnika) vrši se preko PLL petlje, odnosno preko dvije PLL petlje. O PLL petljama puno smo pisali u različitim objavama za prijemnike i primopredajnike (vidi npr. objavu Ručni VHF FM primopredajnici CT-1600). Iako se PLL krug uvijek sastoji od jednakih sklopova (referentni oscilator, programabilni djelitelj, detektor faze i VCO) samo elektroničko rješenje ovih sklopova može se prilično razlikovati, posebice ako se koriste diskretni elementi umjesto specijaliziranih PLL integriranih krugova. Kod našeg  SPM-30 prvi put susrećemo dvije zasebne PLL petlje za dobivanje frekvencija 1. i 2. lokalnog oscilatora, kao i PLL-om kontroliran kristalni oscilator promjenjive frekvencije (Xtal VCO) za dobivanje frekvencije 2. lokalnog oscilatora 4010 kHz. Naime, obično se koristi VCO bez kristala jer je kristalnim oscilatorima promjena frekvencije moguća samo u vrlo malom rasponu. Tako se ovim PLL-om kontroliranim Xtal VCO oscilatorom dobiva vrlo stabilna frekvencija na 4010 kHz za heterodinsko miješanje i za kalibraciju mjernog instrumenta.

Na blok shemi se također lijepo vidi kako se dobivaju frekvencije za tracking oscilator (plava boja). Koristi se PLL-om kontrolirana frekvencija 1. lokalnog oscilatora (4-5,62 MHz) čija točna vrijednost naravno ovisi o trenutno podešenoj prijemnoj frekvenciji. Ovaj frekvencijski opseg miješa se sa frekvencijom od 4 MHz koja je dobivena dijeljenjem frekvencije kristalom kontroliranog referentnog oscilatora za PLL (8 MHz). Miješanjem se frekvencijski opseg od 4-5,62 MHz spušta na (0 Hz) 200 Hz – 1,62 MHz čime dobivamo frekvencijski opseg za tracking oscilator.

Tracking oscilator je primarno predviđen za slanje testnog signala unutar žičnih telefonskih sistema (dva uređaja SPM-30/PSE-30 mogu raditi u paru) te je opremljen kalibriranim pojačalom tako da se dobije točna amplituda signala na impedancijski prilagođenim simetričnim (600 Ω, 150 Ω) i koaksijalnim izlazima (75 Ω). Izlaznu razinu signala moguće je podesiti kalibrirano u rasponu -50 dB do +10 dB, u koracima po 10 dB ili kontinuirano potenciometrom gdje se izlazna razina prati na skali instrumenta.

 


 

Sad kad znamo kako funkcionira i od čega se sastoji mjerni uređaj SPM-30/PSE-30 možemo razgledati kako su konstruirani pojedini moduli.

Na gornjoj strani u matičnu ploču utaknuto je 6 modula označenih različitim bojama.

 

Kalibracijski modul sa mješačem, komparatorom, pojačalima, filtrima i relejima za prekapčanje signala između PLL-a, kalibracijskog kruga voltmetra i tracking oscilatora. 

 

 

Sklop za programiranje radne frekvencije (programiranje PLL-a) i kontrolu prikaza na displeju.

 

Sklopovlje mjernog pojačala i SSB demodulatora.

 

Trostupanjsko MF pojačalo sa šumnim filtrom i EPROM memorija za kontrolu istog.

 

Filtri za 1,74 kHz i 24 Hz propusne opsege.

 

Drugi mješač (4 MHz na 10 kHz) i filtar propusnosti 3,1 kHz.

 


 

Donja strana uređaja sa uklonjenim metalnim poklopcima modula.

 

Ovdje su smješteni sklopovi PLL petlje za generiranje frekvencija 1. i 2. lokalnog oscilatora selektivnog voltmetra/prijemnika , frekvencija za rad tracking oscilatora, te kalibracijskih frekvencija.

 

Referentni kristalni oscilator 8 MHz sa djeliteljem 2:1 (8 MHz : 2 = 4 MHz) i djeliteljem 4:1 (4 MHz : 4 = 1 MHz).

 

Djelitelj frekvencije referentnog oscilatora 100:1 (1 MHz : 100 = 10 kHz).

 

Naponom kontroliran oscilator (VCO) frekvencije 4 – 5,62 MHz.

 

Pojačalo za odvajanje (buffer pojačalo) za prosljeđivanje signala VCO-a na PLL petlju.

 

Programabilni djelitelj PLL-a.

 


 

Pogled na lijevu bočnu stranu sa uklonjenim poklopcima modula. Ovdje su smješteni ulazni sklopovi.

 

Ulazni transformator impedancije 600 Ω / 150 Ω / 70 Ω / 10 kΩ.

 

Ulazni atenuator i pretpojačalo.

 

Nisko-propusni filtar 1,65 MHz i prvi mješač seletivnog dijela.

 


 

Tracking oscilator 200 Hz – 1,62 MHz smješten je na desnoj bočnoj strani uređaja.

 

Mrežno napajanje nalazi se na desnoj bočnoj strani uređaja. Osigurava stabiliziranih +10 V za napajanje svih sklopova uređaja. Osim toga ovdje se generira napon za PLL petlju (13,5 – 30 V) te se prosljeđuje baterijski napon (13-15 V) za čuvanje memorije PLL-a.


 

Modul LCD displeja sa driverom.

 

LCD sadrži osam 7-segmentnih numeričkih znamenki sa decimalnom točkom. Za prikaz frekvencije na našem instrumentu je dovoljno šest i pol znamenki (maksimalna vrijednost: 1 620.000) tako da jedna i pol znamenka ostaje neiskorištena i taj dio displeja je prekriven prednjom maskom.

Testom našeg uređaja uvidjeli smo da 4 segmenta znamenki ne rade (4g, 5f, 6f, 7g) zbog čega se na displeju ne prikazuju čitave znamenke. Također se uočava kako je odlijepljen dio zaštitne folije na prednjoj strani displeja. Ovo je vrlo vjerojatno posljedica čišćenja displeja nekim agresivnim sredstvom uslijed čega se odlijepio dio folije ali su se također i isprali kontakti četiri segmenta znamenki. Kontakte kod ovakvog LCD displeja čini tanak film vodljivog materijala nanesen na staklenu površinu. Ti kontakti su vrlo osjetljivi na mehanička naprezanja (tanko staklo) te na habanja i otopine (vrlo tanak kontaktni film). Pregledom našeg displeja mikroskopom lijepo se može vidjeti nagriženi sloj površine film-kontakata na mjestu gdje se spajaju dvije staklene pločice displeja. Ovo se može pokušati popraviti nanosom tekućeg srebra ili neke vodljive boje, no to je doista kirurški posao i mala je vjerojatnost da ćemo na taj način dobiti obnovljen siguran i trajan spoj.

Obično je sve u redu kad se LCD displej jednom utakne u konektor i smjesti u kućište te se kao takav se više ne dira. Svako izvlačenje i ponovno uvlačenje displeja u konektor nosi rizik od oštećenja osjetljivih kontakata. Stoga je konektor, kad se u njega jednom utakle displej, obično trajno zalemljen na pločicu. Ovo je slučaj i kod nas, te ukoliko želimo izvaditi displej iz konektora potrebno je prvo odlemiti svih njegovih 68 kontakata na dvostranoj tiskanoj pločici. Danas se LCD displeji uglavnom proizvode sa originalno montiranim lemnim kontaktima koji se ne mogu razdvajati ili se koristi zebra konektor.

Naš displej ima oznaku 3922 RD i kao takav se više ne proizvodi, no još uvijek se može naći neki kompatibilni displej poput primjerice ovaj na slici.

 

Cijena zamjenskog displeja je oko 100 kn (narudžba iz Kine) no postoje i druge opcije. Naime, originalni LCD nema pozadinskog osvjetljenja, a isto nemaju ni drugi kompatibilni LCD-ovi. To znači da je LCD u radu prilično taman (ako se ne radi pod dobrim kutom osvjetljenja) što može smetati kod upotrebe instrumenta. Stoga ne bi bilo loše ugraditi LCD sa osvjetljenjem ili još bolje LED displej.

Svaka znamenka LCD-a upravlja se preko vlastitog BCD/7-segment LCD dekodera-drivera (nema multipleksiranja). Za tu svrhu koriste se čipovi 4543 (MC14543BCP), a isti se mogu vrlo lako modificirati da umjesto LCD-a pogone LED ili neki drugi displej.

 

 

Znamo da je za pogon LCD-a potreban izmjenični protufazni pravokutni napon frekvencije oko 1 kHz (istosmjerni napon može ga trajno oštetiti). Jedna faza takvog napona dolazi preko pina 6 – PH (phase input), a druga preko izlaznih pinova za pojedine segmente. Ukoliko želimo umjesto LCD-a pogoniti LED displej koji radi na istosmjerni napon, tada je pin 6 potrebno spojiti na pozitivni pol napajanja za LED displej sa zajedničkom anodom ili na negativni pol napajanja (masa) za LED displej sa zajedničkom katodom. Time će LED displej dobivati impulsni istosmjerni napon, no to ne smeta jer se treperenje LED segmenata na visokoj frekvenciji impulsa neće vidjeti (multipleksirani LED displeji također stalno trepere). Driver 4543 može isporučiti do 10mA/70mW po izlazu što je sasvim dovoljno za LED segmente ove veličine.

Naravno, LED displeja ima jednako različitih tipova kao i LCD displeja tako da će za odabrane LED displeje svakako biti potrebno prilagoditi postojeći konektor glede rasporeda pinova.

 

 

Na slici vidimo postojeći raspored pinova za LCD displej te uobičajene rasporede pinova na dobavljivim LED displejima (LED panel od 4 znamenke i LED displej sa jednom znamenkom). Prije nego krenemo u bilo kakve preinake svakako je potrebno odabrati LED displeje jer se raspored i razmak pinova može razlikovati od modela do modela. Jednako tako se razlikuju i oznake na displejima od proizvođača do proizvođača pa unatoč tome što možda negdje iskopamo kakav “datasheet” najbolje svaki pin displeja provjeriti prije nego se krene s njegovom ugradnjom (2-5V/10-20mA).

Nama sada ostaje za razmisliti da li naručiti novi LCD displej (dok je još dostupan) ili pak se upustiti u preinake na LED displej. U prvoj opciji zadržavamo originalnost uređaja, a u drugoj opciji poboljšavamo njegovu praktičnu primjenu. S treće pak strane gledano, ovo i nije uređaj koji ćemo baš puno koristiti u svakodnevnom radu pa ga je možda i najbolje pustiti na miru u postojećem stanju. Razmisliti ćemo …

 

 


 

Analogni mjerni instrument renomiranog britanskog proizvođača Sifam, odnosno Sifam Meters kao dio tvrtke Sifam Tinsley Instrumentation Inc. Sifam Meters i danas primarno proizvodi različite ugradbene (panel) analogne mjerne instrumente.

 


 

Upoznali smo još jedan primjerak profesionalne mjerne tehnike iz 1980-tih godina te ponešto novo naučili o selektivnim voltmetrima, odnosno specifičnom dizajnu jednog takvog instrumenta. S ovim instrumentom možemo napraviti još puno zanimljivih laboratorijskih eksperimenata i mjerenja pa ćemo mu se svakako više posvetiti u nekoj (bliskoj) budućnosti, kada napokon odlučimo na koji način vratiti punu funkciju njegovog displeja 🙂

 

 


 

Nakon istraživanja tržišta LED i LCD displeja zaključili smo da je najbolja opcija postojeći neispravni LCD displej zamijeniti također nekim kompatibilnim LCD displejom. Naime, prilično je teško pronaći LED displej od sedam ili osam znamenki (2 x 4 znamenke) čiji izvodi nisu multipleksirani i koji bi dimenzijama odgovarao otvoru na prednjoj ploči našeg uređaja.

 

Za nekih 100 kn stigao je iz Kine LCD displej kompatibilan sa onim ugrađenim u naš SPM-30/PSE-30. Vidimo da sam displej nema nikakvu reflektirajuću pozadinu (proziran je).

 

Novi displej se razlikuje od originalnog po načinu na koji su izvedeni kontakti sa LCD segmenata. Kod originalnog displeja je to bilo preko posebnog razdvojivog podnožja, dok zamjenski displej ima tvornički trajno montirane kontakte na displej. Ovo je vjerojatno bolja opcija jer se eliminira mogućnost greške zbog lošeg kontakta.

 

Bez obzira što je originalni displej utaknut u podnožje isti se ne može izvaditi iz njega prije nego se odleme svi kontakti podnožja. Ovo zapravo i nije podnožje u smislu podnožja kave imamo za integrirane krugove koji se onda lako umeći i vade iz istih, nego je ovo samo svojevrsni kontaktni adapter preko kojeg se kontaktni film na staklenoj površini displeja spaja s metalnim nožicama za lemljenje na pločicu. Potrebno je imati dobru “sisaljku” za odlemljivanje kako bi se svaki od ukupno 68 pinova očistio od lema čitavom dužinom provodnih metaliziranih rupa koje spajaju tiskane veze na obje strane pločice. Nakon odlemljivanja ove rupe moraju biti potpuno čiste za umetanje novog displeja.

 

Novi displej mora biti zalemljen gornjom površinom na istu visinu kao i originalni, a to je u našem slučaju 5,5 mm. Time ostaje oko 2,5 mm razmaka između donje površine displeja i tiskane pločice što nije dovoljno mjesta za postavljanje nekog pozadinskog osvjetljenja sa standardnim LED diodama. Mogla bi se uvući neka pločica pleksiglasa u funkciji svojevrsnog svjetlovoda koju bi LED diode osvjetljavale sa bočnih strana, no ni sa bočnih strana displeja nema baš puno mjesta. Odlučili smo stoga u pozadinu displeja postaviti samo bijelu reflektirajuću plastiku bez pozadinskog osvjetljenja, dakle jednako kako je bilo i u originalu.

 

Zamjena displeja je uspjela i svi segmenti su u funkciji. Što je najbolje, ni po čemu nije narušena originalnost vanjskog izgleda uređaja.  

 

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “WG Level Meter SPM-30 / Tracking Oscillator PSE-30