Heterodyne Analyzer Type 2010


Danas je nabavljen uređaj za mjerenje razine audio buke i vibracija Heterodyne Analyzer Type 2010, proizvod danske tvrtke Brüel & Kjær iz 1970-tih godina. Pronašli smo da se uređaj najranije spominje u publikaciji iz 1969. godine, no prvi uređaji su za digitalni displej koristili Nixie cijevi, dok su kasniji uređaji (poput ovog našeg) opremljeni Panaplex tipom displeja.

 

 

Tvrtka Brüel & Kjær osnovana je 1942. godine i od samih početaka pa sve do danas bavi se razvojem i proizvodnjom isključivo uređaja za mjerenje jačine buke i vibracija. S obzirom da je tvrtka osnovana tijekom 2. svjetskog rata za bojanje kućišta uređaja dostupna je bila vojna zelena boja i po toj boji su uređaji tvrtke Brüel & Kjær ostali prepoznatljivi sve do danas. Nagli razvoj tvrtke započeo je krajem 1950-tih godina kada je proširila svoju prodaju širom Evrope i na gotovo sve druge kontinente. Godine 1981. tvrtka Brüel & Kjær slavila je svoj milijunti proizvedeni mjerni uređaj. Tijekom 1992. godine tvrtka Brüel & Kjær prodana je njemačkom holdingu AGIV gdje je prema području proizvodnje podijeljena je u pet zasebnih tvrtki. Te podijeljene tvrtke Brüel & Kjær zajedno sa tvrtkama Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) i BTG Instruments GmbH činile su AGIV-ov odjel naziva Spectris. U srpnju 2000. godine odjel Spectris prodan je britanskoj tvrtki Fairey Group Ltd,  a iduće godine Fairey Group promijenila je ime u Spectris Plc. Tijekom 2009. godine tvrtki Brüel & Kjær pridružene su LDS Test & Measurement i Lochard Ltd, da bi se 2020. godine Brüel & Kjær spojio sa Hottinger Baldwin Messtechnik i promijeno ime u Hottinger Brüel & Kjær. Brüel & Kjær danas nudi širok spektar rješenja za mjerenje buke i vibracija, od senzora preko mjernih instrumenata do softverskih aplikacija uz podršku kalibracije i servisa svojih uređaja.

 


 

Heterodyne Analyzer je u osnovi uređaj koji bi danas mogli nazvati selektivni voltmetar. On omogućuje mjerenje amplitude signala na nekoj točno određenoj (selektiranoj) frekvenciji unutar šireg frekvencijskog raspona. Kod Heterodyne Analyzera Type 2010 to je raspon frekvencija od 2 Hz do 200 kHz (podijeljeno u tri frekvencija opsega). Uređaj je po principu rada vrlo sličan bilo kojem superheterodinskom radio prijemniku kakve smo već dobro upoznali u više naših objava. I kod takvih prijemnika se biračem postaja izdvaja, a zatim filtrira i pojačava samo jedna određena frekvencija na kojoj radi neka radiopostaja. Neki radio prijemnici opremljeni su S-metrom, što onda nije ništa drugo nego selektivan voltmetar za tu frekvenciju.

Za razliku od radio prijemnika koji rade na višim RF frekvencijama, uređaj Type 2010 je naravno prilagođen za mjerenje amlituda unutar šireg NF audio frekvencijskog opsega. S obzirom da je usko specijaliziran za mjerenje NF buke i vibracija, u tu svrhu je opremljen filtrima različite propusne širine opsega oko neke središnje mjerne frekvencije (jednako kao i MF filtri kod radio prijemnika), a to su propusne širine od 1000 Hz, 316 Hz, 100 Hz, 31,6 Hz, 10 Hz i 3,16 Hz.

Također je moguće odabrati i jedan od četiri tzv. “težinska” filtra (A, B, C ili D) koji na specifičan način prigušuju samo pojedine dijelove ukupnog mjernog frekvencijskog opsega. Naime, ljudski sluh različito percipira određene vrste buke te krivulja pojačanja zvukomjera mora kroz cijeli audio opseg slijediti te karateristike ljudskog uha i ljudske percepcije zvuka kako bi rezultati izmjerene buke odgovarali stvarnom doživljaju zvuka kog čovjeka.  Zato su uvedeni tzv. “težinski faktori” za različite vrste zvukova, a na osnovu toga standardizirane su težinske krivulje koje se označavaju slovima: A, B, C, D, G, Z i nekim drugima za specijalne vrste zvukova. Tako je za ljudsko uho standardno definirana krivulja A koja najbolje opisuje kako ljudsko uho percipira zvuk u cijelom čujnom opsegu frekvencija i ona se najčešće koristi. Nadalje, krivulja B simulira ljudsko uho za srednje glasne zvukove (rijetko se koristi) dok C težinska krivulja uzima u obzir niže frekvencije i glasne zvukove te se koristi uglavnom za mjerenje buke uzrokovane prometom i u sličnim bučnim okruženjima (pogodna je za mjerenje vršnih vrijednosti zvuka). D krivulja se koristi specijalno za mjerenje visoke razine buke koju proizvode zrakoplovni motori, dok je krivulja G specijalno predviđena za infrazvuk. Z težišna krivulja pak je ravna u opsegu 10 Hz do 20 kHz. O ovome smo već pisali u našim objavama vezanim uz mjerače buke, npr. Sound Pressure Meter ili Mjerno pojačalo Brüel & Kjær Type 2610. Na uređaj Type 2010 osim ovih ovih ugrađenih, moguće je spojiti i bilo koji drugi vanjski specifični audio filtar.

Kao što kod superheterodinskih radio prijemnika imamo lokalni oscilator (birač postaja) tako i kod Type 2010 imamo posve sličan oscilator koji kontroliramo velikim središnjim kotačem i kojim izdvajamo (selektiramo) samo jednu određenu frekvenciju za kasnije mjerenje. Ukoliko pak želimo ovim našem uređajem dobiti frekvencijsku krivulju širokog frekvencijskog opsega (prijenosnu amplitudno frekvencijsku karakteristiku), onda moramo izvršiti pojedinačna selektivna mjerenja za svaku frekvenciju (u željenim razmacima) te izmjerene vrijednosti nanositi u obliku točaka na neki milimetarski papir, a točke kasnije spojimo u krivulju. Digitalni displej na uređaju Type 2010 precizno pokazuje svaku odabranu mjernu frekvenciju.

Ovakvo ručno mjerenje je naravno prilično mukotrpan i dugotrajan posao posebice ukoliko želimo dobiti visoku rezoluciju mjerenja (veću gustoću točaka). Stoga se za takva mjerenja Type 2010 koristi u kombinaciji sa drugim uređajima koji sinkronizirano mijenjaju frekvenciju našeg “lokalnog oscilatora” dok istovremeno bilježe izmjerene podatke. Takvi su na primjer već opisani Level Recorder Type 2304, Level Recorder Type 2307 ili Audio Frequency Response Tracer Type 4707. Oscilator u uređaju Type 2010 je VCO (naponski kontroliran oscilator) kojemu se dakle frekvencija mijenja promjenom prednapona na varikap diodi u titrajnom krugu oscilatora. Tako je osim mehaničkom spregom naš VCO moguće kontrolirati i naponom, a svi navedeni snimači krivulja podržavaju oba načina kontrole VCO-a (mehanički preko sajle ili naponom preko električnih vodova).

 

Osim odabira frekvencije VCO/BFO-a ovim gumbom sa kazaljkom također se odabiru i težinski filtri (D, A, B, C, Lin.).

 

U Type 2010 ugrađen je i svojevrsni BFO (Beat Frequency Oscillator) koji frekvencijski opseg VCO-a u rasponu 1 – 1,2 MHz konvertira u audio opseg u rasponu 2 Hz – 200 kHz. Taj opseg može poslužiti za testiranje frekvencijskog odziva (propusnosti) raznih audio uređaja i komponenti. Promjena frekvencija BFO/VFO-a moguća je u linearnoj ili logaritamskoj skali.

 


 

Izlazno mjerno pojačalo za instrument može biti podešeno za mjerenje izmjeničnog signala izravno s izlaznog pojačala ili ispravljenog istosmjernog (RMS) napona u linearnoj ili logaritamskoj skali. Mogu se mjeriti i srednje efektivne vrijednosti napona u nekom vremenskom okviru podesivom od 0,1 do 100 sekundi. Sve u svemu vidimo da je Heterodyne Analyzer Type 2010 za 1970-te godine bio vrlo napredan uređaj za profesionalna mjerenja buke i vibracija.

 

 


 

Heterodyne Analyzer Type 2010 je elektronički prilično složen uređaj. Shemu najviše usložnjava niz automatskih krugova sa kontrolu napona, frekvencije, pojačanja i gušenja te više heterodinskih mješača (modulatora) za kontrolu propusne širine selektirane frekvencije. Također je ugrađen sklop za automatski odabir optimalnog pojasnog filtra (Selectivity Control) i vremena mjerenja (Effective Averaging Time) s obzirom na odabranu frekvenciju ili frekvencijski opseg, na četiri programirana načina koji se odabiru preko sklopke B&T Program.

Naš primjerak Heterodyne Analyzera Type 2010 je poluispravan. Prvim testovima našli smo da BFO, VFO i brojač frekvencije rade dobro, no heterodinsko mjerno pojačalo je posve izvan funkcije na svim podešenjima istog.

Za ovaj uređaj je dostupna relativno dobra servisna dokumentacija, no to je svakako prilično složen uređaj i da bi se upustili u popravak prvo se treba upoznati sa sklopovima i osnovnom blok shemom funkcioniranja istih.

 

Heterodyne Analyzer Type 2010 je modularne izvedbe i sastoji se od oko 35 modula na koje su montirani pojedini elektronički sklopovi. Ovo ga čini vrlo jednostavnim za brz popravak u originalnim tvorničkim servisima, gdje je dovoljno pronaći i zamijeniti neispravan modul pri čemu čak i metoda pokušaja/promašaja neće trajati dugo. No u uvjetima kada ne raspolažemo zamjenskim modulima, potraga za neispravnim modulom, a zatim i komponentom na njemu može biti prilično zahtjevna jer su svi moduli smješteno duboko u oklopljene komore i pristup do mjernih točaka je praktično nemoguć.

Osnovna blok shema Heterodyne Analyzera Type 2010 je vrlo kompleksna i potrebno je utrošiti nekoliko sati proučavanja da se shvate funkcije i međusobne veze između pojedinih sklopova (modula) uređaja. Stoga smo si mi blok shemu raščlanili na šest funkcijskih blokova kako bi se lakše snašli u svim tim sklopovima:

 • mrežno napajanje
 • generatori fiksnih frekvencija za heterodinske mješače (modulatore)
 • VCO
 • BFO
 • digitalni brojač frekvencije (displej)
 • mjerno pojačalo i upravljačka automatika

 


 

MREŽNO NAPAJANJE

 

Mrežni transformator ima primar podesiv za mrežne napone 100, 110, 127, 220 i 240 V. Ima šest sekundarnih namota od kojih su tri sa srednjim izvodom (dvostruka). Naponi sekundarnih namotaja su slijedeći: 6 V, 7,5 V, 18 V, 2×21 V, 2x85V i 2×150 V.

 

ZG 0028 – modul regulatora i stabilizatora napona za ±20 V i +5 V.   

 

ZG 0029 – modul ispravljača te regulatora i stabilizatora napona za ±80 V i +24 V.

 

ZG 0172 – modul ispravljača te regulatora i stabilizatora napona za ±150 V, +190 V i +200 V.

 


 

OCILATORI FIKSNIH FREKVENCIJA

Iz jednog kristalnog oscilatora na frekvenciji 960 kHz filtriranjem nižih harmonika te miješanjem dobiva se šest fiksnih frekvencija kako slijedi:

 • 1,20 MHz za kompresor BFO-a i izlaznu priključnicu
 • 1,23 MHz za drugi mješač pojasnih filtara i za stabilizaciju frekvencije VCO-a
 • 1,08 MHz za VCO konverter frekvencije
 • 120 kHz za digitalni brojač frekvencije i izlaznu priključnicu
 • 30,75 kHz za treći mješač pojasnih filtara
 • 12 kHz za digitalni brojač frekvencije

 

ZI 0008 – kristalni oscilator 960 kHz te pojasni i niskopropusni filtri nižih harmonika za 1,08 MHz, 1,20 MHz, 120 kHz i 12 kHz.

 

ZM 0010 – mješač i filtar nižih harmonika za 1,23 MHz i 30,75 kHz.

 


VCO

VCO radi na osnovnom frekvencijskom opsegu 1 – 1,2 MHz, a zatim se dodatnim miješanjem sa frekvencijom 1,08 MHz dobivaju uži opsezi (veće rezolucije) 1,18 – 1,2 MHz i 1,198 – 1,2 MHz. Frekvencija VCO-a stabilizirana je povratnom petljom izlaznog signala na krug servo pojačala koje osigurana upravljački napon za VCO. Promjena frekvencije vrši se ručno preko potenciometra ili vanjskim upravljačkim naponom. Na prednjoj ploči se nalazi i višeokretni potenciometar Frequency Increment kojim se može precizno kalibrirati skala VCO-a.

 

 

ZI 0009 – VCO, mješač, pojačalo, 230 kHz niskopropusni filtar.

 

ZZ 0041 – sklop za stabilizaciju frekvencije VCO-a (limiter, pretvarač napona u struju, pretvarač frekvencije u struju, upravljačko servo pojačalo).

 

ZM 0043 – pretvarač linearnog u logaritamski upravljački napon za VCO. Štampani elementi na keramičkom tijelu su nizovi preciznih otpornika.  

 

Potenciometar VCO-a sa elementima mehaničke sprege kada se koristi kao sweep generator.

 

ZH 0034 – krug za fino ugađanje frekvencije VCO-a (Frequency Increment).

 

ZZ 0013 – mješači za dobivanje užih frekvencijskih opsega od 1,18 – 1,2 MHz i 1,198 – 1,2 MHz iz osnovnog opsega VCO-a 1 – 1,2 MHz.

 

 


 

BFO

Miješanjem frekvencija VCO-a sa frekvencijom 1,2 MHz dobivaju se tri temeljna audio frekvencijska opsega BFO-a (0-200 kHz, 0-20 kHz i 0-2 kHz).

 

 

ZM 0012 – BFO mješač (1,2 MHz pojasni filtar, limiter, 200 kHz niskopropusni filtar, 20 dB pojačalo).

 

ZE 0042 – BFO regulacijsko pojačalo za stabilizaciju amplitude (AGC, ispravljač, 1,2 MHz pojasni filtar).

 

ZE 0041 – BFO kompresijsko pojačalo sa Compressor Speed krugom i sklopkom.

 

ZE 0040 – BFO izlazno pojačalo 2 Hz – 200 kHz, 2×13 dB (200 kHz niskopropusni filtar).

 

ZX 0012 – BFO izlazni atenuator.

 

ZK 0007 – BFO komparator (za BFO Stop funkciju) i limit detektor (za detekciju krajnjih frekvencijskih vrijednosti BFO-a i uključenje automatike za prekid mjerenja), krugovi za kontrolu prikaza brojača frekvencije.

 


 

DIGITALNI BROJAČ FREKVENCIJE (DISPLEJ)

Sklopkom Counting Time moguće je povećati ili smanjiti rezoluciju prikaza frekvencije za jednu znamenku.

 

ZD 0188 – brojač frekvencije.

 

ZY 0029 – Panaplex 7-segmentni displej i driver čipovi.

 

 

Ovo je zapravo plazma tip displeja (Planar Gas Discharge ili Plasma Display Panels – PDP) i koristi isti princip kao i Nixie cijevi, dakle svijetljenje ioniziranog plina neona (sa malom količinom žive). Često se za ove displeje koristi naziv Panaplex što potječe od poznatog američkog proizvođača kalkulatora Burroughs koji je među prvima koristio i razvijao prvo Nixie numeričke cijevi, a zatim od početka 1970-tih godina i njihovog nasljednika pod trgovačkom markom Panaplex. Osnovna razlika između Nixie i Panaplex displeja, osim u konstrukciji, očituje se u oblikovanju samih znamenki. Kod Nixie cijevi su to svjetleće katode oblikovane u gotove pojedinačne znamenke, dok se kod Panaplex displeja koriste znamenke kreirane od sedam segmenata, dakle slično kao i kod današnjih LED i LCD displeja.

 

 


 

MJERNO POJAČALO

Ulazni signal 2 Hz – 200 kHz prvo se vodi kroz lanac kalibriranih atenuatora i pojačala. Ovaj signal se zatim može voditi na mjerno pojačalo izravno ili pak preko različitih frekvencijskih filtara. Jednu grupu čine selektivni pojasni filtri koji ograničavaju propusnu širinu oko neke centralne frekvencije. Drugu grupu pak čine frekvencijski filtri koji na točno određen način iskrivljavaju inače linearnu prijenosnu amplitudno-frekvencijsku karakteristiku u frekvencijskom opsegu 2 Hz – 200 kHz (težinski filtri). Filtrirane signale zatim je moguće mjeriti na više načina što smo već opisali u uvodu.

 

ZE 0037 – ulazni atenuator, pojačalo i referentni oscilator 1 kHz / 50 mV.

 

ZE 0038 – drugi atenuator, pojačalo, indikator preopterećenja i izlazni niskopropusni filtar 200 kHz.

 

ZS 0173 – A-B-C-D težinski filtri i releji selektora filtara.

 

ZS 0174 – mješač i 1,2 MHz pojasni filtar (atenuator, inverter, limiter, balansni modulator, 1,2 MHz pojasni filtar i 6 dB izlazno pojačalo).

 

ZS 0175 – mješač i 30 kHz pojasni filtar (balansni modulator, 30 kHz pojasni filtar, 23 dB pojačalo, 30 kHz izlazni niskopropusni filtar, 23 dB izlazni atenuator).

 

ZS 0177 – mješač i 750 Hz pojasni filtar (30 kHz ulazni pojasni filtar, 13 dB pojačalo, balansni modulator, 750 Hz pojasni filtar, izlazno pojačalo za odvajanje).

 

ZE 0039 – izlazno pojačalo (atenuatori i pojačala, invertersko pojačalo, indikator preopterećenja).

 

ZK 0003 – linearno-logaritamski pretvarač i AFC (detektor faze).

 

ZL 0015 – integrator i automatski atenuator.

 

ZL 0016 – RMS detektor.

 

ZH 0036 – Averaging Time kontrola.

 

ZH 0030 – Kontrolni krugovi za selekciju pojasnih filtara i automatske programe izmjene optimalnog pojasnog filtra (Selectivity Control) i vremena mjerenja (Effective Averaging Time) s obzirom na odabranu frekvenciju ili frekvencijski opseg.

 


 

Sad kad smo malo pobliže upoznali naš uređaj možemo započeti sa popravakom neispravnog mjernog pojačala.

Pregledom pločica vizualno smo mogli uočiti da su već rađeni neki zahvati na pojedinim modulima. Vide se tragovi lemljenja na kontaktima tranzistora, no čini se da nisu (svi) odlemljivani radi zamjene nego moguće samo radi testiranja. Takav slučaj uočljiv je na slijedećim modulima:

 • ZG 0028 (regulator i stabilizator napona ±20 V i +5 V).
 • ZX 0012 (BFO atenuator) – nagorjela pločica i zamijenjeni otpornici
 • ZE 0042 – (BFO regulacijsko pojačalo za stabilizaciju amplitude)
 • ZE 0041 – (BFO kompresijsko pojačalo)
 • ZE 0037 (ulazni atenuator, pojačalo i referentni oscilator 1 kHz / 50 mV)
 • ZE 0038 (drugi atenuator, pojačalo, indikator preopterećenja i izlazni niskopropusni filtar 200 kHz)

Kod traženja neispravnog modula prvo smo htjeli utvrditi da li je neispravnost u ulaznim modulima prije filtara ili u izlaznim modulima nakon filtara, za što bi iskoristili priključnice za spajanje vanjskog filtra na zadnjoj strani uređaja. Međutim, automatika koja upravlja filtrima između ulaznog i mjernog pojačala je toliko osjetljiva da čak i spajanje same osciloskopske sonde visoke impedancije uključuje rad automatike koja ovo prepoznaje kao spajanje vanjskog filtra, čime dolazi do preusmjeravanja signala preko pojedinih modula čime više nemamo čistu situaciju za testiranje.

Negdje u tekstu već smo napomenuli da je ovaj uređaj vrlo teško servisirati jer u radnom stanju nema pristupa gotovo do nijedne komponente ni kontakta na modulima. Da stvar bude gora, kad se uređaj rastvori (poput knjige) time se razdvoje osovine koje povezuju segmente pojedinih preklopnika te je uređaj vrlo teško testirati već i u takvom otvorenom stanju. Stoga smo se ovdje poslužili malim trikom. Kako bi našli koji je modul neispravan, redom smo na njih lemili privremene žice sa ulazne i izlazne točke tako da strše iznad modula kad su isti utaknuti u svoje konektore.

Vrlo brzo smo otkrili da je već prvi modul neispravan jer ne prosljeđuje ulazni signal na izlaz (ZE 0037 – ulazni atenuator, pojačalo i referentni oscilator 1 kHz / 50 mV). Neispravna su bila dva elektrolitska kondenzatora (Frako) u filtarskom krugu napona napajanja ±20 V. Također smo zamijenili i dva izlazna elektrolita (Philips) koji odvajaju istosmjernu komponentu napajanja od audio signala, zbog njihovog povećanog ESR-a.

Nakon ovoga mjerno pojačalo je proradilo, no svakako ne bi bilo loše zamijeniti sve elektrolitske kondenzatore (ima ih stotinjak) jer su svi istog tipa kao i ovi neispravni te su sasvim sigurno i oni već prilično dotrajali. Tome u prilog ide još jedna uočena pojavnost, a to je da je nekiput potrebno par sekundi nakon uključivanja da se formira i pojavi izlazni signal, što je karakteristično za cijevna, a nikako za tranzistorska pojačala 🙂

 

Od dva Frako elektrolitska kondenzatora (zaokružena crvenom bojom) jedan je bio gotovo u čistom kratkom spoju (0,3 Ω). Služio je za filtriranje napona napajanja u grani +20V za koju je kao takav predstavljao kratki spoj. Međutim, ta grana je zaštićena otpornikom za ograničenje struje od 220 Ω (slika desno) koji je struju ograničio na 90 mA, pri čemu je disipirao nešto manje od 2 W snage. Stoga se pregrijavao i na slici se lijepo vidi izgorjeli površinski lak.

S obzirom da su ugrađeni otpornici za ograničenje struje, provjerom napona napajanja uredno ćemo izmjeriti napone ±20V i ništa neće ukazivati na kratki spoj ili bilo kakav drugi problem u naponskim granama. Sada vidimo da je jedan otpornik na pločici potamnio od pregrijavanja, no kod traženja kvara vrlo rijetko se možemo se osloniti na vizualno otkrivanje neispravne komponente jer one najčešće otkažu bez vidljivih vanjskih oštećenja. Neki otpornici se normalno u radu više griju i s vremenom potamne, a kad imamo uređaj sa desecima modula i tisućama komponenti lako se previdi neko fizičko oštećenje neke sitne komponente.

Elektrolitske kondenzatore možete pouzdano ispitati jedino tako da barem jedan kraj odlemite od pločice, a zatim ga ispitate mjeračem kapaciteta i mjeračem ESR-a. Ako su izmjerene vrijednosti izvan granica tolerancije kondenzator je potrebno zamijeniti. Ovaj naš uređaj ima stotinjak elektrolitskih kondenzatora i zamjena svih njih nije ni brz ni jeftin posao. Stoga, ukoliko imam neki stari elektronički uređaj koji se ionako neće više aktivno koristiti, a želim ga testirati, vidjeti kako radi i malo se pozabaviti s njim, onda neispravnu komponentu obično zamijenim nekom recikliranom iz kakvog novijeg odbačenog elektroničkog uređaja.

 


 

O uporabnoj vrijednosti našeg Heterodyne Analyzera Type 2010 danas više nema smisla raspravljati kao što ga nema smisla ni uspoređivati sa modernim digitalnim bukomjerima, zvukomjerima i analizatorima audio frekvencijskog opsega općenito. Što se tiče preciznosti, sasvim sigurno se neka amplitudno-frekvencijska karakteristika snimljena sa našim Type 2010 neće razlikovati od one snimljene nekim modernim uređajem. Razlika je ovdje naravno najviše u brzini kojom se mjerenje može obaviti, zatim u jednostavnosti rukovanja i manipulacije uređajem te u konačnici u kvaliteti samog ispisa ili prikaza izmjerene frekvencijske karakteristike.

Jednako kako za naš Type 2010 u 1970-tim godinama, tako je i za današnje napredne mjerače (bez obzira koliko su napredni) potrebno imati teoretsko i praktično znanje o mogućnostima, karakteristikama i podešenjima uređaja za pojedinu vrstu mjerenja. Svaki instrument će izbaciti neku izmjerenu vrijednost, no ukoliko nismo ispravno podesili sve parametre mjerenja to mjerenje će na kraju biti netočno. Vidjeli smo da i Type 2010 ima ugrađene neke automatske krugove za odabir filtara i vremenskih konstanti za pojedina frekvencijska mjerenja što svakako ubrzava sam proces mjerenja, no svejedno je potrebno dobro poznavati i provjeriti parametre prije mjerenja kako bi bili sigurni u dobiveni rezultat. Treba uvijek biti svjestan da pogreška instrumenta može biti u granicama tolerancije i do 2,5% kod nekih najgrubljih pogonskih instrumenta, no pogreška operatera može biti kudikamo veća, čak i do 100% ukoliko ne znamo što radimo ili smo iz neke brzopletosti zaboravili namjestiti kakav ključan parametar mjerenja 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.