FM-AM signal generator MS 27d


Danas je nabavljen FM-AM signal generator MS 27d danskog proizvođača Radiometer Copenhagen iz 1960-tih godina.

 

 

Tvrtka Radiometer osnovana je 1935. godine u Kopenhagenu, Danska, kada je započela proizvodnju mjernih uređaja za domaće proizvođače radio uređaja. Nekoliko godina kasnije tvrtka Radiometer je po narudžbi jednog domaćeg kemijskog laboratorija izradila pH metar koji je postao prvi komercijalno dostupan mjerni uređaj te vrste i uspješno se koristio početkom 1950-tih godina za mjerenje pH vrijednosti u krvi i dijagnozu prisutnosti polio-virusa, odnosno dječje paralize. Ovo revolucionarno otkriće postalo je temelj za ulazak Radiometra u proizvodnju medicinske opreme i uređaja. Danas je tvrtka Radiometer multinacionalna kompanija i jedan od vodećih proizvođača medicinskih laboratorijskih instrumenata sa gotovo stotinu vlastitih patenata i patentnih prijava.

 


 

FM-AM signal generator MS 27d može generirati amplitudno i frekvencijski stabilan RF signal u rasponu 300 kHz do 240 MHz, podijeljeno u pet frekvencijskih opsega. Za odabir frekvencije, osim glavnog gumba sa ručicom koji pokreće kružnu skalu, na raspolaganju su još dva gumba za fino podešavanje frekvencije: “INCREMENTAL FREQ. kc/s” kojim se može fino podesiti frekvencija u opsegu ±50 kHz, te “FINE TUNING” kojim se frekvencija dodatno može još finije dotjerati u rasponu nekoliko kHz.

Kalibracija skale može se vršiti na svim frekvencijskim opsezima. Na najnižem opsegu kalibracija se vrši finim ugađanjem frekvencije lokalnog oscilatora 36 MHz pomoću kontrole “0 Mc/s ADJ”. Na preostala četiri viša opsega kalibracija se vrši pomoću ugrađenog kristalnog oscilatora 500 kHz i to “zero-beat” metodom pomoću slušalica spojenima na konektore PHONES. Okretanjem gumba sa skalom nađe se zero-beat, a zatim se gumbom FREQUENCY CAL kazaljka skale fino podesi na pripadajući marker (skala CRYSTAL CHECK). Zahvaljujući harmonicima koje proizvodi kristalni oscilator kalibraciju je moguće vršiti na 16 točaka na svakom frekvencijskom opsegu.

U signal generator MS 27d ugrađen je modulacijski oscilator frekvencije 1 kHz kojim je RF signal moguće modulirati amplitudno (AM) ili frekvencijski (FM). Dubina AM modulacije podesiva je u rasponu 0 do 80%, a FM devijacija u rasponu 0 do ±75 kHz (u tri opsega) s time da se ista podešena razina devijacije zadržava u čitavom frekvencijskom opsegu. Ovisno o odabranom frekvencijskom opsegu FM devijaciju je moguće dodatno multiplicirati (2, 1, 2, 4 i 8 puta) na poziciji sklopke “±75 & INC. FREQ. MULTIPLIED BY”, no ovdje je stabilizacija veličine devijacije s obzirom na promjenu frekvencije isključena. Potenciometrom MODULATION vrši se kontinuirano podešavanje AM i FM modulacija od nule do maksimalne modulacije odabrane sklopkama. Također, RF signal je moguće istovremeno modulirati i amplitudno i frekvencijski pri čemu se za jednu modulaciju koristi interni oscilator 1 kHz, a za drugu modulaciju se modulacijski signal dovede iz nekog vanjskog izvora (priključnice EXT. MOD).

S obzirom da se radi o profesionalnom uređaju posebna pažnja posvećena je frekvencijskoj točnosti i amplitudnoj stabilnosti izlaznog RF signala. Tako je kombinacijom kontrola za atenuator (ATTENUATOR, CARRIER) moguće dobiti izlazne amplitude signala u rasponu -20 do 100 dBµV, odnosno 0,1 µV  do 100 mV, na karakterističnim impedancijama od 50 Ω ili 75 Ω.

 

Mjerni instrument sadrži četiri skale. Prva skala služi za kalibraciju amplitude izlaznog signala tako da odgovara vrijednostima odabranima atenuatorima (kontrola CARRIER). Druge dvije skale služe za prikaz odabrane FM devijacije u dva mjerna opsega (kontrole DEVIATION kc/s i MODULATION), a posljednja skala prikazuje odabranu vrijednost dubine AM modulacije (kontrola MODULATION).

 


 

Sve u svemu MS 27d je jedan vrlo dobro osmišljen FM-AM signal generator koji je u 1960-tim, a i kasnijim desetljećima pokrivao veliki broj profesionalnih servisnih zahtjeva za tadašnje radio i slične RF uređaje. Pa pogledajmo od čega se sastoji…

 

Na unutrašnjoj zadnjoj strani kućišta montiran je ovaj tranzistorski regulator napona za grijanje katoda elektronskih cijevi. Ovo je vrlo vjerojatno naknadno dodan sklop za našu inačicu uređaja kako bi se osigurao što stabilniji rad signal generatora, odnosno maksimalno smanjila mogućnost utjecaja frekvencije gradske mreže (50 Hz) na rad cijevnih VF i NF sklopova.

 

U unutrašnjosti se jasno mogu raspoznati dva funkcionalna bloka uređaja: jedan sa elementima napajanja i NF sklopovima, te drugi sa VF sklopovima (unutar crnog aluminijskog kućišta).

 

 

Od aktivnih elemenata u MS 27d ukupno je ugrađeno 14 elektronskih cijevi, 3 diode i 2 diodna mosna ispravljača (Graetz):

 • pentoda EF 95 (5654, 6AK5) – kristalni oscilator
 • pentoda EF 95 (5654, 6AK5) – osnovni VFO 7,5 – 15 MHz
 • pentoda EF 95 (5654, 6AK5) – udvostručivač frekvencije 15 – 30 MHz
 • pentoda EF 95 (5654, 6AK5) – udvostručivač frekvencije 30 – 60 MHz
 • pentoda EF 95 (5654, 6AK5) – udvostručivač frekvencije 60 – 120 MHz
 • pentoda EF 95 (5654, 6AK5) – udvostručivač frekvencije 120 – 240 MHz
 • pentoda EF 95 (5654, 6AK5) – FM modulator
 • pentoda E 180F – izlazno VF pojačalo
 • dvostruka trioda ECC 81 – oscilator 36 MHz i mješač 0,3 – 15 MHz
 • dvostruka trioda ECC 81 – NF oscilator 1 kHz i stupanj za odvajanje
 • dvostruka trioda ECC 88 – NF pojačalo za vanjski modulacijski signal
 • dioda 1N23CR – ispravljač VF signala za mjerni instrument
 • dioda BAY38 x 2 – ispravljači AM i FM signala za mjerni instrument

Napajanje ima tri grane:

 • -107 V – referentni napon za FM modulator i serijski stabilizator pozitivnog anodnog napona
 • +160 V – anodni naponi
 • + 6,3 V – napon za grijanje katoda

Za dobivanje napona od -107 V koristi se diodni mosni ispravljač B250C100 sa filtarskim kondenzatorima te naponski regulator OB2. Za dobivanje napona +160 V koristi se diodni mosni ispravljač B300C200 sa filtarskim kondenzatorima te serijski regulator napona sa pentodama EF 95 i E 235L gdje se kao referentni napon koristi stabiliziranih -107 V.

Za dobivanje napona za grijanje katoda koristi se zasebni tranzistorski serijski stabilizator napona koji ima vlastiti mrežni transformator, diodni mosni ispravljač B30C1600 sa filtarskim kondenzatorima te u serijskom regulacijskom krugu zener diodu i dva tranzistora u darlingtonovom spoju za postizanje izlaznih struja do cca 1,6 A. Tranzistor snage je germanijski PNP tranzistor ASZ 16. Ovim ispravljenim stabiliziranim naponom griju se elektronske cijevi u VFO-u, FM modulatoru i prvom udvostručivaču frekvencije kako bi se osigurao njihov što stabilniji rad i smanjio utjecaj frekvencije mrežng napona.

 

 


 

Sada kada smo skinuli poklopac VF bloka pogledajmo detaljnije komponente koje isti sadrži.

 

Donja strana šasije: podnožja elektronskih cijevi, pet segmentni promjenjivi kondenzator na zajedničkoj osovini dodatno spregnut sa potenciometrom i mehanizmom skale, blok sa zavojnicama i induktivnim spregama FM modulatora, kristalnog oscilatora i VFO-a.

 

Bolji pogled na sekcije promjenjivog kondenzatora i sklopku za odabir frekvencijskih opsega.

 

Dio sa oklopljenim elektronskim cijevima VF sklopova.

 

U odjeljak sa elektronskim cijevima smješten je i kristal 500 kHz za kalibraciju skale VFO-a.

 

Oklopljene atenuatorske sklopke, pogled na priključnice na donjem dijelu prednje ploče.

 

Skinuli smo poklopac sa jedne atenuatorske sklopke da se vidi kako su otpornici atenuatora smješteni u oklopljene komore kako bi se spriječio neželjeni gubitak VF snage.

 

Pogled s drugog kuta na spregnute mehanizme promjenjivih kondenzatora, skale, gumba za odabir frekvencije i potenciometra u krugu atenuatora FM modulatora.  

 

Redukcijski prijenos i mehanika za kontrolu okretanja promjenjivog kondenzatora.

 


 

U nastavku prikazujemo nekoliko detalja bloka sa elementima mrežnog napajanja i NF sklopovima.

 

Na donjoj strani se ističu dva diodna mosna ispravljača (montirani na bočnim stranicama) i filtarski elektrolitski kondenzatori. Današnji elementi istih karakteristika su dimenzijama barem deset puta manji od ovih iz 1960-tih godina.

 

Mrežni transformator, filtarska prigušnica i pet elektronskih cijevi: tri za stabilizaciju i regulaciju napona napajanja, jedna za NF oscilator 1 kHz i jedna za NF pojačalo vanjskog modulacijskog signala.

 

Mrežna priključnica, sklopka i osigurač sa elementima mrežnog filtra (lijevo) i diodni mosni ispravljač za anodne napone +160 V.

 


 

Na kraju još možemo zaviriti u posebni ispravljački modul za dobivanje stabilnog istosmjernog napona za grijanje elektronskih cijevi.

 

Pomalo je neobično u tranzistorskom serijskom regulatoru napona pronaći signalne germanijske diode OA 81. Na manjim hladilima vjerojatno je montirana zener-dioda i tranzistor koji je u Darlingtonovom spoju vezan na izlazni tranzistor ASZ 16 za postizanje većih izlaznih struja. To čini klasični serijski regulator napona. Jednom ćemo svakako izvesti shemu ovog regulatora da vidimo u koji krug su postavljene diode OA 81.

 

Na sekundaru mrežnog transformatora dobivamo 11,5 V / 1,6 A. Koristi se diodni mosni ispravljač B30C1600 koji je predviđen za napone do 30 V i struje do 1,6 A. Tranzistor AZS 16 može podnijeti 60 V / 10 A pa možemo pretpostaviti da je maksimalna struja iz ovog regulatora oko 1,5 A. Ipak, ovim naponom griju se samo tri elektronske cijevi čija ukupna potrošnjom struje ne prelazi 0,55 A tako da regulator ima dosta rezerve snage.

 


 

 

 

Blok shema FM-AM signal generatora MS 27d vrlo je slična blok shemi Signal generatora Marconi TF 2008/I. Frekvencijski opsezi dobivaju se jednostavnim rednim udvostručivanjem frekvencija osnovnog oscilatora promjenjive frekvencije7,5-15 MHz (VFO). Niži frekvencijski opseg 0,3-15 MHz dobiva miješanjem dijela opsega 30-60 MHz (36,3-51 MHz) sa frekvencijom oscilatora od 36 MHz.

Dio signala sa osnovnog VFO-a također se vodi i na mrežicu kristalnog oscilatora 500 kHz čime nastaje “zero-beats” signal, odnosno izostaje bilo kakav ton u slušalicama, svaki put kada je frekvencija VFO-a podešena na neki višekratnik od 500 kHz. Time je moguće precizno kalibrirati frekvencijsku skalu na svim opsezima osim na opsegu 0,3-15 MHz jer se isti ne dobiva umnožavanjem nego miješanjem frekvencije VFO-a. Detekciju “zero-beat” signala preko slušalica opisali smo primjerice u objavi Mjerač frekvencije BC-221-AC koji se čitav bazira na tom principu, no veliki broj prijemnika i predajnika proizvedenih do kraja 1960-tih godina također ima ugrađene ovakve kristalne kalibratore.

Udvostručivači frekvencije rade kao pojačala u C-klasi koja osim pojačanja osnovne frekvencije također proizvode i snažne harmonike. Da bi se izdvojila samo druga harmonična frekvencija sa dvostrukom vrijednosti frekvencije, u anodnom krugu pojačala (udvostručivača) nalazi se podesivi selektivni titrajni krug. Tako je promjenjivi kondenzator titrajnog kruga VFO-a spregnut sa promjenjivim kondenzatorima titrajnih krugova sva četiri udvostručivača frekvencije. To čini ukupno pet sekcija promjenjivih kondenzatora s time da je istu osovinu spregnut još i potenciometar kojim se regulira jednak iznos frekvencijske modulacije za sve frekvencijske opsege. Ovo su svakako mehanički i električki vrlo zahtjevni krugovi kako za realizaciju tako i za podešavanje no istima je osiguran čist izlazni RF signal na svim frekvencijama bez neželjenih harmonika.

Frekvencijski opseg 0,3-15 MHz dobiva se miješanjem frekvencijskog opsega 36,3-51 MHz (dobivenog iz drugog udvostručivača 30-60 MHz) sa frekvencijom oscilatora od 36 MHz. Riječ je o Colpitts-ovom oscilatoru kojem se frekvencija može točno ugoditi pomoću trimer-kondenzatora kojem je pristup moguć preko otvora na prednjoj ploči (0 Mc/s ADJ).

Signali frekvencijskih opsega sa udvostručivača vode se na izlazno pojačalo i zatim na atenuatorske sklopke (5×20 dB i 10×2 dB) kalibrirane za karakteristične impedancije opterećenja od 50 Ω i 75 Ω. Potenciometrom CARRIER kalibrira se atenuator na 0 dB (očitanje na mjernom instrumentu) ili se podešava u širem rasponu (kalibrirano ±1 dB) ukoliko nam treba izlazni signal finije rezolucije od 2 dB koliko se postiže preklopnim atenuatorima.

Frekvencijska modulacija ostvaruje se induktivno, dakle djelovanjem na zavojnicu titrajnog kruga VFO-a. FM modulator tako zapravo djeluje kao promjenjivi induktivitet paralelno pridodan zavojnici titrajnog kruga VFO-a čime u ritmu frekvencije modulacijskog signala pomiče njegovu frekvenciju za određenu vrijednost. FM modulacija promjenom induktiviteta bila je uobičajena do kraja 1960-tih godina od kada se počinje sa širokom upotrebom kapacitivnih dioda. Kapacitivnim diodama djeluje se na promjenu kapaciteta u titrajnom krugu oscilatora što je puno jednostavnije praktično izvesti.

Kako bi se jednom odabrana FM devijacija zadržala u istoj vrijednosti na svim frekvencijama i svim frekvencijskim opsezima, FM modulator uključuje svojevrsni atenuator modulacijskog signala čija vrijednost se mijenja pri svakoj promjeni frekvencijskog opsega i pri svakoj promjeni frekvencije (potenciometar spregnut sa glavnim gumbom za odabir frekvencije) tako da FM devijaciju svugdje održi konstantnom. Ovaj atenuator se može isključiti u poziciji  “±75 & INC. FREQ. MULTIPLIED BY” i onda FM devijacija više nije konstantna nego se mijenja sa promjenom frekvencije VFO-a, odnosno biti će 2, 1, 2, 4 ili 8 puta veća ovisno o odabranom frekvencijskom opsegu.

Amplitudna modulacija ostvaruje se modulacijom rešetke elektronske cijevi u izlaznom VF pojačalu. Dubina AM modulacije kontrolira se potenciometrom MODULATION.

 


 

Prvim pregledom ustanovili smo da je djelomično blokiran mehanizam za biranje frekvencije (ne okreće se u punom rasponu skale), a u potpunosti su blokirane i kontrole FREQUENCY CAL. te potenciometar kontrole FINE TUNING.

 

 

Signal generator MS 27d je vrlo nepraktično konstruiran za servisiranje. Svi elementi su lemljeni “u zraku” tako da je uklanjanje bilo kojeg elektroničkog elementa vrlo teško jer su kontaktne žice na spojnim mjestima međusobno upletene i zatim zalemljene. Stoga se element kod zamjene najčešće ne odlemljuje nego se povezne žice prerežu na najzgodnijem mjestu. Ovo pak može biti problem ukoliko neki spoj moramo razdvojiti samo za potrebe testiranja ili rastavljanja radi dostupa nekom drugom elementu jer tada rezane pa ponovno “krpane” spojne žice u najmanju ruku ne izgledaju lijepo.

Nadalje, da bi došli do neispravnih elemenata na našoj prednjoj ploči morali bi rastaviti veliki dio mehaničke i električne konstrukcije uređaja. To je dugotrajan posao pri kojem moramo pažljivo bilježiti i fotografirati sve radnje kako bi kasnije mogli opet sve vratiti na svoje mjesto. Koliko god bili spretni i imali dobro pamćenje ukoliko ne bilježimo svaki korak rastavljanja posve je izvjesno da ćemo kod sastavljanja naići na probleme. Kod signal generatora MS 27d je i rastavljanje ispravnim redoslijedom na mnogim dijelovima problematično jer je potreban pristup teško dostupnim vijcima i drugim elementima šasije. Čak je i sama izmjena elektronskih cijevi kod našeg uređaja dosta nespretna jer su ugurane u uski prostor između dvije ploče. Na kraju, nakon svih tih rastavljanja i sastavljanja, ukoliko i popravak uspije, neminovno smo poremetili veliki dio originalnih konstrukcijskih elemenata što baš i nije poželjno za vintage elektroničke uređaje.

 


 

Pažljivim promatranjem uočili smo da je u našem slučaju uzrok prijevremene blokade glavnog gumba za biranje frekvencije neispravan rad jednog specifičnog mehanizama za tu namjenu. Taj mehanizam blokira skalu puno prije nego ista dosegne krajnju točku kako na jednom tako i na drugom kraju. Jedan puni okret skale postiže se nakon 19 punih okretaja ručice za odabir frekvencije. Stoga i mehanizam za blokiranje okretanja nakon dostizanja krajnjih točki skale ima 19 prstena sa zadrškama. Svaki prsten nakon jednog kruga zapne za slijedeći prsten, sve dok se ne dođe do posljednjeg 19. prstena koji onda zapne za šasiju i sprječava daljnju vrtnju. Ovom blokadom sprječava se oštećenje mehanizma skale i spregnutih promjenjivih kondenzatora.

 

 

Da bi došli do ovih prstena bilo bi potrebno rastavili čitavu prednju ploču te velik dio šasije i mehanizma rotacije skale. Srećom, čišćenje WD-om i prikladnom četkicom otopilo je stare sasušene naslage maziva i mehanizam se posve oslobodio tako da ne moramo ići u njegovo detaljno rastavljanje.

 


 

Slijedeći popravak odnosi se na gumb za kalibraciju skale. Riječ je o jednostavnom mehanizmu kojim se kazaljka skale može pomaknuti nekoliko milimetara na jednu ili drugu stranu čime se podesi na pokazivanje točne frekvencije.

 

 

I ovdje je bilo dovoljno kapnuti malo WD-a i razraditi tvrdokornu mast koja je blokirala okretanje osovine.

 


 

Ostalo nam je popraviti potenciometar FINE TUNING.

 

 

Ovdje WD ne pomaže i potrebno je demontirati potenciometar sa šasije. Da bi se to uradilo, potrebno je poskidati sve gumbe, mjerni instrument i skalu sa prednje ploče, a zatim skinuti prednju masku sa natpisima kako bi se dobio pristup vijcima kojima je pričvršćena montaža potenciometra. Čak i tada potenciometar nije moguće ukloniti, nego je potrebno demontirati nosač susjedne kontrole INCREMENTAL FREQ kako bi se konačno dobio pristup i lemnim kontaktima potenciometra.

 

 

Potenciometar vizualno nije u lošem stanju, no osovina je toliko čvrsto blokirana da ju je nemoguće pomaknuti nekom razumnom silom koja neće potrgati sam potenciometar. Vidimo da je riječ o potenciometru talijanskog proizvođača NEOHM. Ova tvrtka vuče korijene iz ranih 1960-tih godina te je i danas prisutna na tržištu (Neohm Components). Otvor na gornjoj strani kućišta potenciometra služi za nadogradnju sklopke, odnosno ovaj tip potenciometra se proizvodio u kombinaciji sa sklopkom ili pak kao ovaj naš bez nje.

 

 

Nakon što smo potenciometar rastavili pronašli smo i karakterističan uzrok blokade. Na slikama se lijepo vidi prsten sasušenog maziva pri dnu osovine. Vidi se i trag dokle je osovina još mogla pogurati skorenu mast, no dalje od toga jednostavno više nije išlo. Osovina potenciometra inače vrlo tijesno ulazi u kućište te čak ni WD-40 nije mogao prodrijeti izvana niz osovinu do prstena masti. Rastavljeni potenciometar smo lako očistili i ponovno sklopili. Vidi se da je napravljen vrlo robusno i tek neznatno pohaban. Svakako je bolje vratiti ovaj kvalitetan potenciometar u kućište nego ugraditi neku jeftinu zamjenu.

 


 

Sada je potrebno sve opet vratiti na svoje mjesto. No kad smo već rastavili prednju masku i skalu možemo ih pokušati očistiti od nekih žutih sasušenih naslaga, nastalih vjerojatno od kombinacije prašine, vlage i duhanskog dima. Ovdje uvijek treba biti oprezan da se ne napravi više štete nego koristi. Treba uvijek krenuti sa običnom vodom, pa sa sredstvima za pranje posuđa ili stakla, a ako to ne pomogne tek onda sa agresivnijim sredstvima poput alkohola, benzina, acetona, razrjeđivača i sličnih otapala. Ta agresivna sredstva treba uvijek prvo testirati na nekom manje vidljivom mjestu jer lako mogu otopiti boju, natpise ili na neki drugi način nagristi površine koje čistimo. U našem slučaju gotovo ništa nije uspijevalo efikasno ukloniti prljave naslage. Posebno agresivna sredstva se nismo usudili koristiti. Radije smo izvršili nekoliko uzastopnih čišćenja sredstvom za pranje posuđa sve dok nismo dobili dovoljno dobar rezultat, prioritet je ipak bio na tome da ne uništimo postojeće natpise.

 


 

Nakon što smo riješili ove očite mehaničke probleme, uređaj bi trebali testirati i električki. Uvijek napominjemo da je za to potrebno izvršiti zamjenu elektrolitskih kondenzatora u napajanju. Međutim, visokonaponski elektroliti nisu jeftini i ukoliko uređaj kasnije ne mislimo aktivno koristiti taj trošak nije opravdan. Osim toga, elektrolitski kondenzatori iz 1960-tih godina su barem deset puta veći od današnjih elektrolita istih vrijednosti i kao takvi čine markantan konstrukcijski element na šasiji uređaja. Ukoliko iste zamijenimo modernim elektrolitima uvelike ćemo narušiti originalan izgled vintage uređaja. Da bi se to ublažilo, obično se novi kondenzatori umeću u očišćena kućišta starih kondenzatora, što je naravno osjetljiv mehanički posao.

Mi ćemo ovdje ipak pokušati uključiti uređaj sa originalnim elementima, naravno uz određene sigurnosne mjere. Napon ćemo postepeno podizati preko variaka uz ograničenje struje 400 mA (uređaj u normalnom radu ne bi trebao trošiti struju veću od 300 mA). Također, zagrijavanje uređaja ćemo pratiti termalnom kamerom, posebno mrežni dio i zagrijavanje elektrolitskih kondenzatora. Koristiti ćemo zaštitne naočale ukoliko dođe do kakve eksplozije, električnog luka ili slično. Uz sve to uređaj nećemo dugo držati na napajanju, tek toliko da napravimo osnovne testove.

Nakon provedenih testova i praćenjem izlaznog signala na osciloskopu i analizatoru RF spektra možemo reći da je naš uređaj potpuno ispravan i zapravo impresivnih mogućnosti. Noseći VF signal je vrlo stabilan, čitav raspon skale prati stvarnu frekvenciju, AM i FM modulacije rade prema specifikacijama. Malu zamjerku možemo tek pripisati harmoničkoj čistoći signala, no praktično gledano viši harmonici su dovoljno dobro potisnuti da ne smetaju kod uobičajenih mjerenja. Sve u svemu MS 27d ocjenjujemo kao izvrstan AM-FM signal generator, svakako jedan od boljih u vrijeme kada je plasiran na tržište, a bez problema nam može poslužiti i danas ukoliko nemamo neki moderniji uređaj tog tipa. Na frekvencijskom opsegu 120-240 MHz moguće je dobiti FM devijaciju u rasponu od čak ±600 kHz što je odlično za testiranje propusnosti nekih širokopojasnih VHF sklopova.

 


 

Koliko god imali iskustva u radu sa VF/RF signal generatorima, svaki puta kada se susretnemo sa novim uređajem takvog ili bilo kojeg drugog tipa, potrebno je uložiti ponešto truda u upoznavanje sa njegovim specifičnostima kao i u razumijevanje funkcioniranja te upotrebe njegovih kontrola kako bi uređaj mogli koristiti na ispravan način i u njegovom punom kapacitetu. Današnji digitalni signal generatori kao i svi drugi elektronički uređaji općenito obiluju različitim funkcijama raspoređenima u više menija i podmenija tako da prosječni korisnik često i ne zna sve mogućnosti uređaja kojeg duže vrijeme posjeduje te ih i ne koristi u praksi.

Općenito gledano, prije sveopćeg digitalnog doba, elektronički uređaji su se najčešće koristili u svojem punom kapacitetu, a nerijetko su se tvornički uređaji i dodatno poboljšavali ili nadograđivali u samogradnji kako bi im se još više proširile mogućnosti ili poboljšale specifikacije. Danas pak sa tvorničkim uređajem obično dobivamo pregršt funkcija koje nikad nećemo (naučiti) koristiti ili još gore, nikad nećemo ni znati da ih imamo na raspolaganju. Time ne samo da se pretvaramo u čistog konzumenta elektroničkog uređaja bez ikakvog razumijevanja načina njegovog rada, nego nam je i ta sama komercijalna upotreba uređaja dodatno ograničena nedostatkom motivacije da proučimo priloženi debeli korisnički priručnik kako bi barem shvatili čemu služi svaka od tipki na uređaju i koje su to zapravo njegove realne mogućnosti i ograničenja. Obično je najlakše po nekoj svojoj logici ili još bolje potpuno napamet pritiskati po tipkama prednje ploče ili daljinskog upravljača sve dok uređaj napokon (ne) napravi to nešto što bi mi od njega htjeli 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.