Unitra Eltra Dana DO-RO 76 (MOT-728-2)


Danas je nabavljen baterijski radio prijemnik Dana DO-RO 76 (MOT-728-2), proizvod poljskog poduzeća Unitra Eltra iz 1980. godine.

 

 

Unitra je bio naziv za grupaciju od preko 50 poljskih poduzeća za proizvodnju elektroničkih uređaja i komponenti. U tvornici Eltra, kao dio Unitre, primarno su se proizvodili mali baterijski džepni prijemnici, no proizvedeno je i nekoliko modela drugih audio uređaja (pojačala, magnetofoni, zvučnici, autoradiji). Svoj prvi prijemnik džepnog prijemnika naziva MOT-59 Eltra je proizvela 1959. godine, a kasnije je proizvedeno još nekoliko desetaka modela raznih džepnih tranzistorskih prijemnika. Početkom 1990-tih godina uslijed gospodarskih promjena raspušteni su svi sindikati i udruge Unitre, a podređene tvrtke pokrenule su proizvodnju pod svojim robnim markama ili su propale. Poduzeće Eltra pripojeno je tvornici Elda koja je proizvodila mrežnu električnu i elektrotehničku opremu te nastaje nova tvrtka naziva Elda-Eltra koja je i danas prisutna na tržištu. Elda-Eltra od 1999. godine pripada francuskom vlasniku Schneider Electric.

 

Na vanjskom kućištu prijemnika stoji oznaka modela Dana DO-RO 76, no prema naljepnicama i oznakama u unutrašnjosti vidimo da je riječ o posljednjoj trećoj inačici MOT-728-2. Zanimljivo je da se proizvodio prijemnik slične oznake Ela DO-RO 76 no to je bitno različiti prijemnik od Dana DO-RO 76. Na tiskanoj pločici je oznaka tvornice Toral za proizvodnju tiskanih pločica i otpornika, koja je također bila u sastavu Unitre (1958-1991). “Poziom N” je poljska oznaka za klasifikaciju (normu) radio smetnji koje proizvodi uređaj (Razina N  – Nienormalizowany, nenormirano). Prema ostalim oznakama mogli bi zaključiti da je naš primjerak prijemnika proizveden u lipnju 1980. godine.

 

Naš primjerak prijemnika Dana još uvijek je tvornički zapečaćen.

 

Radio prijemnik Dana MOT-728-2 omogućuje prijem na tri frekvencijska područja:

  • D/LW: 170-285kHz (AM)
  • S/MW: 525-1605kHz (AM)
  • U/VHF: 64,5-73MHz (FM)

Poznate su tri inačice ovog prijemnika, a razlika je najviše u tipu ugrađenog promjenjivog kondenzatora za biranje postaja. Prve inačice prijemnika Dana sa oznakom  MOT-728 iz sredine 1970-tih godina imale su folijski promjenjivi kondenzator talijanske tvrtke Ducati. Nakon prestanka proizvodnje ovih kondenzatora počeli su se ugrađivati japanski folijski kondenzatori Toko ili Mitsumi i te inačice su dobile oznaku MOT-728-A. Zbog promjene uvozne politike i orijentacije na vlastitu proizvodnju od početka 1980-tih godina u prijemnike Dana ugrađivali su domaći poljski zračni promjenjivi kondenzatori tipa 93.1.6.44.21.2 BB, kakav vidimo i u našoj trećoj inačici sa oznakom MOT-728-2. S obzirom da su zračni kondenzatori posve drugog dizajna i trostruko veći od folijskih kondenzatora, kod inačica MOT-728-2 potpuno je redizajnirana tiskana pločica, kao i raspored elemenata te mehanizam okretanja kondenzatora i pomaka skale. Inačice prijemnika Dana se izvana međusobno malo razlikuju u dizajnu bojanja kućišta i skale.

 

 

Dana MOT-728-2 je superheterodinski AM/FM prijemnik sa međufrekvencijama na 468kHz (AM) i 10,7 MHz (FM). Bazira se na pet tranzistora i integriranom krugu UL1490.

 

 

Shema prijemnika nije ni po čemu specifična. Tranzistori T401 (RF pojačalo) i T402 (samooscilirajući mješač) čine FM tuner. Dioda D401 ograničava amplitudu ulaznog signala za mješač kako ne bi došlo do izobličenja. Slijede tranzistori T101, T201 i T202 koji kod FM prijema rade kao MF pojačala. Kod AM prijema tranzistor T101radi kaosamooscilirajući mješač, a tranzistori T201 i T202 su MF pojačala.Dioda D201i filtar R212, C204 je za automatsku regulaciju pojačanja (ARP). Za FM detekciju se koristi ratio-detektor (F-8, D203, D204), a za AM detekciju diodni detektor (D202, C217). UL1490 je NF audio pojačalo koje na 12 V može isporučiti najviše 650mW snage. Naš prijemnik se napaja sa 6 V što daje oko 200mW snage na zvučniku impedancije 8 Ω.

 

 

Kao što vidimo sa slika tiskane pločice, prijemnik Dana nije nimalo zahvalan za servisiranje. Elementi FM tunera su tijesno raspoređeni unutar metalnog oklopa, jednako kao i elementi MF krugova i detektora. MF transformatori su poljske proizvodnje i svi izgledaju jednako, nema uobičajene sheme označavanja bojama. Na metalnom oklopu su otisnute oznake MF transformatora posljednja dva stupnja MF pojačanja i VF transformatori FM ratio detektora, no za njihovu identifikaciju svakako je potrebno imati originalnu elektroničku shemu (istu smo pronašli u poljskom časopisu Radioelektronik iz 1983. godine). Za sve ostale komponente dobro imati i montažnu shemu inače se treba dobro pomučiti da se ispravno identificiraju pojedine komponente sa sheme.

 


 

Čini se da su zemlje bivšeg istočnog bloka u 1970-tim godinama počele gubiti utrku u razvoju elektroničkih uređaja široke potrošnje. Primjer za to je i ovaj prijemnik Dana MOT-728-2 gdje su napredni mali jeftini kompaktni folijski blok kondenzatori japanske proizvodnje zamijenjeni zastarjelim domaćim zračnim promjenjivim kondenzatorima, jer je tadašnja politika bila ispred ekonomske isplativosti. Razvijene zapadne zemlje, SAD i Japan su početkom 1980-tih godina već proizvodile niz džepnih AM/FM prijemnika u koje su osim integriranih audio pojačala bili ugrađeni i drugi specijalizirani integrirani krugovi koji su zamjenjivali pojedine sklopove prijemnika te keramički MF filtri za standardne MF od 455 kHz i 10,7 MHz. Time su prijemnici postajali sve boljih performansi (osjetljivost, selektivnost), manje potrošnje (manji broj baterija dužeg vijeka trajanja) i manjih dimenzija (kompaktniji). Prijemnik Dana pak se praktički sa nepromijenjenom shemom proizvodio gotovo deset godina i to u vrijeme najbržeg razvoja elektronike i radio tehnike.

Ovisno o zemlji i (trenutno) prihvaćenoj normi (ITU, OIRT) radiodifuzni FM opseg može biti emitiran u frekvencijskom opsegu 65,9 – 108 MHz. Opseg od 64,5-73 MHz (65,9 to 74 MHz po OIRT specifikaciji) koji pokriva prijemnik Dana bio je za vrijeme SSSR-a aktualan u Rusiji i zemljama bivšeg Varšavskog ugovora osim Istočne Njemačke. Opseg je pomaknut prema nižim UKV frekvencijama (prema kratkom valu) kako bi se mogle postići što bolje propagacije na veće udaljenosti i time što bolje pokrivanje velikih područja državnim (propagandnim) radio programom, što je za Rusiju bilo od velikog značaja. Već početkom 1980-tih godina neke zemlje istočnog bloka (među prvima Čehoslovača) počinju prelaziti na viši opseg 87,5 do 108 MHz, a raspadom SSSR-a to je učinila i većina drugih zemalja jer je sada emitiranje radio programa uvelike proširilo na lokalne privatne radio postaje. Posljedično tome, sve manje se proizvode prijemnici za niži FM opseg (OIRT), a sve veća je ponuda prijemnika za viši FM opseg (ITU-CCIR). Nakon raspada SSSR-a samo Rusija i još pet okolnih zemalja je koristila OIRT opseg i to uglavnom za emitiranje državnog programa, a od 2014. godine i Rusija počinje sa prijelazom na viši FM opseg. U Japanu se koristi FM opseg između dva spomenuta, 76-95 MHz, no zbog velikog izvoza njihovi prijemnici su uglavnom dizajnirani da se lako mogu prilagoditi bilo kojem opsegu ili pokrivaju čitav opseg 76 do 108 MHz.

Vidimo dakle da se prijemnik Dana MOT-728-2 proizvodio upravo u razdoblju kada je započela opća tranzicija sa “istočnog” OIRT na “zapadni” CCIR opseg, te je bilo poularno u samogradnji preraditi ovaj FM prijemnik sa opsega 64,5-73 MHz na opseg 88-108 MHz. Za isto je potrebno promijeniti LC elemente u FM tuneru te ponovno ugoditi RF titrajne krugove i titrajne krugove lokalnog oscilatora na novi opseg što i nije baš jednostavan posao, posebice ako nemamo adekvatnu mjernu opremu. Mi ćemo naravno naš primjerak ostaviti u izvornom stanju jer nikad se ne zna, možda nas zadesi obrnuti trend pa će zemlje iz nekog razloga (morati) prelaziti na OIRT radiodifuzni FM opseg 😉

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.