Clock Radio Recorder Universum CTR 1191U


Danas je nabavljen radio-kasetofon sa LCD satom/budilicom oznake Clock Radio Recorder CTR 1191U. Uređaj je proizveden u Japanu oko 1980. godine i uvezen preko njemačke distributerske tvrtke Quelle International pod njihovim brendom Universum.

 

Ulazno izlazna DIN priključnica za vanjske audio uređaje i komponente, izlaz za vanjski zvučnik ili slušalice i sklopka za isključenje ili uključenje internog zvučnika tijekom snimanja.

 

 

Universum je bio zaštitni znak tvrtke Quelle specijalizirane za uvoz potrošačke elektronike za njemačko i evropsko tržište. Tvrtka Quelle je pri tome preuzimala obaveze jamstva, servisa i nabave pričuvnih dijelova. U nekim slučajevima da se olakša uvoz tvrtka Quelle je formalno preuzimala i ulogu proizvođača te izdavatelja odobrenja za korištenje uvezenih uređaja. U svakom slučaju originalni proizvođač nikad nije bio istaknut na uređaju ni otkriven kupcu. Zaštitni znak Universum u međuvremenu je više puta preprodan drugim tvrtkama, trenutno je u vlasništvu njemačke distributerske tvrtke K-Mail-Order GmbH & Co. KG.

 

 


 

Mrežno napajanje uključuje samo mrežni transformator, didoni mosni ispravljač i filtarski kondenzator.

 

 

 

Universum CTR 1191U je u osnovi čisti tranzistorski uređaj sa ugrađenim gotovim LCD satnim modulom.

 

 

 

 

U FM tuneru rade dva tranzistora, RF pojačalo Q1 i samooscilirajući mješač Q2. MF signal na 10,7 MHz se preko MF transformatora T1 vodi na prvo MF pojačalo sa tranzistorom Q3, a odatle preko keramičkog filtra 10,7 MHz na još dva stupnja tranzistorskog MF pojačanja (Q4, Q5) koji su ovdje vezani RC vezom bez MF transformatora ili MF filtra između njih. To je tzv. aperiodski stupanj MF pojačanja gdje se potrebna selektivnost postiže boljim MF filtrima ispred i iza RC pojačala. Slične izvedbe MF pojačala vidjeli smo kod prijemnika Sokol 403, Sanyo RP 1280 i Stern Sensomat 3000. Pojačana MF preko transformatora T2/T3 vodi se na ratio-detektor (D4, D5) gdje se vrši FM demodulacija.

U LC krugu lokalnog oscilatora FM tunera primjećujemo varikap diodu D2 koja služi za automatsku frekvencijsku kontrolu (AFC). Već smo više puta objašnjavali kako radi ovaj krug. Napon za AFC se uzima sa simetričnog ratio detektora (FM detektora) na spoju otpornika R24 i R25. Kada je prijemnik podešen točno na prijemnu frekvenciju napon u toj točki jednak je nuli, a pomakom frekvencije pojavljuje se neki pozitivni ili negativni napon koji se dovodi varikap diodi. Promjenom napona na varikap diodi mijenja se i njezin kapacitet, a time i frekvencija lokalnog oscilatora sve dok se postigne automatsko točno ugađanje. Kondenzator C15 odvaja varikap diodu od istosmjernog kruga oscilatora i smanjuje joj efektivni kapacitet (serijski spoj) tako da regulacija bude finija.

U AM tuneru radi samo tranzistor Q6 kao samooscilirajući mješač. Dobivena MF (vjerojatno na 455 kHz) se zatim pojačava na aperiodskom stupnju sa Q4 i Q5, a potrebna selektivnost se postiže MF transformatorima T4 i T5 na ulazu u pojačalo i transformatorom T6 na izlazu iz pojačala. AM demodulacija se vrši na diodi D7 i pripadajućim RC elementima.

Kasetofonsko pretpojačalo sadrži dva direktno vezana tranzistorska stupnja Q7 i Q8, a izlazno pojačalo čine tranzistori Q10, Q11, Q14 te komplementarni izlazni par Q15 i Q16. I kod reprodukcije i kod snimanja se koriste oba pojačala samo u suprotnom smjeru. Kod komplementarnih tranzistorskih pojačala je potrebno ispuniti tri zahtjeva: osigurati temperaturnu stabilizaciju izlaznih tranzistora, izbjeći crossover distorziju izlaznog signala i izbjeći pojavu istosmjernog napona na izlazu (na zvučniku). Postoje različiti načini za realizaciju tih zahtjeva sa svojim prednostima i nedostacima. U našem slučaju crossover distorzija se ublažava jačim negativnim povratnim vezama na tranzistore Q10 i Q11 koji rade kao pretpojačala, temperaturna stabilizacija se postiže preko “servo” tranzistora Q14, a zvučnik se na izlaz spaja preko kondenzatora C62 koji odvaja istosmjernu komponentu napona.

Na tranzistoru Q17 se bazira VF oscilator za magnetske glave (brisanje i predmagnetizacija), a tranzistor Q9 je za automatsku kontrolu razine signala za snimanje.

S obzirom da je ovo radio budilica koja ima funkciju uključivanja alarma, radija ili kasetofona u neko namješteno vrijeme, onda su potrebne tranzistorske sklopke koje uključuju pojedine sklopove radio-kasetofona pri pojavi signala alarma. Tranzistorska sklopka sa Q18 i Q12 uključuje pozitivni napon napajanja za sve sklopove radio-kasetofona osim za izlazni stupanj audio pojačala i elektromotor kasetofona. Elektromotor se uključuje preko posebne tranzistorske sklopke sa Q19 i Q20, a izlazni stupanj pojačala je stalno na napajanju. Kroz ovaj stupanj praktično ne teče struja ukoliko nema pobude na ulazu. Preko tranzistora Q13 prosljeđuje se signal alarma na izlazno pojačalo.

 

 

Keramički filtar 10,7 MHz za FM MF te elementi AM/FM tunera i MF pojačala oko njega.

 

Dolje lijevo su elementi FM ratio detektora (rozi i plavi RF transformatori i diode u metalnom oklopu), a na desnoj strani su NF audio pojačala. Gore desno primijećuje se transformator VF oscilatora za kasetofonske glave. 

 

 

Pinch roller sa Capstanom, kombinirana glava za reprodukciju/snimanje i glava za brisanje.

 

 

Sharpov modul digitalnog LCD sata sa alarmom (budilicom).

 


 

Clock Radio Recorder Universum CTR 1191U je tipičan primjer elektroničke robe široke potrošnje iz 1980-tih godina proizvedene u zemljama sa razvijenom modernom elektroničkom industrijom. Početak 1980-tih godina je vrijeme kada je došlo do velikog raskoraka u proizvodnji elektronike između zemalja koja su stalno ulagale u modernizaciju, razvoj i nove tehnologije, te zemalja koje su se držale svojih starih proizvodnih pogona i starih zaliha elektroničkih komponenti bez puno ulaganja u modernizaciju. U našim objavama vezanih uz komercijalne radio i audio uređaje iz 1980-tih godina jasno vidimo razliku u tehnologiji proizvedenoj u elektronički razvijenim i nerazvijenim zemljama.

Jeftinoj, modernoj i kvalitetnoj elektroničkoj robi široke potrošnje s Dalekog istoka u jednom trenutku više nije mogla konkurirati praktično niti jedna zemlja. Politika proizvodnje u Japanu i Kini je takva da će rado prodati bilo što i bilo kome, pod bilo kojim brendom i nazivom. To je dovelo do toga da je evropskim elektroničkim tvrtkama bilo jeftinije naručiti gotov proizvod s Dalekog istoka sa otisnutim svojim logom i samo ga preprodati na domaćem tržištu. Više se isplatilo otvoriti uvozničko-distributersku tvrtku nego razvijati vlastite proizvodne pogone i stalno hvatati korak sa modernizacijom da bi se koliko toliko konkuriralo na tržištu. Tako je i na ovom našem uređaju otisnut logo njemačke tvrtke, svi natpisi su na njemačkom jeziku, no isti je izrađen u Japanu i sve komponente su japanske: Nichicon (kondenzatori), Mitsumi (promjenjivi kondenzator, RF zavojnice i transformatori), Mabuchi (elektromotor), Sharp (LCD satni modul).

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.