Putni mrežni adapter


Danas je nabavljen “putni” mrežni adapter sa različitim mrežnim utikačima i indikacijom mrežnog napona 110 / 230 V. Radi se o “no name” vjerojatno kineskom proizvodu moderne proizvodnje.

 

 

Ovaj adapter nema ugrađen pretvarač napona 230 V na 110 V kako bi se na prvu moglo pomisliti, već samo ima LED indikaciju da li je uključen na mrežni napon 110 ili 230 V. Zanimljivo će biti pogledati kako je izvedena ta indikacija jer znamo da LED diode koje uobičajeno rade na 3 V / 10 mA nije baš ekonomično spajati na mrežni napon samo preko otpornika.

 

 

Vidimo da se mrežni napon poluvalno ispravlja, a zatim se preko dva otpornika od 200 kΩ (100 kΩ) stvara pad napona za LED diode. Tako je na krugu LED dioda (na kondenzatoru 10 µF) napon cca 1,7 V (230 V) ili 2,1 V (110 V). Odabrane su male crvene LED diode koje uz to minimalno svijetle (na minimalnoj struji), te su umjesto jednog otpornika od 100 kΩ ugrađena dva otpornika 200 kΩ, a sve kako bi se smanjila disipacija snage na tim otpornicima za pad napona.

Za regulaciju struje kroz LED diode, a time i njihovo svijetljenje, koriste se dodatni fiksni otpornici od 1 kΩ i tranzistor kao promjenjivi otpor paralelno vezan diodi za 110 V. Tranzistor SS8050 počinje voditi kada je napon bazi 0,5 V. Djelitelj napona za bazu tranzistora (820 kΩ / 6,8 kΩ) pak je proračunat tako da je na 110 V napon na bazi 0,4 V (dakle ispod praga vođenja), a na 230 V napon na bazi je 0,7 V (dakle iznad praga vođenja). Kad je tranzistor zatvoren (110 V) većina struje prolazi kroz LED za 110 V jer je ona za 220 V premoštena otpornicima. Međutim, kad tranzistor provede (220 V) većina ili gotovo sva struja će teći kroz tranzistor umjesto kroz diodu 110 V jer tranzistor sada ima puno manji otpor. Smanjenjem otpora u dojnoj grani sa LED 110 V pojačati će se struja kroz krug LED diode za 220 V te ona počinje svijetliti. Kondenzator na bazi tranzistora filtrira impulsni poluvalni napon kako bi isti stabilnije radio. Jednako tako kondenzator spojen paralelno diodama filtrira napon kako bi diode manje treperile. Tranzistor svakako puno jednoličnije i stabilnije radi kada su mu napon baze i kolektora filtrirani.

U ovom indikacijskom krugu tranzistori rade kao pojačala jer nisu ugrađene nikakve zener-diode ili slični elementi za detekciju naponskih pragova preko kojih bi se tranzistor okidao kao sklopka. Tako će se LED za 110 V početi paliti slabim sjajem već na naponu 20 V i sve jače će svijetliti kako napon raste do 160 V. Na tom naponu tranzistor dovoljno provede da se odnosi počinju mijenjati. LED za 110 V počne sve slabije svijetliti, a LED za 230 V pak se počinje lagano paliti. Na naponu 230 V LED za 230 V dostigne puni sjaj, ali i LED za 110 V još uvijek jedva primjetno svijetli. Naravno, kad imamo samo dva stanja (110 ili 230 V) jasno se primijeti koja LED puno jače svijetli.

 


 

Inženjeri su dizajnirali ovaj krug da se uz što manji utrošak elektroničkih elemenata postigne dovoljno dobra (prihvatljiva) indikacija napona od 110 ili 230 V. S obzirom da je veliki pad napona potreban za LED diode ostvaren otpornicima, presudno je bilo koristiti LED diode vrlo male potrošnje i uz to ograničene na minimalnu struju, dovoljnu samo toliko da LED zasvijetle nekim vidljivim intenzitetom. Relativno slabu svjetlost dioda pojačava crvena katadiopterska plastika postavljena iznad njih. Umjesto ovog se moglo upotrijebiti kondenzatorsko napajanje, no taj kondenzator mora biti za mrežni napon (250/400 V) i dovoljnog kapaciteta za pogon dvije LED, dakle većih gabarita koji se ne bi uklopio u kompaktni dizajn ovog adaptera. Također, ugradnja okidnih naponskih elemenata bolje bi kontrolirala indikacijske LED, no razlika napona između 110 i 230 V je dovoljno velika da se i na ovaj način postigne dovoljno dobro razdvajanje svijetljenja pojedine LED.

U cijelom ovom adapteru mora se primijetiti tek jedna činjenica. Čitava ova tiskana pločica sa elektroničkim elementima i diodama vjerojatno čini tek neznatni dio cijene ukupnog adaptera i on ne bi mogao biti značajno jeftiniji bez ovog dodatka. Mogli bi reći da je ova indikacija više ukrasni nego funkcionalni dodatak. Vjerojatno će svaki putnik u stranu zemlju znati koji se mrežni napon tamo koristi jer će morati ponijeti i električne uređaje za taj napon. Ako pak uzmemo nekog turista koji ne razumije ni osnovne činjenice glede različitih mrežnih napona, svakako mu ove dvije LED indikacije neće ništa značiti i neće ga spriječiti da uređaj za 110 V spoji na 230 V 🙂

 

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.