Signal generator Leader LSG-200


Danas je nabavljen RF generator signala LSG-200 japanskog proizvođača Ohmatsu (Leader) iz prve polovice 1960-tih godina.

 

 

Tvrtka Ohmatsu osnovana je 1954. godine pod nazivom Ohmatsu Denki Co. Ltd., a 1966. promijenila je naziv u Leader Electronics Co. Prvi proizvodi tvrtke bili su RF testni oscilator LSG-100 i audio oscilator LAG-55. Slijedili su generatori testne slike za televizore, vektroskopi i osciloskopi za analizu video signala, video monitori i slično. Tvrtka Leader je i danas prisutna na tržištu te nudi moderne digitalne uređaja za generiranje i analizu RF i video signala.

 

 

 

Signal generator Leader LSG-200 može generirati VF signal u frekvencijskom opsegu 100 kHz do 36 MHz podijeljeno u šest opsega. Također, VF signal je moguće amplitudno modulirati internim NF oscilatorom frekvencije 400 Hz ili nekim vanjskim oscilatorom. Riječ je o relativno jednostavnom RF generatoru signala bez posebne amplitudne stabilizacije izlaznog signala, a također nije moguće regulirati ni dubinu modulacije koja je podešena na fiksnih cca 40%.

 

 

Kao što se lijepo vidi na elektroničkoj shemi, VF oscilator je Hartleyevog tipa i bazira na minijaturnoj pentodi  6BD6. Ova elektronka je prvi put plasirana na tržište 1946. godine i primarno je bila namijenjena za krugove MF pojačala prijemnika. Hartley tip oscilatora uvijek ćemo na shemama prepoznati po tome što zavojnica titrajnog kruga ima odvojak za pozitivnu povratnu spregu kojom se pobuđuju oscilacije. Promjena frekvencije vrši se promjenjivim kondenzatorom u sklopu titrajnog kruga oscilatora, a promjena frekvencijskih pojaseva vrši se preklapanjem zavojnica titrajnog kruga.

Na slikama se lijepo vidi šest zavojnica različitog induktiviteta, svaka za jedan frekvencijski opseg, montirane oko same sklopke za prebacivanje opsega. Sklopka ima tri sekcije: prva za prebacivanje vrućeg kraja zavojnica, druga za prebacivanje izvoda za povratnu vezu i treća za kratko spajanje nekorištenih zavojnica na masu. Na masi su također i svi hladni krajevi zavojnica, odnosno titrajnih krugova.

Niskofrekvencijski oscilator za moduliranje VF signala bazira se također na pentodi 6BD6 no ovdje se umjesto LC oscilatora koristi RC oscilator kakav je i uobičajen za NF oscilatore sa fiksnom frekvencijom. Do sada smo u našim objavama opisali desetak sličnih cijevnih generatora signala i gotovo svi oni za VF oscilacije imaju neku inačicu LC Hartley oscilatora promjenjive frekvencije, a jednako tako za fiksnu NF modulacijsku frekvenciju to je redovito oscilator sa RC mrežom.

 

 

 

 

Signal iz našeg primjerka signal generatora Leader LSG-200 snimili smo osciloskopom i analizatorom spektra. Rezultati su pokazali da je izlazni oblik signala donekle izobličen, odnosno nije savršena sinusoida, no to je i za očekivati kod ovako starog uređaja sa originalnim dijelovima. Sasvim sigurno bi se promjenom kondenzatora i eventualno neispravnih otpornika dobio puno bolji valni oblik izlaznog signala. Nadalje, izlazna amplituda VF signala varira ovisno o frekvenciji i kreće se u rasponu od 100 mVpp za najviše frekvencije do 1,7 Vpp za najniže frekvencije (mjereno na maksimalnom pojačanju i HIGH izlaznom nivou).

NF oscilator sukladno tehničkim podacima oscilira na oko 400 Hz i izlazna amplituda je podešena da se postigne dubina modulacije od oko 40 %.

VF signal je spektralno bogat višim harmonicima. Drugi harmonik na nižim frekvencijama je po snazi gotovo jednak fundamentalnoj frekvenciji, a i u najboljem slučaju potiskivanje nije bolje od 10 dB. Čak i ovo potiskivanje se zapravo više može zahvaliti slabijem pojačanju elektronke na višim frekvencijama nego nekim filtarskim krugovima. Jednako tako, potiskivanje trećeg harmonika nije nigdje bolje od 20 dB, a potiskivanje četvrtog i petog harmonika je oko 30 dB. Ovo su očekivani rezultati za jedan ovako jednostavan signal generator i slične rezultate dobiti ćemo i iz drugih sličnih cijevnih generatora signala. Profesionalni signal generatori imaju pojačala sa povratnom regulacijom u cilju stabilizacije izlazne amplitude, te selektivna pojačala za svaki frekvencijski opseg kao i paralelno podesive izlazne filtre za potiskivanje viših harmonika. Takvi uređaji onda mogu imati i kalibrirane atenuatore kao i kalibrirane sve druge regulacijske elemente VF i NF oscilatora, no to je svakako i posebna kategorija uređaja kako po složenosti tako i po cijeni.

 

Komponente napajanja: mrežni transformator, mrežni RSO filtar i ispravljačka elektronka za anodne napone 6X4.

 

Komponente titrajnog kruga promjenjivog VF oscilatora: promjenjivi kondenzator i zavojnice za svaki frekvencijski opseg.

 

Oznaka proizvođača KATAOKA ELECTRIC CO. LTD. na promjenjivom kondenzatoru ugrađenom u signal generator Leader LSG-200.  Ova japanska tvrtka osnovana je 1948. godine,a  prvi proizvodi tvrtke bili su rotacijski preklopnici i promjenjivi kondenzatori. Već 1964. tvrtka Kataoka promijenila je naziv u Alps. Do 1980-tih godina tvrtka Alps je proširila proizvodnju na RTV tunere, potenciometre, numeričke tipkovnice, kasetofone, pisače, LCD displeje i FDD pogone za računala. Nakon toga slijede dijelovi mehanizama za videorekordere, te dijelovi za automobilsku industriju. Godine 2019. došlo je do spajanja tvrtki Alps Electric i Alpine Electronics u današnju tvrtku Alps Alpine Co. Ltd. koja proizvodi komponente za automobilsku industriju, kućanske aparate te potrošačke mobilne i bežične uređaje.

 

Signal generator Leader LSG-200 moramo promatrati s aspekta 1960-tih godina kada je i nastao, a u to vrijeme je i jedan ovakav testni uređaj bio itekako dragocjen i iskoristiv u nekom RTV servisu ili radioamaterskoj radionici. Nekada su elektroničari morali naučiti snalaziti se sa osnovnom opremom te su se mjerenja i podešavanja u radio tehnici često vršila različitim priručnim sredstvima i indirektnim metodama, odnosno preko vlastito izrađenih ili prilagođenih postojećih uređaja.  Danas pak smo navikli sa modernom elektroničkom instrumentacijom dobiti više nego će nam ikad trebati, te je nerijetko da godinama posjedujemo kakav bolji osciloskop, signal generator, brojač frekvencije ili analizator spektra, a da i ne znamo koje su sve mogućnosti su u njega ugrađene te kako ih uopće pokrenuti, podesiti i koristiti. Današnjom instrumentacijom je doista moguće izravno izmjeriti i snimiti čak i one najsitnije karakteristike nekog signala, i ta instrumentacija uopće nije ni skupa ni nedostupna, no što vrijedi kad danas više jednostavno nije u trendu popravljati i proučavati stvari, nego je trend samo ih redovno mijenjati najnovijim inačicama, i po mogućnosti biti u tome brže od svih ostalih 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.